Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Www.bridgemath.blogspot.gr.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Www.bridgemath.blogspot.gr."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Από τον Δημήτρη Τόγια

3 Acol 3ο μάθημα

4 Πλειστηριασμός Προκειμένου να περιγράψουμε το χέρι μας στο συμπαίκτη, χρησιμοποιούμε μια ειδική διεθνή γλώσσα τα Μπριτζικά ή Μπριτζιακά. Τα καλά νέα είναι ότι αυτή η γλώσσα έχει μόνο λίγες λεξούλες.

5 Πλειστηριασμός Για να πλειοδοτήσει κάποιος άξονας θα πρέπει να αναλάβει την υποχρέωση να κάνει περισσότερες λεβέ από τον άλλο. Αφού οι λεβέ στο σύνολό τους είναι 13, λογικό είναι η πλειοδοσία να ξεκινά από τις 7 λεβέ, οπότε οι αντίπαλοι μπορούν να κάνουν μόνο 6.

6 Πλειστηριασμός Άρα, μπορούμε να θεωρήσουμε τις 6 πρώτες λεβέ, σαν την ελάχιστη υποχρέωση του εκάστοτε πλειοδότη, και οι προσφορές να ξεκινούν να μετράνε από το σημείο εκείνο και πέρα.

7 Πλειστηριασμός Μια αγορά αποτελείται από δύο μέρη. Άπό έναν αριθμό από το 1 έως το 7 και από μία λέξη από τις: Σπαθιά – Καρά – Κούπες – Πίκες – Χωρίς Ατού. Οι εκφράσεις: 3♣, 4♥, 2ΧΑ, είναι αγορές και ανάλογα με τη σειρά που παρουσιάζονται σημαίνουν και κάτι διαφορετικό.

8 Πλειστηριασμός Ο αριθμός των λεβέ που θα πλειοδοτήσει κάποιος συν τις 6 πρώτες αποτελούν το σύνολο της υποχρέωσης του πλειοδότη, και ονομάζεται συμβόλαιο. Στο συμβόλαιο καθορίζεται επίσης αν υπάρχουν ατού ή όχι.

9 Πλειστηριασμός Συμβόλαιο 3♥ σημαίνει υποχρέωση να πραγματο-ποιήσει o πλειοδότης άξονας 6+3=9 λεβέ με ατού τις κούπες. Συμβόλαιο 7♠ σημαίνει ότι με ατού τις πίκες η υποχρέωσή του ανέρχεται στις 13 λεβέ, 6+7=13, δηλαδή όλες.

10 Quiz Συμβόλαιο 4♥ τι σημαίνει καλέ μου;
Σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε 6+4=10 λεβέ με ατού τις κούπες!!

11 Quiz Μπράβο! Και 1 ΧΑ τι σημαίνει;
Μπράβο! Και 1 ΧΑ τι σημαίνει; Σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε 6+1=7 λεβέ Χωρίς Ατού.

12 Quiz Πάρα πολύ σωστά. Τελευταία σου δοκιμασία τι σημαίνει 5♣;
Εε.. καλά τώρα. Πρέπει να κάνουμε 6+5=11 λεβέ με ατού τα σπαθιά.

13 Μπράβο αστέρι μου! Αλλά για εξήγησε μου τι σημαίνει “με ατού τα σπαθιά”; Quiz Σημαίνει ότι σε αυτή τη διανομή όποιος δεν έχει φύλλα στο χρώμα της εξόδου μιας λεβέ, και έχει σπαθί, μπορεί να παίξει σπαθί για να κερδίσει τη λεβέ.

14 Quiz Και αν τύχει δύο παίκτες να μην έχουν φύλλα στο χρώμα της λεβέ και παίξουν και οι δύο σπαθί, ποιος κερδίζει την λεβέ; Κερδίζει όποιος παίξει το μεγαλύτερο σπαθί!!

15 Quiz Καλά σκίζεις. Και δε μου λες τι προτιμάς να παίζεις συμβόλαιο με ατού ή Χωρίς Ατού; Όπως όλος ο κόσμος με ατού βέβαια καλή μου!!

16 ♠ ΧΑ ♥ ♦ ♣ Ιεραρχία των χρωμάτων Ιεραρχία των αγορών ... 7ΧΑ 7♠ 2♦ 2♣
1ΧΑ 1♠ 1♥ 1♦ 1♣

17 Bidding - box Οι αγορές γίνονται με τις κάρτες αγορών. Έτσι δεν χρειάζεται να μιλάμε

18 Quiz Για να εξετάσω και σένα Κακοφωνίξ.
Ποιος είναι Dealer σε κάθε διανομή; Dealer είναι ο παίκτης που ξεκινάει τον πλειστηριασμό. Σε κάθε διανομή αναγράφεται ποιος είναι ο Dealer .

19 Quiz Κατά τον πλειστηριασμό αγορών, δίνεται η ευκαιρία σε κάθε έναν παίκτη, με τη σειρά, και σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού, αρχής γενομένης από τον Dealer, να κάνει μια αγορά ή να περάσει “πάσο”.

20 Quiz Ξέρεις ότι κάθε αγορά πρέπει να είναι υψηλότερη από την προηγούμενη; Βέβαια! Μάλιστα για ίδιο αριθμό λεβέ υπερισχύει η ιεραρχία των χρωμάτων με την ακόλουθη σειρά:

21 Quiz Χωρίς Ατού ΧΑ Πίκες ♠ Κούπες ♥ Καρά ♦ Σπαθιά ♣

22 Quiz Αν κάποιος θέλει να κάνει αγορά σε είδος ιεραρχικά χαμηλότερο από το προηγούμενο, τι πρέπει να κάνει; Πρέπει να αυξήσει, οπωσδήποτε, τον αριθμό των λεβέ

23 Quiz Πότε τελειώνει η περίοδος του πλειστηριασμού; Ο πλειστηριασμός συνεχίζεται έως ότου τρεις παίκτες στη σειρά περάσουν πάσο. Όπως στους κανονικούς πλειστηριασμούς που κτυπάει το σφυράκι τρεις φορές.

24 Quiz Τότε, η τελευταία γενόμενη αγορά είναι το συμβόλαιο για αυτή τη διανομή. Ο πλειοδοτών άξονας αναλαμβάνει την υποχρέωση να κερδίσει έναν ορισμένο αριθμό λεβέ με κάποιο χρώμα σαν ατού ή και Χωρίς Ατού.

25 Κάνουμε μια δοκιμή; Ωραία. Ξεκινάω εγώ. Θα θεωρήσουμε ότι οι αντίπαλοι μας θα περνάνε πάσο.

26 Τώρα ξαναμιλάω εγώ Πάσο 1♣ 1♦ Πάσο

27 Πάσο Πάσο Πάσο Πάσο Πάσο Πάσο
Τις αγορές τις τοποθετούμε πάνω στο τραπέζι με τέτοιο τρόπο που να μη κρύβει η μια την άλλη. Πάσο Πάσο 1♣ 1♠ Πάσο 1♦ 1ΧΑ Πάσο Πάσο Πάσο

28 Πάσο Πάσο Πάσο Πάσο Πάσο Πάσο
Α!! να τα τρία πάσο στη σειρά. Άρα τελείωσε η περίοδος του πλειστηριασμού και το συμβόλαιο είναι 1ΧΑ. Πάσο Πάσο 1♣ 1♠ Πάσο 1♦ 1ΧΑ Πάσο Πάσο Πάσο

29 Quiz Πάσο Πάσο 1♣ 1♠ 1♦ 1ΧΑ Πάσο Πάσο Πάσο Πάσο
Εσύ που ανέφερες πρώτη το είδος του τελικού συμβολαίου. Ποιος θα το εκτελέσει; Πάσο Πάσο 1♣ 1♠ 1♦ 1ΧΑ Πάσο Πάσο Πάσο Πάσο

30 Κανόνες Πλειστηριασμού
Κάθε αγορά υποδεικνύει τον αριθμό των λεβέ που πρέπει να κερδηθούν, επιπλέον των 6 βασικών και το χρώμα των ατού ή Χωρίς Ατού

31 Κανόνες Πλειστηριασμού
Όσο προχωράει ο πλειστηριασμός, κάθε αγορά πρέπει να είναι ιεραρχικά ανώτερη των προηγούμενων

32 Κανόνες Πλειστηριασμού
Κάθε παίκτης, όταν είναι η σειρά του, σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού, μπορεί να κάνει κάποια αγορά ή να περάσει πάσο

33 Κανόνες Πλειστηριασμού
Τρία συνεχόμενα πάσο υποδεικνύουν το τέλος του πλειστηριασμού (περίοδος αγορών).

34 Κανόνες Πλειστηριασμού
Η τελευταία αγορά, είναι το συμβόλαιο της διανομής. Ο παίκτης του άξονα που κέρδισε τον πλειστηριασμό, και που πρώτος αγόρασε το είδος του τελικού συμβολαίου, αναλαμβάνει να εκτελέσει το συμβόλαιο.

35 Βαθμολογία Τι κερδίζει κάποιος όταν πραγματοποιεί το συμβόλαιό του; Αν πραγματοποιήσεις τις λεβέ που αναλάβαμε υποχρέωση να κάνουμε, θα πάρουμε κάποιους πόντους. Αν όχι, θα πληρώσουμε πόντους στους αντιπάλους.

36 Βαθμολογία Όλα τα συμβόλαια βαθμολογούνται με τον ίδιο τρόπο;

37 Βαθμολογία Όχι βέβαια. Ιδού ο τιμοκατάλογος των συμβολαίων του μπριτζ ανάλογα με το είδος των ατού ή Χωρίς Ατού. Συμβόλαια σε ♣ 20 π./λεβέ Συμβόλαια σε ♦ π./λεβέ Συμβόλαια σε ♥ π./λεβέ Συμβόλαια σε ♠ π./λεβέ Συμβόλαια σε ΧΑ 40 πόντους για την πρώτη λεβέ και 30 πόντους για κάθε επόμενη

38 Βαθμολογία Υπάρχει και BONUS απόδοσης; Ξέρεις τίποτα;
Ναι. Το Μπριτζ είναι αξιοκρατικό παιχνίδι. Ανάλογα το ρίσκο που αναλαμβάνεις υπάρχει και το ανάλογο ΠΡΙΜ. Aς δούμε τον τιμοκατάλογο τους.

39 Βαθμολογία Αν πραγματοποιήσεις το συμβόλαιό που έχεις αναλάβει και η αξία του είναι μικρότερη από 100 πόντους, τότε παίρνεις πριμ 50 πόντους. Αυτά τα συμβόλαια ονομάζονται συμβόλαια μερικού σκορ (Part Score).

40 Βαθμολογία Συμβόλαιο: 2♠ Αξία Συμβόλαιου: 2*30=60 60<100 Πριμ: 50 Σύνολο: 60+50=110 Έστω ότι έχεις αναλάβει συμβόλαιο 2♠, που σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις 8 λεβέ με ατού τις πίκες και το πραγματοποιείς ακριβώς.

41 Βαθμολογία Και αν κάνω παραπάνω λεβέ τι γίνεται;
Πληρώνεσαι και γι’ αυτές, απλά δεν υπολογίζονται στην αξία του συμβολαίου;

42 Βαθμολογία Συμβόλαιο: 2♠ Αξία Συμβόλαιου: 2*30 = 60 60<100 Πριμ: 50 Επιπλέον λεβέ: 2*30 = 60 Σύνολο: =170 Έστω ότι έχεις αναλάβει συμβόλαιο 2♠, που σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις 8 λεβέ με ατού τις πίκες και πραγματοποιείς αντί 8, 10 λεβέ.

43 Βαθμολογία Ποια συμβόλαια είναι part-score;
Όλα όσα η αξία τους είναι μικρότερη από 100 πόντους. Άρα όλα από 1♣ έως και 3♠, τα 4♣ & τα 4♦

44 Βαθμολογία Συμβόλαια Part-score
Π.χ. 2♣ = 2*20=40π. 1♠ = 1*30=30π. 3♥ = 3*30=90π. 4♦ = 4*20=80π. 1ΧΑ= 1*40=40π. 2ΧΑ= (1*40)+(1*30)=70π.

45 Βαθμολογία Kαι αν το συμβόλαιο αξίζει 100 ή παραπάνω πόντους;
Εδώ τα πράγματα αλλάζουν δραματικά. Εδώ το πριμ αλλάζει από 50 σε 300 ή και 500 πόντους ανά περίπτωση.

46 Βαθμολογία Δηλαδή; Η κάθε διανομή που παίζουμε καθορίζει αν θα εισπράξουμε το μεγάλο (500π) ή το μικρότερο (300π) πριμ. Βέβαια υπάρχει ανάλογο αντίτιμο για αυτό.

47 Βαθμολογία Για εξήγησε το;
Η κάθε διανομή έχει ένα αυτοκόλλητο, που αν στη μεριά κάποιου άξονα είναι πράσινο, τότε αν κάνει συμβόλαιο 100π παίρνει το πριμ των 300 π. Αν όμως δεν τα καταφέρει να το πραγματοποιήσει πληρώνει 50π. για κάθε λεβέ που υπολείπεται σε οποιοδήποτε συμβόλαιο παίζει.

48 Βαθμολογία Αν πάλι είναι κόκκινο τότε ο άξονας παίρνει πριμ 500π. Αλλά και όποτε “μπαίνει μέσα” πληρώνει 100π. Για κάθε μία λιγότερη λεβέ. Έτσι συνηθίζουμε να λέμε είμαστε στην “κόκκινη” (ακριβή) ή είμαστε στην “πράσινη” (οικονομική) ζώνη.

49 Βαθμολογία Σε συμβόλαια part-score, σε όποια μανς και να είμαστε το πριμ είναι το ίδιο (50 π.). Αν όμως δεν καταφέρουμε να κάνουμε το συμβόλαιό μας, πληρώνουμε 50 ή 100 π. για κάθε υπολοιπόμενη λεβέ, ανάλογα τη μανς στην οποία είμαστε!

50 Βαθμολογία Συμβόλαια 100+π (μανς)
Π.χ. 5♣ = 5*20=100π. 4♠ = 4*30=120π. 4♥ = 4*30=120π. 5♦ = 5*20=100π. 3ΧΑ= (1*40)+(2*30)=100π.

51 Βαθμολογία Να σου πω ένα μυστικό; Πες μου
Τα συμβόλαια 3ΧΑ, 4♥ & 4♠ τα λέμε χρυσά συμβόλαια μανς. Θα δεις αργότερα ότι όλη η φιλοσοφία των αγορών περιστρέφεται γύρω από το αν υπάρχει χρυσό συμβόλαιο μανς ή όχι. Τα 5♣ και τα 5♦ δεν τα πολυσυμπαθούμε γιατί χρειά-ζονται 11 λεβέ για να γίνουν.

52 Βαθμολογία Να κάνουμε μερικά παραδείγματα;
Ωραία πάμε να δούμε πως υπολογίζουμε τη βαθμολογία σε διάφορα συμβόλαια!

53 Συμβ. Αξία Συμβ Πριμ + Λεβέ Σύνολο 2♠ 2*30=60 50 8-8=0 =110 Έστω, ότι παίζεις συμβόλαιο 2♠ και πραγματοποιείς 8 λεβέ, όσες και η υποχρέωση που ανέλαβες. Η αξία του συμβολαίου είναι 2*30=60 πόντοι. Για συμβόλαια κάτω των 100 πόντων το πριμ είναι 50. Σύνολο 2*30+50=110 π.

54 Συμβ. Αξία Συμβ Πριμ + Λεβέ Σύνολο 2♠ 2*30=60 50 8-8=0 =110 2♥ 2*30=60 50 10-8=2*30 =170 Έστω, ότι παίζεις συμβόλαιο 2♠ και κάνεις 10 λεβέ, 2 παραπάνω από την υποχρέωση σου. Η αξία του συμβολαίου είναι πάλι 2*30=60 πόντοι. Το πριμ είναι πάλι 50 π. Το μόνο που αλλάζει είναι οι 2 επιπλέον λεβέ. Σύνολο 2* *30=170

55 Συμβ. Αξία Συμβ Πριμ + Λεβέ Σύνολο 2♠ 2*30=60 50 8-8=0 =110 2♥ 2*30=60 50 10-8=2*30 =170 4♠ 4*30=120 300 10-10=0 =420 Αν όμως παίζεις συμβόλαιο 4♠ και κάνεις 10 λεβέ, τότε τα πράγματα αλλάζουν πολύ. Η αξία του συμβολαίου είναι 4*30=120 πόντοι, άρα είναι μανς. Το πριμ τώρα δεν είναι 50 πόντοι αλλά τουλάχιστον 300. Οπότε 4*30+300=420.

56 Βαθμολογία Άρα ο καβγάς γίνεται για το αν υπάρχει ή όχι πριμ μανς
Άρα ο καβγάς γίνεται για το αν υπάρχει ή όχι πριμ μανς Ακριβώς!! Υπάρχουν βέβαια και επιπλέον πριμ αν μπορέσεις να κερδίσεις 12 λεβέ (σλεμ) και ακόμα μεγαλύτερα αν κάνεις και τις 13 λεβέ (grand σλεμ). Ο καβγάς όμως, όπως είπες, γίνεται για τα πριμ των μανς

57 Εγώ με τα φύλλα του Βορρά, θα έλεγα ότι μπορώ να κάνω 3-4 λεβέ με ατού τα σπαθιά.
Εμένα δεν μ’ αρέσουν τα σπαθιά, αλλά με ατού τις πίκες που έχω πολλές, θα μπορούσα να κάνω 6 λεβέ.

58 Τώρα που βλέπω το χέρι σου νομίζω ότι μας συμφέρει να παίξουμε με ατού τις πίκες.
Συμφωνώ. Μπορούμε να κάνουμε 10 λεβέ, 6πίκες + 3 κούπες + 1 σπαθί. Ξέρεις κάτι; Μ’ αρέσει η συνεργασία μαζί σου!!!

59 Και μένα. Θα το εκτελέσεις εσύ που πρότεινες πρώτος τις πίκες.
Πολύ σωστά. Αντάμ κάνει ο παίκτης που κάθεται αριστερά από τον εκτελεστή, εδώ η Δύση. Εσύ μετά την αντάμ θα κατεβάσεις όλα τα φύλλα ανοικτά πάνω στο τραπέζι και θα γίνεις μορ.

60 Ξέρω. ξέρω. Θα τα βάλω σε στήλες με τα μικρότερα φύλλα προς το κέντρο
Ξέρω.. ξέρω. Θα τα βάλω σε στήλες με τα μικρότερα φύλλα προς το κέντρο. Πρώτη στήλη στα δεξιά μου μπαίνουν τα ατού. Άντε να σε δω!!

61

62 Λογικά, πρέπει, κατά τη διάρκεια των αγορών, να προσπαθούμε σε διάλογο με τον συμπαίκτη να βρούμε ποιο είναι το καταλληλότερο χρώμα για ατού, αλλά και πόσες λεβέ μπορούμε να κάνουμε συνολικά σε συνεργασία. Για να γίνει αυτό πρέπει να ακούς τις ιδέες του συμπαίκτη και με λεπτούς χειρισμούς να αποφασίζετε από κοινού για το καλύτερο. Δεν είναι υποχρεωτικό το χρώμα των ατού να είναι το καλύτερο για κάθε χέρι. Αρκεί να υπάρχουν συνολικά, και στα δύο χέρια, 8 και πλέον φύλλα στο χρώμα αυτό.

63 Συμφωνώ και επαυξάνω: Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το χρώμα που θα διαλέξουμε να έχει την πλειοψηφία των φύλλων, τουλάχιστον 8 από τα 13 φύλλα και στα δύο χέρια.

64 Όποιος ξεκινήσει τον πληστειριασμό πρώτος, περιγράφει όσο καλύτερα μπορεί το χέρι του και ο συμπαίκτης του γίνεται ο αρχηγός του ζεύγους. Ο αρχηγός, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι αυτός που αποφασίζει για το τελικό συμβόλαιο.

65 Αυτά για σήμερα παιδιά. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα!
Αυτά για σήμερα παιδιά. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα! Συνεχείζεται... © Δημήτρης Τόγιας


Κατέβασμα ppt "Www.bridgemath.blogspot.gr."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google