Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ιούλιος 2014 Ιούλιος 2014 Τρίτη01/07Μ. Χ’γιαννάκου Φιλίππου 11 Τηλ.23994 Φ.Μορφοπούλου-Π.Αμπεριάδη Ε.Βενιζέλου 89 Τηλ.22648 Τετάρτη02/07Α. Βαβάκα Ε. Βενιζέλου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ιούλιος 2014 Ιούλιος 2014 Τρίτη01/07Μ. Χ’γιαννάκου Φιλίππου 11 Τηλ.23994 Φ.Μορφοπούλου-Π.Αμπεριάδη Ε.Βενιζέλου 89 Τηλ.22648 Τετάρτη02/07Α. Βαβάκα Ε. Βενιζέλου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ιούλιος 2014 Ιούλιος 2014 Τρίτη01/07Μ. Χ’γιαννάκου Φιλίππου 11 Τηλ Φ.Μορφοπούλου-Π.Αμπεριάδη Ε.Βενιζέλου 89 Τηλ Τετάρτη02/07Α. Βαβάκα Ε. Βενιζέλου 74 Τηλ Πέμπτη03/07Φ. Μορφοπούλου- Π. Αμπεριάδης Ε. Βενιζέλου 89 Τηλ Θ. Νούσης Ε. Βενιζέλου 138 Τηλ Παρασκευή04/07Α. Μιμίδης Ε. Βενιζέλου 110 Τηλ Β. Τσίγγας Ε. Βενιζέλου 60 Τηλ Σάββατο 05/07 Α. Κρυωνά – Ζ.Καλπακίδη Κύπρου 27 Τηλ Κυριακή 06/07 Ι.Λυγιδάκης- Ι. Δημητριάδης 7 ης Μεραρχίας 3 Τηλ Δευτέρα07/07Θ. Φιλοθείδης 7 ης Μεραρχίας Τηλ Τρίτη08/07Β. Τσίγγας Ε. Βενιζέλου 60 Τηλ Θ. Φιλοθείδης 7 ης Μεραρχίας Τηλ Τετάρτη09/07Φ. Μορφοπούλου- Π. Αμπεριάδης Ε. Βενιζέλου 89 Τηλ Πέμπτη10/07Α Καλύμνιου Σκρα 14 Τηλ Μ. Χ’γιαννάκου Φιλίππου 11 Τηλ Εφημερεύοντα φαρμακεία Επικουρικά - Ωρες Εφημερεύοντα φαρμακεία Επικουρικά - Ωρες 17:30-21:00 17:30-21:00

2 Ιούλιος 2014 Εφημερεύοντα φαρμακεία Επικουρικά - Ωρες 17:30-21:00 Παρασκευή11/07Θ. Νούσης Ε. Βενιζέλου 138 Τηλ Φ.Μορφοπούλου-Π.Αμπεριάδη Ε.Βενιζέλου 89 Τηλ Σάββατο12/07Α. Κρυωνά – Ζ.Καλπακίδη Κύπρου 27 Τηλ Κυριακή13/07Ι.Λυγιδάκης- Ι. Δημητριάδης 7 ης Μεραρχίας 3 Τηλ Δευτέρα14/07Μ. Χ’γιαννάκου Φιλίππου 11 Τηλ Τρίτη15/07Α. Βαβάκα Ε. Βενιζέλου 74 Τηλ Ι.Λυγιδάκης- Ι. Δημητριάδης 7 ης Μεραρχίας 3 Τηλ Τετάρτη16/07Φ. Μορφοπούλου- Π. Αμπεριάδης Ε. Βενιζέλου 89 Τηλ Πέμπτη17/07Α. Μιμίδης Ε. Βενιζέλου 110 Τηλ Α. Βαβάκα Ε. Βενιζέλου 74 Τηλ Παρασκευή18/07Α. Κρυωνά – Ζ.Καλπακίδη Κύπρου 27 Τηλ Α Καλύμνιου Σκρα 14 Τηλ Σάββατο19/07 Ι.Λυγιδάκης- Ι. Δημητριάδης 7 ης Μεραρχίας 3 Τηλ Κυριακή20/07Α. Μιμίδης Ε. Βενιζέλου 110 Τηλ.22227

3 Ιούλιος 2014 Εφημερεύοντα φαρμακεία Επικουρικά – Ωρες 17:30-21:00 Δευτέρα21/0 7 Β. Τσίγγας Ε. Βενιζέλου 60 Τηλ Τρίτη22/0 7 Φ. Μορφοπούλου- Π. Αμπεριάδης Ε. Βενιζέλου 89 Τηλ Α. Κρυωνά – Ζ.Καλπακίδη Κύπρου 27 Τηλ Τετάρτη23/0 7 Α Καλύμνιου Σκρα 14 Τηλ Πέμπτη24/0 7 Θ. Νούσης Ε. Βενιζέλου 138 Τηλ Α. Κρυωνά – Ζ.Καλπακίδη Κύπρου 27 Τηλ Παρασκευή25/0 7 Α. Κρυωνά – Ζ.Καλπακίδη Κύπρου 27 Τηλ Ι.Λυγιδάκης- Ι. Δημητριάδης 7 ης Μεραρχίας 3 Τηλ Σάββατο 26/0 7 Ι.Λυγιδάκης- Ι. Δημητριάδης 7 ης Μεραρχίας 3 Τηλ Κυριακή 27/0 7 Μ. Χ’γιαννάκου Φιλίππου 11 Τηλ Δευτέρα28/0 7 Α. Βαβάκα Ε. Βενιζέλου 74 Τηλ Τρίτη29/0 7 Φ. Μορφοπούλου- Π. Αμπεριάδης Ε. Βενιζέλου 89 Τηλ Α. Μιμίδης Ε. Βενιζέλου 110 Τηλ Τετάρτη30/0 7 Α. Μιμίδης Ε. Βενιζέλου 110 Τηλ Πέμπτη31/0 7 Α. Κρυωνά – Ζ.Καλπακίδη Κύπρου 27 Τηλ Φ.Μορφοπούλου-Π.Αμπεριάδη Ε.Βενιζέλου 89 Τηλ.22648


Κατέβασμα ppt "Ιούλιος 2014 Ιούλιος 2014 Τρίτη01/07Μ. Χ’γιαννάκου Φιλίππου 11 Τηλ.23994 Φ.Μορφοπούλου-Π.Αμπεριάδη Ε.Βενιζέλου 89 Τηλ.22648 Τετάρτη02/07Α. Βαβάκα Ε. Βενιζέλου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google