Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Α. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Στα σχέδια της κατοικίας που μελετήθηκε στο μάθημα της Οικοδομικής Ι (χειμ. εξαμ. 2003  2004) ζητείται ο συγκριτικός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Α. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Στα σχέδια της κατοικίας που μελετήθηκε στο μάθημα της Οικοδομικής Ι (χειμ. εξαμ. 2003  2004) ζητείται ο συγκριτικός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Α. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Στα σχέδια της κατοικίας που μελετήθηκε στο μάθημα της Οικοδομικής Ι (χειμ. εξαμ. 2003  2004) ζητείται ο συγκριτικός υπολογισμός των ενεργειακών απαιτήσεων της κατοικίας για τις ακόλουθες δύο κατασκευές: Συνήθης κατασκευή:Κατασκευή κατοικίας χωρίς μονώσεις, διπλά υαλοστάσια, αεροστεγή κουφώματα κ.λ.π. Βιοκλιματική κατασκευή:Επιμελημένη κατασκευή που ελαχιστοποιεί τις ενεργειακές απαιτήσεις της κατοικίας, βελτιώνει τη θερμική συμπεριφορά του κελύφους και αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Ειδικότερα θα υπολογισθούν: 1)Οι ενεργειακές απαιτήσεις της κατοικίας για τις δύο (2) κατασκευές (χρησιμοποιώντας τον Πίνακα 1 που επισυνάπτεται). 2)Το κόστος των υλικών βελτίωσης από τη συνήθη κατασκευή στη βιοκλιματική κατασκευή. 3)Οι μέσοι συντελεστές θερμοπερατότητας της κατοικίας για τις δύο (2) κατασκευές και ο έλεγχος συμβατότητας προς τον Κ.Θ.Κ. 4)Τα ηλιακά κέρδη της κατοικίας (χρησιμοποιώντας τον Πίνακα 2 που επισυνάπτεται) μη λαμβάνοντας υπ’ όψη τα Β, ΒΑ και ΒΔ ανοίγματα. Να επιλεγούν και να σχεδιαστούν κατάλληλα εξωτερικά συστήματα σκιασμού ή συστήματα φύτευσης για τη μεγιστοποίηση ή την ελαχιστοποίηση (ανάλογα με την εποχή) της εισερχόμενης ηλιακής ενέργειας.

2 Α. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (συνέχεια) 5)Ο ισολογισμός των θερμικών απωλειών - θερμικών κερδών της κατοικίας (χρησιμοποιώντας τον Πίνακα 3 που επισυνάπτεται) και υπολογίζοντας την κατασκευή, ανάλογα με τη θερμική της μάζα. 6)Ο χρόνος απόσβεσης των πρόσθετων υλικών βελτίωσης για την ελαχιστοποίηση των ενεργειακών απαιτήσεων της κατοικίας (χρησιμοποιώντας τον Πίνακα 4 που επισυνάπτεται). 7)Ένα σύστημα θέρμανσης της κατοικίας με διανομή θερμού αέρα μέσω δικτύου αεραγωγών και στομίων στους χώρους. 8)Διατηρώντας τη βιοκλιματική κατασκευή, να τοποθετηθεί στη Ν ή ΝΑ ή ΝΔ πλευρά της κατοικίας τοίχος Trombe – Michel, ή θερμοκήπιο, ή συνδυασμός των δύο συστημάτων (να γίνουν και οι τρεις περιπτώσεις), ο σχεδιασμός των οποίων θα γίνει ενδεικτικά μόνο (σελίδες 178 και 184 του βιβλίου που επισυνάπτονται), αλλά με λεπτομερή σχέδια του τοίχου Τ – Μ και του θερμοκηπίου (αξονομετρικό, όψεις, τομές, λειτουργικά εξαρτήματα κ.λ.π.). 9)Να γίνει η ένταξη ηλιακών συλλεκτών και φωτοβολταϊκών στοιχείων στη στέγη της κατοικίας, που προορίζονται για τη θέρμανση της κατοικίας ή την κάλυψη των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1:ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ (Q Τ ) ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΝ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 1:ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ (QΤ) ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΝ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ (συνέχεια)

5

6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3:ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ – ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ (ΣQ Τ – ΣQ ωφ )

8 ΠΙΝΑΚΑΣ 3:ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ – ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ (ΣQ Τ – ΣQ ωφ ) (συνέχεια)

9

10

11

12

13


Κατέβασμα ppt "Α. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Στα σχέδια της κατοικίας που μελετήθηκε στο μάθημα της Οικοδομικής Ι (χειμ. εξαμ. 2003  2004) ζητείται ο συγκριτικός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google