Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αγγίσταλης Κωνσταντίνος Α.Μ 739

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αγγίσταλης Κωνσταντίνος Α.Μ 739"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αγγίσταλης Κωνσταντίνος Α.Μ 739

2  Το Qt Designer είναι ενα εργαλείο για κατασκευή GUI εφαρμογών που αποτελούνται απο Qt widgets.  Επιτρέπει τον σχεδιασμό widgets και dialogs χρησιμοποιώντας τα signals και slots του Qt. Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής 20072

3 3

4  Η Γραμμή εργαλείων παρέχει όλες τις συνηθισμένες ενέργειες για την διαχείριση των φορμών, του clipboard και της βοήθειας.  Η toolbar παρέχει τις συνηθισμένες ενέργειες όταν διαμορφώνομαι τις φόρμες. Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής 20074

5 5 Το toolbox παρέχει μια συλλογή από Qt widgets, layouts και άλλων αντικειμένων που μπορούμε να χρησημοποιήσουμε για να φτίαξουμε φόρμες.

6 Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής Το toolbox παρέχει μια συλλογή από Qt widgets, layouts και άλλων αντικειμένων που μπορούμε να χρησημοποιήσουμε για να φτίαξουμε φόρμες.

7 Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής Το toolbox παρέχει μια συλλογή από Qt widgets, layouts και άλλων αντικειμένων που μπορούμε να χρησημοποιήσουμε για να φτίαξουμε φόρμες.

8 Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής Το toolbox παρέχει μια συλλογή από Qt widgets, layouts και άλλων αντικειμένων που μπορούμε να χρησημοποιήσουμε για να φτίαξουμε φόρμες.

9 Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής Το toolbox παρέχει μια συλλογή από Qt widgets, layouts και άλλων αντικειμένων που μπορούμε να χρησημοποιήσουμε για να φτίαξουμε φόρμες.

10 Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής Το toolbox παρέχει μια συλλογή από Qt widgets, layouts και άλλων αντικειμένων που μπορούμε να χρησημοποιήσουμε για να φτίαξουμε φόρμες.

11  Βλέπουμε την διάταξη των widgets στην φόρμα μας και τα διάφορα layouts. Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

12  Βλέπουμε την διάταξη των widgets στην φόρμα μας και τα διάφορα layouts. Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

13  Στο παράθυρο αυτό βλέπουμε τα αρχεία και τις φόρμες που αποτελούν το project μας. Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

14  Όλες οι παραμετροποιήσημες ιδιότητες των widgets μπορούν να διαμορφωθούν από τον property editor. Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

15  Όλες οι παραμετροποιήσημες ιδιότητες των widgets μπορούν να διαμορφωθούν από τον property editor. Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

16 Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

17 Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

18  Επιλέγουμε File -> New Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

19  Φτιάχνουμε μια απλή φόρμα που περιέχει 2 spinBox, ένα lineEdit και μερικά textLabels.  Ο Qt Designer παράγει ένα αρχείο calculatorForm.ui Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

20 #ifndef CALCULATORFORM_H #define CALCULATORFORM_H #include "ui_calculatorform.h" class CalculatorForm : public Qwidget { Q_OBJECT public: CalculatorForm(QWidget *parent = 0); private slots: void on_inputSpinBox1_valueChanged(int value); void on_inputSpinBox2_valueChanged(int value); private: Ui::CalculatorForm ui; }; #endif Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

21 #include #include "calculatorform.h“ CalculatorForm::CalculatorForm(QWidget *parent) : QWidget(parent) { ui.setupUi(this); } void CalculatorForm::on_inputSpinBox1_valueChanged(int value) { ui.outputWidget->setText(QString::number(value + ui.inputSpinBox2->value())); } void CalculatorForm::on_inputSpinBox2_valueChanged(int value) { ui.outputWidget->setText(QString::number(value + ui.inputSpinBox1->value())); } Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

22 #include #include "calculatorform.h" int main(int argc, char *argv[]) { QApplication app(argc, argv); CalculatorForm calculator; calculator.show(); return app.exec(); } Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής


Κατέβασμα ppt "Αγγίσταλης Κωνσταντίνος Α.Μ 739"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google