Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

20 ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "20 ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 20 ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
20 ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΤΑΞΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

2 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΠΛΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ

3 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ?
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ? Ενεργητικά ηλιακά συστήματα : είναι όσα συλλέγουν την ηλιακή ακτινοβολία, και στη συνέχεια τη μεταφέρουν με τη μορφή θερμότητας σε νερό, σε αέρα ή σε κάποιο άλλο ρευστό. Η πλέον διαδεδομένη εφαρμογή των συστημάτων αυτών είναι η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, οι γνωστοί ηλιακοί θερμοσίφωνες.

4 ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ?
Οι επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες τοποθετούνται συνήθως στην οροφή του κτιρίου, με νότιο προσανατολισμό και κλίση 30°-60° ως προς τον ορίζοντα, ώστε να μεγιστοποιηθεί το ποσό της ακτινοβολίας που συλλέγεται ετησίως. Ο ηλιακός συλλέκτης τοποθετείται σε σημείο που βλέπει το νότο.

5 ΑΠΟ ΤΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ? Ένα τυπικό σύστημα παραγωγής ζεστού νερού αποτελείται από επίπεδους ηλιακούς συλλέκτες, ένα δοχείο αποθήκευσης της θερμότητας και σωληνώσεις. Η ηλιακή ακτινοβολία απορροφάτε από το συλλέκτη και η συλλεγόμενη θερμότητα μεταφέρεται στο δοχείο αποθήκευσης.

6 ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; Η ηλιακή ακτινοβολία προσπίπτει στη μαύρη, μεταλλική συνήθως, επίπεδη επιφάνεια του ηλιακού συλλέκτη, η οποία απορροφά την ακτινοβολία και θερμαίνεται. Πάνω από την απορροφητική επιφάνεια βρίσκεται ένα διαφανές κάλυμμα, συνήθως από γυαλί ή πλαστικό, που αφήνει τις ακτίνες του ήλιου να περάσουν αλλά εμποδίζει τη θερμότητα να διαφύγει. Οι σωληνώσεις μέσα από τις οποίες κυκλοφορεί το ρευστό βρίσκονται σε επαφή με την απορροφητική επιφάνεια με αποτέλεσμα την μεταφορά θερμότητας στο ρευστό.

7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

8 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Τα φωτοβολταϊκά (ή Φ/Β) συστήματα αποτελούν μια από τις εφαρμογές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Παράγει ηλεκτρική ενέργεια από την ηλιακή ενέργεια. Αποτελείται από ένα ή περισσότερα πάνελ φωτοβολταϊκών στοιχείων , μαζί με τις απαραίτητες συσκευές και διατάξεις για τη μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην επιθυμητή μορφή. Είναι συνήθως τετράγωνο, με πλευρά mm. Δυο τύποι πυριτίου χρησιμοποιούνται για την δημιουργία φωτοβολταϊκών στοιχείων: το άμορφο και το κρυσταλλικό πυρίτιο.

9 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Τεχνολογία φιλική στο περιβάλλον
Έχουν σχεδόν μηδενικές απαιτήσεις συντήρησης Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής Υπάρχει πάντα η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης Μπορούν να εγκατασταθούν σε υπάρχουσες κατασκευές, π.χ. η στέγη ενός σπιτιού ή η πρόσοψη ενός κτιρίου λειτουργούν άριστα τόσο ως αυτόνομα συστήματα, όσο και ως αυτόνομα υβριδικά συστήματα όταν συνδυάζονται με άλλες πηγές ενέργειας και συσσωρευτές για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας.

10 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Φ/Β Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από μια Φ/Β συστοιχία είναι συνεχούς ρεύματος (DC). Με την προοδευτική αύξηση , δημιουργήθηκαν ειδικές συσκευές – οι αναστροφείς (inverters) - που σκοπό έχουν να μετατρέψουν την έξοδο συνεχούς τάσης της Φ/Β συστοιχίας σε εναλλασσόμενη τάση. Με τον τρόπο αυτό, το Φ/Β σύστημα είναι σε θέση να τροφοδοτήσει μια σύγχρονη εγκατάσταση (κατοικία, θερμοκήπιο, μονάδα παραγωγής κλπ.) που χρησιμοποιεί συσκευές εναλλασσόμενου ρεύματος(AC).

11 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Φ/Β

12 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

13 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Η επιθεώρηση επικεντρώνεται στους πιο κάτω ελέγχους:
έλεγχος λειτουργίας και αποδοτικότητας του συστήματος σε σύγκριση με τις ανάγκες του κτιρίου έλεγχος της λειτουργίας και της κατάστασης των κυκλωμάτων ψυκτικού υγρού και ψυχρού νερού έλεγχος της λειτουργίας και κατάστασης του συστήματος διανομής αέρα στους κλιματιζόμενους χώρους λειτουργικότητα και ορθότητα των συστημάτων ελέγχου

14 ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι η ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία εγγράφονται με αύξοντα Αριθμό Μητρώου οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που κρίνονται κατάλληλοι και στους οποίους χορηγείται η Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή στο Μητρώο διακρίνονται τρεις (3) κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών, ανά τάξη Αδειών, ως εξής: (α) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, (β) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Λεβήτων και Εγκαταστάσεων θέρμανσης και (γ) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων Κλιματισμού.

15 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Με την παράγραφο 23 του άρθρου 42, του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» α) οι προσωρινές άδειες των ενεργειακών επιθεωρητών παρατείνονται έως , β) η απαιτούμενη εμπειρία για τη χορήγηση άδειας ενεργειακού επιθεωρητή από τετραετής γίνεται διετής και γ) η ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου καθίσταται ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ενεργειακού επιθεωρητή Επίσης με το άρθρο 6 του Νόμου 3818/2010 συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ )

16 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Κατά την επιθεώρηση κτιρίου, συλλέγονται αναλυτικά τα στοιχεία για το υπό επιθεώρηση κτίριο κατά τη διάρκεια της επιτόπιας επίσκεψης του ενεργειακού επιθεωρητή με τη βοήθεια των σχετικών εντύπων ενεργειακής επιθεώρησης. Ιδιαίτερα σε κτίρια μεγάλης επιφάνειας και σύνθετων Η/Μ εγκαταστάσεων, ο επιθεωρητής μπορεί να προβεί στη διεξαγωγή μετρήσεων ορισμένων μεγεθών με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού.

17 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

18 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ανάθεση της ενεργειακής επιθεώρησης Συλλογή απαραίτητων στοιχείων από ιδιοκτήτη του κτιρίου (εγχειρίδια κλιµατιστικών, τυχόν τροποποιήσεις συστηµάτων, βιβλίο συντήρησης, κλπ). Επιθεώρηση εξοπλισµού συστήµατος Επιθεώρηση συστήµατος διανοµής Ψυκτικού Υγρού και Κρύου Νερού Επιθεώρηση συστήµατος διανοµής αέρα και κλιµατιζόµενου χώρου Επιθεώρηση συστηµάτων ελέγχου για λειτουργία συστήµατος

19 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΛΕΒΗΤΩΝ
Ο ενεργειακός επιθεωρητής λεβήτων: α) Καταγράφει και επαληθεύει στοιχεία που έχει αρχικά συλλέξει από τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή β) Καταγράφει τα στοιχεία που συλλέγει από το δελτίο εγκατάστασης και το φύλλο συντήρησης και ρύθμισης γ) Καταγράφει τα αποτελέσματα αξιολόγησης της επιθεώρησης, διαπιστώσεις και συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της εγκατάστασης θέρμανσης και του λέβητα.

20 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης είναι ένα έντυπο που το συντάσσουν οι πιστοποιημένοι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Υπεκα, ενεργειακοί επιθεωρητές , απαραίτητη προϋπόθεση για την πώληση ή ενοικίαση ακινήτου .κάθε κτήριο κατατάσσεται σε μία από τις εννέα ενεργειακές κατηγορίες (από Α+ έως Η). ​ απαιτείται για όλα τα κτήρια με επιφάνεια άνω των 50 Μ2, ισχύει για δέκα χρόνια , εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου

21

22 ΤΕΛΟΣ!!! ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ!!! ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ:
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ!!! ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ: ΜΠΙΣΜΠΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΝΤΑ ΗΝΝΑ ΝΤΕΜΙΡΗ ΟΛΓΑ ΝΤΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΡΙΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ


Κατέβασμα ppt "20 ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google