Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Internet protocol stack

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Internet protocol stack"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Internet protocol stack
Encapsulation Connection oriented VS connectionless services Circuit Switching Packet Switching Store-and-forward switches Multiplexing: TDM, FDM, Statistical multiplexing, CDMA

2 OSI VS Internet protocol stack
application presentation session transport network link physical application transport network link physical Internet stack “missing” these layers! these services, if needed, must be implemented in application needed?

3 Internet protocol stack
application: supporting network applications FTP, SMTP, HTTP,DNS protocols transport: process-process data transfer TCP, UDP protocols network: routing of datagrams from source to destination IP, routing protocols link: data transfer between neighboring network elements PPP, Media Access Control (Ethernet, DSL, ISDN, FDDI)  physical: bits “on the wire” application transport network link physical

4 Encapsulation source destination application transport network link
message M application transport network link physical segment Ht M Ht datagram Ht Hn M Hn frame Ht Hn Hl M link physical switch destination network link physical Ht Hn M Ht Hn Hl M M application transport network link physical Ht Hn M Ht M Ht Hn M router Ht Hn Hl M

5 Why layering? Dealing with complex systems: Abstraction
explicit structure allows identification, relationship of complex system’s pieces layered reference model for discussion modularization eases maintenance, updating of system change of implementation of layer’s service transparent to rest of system e.g., change in gate procedure doesn’t affect rest of system

6 Connection Oriented services
Establish end to end logical or physical connection before any data are sent Involves handshaking Reliable data transfer may be involved (e.g. TCP) Data link layer examples: Circuit mode communication Virtual Circuits (packet switching). Same path! We just need a VCI. Transport layer examples: TCP

7 Transmission Control Protocol (TCP) (belongs to transport layer)
Hi! Hello! A A OK X B B B OK

8 Connectionless services
No handshaking! Each data packet carries information about the destination address (datagram) Network layer example: IP protocol Transport layer examples: UDP

9 Connection oriented VS connectionless services
The distinction takes place in several layers Packet switching examples in both categories Connection oriented service on connectionless service?? TCP/IP

10 Circuit switched networks Packet switched networks
FDM TDM Virtual circuit networks Datagram Networks Internet

11 Circuit Switching End-end resources reserved for “call”
link bandwidth, switch capacity dedicated resources: no sharing (??) circuit-like (guaranteed) performance call setup required Introduction

12 Packet Switching each end-end data stream divided into packets
user A, B packets share network resources each packet uses full link bandwidth resources used as needed Same route?? Introduction

13 Packet-switching: store-and-forward
L R R R takes L/R seconds to transmit (push out) packet of L bits on to link at R bps store and forward: entire packet must arrive at router before it can be transmitted on next link delay = 3L/R (assuming zero propagation delay) Example: L = 7.5 Mbits R = 1.5 Mbps transmission delay = 15 sec Introduction

14 Circuit Switching: FDM and TDM
4 users Example: FDM frequency time TDM frequency time Two simple multiple access control techniques. Each mobile’s share of the bandwidth is divided into portions for the uplink and the downlink. Also, possibly, out of band signaling. As we will see, used in AMPS, GSM, IS-54/136 Introduction

15 Packet Switching: Statistical Multiplexing
100 Mb/s Ethernet C A statistical multiplexing 1.5 Mb/s B queue of packets waiting for output link D E Sequence of A & B packets does not have fixed pattern, bandwidth shared on demand  statistical multiplexing. TDM: each host gets same slot in revolving TDM frame. Introduction

16 Πολλαπλή Πρόσβαση Διαίρεσης Κώδικα (CDMA)
Οι κώδικες είναι ορθογώνιοι μεταξύ τους (δηλ. το εσωτερικό γινόμενο μεταξύ οποιωνδήποτε δύο κωδίκων είναι 0) Κάθε κόμβος χρησιμοποιεί το δικό του μοναδικό κώδικα για να κωδικοποιήσει τα bits των δεδομένων που στέλνει Οι κόμβοι μπορούν να εκπέμπουν ταυτόχρονα Πολλαπλοί κόμβοι σε κάθε κανάλι Οι αντίστοιχοι προς αυτούς δέκτες Λαμβάνουν σωστά τα κωδικοποιημένα bits δεδομένων ενός πομπού Θεωρώντας ότι ο δέκτης γνωρίζει τον κώδικα του πομπού, παρά τις παρεμβαλλόμενες μεταδόσεις άλλων κόμβων Has been used extensively in military for some time due to its antijamming properties and is now beginning to find widespread civilian use, particularly for use in wireless multiple access channels.

17 Παράδειγμα CDMA d1=-1 d0=1 Sender Data bits 1 -1 Zi,m=di*cm
Time slot 1 Time slot 0 Channel output Spread code

18 Παράδειγμα CDMA (συνέχεια)
Όταν δεν υπάρχουν παρεμβάλλοντες πομποί Ο δέκτης Λαμβάνει τα κωδικοποιημένα bits Ανακτά τα αρχικά bit δεδομένων, di, υπολογίζοντας το di= — S Zi,m*cm Τα παρεμβάλλοντα εκπεμπόμενα δυαδικά σήματα είναι προσθετικά M 1 M m=1 CDMA’s assumption that interfering transmitted bit signals are additive


Κατέβασμα ppt "Internet protocol stack"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google