Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων Σχολικό Έτος 2008-2009 Πολιτιστικό πρόγραμμα «Μορφές ρατσισμού» Μάθημα: Γαλλικά Υλοποίηση: Μαθητές των.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων Σχολικό Έτος 2008-2009 Πολιτιστικό πρόγραμμα «Μορφές ρατσισμού» Μάθημα: Γαλλικά Υλοποίηση: Μαθητές των."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων Σχολικό Έτος 2008-2009 Πολιτιστικό πρόγραμμα «Μορφές ρατσισμού» Μάθημα: Γαλλικά Υλοποίηση: Μαθητές των τμημάτων Β1, Β2, Β3 και Γ1, Γ2, Γ3 Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Κυριακίδου Αναστασία για τη Γ΄τάξη Πρίντζιου Θεοδώρα για Β΄τάξη

2 Du Racisme? Non Merci Ρατσισμός; Όχι ευχαριστώ Ο ρατσισμός στις μέρες μας είναι ένα πολύ σύνηθες φαινόμενο με ποικίλες μορφές…

3

4 4

5 Les Termes:Οι όροι Les stéréotypes sont des croyances partagées concernant les caractéristiques personnelles, des traits de personnalité d’un groupe de personnes. Ils peuvent être positifs ou négatifs. Les stéréotypes sont des croyances partagées concernant les caractéristiques personnelles, des traits de personnalité d’un groupe de personnes. Ils peuvent être positifs ou négatifs. P.ex. Les Grecs sont hospitaliers, viveurs (ils savent vivre), Les blondes sont idiotes, les «pontioi» sont naϊfs… P.ex. Les Grecs sont hospitaliers, viveurs (ils savent vivre), Les blondes sont idiotes, les «pontioi» sont naϊfs…  Τα στερεότυπα είναι οι αντιλήψεις που έχουμε από κοινού, που αφορούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία της προσωπικότητας ενός συνόλου ατόμων. Μπορεί να είναι θετικά ή αρνητικά. Π.χ. οι Έλληνες είναι φιλόξενοι και γλεντζέδες, οι ξανθιές είναι χαζές, οι Πόντιοι είναι αφελείς… Π.χ. οι Έλληνες είναι φιλόξενοι και γλεντζέδες, οι ξανθιές είναι χαζές, οι Πόντιοι είναι αφελείς… 5

6

7 7

8 Stéréotypes:Hommes/Femmes Όπως το περιγράφουν πολλές επιστημονικές μελέτες, η ισότητα δεν είναι η κατάσταση. Μια κοινωνιολογική ανάγνωση δείχνει ότι παρά τη σχηματική ισότητα, άνδρες και γυναίκες δεν είναι ίσοι: στο Βέλγιο οι γυναίκες αναλαμβάνουν, σήμερα ακόμη κι όταν δουλεύουν, 65-80% των γονεϊκών και οικιακών υποχρεώσεων, η δε διαφορά ανάμεσα στο μέσο μισθό των ανδρών και των γυναικών κυμαίνεται στα 25%. Όπως το περιγράφουν πολλές επιστημονικές μελέτες, η ισότητα δεν είναι η κατάσταση. Μια κοινωνιολογική ανάγνωση δείχνει ότι παρά τη σχηματική ισότητα, άνδρες και γυναίκες δεν είναι ίσοι: στο Βέλγιο οι γυναίκες αναλαμβάνουν, σήμερα ακόμη κι όταν δουλεύουν, 65-80% των γονεϊκών και οικιακών υποχρεώσεων, η δε διαφορά ανάμεσα στο μέσο μισθό των ανδρών και των γυναικών κυμαίνεται στα 25%. Or, comme le décrivent nombre de productions scientifiques, l’égalité, ce n’est pas le cas. Une lecture sociologique montre que, malgré l’égalité formelle, hommes et femmes ne sont pas égaux: en Belgique, les femmes pressent encore, même quand elles travaillent, 65 a 80 pc des tâches ménagères et parentales. L’écart entre les salaires bruts moyens des hommes et des femmes s’élève à 25 pc Or, comme le décrivent nombre de productions scientifiques, l’égalité, ce n’est pas le cas. Une lecture sociologique montre que, malgré l’égalité formelle, hommes et femmes ne sont pas égaux: en Belgique, les femmes pressent encore, même quand elles travaillent, 65 a 80 pc des tâches ménagères et parentales. L’écart entre les salaires bruts moyens des hommes et des femmes s’élève à 25 pc 8

9 9

10 Les postes à responsabilité et le travail à temps partiel restent fortement sexués, tout comme les travailleurs pauvres, la monoparentalité (85 pc de femmes) aggravant la pauvreté. Les hommes occupent une position dominante dans notre société. Les postes à responsabilité et le travail à temps partiel restent fortement sexués, tout comme les travailleurs pauvres, la monoparentalité (85 pc de femmes) aggravant la pauvreté. Les hommes occupent une position dominante dans notre société. Οι ανώτερες θέσεις εργασίας από τη μια και η ημι- απασχόληση από την άλλη παραμένουν στενά συνδεδεμένες με το φύλο, όπως επίσης η κακοπληρωμένη εργασία, καθώς και η μονογονεϊκότητα (85% είναι γυναίκες), η οποία επιδεινώνει τη φτώχεια. Οι άνδρες καταλαμβάνουν μια άρχουσα θέση στην κοινωνία μας. Οι ανώτερες θέσεις εργασίας από τη μια και η ημι- απασχόληση από την άλλη παραμένουν στενά συνδεδεμένες με το φύλο, όπως επίσης η κακοπληρωμένη εργασία, καθώς και η μονογονεϊκότητα (85% είναι γυναίκες), η οποία επιδεινώνει τη φτώχεια. Οι άνδρες καταλαμβάνουν μια άρχουσα θέση στην κοινωνία μας. 10 Stéréotypes:Hommes/Femmes

11 11

12 Les hommes, de leur part, ils prétendent que le féminisme serait responsable de tous les maux de la société. Telle est la thèse soutenue par les masculinistes. Les hommes, de leur part, ils prétendent que le féminisme serait responsable de tous les maux de la société. Telle est la thèse soutenue par les masculinistes. Οι άνδρες από τη μεριά τους, υποστηρίζουν ότι ο φεμινισμός ευθύνεται για όλα τα κακά της κοινωνίας. Αυτή είναι η θέση των υποστηρικτών του ανδρικού φύλου. Οι άνδρες από τη μεριά τους, υποστηρίζουν ότι ο φεμινισμός ευθύνεται για όλα τα κακά της κοινωνίας. Αυτή είναι η θέση των υποστηρικτών του ανδρικού φύλου. 12 Stéréotypes:Hommes/Femmes

13 13

14 Les hommes croient que le féminisme est comparé au terrorisme et au nazisme: il anéantirait les hommes, le nombre de suicides masculins en constituant une preuve Les hommes croient que le féminisme est comparé au terrorisme et au nazisme: il anéantirait les hommes, le nombre de suicides masculins en constituant une preuve Οι άνδρες πιστεύουν ότι, ο φεμινισμός συγκρίνεται με την τρομοκρατία και τον ναζισμό: υποτίθεται ότι εξoλοθρεύει τους άνδρες και ότι ο αριθμός των αυτοκτονιών των ανδρών αποτελεί μια απόδειξη για αυτό. Οι άνδρες πιστεύουν ότι, ο φεμινισμός συγκρίνεται με την τρομοκρατία και τον ναζισμό: υποτίθεται ότι εξoλοθρεύει τους άνδρες και ότι ο αριθμός των αυτοκτονιών των ανδρών αποτελεί μια απόδειξη για αυτό. 14 Stéréotypes:Hommes/Femmes

15 15

16 Le préjugé Le préjugé est une attitude comportant des dimensions évaluatives à l’égard d’un groupe social. Ils sont toujours négatifs.Le préjugé est une attitude comportant des dimensions évaluatives à l’égard d’un groupe social. Ils sont toujours négatifs. P.ex. Ne pas aimer les extra-terrestres sans pour autant les connaître. P.ex. Ne pas aimer les extra-terrestres sans pour autant les connaître. Η προκατάληψη είναι μία συμπεριφορά που περιλαμβάνει αξιολογικές διαστάσεις ως προς μία κοινωνική ομάδα. Οι προκαταλήψεις είναι πάντα αρνητικές.Η προκατάληψη είναι μία συμπεριφορά που περιλαμβάνει αξιολογικές διαστάσεις ως προς μία κοινωνική ομάδα. Οι προκαταλήψεις είναι πάντα αρνητικές. Π.χ. Το να μην αγαπάμε τους εξωγήινους χωρίς ωστόσο να τους γνωρίζουμε. Π.χ. Το να μην αγαπάμε τους εξωγήινους χωρίς ωστόσο να τους γνωρίζουμε. 16

17 17

18 18

19 La discrimination La discrimination est un comportement négatif, arbitraire, non justifiable, émis à l’encontre des membres d’un groupe. La discrimination est un comportement négatif, arbitraire, non justifiable, émis à l’encontre des membres d’un groupe. Η διάκριση είναι μία αρνητική και αυθαίρετη συμπεριφορά, απέναντι στα μέλη μιας ομάδας. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν προκύπτει από κάτι αρνητικό που έκανε αυτή η ομάδα.Η διάκριση είναι μία αρνητική και αυθαίρετη συμπεριφορά, απέναντι στα μέλη μιας ομάδας. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν προκύπτει από κάτι αρνητικό που έκανε αυτή η ομάδα. 19

20 20

21 21

22 Μετάδοση στερεοτύπων, διακρίσεων και προκαταλήψεων Ecole: C’est vrai que les stéréotypes les préjugés et la discrimination se répandent tôt. On peut donc observer que les enfants à l’ecole, non seulement disposent de stéréotypes mais qu’ils les utilisent dans leurs jugements. Ecole: C’est vrai que les stéréotypes les préjugés et la discrimination se répandent tôt. On peut donc observer que les enfants à l’ecole, non seulement disposent de stéréotypes mais qu’ils les utilisent dans leurs jugements. Σχολείο: Είναι αλήθεια ότι τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και η διάκριση διαδίδονται από νωρίς. Μπορούμε λοιπόν να παρατηρήσουμε ότι τα παιδιά στο σχολείο, όχι μόνο έχουν στερεότυπες ιδέες αλλά και τις χρησιμοποιούν μέσα στις κρίσεις τους. Σχολείο: Είναι αλήθεια ότι τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις και η διάκριση διαδίδονται από νωρίς. Μπορούμε λοιπόν να παρατηρήσουμε ότι τα παιδιά στο σχολείο, όχι μόνο έχουν στερεότυπες ιδέες αλλά και τις χρησιμοποιούν μέσα στις κρίσεις τους. 22

23

24 Μετάδοση στερεοτύπων, διακρίσεων και προκαταλήψεων Travail: Face au constant de l’existence de diverses discrimination dans le milieu professionnel, la lutte contre le discrimination est devenue une préoccupation du pouvoir public. Travail: Face au constant de l’existence de diverses discrimination dans le milieu professionnel, la lutte contre le discrimination est devenue une préoccupation du pouvoir public. Εργασία: Αναγνωρίζοντας την ύπαρξη διαφόρων προκαταλήψεων μέσα στον εργασιακό περιβάλλον, ο αγώνας ενάντια στην προκατάληψη έγινε προτεραιότητα της κεντρικής εξουσίας. Εργασία: Αναγνωρίζοντας την ύπαρξη διαφόρων προκαταλήψεων μέσα στον εργασιακό περιβάλλον, ο αγώνας ενάντια στην προκατάληψη έγινε προτεραιότητα της κεντρικής εξουσίας. 24

25 25

26 Μετάδοση στερεοτύπων, διακρίσεων και προκαταλήψεων Medias: Les stéréotypes apparaissent en masse dans les medias (publicité, télévision, journaux, affiches de cinéma, jeu de vidéo) qui sont bien sur un des vecteurs de diffusion des stéréotypes, peut- être le plus important. Medias: Les stéréotypes apparaissent en masse dans les medias (publicité, télévision, journaux, affiches de cinéma, jeu de vidéo) qui sont bien sur un des vecteurs de diffusion des stéréotypes, peut- être le plus important. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης: Τα στερεότυπα εμφανίζονται μαζικά μέσα στα ΜΜΕ(διαφημίσεις, τηλεόραση, εφημερίδες, αφίσες του σινεμά, ηλεκτρονικά παιχνίδια) τα οποία είναι σίγουρα ένας φορέας διάδοσης των στερεοτύπων, μπορεί και πιο σημαντικός. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης: Τα στερεότυπα εμφανίζονται μαζικά μέσα στα ΜΜΕ(διαφημίσεις, τηλεόραση, εφημερίδες, αφίσες του σινεμά, ηλεκτρονικά παιχνίδια) τα οποία είναι σίγουρα ένας φορέας διάδοσης των στερεοτύπων, μπορεί και πιο σημαντικός. 26

27

28 Μετάδοση στερεοτύπων, διακρίσεων και προκαταλήψεων Les chercheurs indiquent que le simple fait de catégoriser notre environnement en nous/eux, c.a.d mon groupe, auquel j’appartiens et les autres groupes suffirait à produire des stéréotypes et de la discrimination. Les chercheurs indiquent que le simple fait de catégoriser notre environnement en nous/eux, c.a.d mon groupe, auquel j’appartiens et les autres groupes suffirait à produire des stéréotypes et de la discrimination. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι, αν απλά οριοθετήσουμε το περιβάλλον σε «εμείς /οι άλλοι», δηλαδή την παρέα μας, αυτή στην οποία ανήκουμε εμείς από τη μια και οι άλλες παρέες από την άλλη, αυτό και μόνο θα αρκούσε στο να παραχθούν στερεότυπα και διακρίσεις. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι, αν απλά οριοθετήσουμε το περιβάλλον σε «εμείς /οι άλλοι», δηλαδή την παρέα μας, αυτή στην οποία ανήκουμε εμείς από τη μια και οι άλλες παρέες από την άλλη, αυτό και μόνο θα αρκούσε στο να παραχθούν στερεότυπα και διακρίσεις. 28

29 29

30 Que Faire? Τι πρέπει να κάνουμε; Comment lutter: Les buts communs et la coopération qui aboutit à une réussite sont à l’origine de l’amélioration des tensions entre différents groupes. Comment lutter: Les buts communs et la coopération qui aboutit à une réussite sont à l’origine de l’amélioration des tensions entre différents groupes. Πώς να αγωνιστούμε: Οι κοινοί σκοποί και η συνεργασία που καταλήγει σε ένα επιτυχές αποτέλεσμα, είναι η αρχή της βελτίωσης των εντάσεων ανάμεσα στις διαφορετικές ομάδες Πώς να αγωνιστούμε: Οι κοινοί σκοποί και η συνεργασία που καταλήγει σε ένα επιτυχές αποτέλεσμα, είναι η αρχή της βελτίωσης των εντάσεων ανάμεσα στις διαφορετικές ομάδες

31

32 Que Faire? Τι πρέπει να κάνουμε; Cependant, le fait de se mettre à la place de quelqu’un ou de se cerner sur ce qu’une personne ressent lors d’une situation donnée, sont des techniques qui ont fait leurs preuves et semblent réduire le préjugés inter groupales. Cependant, le fait de se mettre à la place de quelqu’un ou de se cerner sur ce qu’une personne ressent lors d’une situation donnée, sont des techniques qui ont fait leurs preuves et semblent réduire le préjugés inter groupales. Ωστόσο, το γεγονός να μπει κανείς στη θέση κάποιου άλλου ή να επικεντρωθεί σε αυτό που νιώθει κάποιος βιώνοντας μια κατάσταση, είναι δοκιμασμένες τεχνικές που φαίνεται να μειώνουν τις προκαταλήψεις ανάμεσα στις ομάδες. Ωστόσο, το γεγονός να μπει κανείς στη θέση κάποιου άλλου ή να επικεντρωθεί σε αυτό που νιώθει κάποιος βιώνοντας μια κατάσταση, είναι δοκιμασμένες τεχνικές που φαίνεται να μειώνουν τις προκαταλήψεις ανάμεσα στις ομάδες.


Κατέβασμα ppt "Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων Σχολικό Έτος 2008-2009 Πολιτιστικό πρόγραμμα «Μορφές ρατσισμού» Μάθημα: Γαλλικά Υλοποίηση: Μαθητές των."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google