Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσιτηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσιτηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσιτηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.grwebsite: www.marc.gr

2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

3 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

4

5 Στόχοι της έρευνας Α) Καταγραφή της συχνότητας χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς Β) Αξιολόγηση μέτρων Γ) Βαθμός ικανοποίησης από την εξυπηρέτηση και την συνολική κατάσταση στα Μ.Μ.Μ.

6 Βασικά συμπεράσματα Το 31% των κατοίκων του λεκανοπεδίου χρησιμοποιεί καθημερινά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το 21% δήλωσε ότι τα χρησιμοποιεί 2 ή 3 φορές την εβδομάδα και το 10% από 1 έως 5 φορές τον μήνα. Σπανιότερα, χρησιμοποιεί τα Μ.Μ.Μ. το 20,7%,ενώ δεν χρησιμοποιεί καθόλου τα Μ.Μ.Μ. στις μετακινήσεις του το 17% του πληθυσμού. Συνεπώς, ο ένας στους δυο κατοίκους του λεκανοπεδίου Αττικής χρησιμοποιεί τα Μ.Μ.Μ. τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, ενώ τουλάχιστον μια φορά τον μήνα χρησιμοποιεί τα Μ.Μ.Μ. ο ένας στους έξι. Αν προστεθεί και το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν τα Μ.Μ.Μ. πιο αραιά, συμπεραίνεται ότι οι 8 περίπου στους 10 κατοίκους του λεκανοπεδίου είναι χρήστες μέσων μαζικής μεταφοράς.

7 Βασικά συμπεράσματα Το λεωφορείο αποτελεί το συνηθέστερο μέσο μαζικής μεταφοράς. Το χρησιμοποιούν (με υψηλή, μέση ή πιο σπάνια συχνότητα) το 55, 8% των κατοίκων. Ακολουθεί το Μετρό ( 47,8%), ο Ηλεκτρικός (30,8%), το Τρόλεϊ (18,8%), το Τραμ (5,9%) και ο Προαστιακός (2,1%). Επίσης το 2,1% δήλωσε ότι χρησιμοποιεί συνήθως την δημοτική συγκοινωνία. Το ποσοστό των επιβατών που χρησιμοποιούν σήμερα τα Μ.Μ.Μ. συχνότερα από ότι στο παρελθόν, είναι σημαντικά μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό επιβατών που δηλώνουν μείωση της συχνότητας των μετακινήσεών τους με τα Μ.Μ.Μ. (37% έναντι 29%). Το θετικό αυτό ισοζύγιο οδηγεί στην αύξηση του καθημερινού φόρτου των Μ.Μ.Μ. Αξίζει να σημειωθεί πως το 17,5% του επιβατικού κοινού δήλωσε ότι άρχισε να χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς τα τελευταία δυο χρόνια. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα νέο επιβατικό κοινό που εξυπηρετείται σήμερα από τις δημόσιες συγκοινωνίες.

8 Βασικά συμπεράσματα Η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων του λεκανοπεδίου, κρίνει θετικά το σύνολο των μέτρων που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Μέτρο ποσοστό αποδοχής • Αντικατάσταση παλαιών λεωφορείων98,4% • Νέες γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ που συνδέουν το μετρό και τον προαστιακό με γειτονικές περιοχές 92,4% • Νέες νυχτερινές γραμμές σε Αθήνα και Πειραιά88,8% • Δημιουργία λεωφορειακών γραμμών express87,8% • Επέκταση λεωφορειολωρίδων87% • Καθιέρωση ενιαίου εισιτηρίου86,6%

9 Βασικά συμπεράσματα Οι 8 στους 10 πολίτες (81,3%) κρίνουν θετικά το επίπεδο εξυπηρέτησης που προσφέρουν σήμερα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σημειώνεται ότι οι πολίτες που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κρίνουν το επίπεδο εξυπηρέτησης πιο θετικά σε σύγκριση με όσους δεν τα χρησιμοποιούν. Οι 7 στους 10 πολίτες πιστεύουν ότι γενικά η συνολικότερη κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς βελτιώθηκε τα τελευταία χρόνια (69,3%). Αξίζει να τονιστεί το εξής: Όσοι χρησιμοποιούν τα Μ.Μ.Μ. δηλώνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό από εκείνους που δεν τα χρησιμοποιούν, πως η κατάσταση τα δυο τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί.

10 Βασικά συμπεράσματα Όσον αφορά στην τιμή του εισιτηρίου, το 72,3% την θεωρεί λογική, το 21,2% υπερβολική και το 3,9% μικρότερη από ότι θα έπρεπε. Σημειώνεται ότι στην έρευνα καταγράφεται ένα μικρό αλλά στατιστικά σημαντικό ποσοστό πολιτών που δεν γνώριζαν ούτε τα νέα μέτρα, ούτε τις τιμές των εισιτηρίων.

11

12 Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς;

13 Συχνότητα χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς - Με βάση το φύλο, την ηλικία & την απασχόληση -

14 Συνήθως ποιο ή ποια μέσα μαζικής μεταφοράς χρησιμοποιείτε;

15 Πόσο καιρό χρησιμοποιείτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς; Βάση: Όσοι χρησιμοποιούν Μ.Μ.Μ.

16 ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς τα τελευταία 2 χρόνια -Ανά κατηγορίες πληθυσμού- Βάση: Όσοι χρησιμοποιούν Μ.Μ.Μ.

17 Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια θα λέγατε ότι χρησιμοποιείτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς περισσότερο, το ίδιο ή λιγότερο συχνά; Βάση: Όσοι χρησιμοποιούν Μ.Μ.Μ.

18 Χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς περισσότερο τα τελευταία χρόνια -Ανά κατηγορίες πληθυσμού- Βάση: Όσοι χρησιμοποιούν Μ.Μ.Μ.

19 Θα σας διαβάσω τώρα κάποια μέτρα που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια και θα ήθελα να μου πείτε για κάθε ένα από αυτά αν το κρίνετε θετικά ή αρνητικά Επέκταση λεωφορειολωρίδωνΚαθιέρωση ενιαίου εισιτηρίου

20 Θα σας διαβάσω τώρα κάποια μέτρα που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια και θα ήθελα να μου πείτε για κάθε ένα από αυτά αν το κρίνετε θετικά ή αρνητικά Νέες γραμμές λεωφορείων & τρόλεϊ που συνδέουν το μετρό και τον προαστιακό με γειτονικές περιοχές Δημιουργία λεωφορειακών γραμμών express

21 Θα σας διαβάσω τώρα κάποια μέτρα που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια και θα ήθελα να μου πείτε για κάθε ένα από αυτά αν το κρίνετε θετικά ή αρνητικά Αντικατάσταση παλαιών λεωφορείων με καινούργια Νέες νυχτερινές γραμμές σε Αθήνα και Πειραιά

22 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ

23 Γενικά, πώς κρίνετε το επίπεδο εξυπηρέτησης που προσφέρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς σήμερα; Πολύ θετικά & θετικά: 81,3%

24 Βαθμός ικανοποίησης από το επίπεδο εξυπηρέτησης - με βάση την συχνότητα χρήσης των Μ.Μ.Μ. -

25 Πιστεύετε ότι γενικά η συνολική κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς βελτιώθηκε, παρέμεινε στάσιμη ή επιδεινώθηκε τα τελευταία 2 χρόνια;

26 Η κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς βελτιώθηκε τα 2 τελευταία χρόνια - με βάση την συχνότητα χρήσης των Μ.Μ.Μ. -

27 Τελικά, θεωρείτε ότι σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς η τιμή του εισιτηρίου είναι υπερβολική, λογική ή μικρότερη απ’ ότι θα έπρεπε;

28 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ


Κατέβασμα ppt "Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσιτηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google