Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού
Σχολείο- Ασφάλεια Διαδικτύου Μιχάλης Τορτούρης

2 Φιλοσοφία του εκπαιδευτικού μας συστήματος
Ίσες ευκαιρίες μάθησης και διάδοση της γνώσης με έμφαση στη γενική Παιδεία και τη βαθμιαία μετάβαση στην εξειδίκευση, με σκοπό να προετοιμάσει τους μαθητές για ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό προσανατολισμό Την ανάπτυξη μιας υγιούς και ηθικής προσωπικότητας με σκοπό να δημιουργήσει ικανούς, δημοκρατικούς και νομοταγείς πολίτες. Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν λειτουργώντας μέσα σε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον που πρέπει να διέπεται από αρχές όπως:

3 Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση
Στρατηγικοί στόχοι της Λισσαβόνας: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας (ΠΟΙΟΤΗΤΑ) Διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση (ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ) Άνοιγμα των συστημάτων εκπαίδευσης(ΑΝΟΙΚΤΟΤΗΤΑ) Σήμερα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης οι αρχές αυτές αποκτούν ακόμα πιο ιδιαίτερη σημασία. Η προαγωγή και καλλιέργεια των αρχών γίνεται εν μέρει μέσω των αναλυτικών προγραμμάτων και ενισχύονται με δράσεις και στόχους που θέτει το ΥΠΠ κάθε σχολική χρονιά, όπως:

4 Δείκτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης
Δείκτες Επίδοσης Ανάγνωση Μαθηματικά Επιστήμες ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών) Ικανότητα για αυτομόρφωση Ξένες Γλώσσες Αγωγή του Πολίτη

5 Οι Δεξιότητες Κριτική σκέψη Δημιουργικότητα
Που πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές έχουν σχέση με την ψηφιακή ικανότητα Κριτική σκέψη Δημιουργικότητα Χειρισμός των συναισθημάτων Ανάληψη πρωτοβουλίας Λήψη Απόφασης Λύση προβλήματος Συνεργασία, φιλία και σεβασμός στο συνάνθρωπο Αξιολόγηση του κινδύνου

6 Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση
Διαπιστώσεις Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για εκμάθηση δυο ξένων γλωσσών εκτός από τη μητρική και για απόκτηση ικανοτήτων στη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, δεν ικανοποιούνται επαρκώς Εισήγηση Αναθεώρηση των Αναλυτικών προγραμμάτων

7 Διαδίκτυο και Εκπαίδευση
Η ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης θα οδηγήσει αναγκαστικά το περιβάλλον μάθησης έξω από το σχολικό χώρο και το στενό κοινωνικό περίγυρο, στον κυβερνοχώρο … Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning), Τηλεδιάσκεψη (teleconferencing) Το διαδικτυακό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα λειτουργεί εμπεριέχει αρκετούς κινδύνους

8 Τι πρέπει να μας ανησυχεί
Η παρενόχληση στον Κυβερνοχώρο Οι κίνδυνοι στα Chat Rooms Η παιδική πορνογραφία Οι ύποπτες εμπορικές ιστοσελίδες Η καταπάτηση πνευματικών δικαιωμάτων και η πειρατεία Τα κινητά τηλέφωνα Τα παιχνίδια και ο τζόγος Η προστασία της ιδιωτικής ζωής Τα ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα και το βλαβερό λογισμικό Πως όμως τα αντιμετωπίζουμε και με ποιους τρόπους θα επιτύχουμε να προσφέρουμε στα παιδιά ένα ασφαλές περιβάλλον μέσα στο οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν, να ψυχαγωγηθούν και να επικοινωνήσουν?

9 Τι κάνουμε στο παρόν στάδιο
Τι κάνουμε στο παρόν στάδιο Χρήση της Τεχνολογίας - εντοπισμός και εξουδετέρωση του προβλήματος όπου είναι τεχνικά δυνατό Ενημέρωση / Επιμόρφωση Γονέων, Εκπαιδευτικών, Παιδιών τόσο όσο αφορά τη χρήση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου αλλά επίσης και την ανάπτυξη σωστής διαδικτυακής κουλτούρας.

10 Χρήση Τεχνολογίας Antivirus programs Antispam protection
Content filtering Security zones Website labeling Firewalls Net patrol/ Netnanny/ Keyloggers

11 Δομή σχολικών δικτύων Σχολείο Β Σχολείο Α

12 Δομή σχολικών δικτύων Δεν υπάρχει κεντρικός κόμβος
Ευρυζωνική (XDSL) σύνδεση απευθείας με τον παροχέα. Δεν υπάρχει κεντρικός κόμβος Πρόσβαση στο διαδίκτυο υπάρχει από τα εργαστήρια πληροφορικής και ειδικές αίθουσες ( Ιστορίας και Γλωσσών, βιβλιοθήκη και γραφείο διεύθυνσης). Οι υπολογιστές διαθέτουν λογισμικό καταπολέμησης ιών (antivirus) λογισμικό επαναφοράς του συστήματος στην αρχική του κατάσταση μετά από επανεκκίνηση (deepfreeze). λογισμικό ελέγχου του δικτύου με δυνατότητα αποκλεισμού ιστοσελίδων ή καθορισμού επιτρεπόμενων ιστοσελίδων για πρόσβαση από τους μαθητές (εργαστήρια Πληροφορικής)

13 Παγκύπριο Σχολικό Δίκτυο
Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και ο στόχος για ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης δημιούργησε την ανάγκη επανασχεδιασμού του σχολικού δικτύου. Στα πλαίσια του σχεδιασμού αυτού το ΥΠΠ έχει πρόσφατα εξασφαλίσει Σύστημα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας (LMS) Όλα τα σχολεία θα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και η πρόσβαση στο διαδίκτυο θα ελέγχεται κεντρικά με δυνατότητα κεντρικού φιλτραρίσματος περιεχομένου (content filtering) και firewall. Δυνατότητα σύνδεσης θα έχουν όλες οι αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, ειδικές αίθουσες και γραφεία .

14 Ενημέρωση / Επιμόρφωση
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Εμπλουτισμός αναλυτικών προγραμμάτων Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου Ενημέρωση / Επιμόρφωση γονέων

15 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Γενικό επίπεδο: σεμινάρια διάρκειας 70 περιόδων για απόκτηση βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής Εξειδικευμένα σεμινάρια που αφορούν την κάθε ειδικότητα ξεχωριστά με σκοπό την εφαρμογή της τεχνολογίας της πληροφορικής στη διαδικασία της μάθησης.

16 Ενημέρωση μαθητών - Προστασία από ιούς, spyware / adware
Στην πρώτη τάξη του γυμνασίου το αναλυτικό περιλαμβάνει 7 περιόδους διδασκαλίας για το διαδίκτυο. Καλύπτονται θέματα που αφορούν: - Προστασία από ιούς, spyware / adware - Πνευματική ιδιοκτησία και παράνομη χρήση περιεχομένου και προγραμμάτων - Προστασία Προσωπικών δεδομένων - Συνομιλίες πραγματικού χρόνου (chat) και οι κίνδυνοι που περιέχουν. Στη δεύτερη τάξη διδάσκονται 6 περίοδοι για τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αναφορά σε θέματα - ανεπιθύμητα μηνύματα - spam mail - βλαβερό λογισμικό όπως - viruses

17 Ενημέρωση μαθητών Xρήση του διαδικτύου γίνεται σε όλα τα μαθήματα πληροφορικής που διδάσκονται τόσο στο γυμνάσιο όσο και στο Λύκειο είτε σαν μέρος του αναλυτικού είτε σε μορφή εργασιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συλλογής, επιλογής, ανάλυσης και αξιολόγησης πληροφοριών από διάφορες πηγές. Ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, ασφάλειας των πληροφοριών, συμπεριφοράς στο διαδίκτυο, ασφάλειας και αποφυγής κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον και η ανάγκη ύπαρξης τήρησης κανόνων Στο σχολείο η εργασία στο διαδίκτυο γίνεται κάτω από την επίβλεψη εκπαιδευτικού ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες.

18 Ενημέρωση/Επιμόρφωση γονέων
Ενημέρωση/Επιμόρφωση γονέων Η απαγόρευση χρήσης του Διαδικτύου για αποφυγή των προβλημάτων δεν είναι λύση Όμως πιστεύουμε ακράδαντα, ότι τα προβλήματα του Διαδικτύου δεν λύνεται με την απαγόρευση της πρόσβασης, κάτι που έτσι και αλλιώς στο χάος και τη δημοκρατία του Διαδικτύου είναι ουτοπικό. Οι γονείς/εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επιμορφωθούν ώστε να κατανοήσουν τόσο τις δυνατότητες όσο και τους κινδύνους του διαδικτύου

19 Η λύση βρίσκεται στη γνώση
Η λύση βρίσκεται στη γνώση του μέσου που λέγεται Διαδίκτυο και των πιθανών κινδύνων που μπορεί να εγκυμονεί και στη σωστή και ασφαλή χρήση του που θα προστατεύσει εμάς και τα παιδιά μας από υλικές και ηθικές ζημιές και θα εγγυηθεί την προστασία μας.

20 Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις και είμαστε διαμορφωτές και υπέρμαχοι μιας πολιτικής που συνδιαμορφώνει τη νέα εποχή και τα γεγονότα. Αναμφισβήτητα, η κοινωνία της πληροφορίας επιδιώκει την ισότητα στην πρόσβαση, στις νέες τεχνολογίες και στη γνώση. Εμείς έχουμε σκοπό να την παρέχουμε στα παιδιά μας γιατί η γνώση είναι δύναμη και η ασφαλής πρόσβαση σε αυτή είναι το στοίχημα για τον αυριανό ενεργό πολίτη.


Κατέβασμα ppt "Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google