Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝΑΘΗΝΑ – IΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Ο Nesstar Server ως μηχανή αναζήτησης και εξερεύνησης ποσοτικών ερευνών: Ένα παράδειγμα στατιστικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝΑΘΗΝΑ – IΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Ο Nesstar Server ως μηχανή αναζήτησης και εξερεύνησης ποσοτικών ερευνών: Ένα παράδειγμα στατιστικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝΑΘΗΝΑ – IΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Ο Nesstar Server ως μηχανή αναζήτησης και εξερεύνησης ποσοτικών ερευνών: Ένα παράδειγμα στατιστικής ανάλυσης των αντιμεταναστευτικών στάσεων των Ελλήνων από τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας. Δρ. Απόστολος Λιναρδής Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Το Παρατηρητήριο Ένταξης των Μεταναστών στην Ελλάδα (ΠΑ.Ε.Μ) Στο έργο 2.1.β/11 θεσπίστηκε το «Παρατηρητήριο Ένταξης των Μεταναστών στην Ελλάδα (ΠΑ.Ε.Μ)». Η υλικοτεχνική υποδομή του ΠΑ.Ε.Μ αφορά ένα διαδικτυακό κόμβο συσσώρευσης ερευνών και μελετών. Αποτελείται από δύο επιμέρους υποσυστήματα: 1.ένα υποσύστημα για την τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών καθώς και 2.ένα άλλο για την τεκμηρίωση δημοσιευμάτων και μελετών που συμπεριλήφθησαν στη μετανάλυση των ερευνητών του έργου. Το πρώτο υποσύστημα βασίστηκε στο λογισμικό Nesstar, ενώ το δεύτερο αποτελεί μία ad hoc εφαρμογή. Ο διαδικτυακός κόμβος είναι διαθέσιμος στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.ekke.gr/projects/metanalysis/ http://www.ekke.gr/projects/metanalysis/

3 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Έρευνες που έχουν δημοσιευτεί στο ΠΑ.Ε.Μ Στο υποσύστημα τεκμηρίωσης ποσοτικών ερευνών συμπεριλαμβάνονται προς το παρόν 8 έρευνες που αφορούν μετανάστες ή που διαπραγματεύονται θέματα σε σχέση με τη μετανάστευση. Όλες οι έρευνες τεκμηριώθηκαν βάσει του διεθνούς προτύπου Data Documentation Initiative (DDI). Αυτές είναι: 1.Ενσωμάτωση της δεύτερης γενιάς μεταναστών στην Ελληνική κοινωνία. 2.«Αθήνα και μετανάστευση: Εμείς και οι Άλλοι, οι Άλλοι και Εμείς». 3.Γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα. 4.Διερεύνηση των διαφορετικών χαρακτηριστικών στην επιδημιολογία της εξάρτησης μεταξύ μεταναστών και Ελλήνων χρηστών τοξικών ουσιών. 5.Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα 1 ος γύρος 6.Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα 2 ος γύρος 7.Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα 4 ος γύρος 8.Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα 5 ος γύρος. Πρόκειται επίσης να δημοσιευτούν: •Έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών (2003) •Καταπολέμηση των Διακρίσεων στην Αγορά Εργασίας (2011-2012)

4 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μελέτες που έχουν δημοσιευτεί στο ΠΑ.Ε.Μ Στο υποσύστημα τεκμηρίωσης μελετών – δημοσιευμάτων που συμπεριλήφθησαν στη μετανάλυση των ερευνητών συμπεριλαμβάνονται προς το παρόν 205 εγγραφές. Για την τεκμηρίωση αυτών χρησιμοποιήθηκαν πεδία από το διεθνές πρότυπο μεταδεδομένων Dublin Core (DC). Η τεκμηρίωση των δημοσιευμάτων αφορούσε τους εξής 5 τομείς: • γενικά στοιχεία δημοσιεύματος – μελέτης • τεκμηρίωση διαδικασίας αναζήτησης • τεκμηρίωση έρευνας που περιγράφεται στην εν λόγω μελέτη • τεκμηρίωση ερευνητικών ερωτημάτων ανά μελέτη • τελική αξιολόγηση ερευνητή

5 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝΑΘΗΝΑ – IΙΟΥΝΙΟΣ 2013

6 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Α΄ Μέρος O Nesstar Server ως μηχανή αναζήτησης και εξερεύνησης ποσοτικών ερευνών. ΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

7 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Αρχιτεκτονική του Nesstar NS 1NS 2

8 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Ψηφιακή τεκμηρίωση βάσει προτύπων: Το πρότυπο τεκμηρίωσης Data Documentation Initiative (DDI) Οι 5 τομείς του DDI 2 •1.0 Document Description •2.0 Study Description •3.0 Data File Description •4.0 Data (Variable) Description •5.0 Other Study Materials

9 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 1.0 Document Description – Περιγραφή εγγράφου •Βιβλιογραφική περιγραφή του ίδιου του DDI εγγράφου •Αυτός ο τομέας ορίζει τη βιβλιογραφική πληροφορία που περιγράφει όλο το έγγραφο, όμοια με την πληροφορία όπου ένας εκδότης μπορεί να προσθέσει σε ένα βιβλίο.

10 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 2.0 Study Description – Περιγραφή Έρευνας •Περιγράφει μία έρευνα •Περιέχει γενική πληροφορία για την έρευνα όπως: τίτλο, κωδικό, περίληψη έρευνας, λέξεις – κλειδιά, μέθοδο συλλογής δεδομένων, γεωγραφικές περιοχές, χρόνος αναφοράς και συλλογής κ.α.

11 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 3.0 Data File Description – Περιγραφή Αρχείου Δεδομένων Η «περιγραφή αρχείου» αναφέρεται στα αρχεία δεδομένων από τα οποία απαρτίζεται η έρευνα. Αποθηκεύεται πληροφορία όπως έκδοση του αρχείου δεδομένων, link στο αρχείο δεδομένων, αριθμός μεταβλητών, πλήθος περιπτώσεων κ.α. Το μεγαλύτερο μέρος της πληροφορίας δημιουργείται με αυτοματοποιημένο τρόπο όταν χρησιμοποιείται κατάλληλο λογισμικό όπως το Nesstar Publisher.

12 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 4.0 Data Description (Variable) – Περιγραφή Μεταβλητών •Περιγραφή μεταβλητών αρχείου δεδομένων •Σ’ αυτόν τον τομέα περιέχεται μία περιεκτική περιγραφή των μεταβλητών όπως: ονόματα μεταβλητών, ετικέτες, πληθυσμός στον οποίο αναφέρονται, ερωτήσεις από τις οποίες προήλθαν, στατιστικά κ.α.

13 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 5.0 Other Study Materials – Άλλο υλικό σχετικό με την έρευνα Αυτός ο τομέας αποτελεί μία αποθήκη από ηλεκτρονικά υλικά. Αυτά μπορεί να είναι ερωτηματολόγια, πληροφορία κωδικοποίησης, λεπτομέρειες για λογισμικό, εγχειρίδια χρήσης, γλωσσάρια όρων, συμβουλές για τον συνεντευκτή, χάρτες, σχήματα βάσεων δεδομένων, πληροφορία για missing values, κάρτες που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη συνέντευξη, αρχεία με συχνότητες, σχέδια συνέντευξης. Όλα τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να οριστούν και να περιγραφούν. Επίσης όπου είναι δυνατό μπορούμε να χρησιμοποιούμε URL.

14 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Κριτήρια αναζήτησης δεδομένων στον Nesstar Server Βιβλιογραφική αναφορά Τίτλος έρευνας Κωδικός έρευνας Στόχος Έρευνας Περίληψη Λέξεις κλειδιά Έναρξη έρευνας Λήξη έρευνας Γεωγραφική κάλυψη Γεωγραφική μονάδα Μονάδα ανάλυσης Πληθυσμός Τύπος δεδομένων Μεθοδολογία & Επεξεργασία Δειγματοληψία Τρόπος συλλογής δεδομένων Σχεδιασμός βαρών Χρονική μέθοδος Πρόσβαση στα δεδομένα Δήλωση χρήσης δεδομένων Τοποθεσία πρόσβασης Περιγραφή μεταβλητήςΌνομα μεταβλητής Ερώτηση από την οποία προήλθε η μεταβλητή Ετικέτα μεταβλητής Έννοια μεταβλητής Ετικέτα κατηγορίας μεταβλητής

15 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Το σύνηθες σενάριο αναζήτησης στον Nesstar «Βρες δεδομένα που αφορούν τη χώρα Χ, για τη χρονική περίοδο Υ και σε σχέση με τη θεματική Ζ». Το παραπάνω ερώτημα αντιμετωπίζεται, αν επιλέγουν τα παρακάτω κριτήρια: «Γεωγραφική κάλυψη» ή «Πληθυσμός», «Έναρξη έρευνας» ή «Λήξη έρευνας» και «Λέξεις κλειδιά» (αν επιθυμούμε ως αποτέλεσμα να λάβουμε έρευνες) ή «Έννοια μεταβλητής» (στην περίπτωση που θέλουμε να λάβουμε ως αποτέλεσμα μεταβλητές). Κατόπιν θα πρέπει να προσδιορίσουμε αν ενδιαφερόμαστε για έρευνες («Search for Datasets») ή για μεταβλητές («Search for Variables»).

16 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Δυνατότητες on line στατιστικής ανάλυσης στον Nesstar Στατιστικές Διαδικασίες Περιγραφικά στατιστικά (μέση τιμή, διάμεσος, τυπ. απόκλιση κ.α.) Κατανομές συχνοτήτων Πίνακες διπλής εισόδου Συσχετίσεις Παλινδρομήσεις Υποστηρικτικές διαδικασίες Χρήση Βαρών Δημιουργία υποσυνόλου δεδομένων Δημιουργία νέων μεταβλητών (οι νέες μεταβλητές αποθηκεύονται στο “User defined Variables”) Εξαγωγή στο Excel Εξαγωγή στο Acrobat Καθαρισμός Διαγράμματα

17 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Β΄ Μέρος Ένα παράδειγμα στατιστικής ανάλυσης των αντιμεταναστευτικών στάσεων των Ελλήνων από τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας.

18 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Τα ερευνητικά ερωτήματα του παραδείγματος 1.Ποια η εξέλιξη των αντιμεταναστευτικών στάσεων των Ελλήνων; 2.Επηρεάζεται η αντιμεταναστευτική στάση των Ελλήνων από την ηλικία; 3.Επηρεάζεται η αντιμεταναστευτική στάση των Ελλήνων από το εκπαιδευτικό επίπεδο; 4.Επηρεάζεται η αντιμεταναστευτική στάση των Ελλήνων από τη διαπροσωπική εμπιστοσύνη; 5.Ποια από τις 3 ως άνω μεταβλητές (ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, διαπροσωπική εμπιστοσύνη) επηρεάζει περισσότερο την αντιμεταναστευτική στάση;

19 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Οι βασικές μεταβλητές του παραδείγματος ΜεταβλητήΛεκτικό ερώτησηςΚατηγορίες ερώτησης imsmetn Σε ποιο βαθμό η Ελλάδα πιστεύετε ότι οφείλει να επιτρέπει σε ανθρώπους που ανήκουν στην ίδια φυλή ή εθνική ομάδα στην οποία ανήκει και η πλειοψηφία των Ελλήνων να έρθουν και να ζήσουν εδώ. 1)Να επιτραπεί σε πολλούς να έρχονται και να ζουν εδώ 2)Να επιτρέπει σε αρκετούς να έρχονται και να ζουν εδώ 3)Να επιτρέπει σε λίγους να έρχονται και να ζουν εδώ 4)Να μην επιτρέπει σε κανέναν να έρχεται και να ζει εδώ imdfetn Και τι πιστεύετε ότι οφείλει να κάνει η Ελλάδα για τους ανθρώπους που ανήκουν σε διαφορετική φυλή ή εθνική ομάδα από αυτήν που ανήκει η πλειοψηφία των Ελλήνων; impcntr Και τι πιστεύετε για τους ανθρώπους που προέρχονται από τις φτωχότερες χώρες έξω από την Ευρώπη;

20 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

21 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Εξέλιξη της αντιμεταναστευτικής στάσης στην Ελλάδα

22 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Αντιμεταναστευτική στάση vs Ηλικία Γύρος ΕΚΕ Συντελεστής Pearson Γύρος 10,128** Γύρος 20,129** Γύρος 40,121** Γύρος 50,121** ** Στατιστικά σημαντική συσχέτιση σε σ.σ 0,01 Αντιμεταναστευτική στάση vs Διαπροσωπική εμπιστοσύνη Γύρος ΕΚΕ Συντελεστής Pearson Γύρος 1-0,218** Γύρος 2-0,214** Γύρος 4-0,107** Γύρος 5-0,184**

23 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Αντιμεταναστευτική στάση vs Εκπαιδευτικό επίπεδο

24 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Ποια από τις 3 μεταβλητές επηρεάζει περισσότερο την αντιμεταναστευτική στάση Συντελεστές γραμμικής παλινδρόμησης ** Διαπροσωπική Εμπιστοσύνη Ηλικία Εκπαιδευτικό επίπεδο: «Αγράμματος – Δημοτικό – Γυμνάσιο» Εκπαιδευτικ ό επίπεδο: «Λύκειο- ΕΠΑΛ-ΙΕΚ» R-Square Σταθερά (β0) (β1) τυπ. συντ (β1) (β2) τυπ. συντ (β2) (β3) τυπ. συντ (β3) (β4) τυπ. συντ (β4) Γύρος 1 0,0938,228-0,058 - 0,183 0,0070,0681,250,3280,970,242 Γύρος 2 0,0878,167-0,067 - 0,189 0,010,0911,1210,2700,920,212 Γύρος 4 0,0378,312-0,031 - 0,089 0,010,0790,7340,1740,530,129 Γύρος 5 0,0738,645-0,058 - 0,153 0,0060,0461,2150,2670,820,185

25 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Γ΄ Μέρος Συμπεράσματα

26 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Σε σχέση με τον Nesstar Server 1.Ο Nesstar Server αποτελεί μία μηχανή αναζήτησης και εξερεύνησης ερευνών. Η αναζήτηση συνίσταται σε κριτήρια πεδίων του DDI. Το σύνηθες ερώτημα αναζήτησης : «Βρες δεδομένα που αφορούν τη χώρα Χ, για τη χρονική περίοδο Υ και σε σχέση με τη θεματική Ζ» αντιμετωπίζεται εύκολα από τον Nesstar Server, καθότι τα πεδία αυτά προβλέπονται και στην τεκμηρίωση του DDI αλλά και ως κριτήρια αναζήτησης στον Nesstar Server. 2.Σε σχέση με την on line ανάλυση, ο Nesstar Server δεν παρέχει εξαιρετικές δυνατότητες ούτε ευκολία. Ιδιαίτερα στην περίπτωση που η επεξεργασία περιλαμβάνει πολλά σύνολα δεδομένων, η επανάληψη των ίδιων διαδικασιών δυσχεραίνει τον χρήστη. Δίνει όμως μία πρώτη εικόνα σε αυτόν για τα δεδομένα και τον οδηγεί σε κάποια πρώτα συμπεράσματα.

27 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Σε σχέση με την αντιμεταναστευτική στάση στην Ελλάδα Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψαν τα κάτωθι συμπεράσματα: α) οι Έλληνες εναντιώνονται λιγότερο στους μετανάστες της ίδιας εθνικότητας σε σχέση με αυτούς που προέρχονται από φτωχές χώρες ή είναι διαφορετικής εθνικότητας. Γενικότερα φαίνεται ότι η στάση απέναντι στους μετανάστες που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά απ’ αυτά των Ελλήνων είναι αρνητική, β) οι αντιμεταναστευτικές στάσεις των Ελλήνων παρουσιάζουν μία αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια. Οι μικρότερες τιμές αντιμεταναστευτικών στάσεων παρατηρούνται το 2004-2005, ήτοι την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, όπου οι μετανάστες πρωτοστάτησαν στην κατασκευή των υποδομών της χώρας και γι’ αυτό έτυχαν μεγαλύτερης συμπάθειας, γ)οι αντιμεταναστευτικές στάσεις είναι εντονότερες σε άτομα μεγάλης ηλικίας ή σε άτομα με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης αλλά και σε αυτούς που παρουσιάζουν χαμηλό σκορ διαπροσωπικής εμπιστοσύνης και δ) οι μεταβλητές του εκπαιδευτικού επιπέδου είναι αυτές που επηρεάζουν περισσότερο την εκτίμηση της αντιμεταναστευτικής στάσης.

28 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 http://www.ekke.gr/projects/metanalysis/


Κατέβασμα ppt "ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝΑΘΗΝΑ – IΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Ο Nesstar Server ως μηχανή αναζήτησης και εξερεύνησης ποσοτικών ερευνών: Ένα παράδειγμα στατιστικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google