Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο Nesstar Server ως μηχανή αναζήτησης και εξερεύνησης ποσοτικών ερευνών: Ένα παράδειγμα στατιστικής ανάλυσης των αντιμεταναστευτικών στάσεων των Ελλήνων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο Nesstar Server ως μηχανή αναζήτησης και εξερεύνησης ποσοτικών ερευνών: Ένα παράδειγμα στατιστικής ανάλυσης των αντιμεταναστευτικών στάσεων των Ελλήνων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο Nesstar Server ως μηχανή αναζήτησης και εξερεύνησης ποσοτικών ερευνών: Ένα παράδειγμα στατιστικής ανάλυσης των αντιμεταναστευτικών στάσεων των Ελλήνων από τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας. Δρ. Απόστολος Λιναρδής Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΑ – IΙΟΥΝΙΟΣ 2013

2 Το Παρατηρητήριο Ένταξης των Μεταναστών στην Ελλάδα (ΠΑ.Ε.Μ)
Στο έργο 2.1.β/11 θεσπίστηκε το «Παρατηρητήριο Ένταξης των Μεταναστών στην Ελλάδα (ΠΑ.Ε.Μ)». Η υλικοτεχνική υποδομή του ΠΑ.Ε.Μ αφορά ένα διαδικτυακό κόμβο συσσώρευσης ερευνών και μελετών. Αποτελείται από δύο επιμέρους υποσυστήματα: ένα υποσύστημα για την τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών καθώς και ένα άλλο για την τεκμηρίωση δημοσιευμάτων και μελετών που συμπεριλήφθησαν στη μετανάλυση των ερευνητών του έργου. Το πρώτο υποσύστημα βασίστηκε στο λογισμικό Nesstar, ενώ το δεύτερο αποτελεί μία ad hoc εφαρμογή. Ο διαδικτυακός κόμβος είναι διαθέσιμος στον παρακάτω σύνδεσμο: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 2

3 Έρευνες που έχουν δημοσιευτεί στο ΠΑ.Ε.Μ
Στο υποσύστημα τεκμηρίωσης ποσοτικών ερευνών συμπεριλαμβάνονται προς το παρόν 8 έρευνες που αφορούν μετανάστες ή που διαπραγματεύονται θέματα σε σχέση με τη μετανάστευση. Όλες οι έρευνες τεκμηριώθηκαν βάσει του διεθνούς προτύπου Data Documentation Initiative (DDI). Αυτές είναι: Ενσωμάτωση της δεύτερης γενιάς μεταναστών στην Ελληνική κοινωνία. «Αθήνα και μετανάστευση: Εμείς και οι Άλλοι, οι Άλλοι και Εμείς». Γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα. Διερεύνηση των διαφορετικών χαρακτηριστικών στην επιδημιολογία της εξάρτησης μεταξύ μεταναστών και Ελλήνων χρηστών τοξικών ουσιών. Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα 1ος γύρος Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα 2ος γύρος Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα 4ος γύρος Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα 5ος γύρος. Πρόκειται επίσης να δημοσιευτούν: Έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών (2003) Καταπολέμηση των Διακρίσεων στην Αγορά Εργασίας ( ) Η παρούσα έρευνα  είναι προϊόν της έρευνας που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROGRESS “Καταπολέμηση των Διακρίσεων στην Αγορά Εργασίας”, που υλοποιήθηκε από τις μέχρι τις από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) σε συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.). Αφορά Ευπαθείς Κοινωνικές ομάδες, συμεπεριλαμβανομένων των μεταναστών. Η ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (EU-SILC) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 3

4 Μελέτες που έχουν δημοσιευτεί στο ΠΑ.Ε.Μ
Στο υποσύστημα τεκμηρίωσης μελετών – δημοσιευμάτων που συμπεριλήφθησαν στη μετανάλυση των ερευνητών συμπεριλαμβάνονται προς το παρόν 205 εγγραφές. Για την τεκμηρίωση αυτών χρησιμοποιήθηκαν πεδία από το διεθνές πρότυπο μεταδεδομένων Dublin Core (DC). Η τεκμηρίωση των δημοσιευμάτων αφορούσε τους εξής 5 τομείς: γενικά στοιχεία δημοσιεύματος – μελέτης τεκμηρίωση διαδικασίας αναζήτησης τεκμηρίωση έρευνας που περιγράφεται στην εν λόγω μελέτη τεκμηρίωση ερευνητικών ερωτημάτων ανά μελέτη τελική αξιολόγηση ερευνητή ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 4

5 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ – IΙΟΥΝΙΟΣ 2013

6 Α΄ Μέρος O Nesstar Server ως μηχανή αναζήτησης και εξερεύνησης ποσοτικών ερευνών. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 6

7 Αρχιτεκτονική του Nesstar
NS 1 NS 2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 7

8 Ψηφιακή τεκμηρίωση βάσει προτύπων:
Το πρότυπο τεκμηρίωσης Data Documentation Initiative (DDI) Οι 5 τομείς του DDI 2 1.0 Document Description 2.0 Study Description 3.0 Data File Description 4.0 Data (Variable) Description 5.0 Other Study Materials ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 8

9 1.0 Document Description – Περιγραφή εγγράφου
Βιβλιογραφική περιγραφή του ίδιου του DDI εγγράφου Αυτός ο τομέας ορίζει τη βιβλιογραφική πληροφορία που περιγράφει όλο το έγγραφο, όμοια με την πληροφορία όπου ένας εκδότης μπορεί να προσθέσει σε ένα βιβλίο. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 9

10 2.0 Study Description – Περιγραφή Έρευνας
Περιγράφει μία έρευνα Περιέχει γενική πληροφορία για την έρευνα όπως: τίτλο, κωδικό, περίληψη έρευνας, λέξεις – κλειδιά, μέθοδο συλλογής δεδομένων, γεωγραφικές περιοχές, χρόνος αναφοράς και συλλογής κ.α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 10

11 3.0 Data File Description – Περιγραφή Αρχείου Δεδομένων
Η «περιγραφή αρχείου» αναφέρεται στα αρχεία δεδομένων από τα οποία απαρτίζεται η έρευνα. Αποθηκεύεται πληροφορία όπως έκδοση του αρχείου δεδομένων, link στο αρχείο δεδομένων, αριθμός μεταβλητών, πλήθος περιπτώσεων κ.α. Το μεγαλύτερο μέρος της πληροφορίας δημιουργείται με αυτοματοποιημένο τρόπο όταν χρησιμοποιείται κατάλληλο λογισμικό όπως το Nesstar Publisher. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 11

12 4.0 Data Description (Variable) – Περιγραφή Μεταβλητών
Περιγραφή μεταβλητών αρχείου δεδομένων Σ’ αυτόν τον τομέα περιέχεται μία περιεκτική περιγραφή των μεταβλητών όπως: ονόματα μεταβλητών, ετικέτες, πληθυσμός στον οποίο αναφέρονται, ερωτήσεις από τις οποίες προήλθαν, στατιστικά κ.α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 12

13 5.0 Other Study Materials – Άλλο υλικό σχετικό με την έρευνα
Αυτός ο τομέας αποτελεί μία αποθήκη από ηλεκτρονικά υλικά. Αυτά μπορεί να είναι ερωτηματολόγια, πληροφορία κωδικοποίησης, λεπτομέρειες για λογισμικό, εγχειρίδια χρήσης, γλωσσάρια όρων, συμβουλές για τον συνεντευκτή, χάρτες, σχήματα βάσεων δεδομένων, πληροφορία για missing values, κάρτες που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη συνέντευξη, αρχεία με συχνότητες, σχέδια συνέντευξης. Όλα τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να οριστούν και να περιγραφούν. Επίσης όπου είναι δυνατό μπορούμε να χρησιμοποιούμε URL. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 13

14 Κριτήρια αναζήτησης δεδομένων στον Nesstar Server
Βιβλιογραφική αναφορά Τίτλος έρευνας Κωδικός έρευνας Στόχος Έρευνας Περίληψη Λέξεις κλειδιά Έναρξη έρευνας Λήξη έρευνας Γεωγραφική κάλυψη Γεωγραφική μονάδα Μονάδα ανάλυσης Πληθυσμός Τύπος δεδομένων Μεθοδολογία & Επεξεργασία Δειγματοληψία Τρόπος συλλογής δεδομένων Σχεδιασμός βαρών Χρονική μέθοδος Πρόσβαση στα δεδομένα Δήλωση χρήσης δεδομένων Τοποθεσία πρόσβασης Περιγραφή μεταβλητής Όνομα μεταβλητής Ερώτηση από την οποία προήλθε η μεταβλητή Ετικέτα μεταβλητής Έννοια μεταβλητής Ετικέτα κατηγορίας μεταβλητής ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 14

15 Το σύνηθες σενάριο αναζήτησης στον Nesstar
«Βρες δεδομένα που αφορούν τη χώρα Χ, για τη χρονική περίοδο Υ και σε σχέση με τη θεματική Ζ». Το παραπάνω ερώτημα αντιμετωπίζεται, αν επιλέγουν τα παρακάτω κριτήρια: «Γεωγραφική κάλυψη» ή «Πληθυσμός», «Έναρξη έρευνας» ή «Λήξη έρευνας» και «Λέξεις κλειδιά» (αν επιθυμούμε ως αποτέλεσμα να λάβουμε έρευνες) ή «Έννοια μεταβλητής» (στην περίπτωση που θέλουμε να λάβουμε ως αποτέλεσμα μεταβλητές). Κατόπιν θα πρέπει να προσδιορίσουμε αν ενδιαφερόμαστε για έρευνες («Search for Datasets») ή για μεταβλητές («Search for Variables»). ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 15

16 Δυνατότητες on line στατιστικής ανάλυσης στον Nesstar
Υποστηρικτικές διαδικασίες Χρήση Βαρών Δημιουργία υποσυνόλου δεδομένων Δημιουργία νέων μεταβλητών (οι νέες μεταβλητές αποθηκεύονται στο “User defined Variables”) Εξαγωγή στο Excel Εξαγωγή στο Acrobat Καθαρισμός Διαγράμματα Στατιστικές Διαδικασίες Περιγραφικά στατιστικά (μέση τιμή, διάμεσος, τυπ. απόκλιση κ.α.) Κατανομές συχνοτήτων Πίνακες διπλής εισόδου Συσχετίσεις Παλινδρομήσεις ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 16

17 Β΄ Μέρος Ένα παράδειγμα στατιστικής ανάλυσης των αντιμεταναστευτικών στάσεων των Ελλήνων από τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 17

18 Τα ερευνητικά ερωτήματα του παραδείγματος
Ποια η εξέλιξη των αντιμεταναστευτικών στάσεων των Ελλήνων; Επηρεάζεται η αντιμεταναστευτική στάση των Ελλήνων από την ηλικία; Επηρεάζεται η αντιμεταναστευτική στάση των Ελλήνων από το εκπαιδευτικό επίπεδο; Επηρεάζεται η αντιμεταναστευτική στάση των Ελλήνων από τη διαπροσωπική εμπιστοσύνη; Ποια από τις 3 ως άνω μεταβλητές (ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, διαπροσωπική εμπιστοσύνη) επηρεάζει περισσότερο την αντιμεταναστευτική στάση; Η παρούσα έρευνα  είναι προϊόν της έρευνας που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROGRESS “Καταπολέμηση των Διακρίσεων στην Αγορά Εργασίας”, που υλοποιήθηκε από τις μέχρι τις από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) σε συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.). Αφορά Ευπαθείς Κοινωνικές ομάδες, συμεπεριλαμβανομένων των μεταναστών. Η ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (EU-SILC) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 18

19 Οι βασικές μεταβλητές του παραδείγματος
Μεταβλητή Λεκτικό ερώτησης Κατηγορίες ερώτησης imsmetn Σε ποιο βαθμό η Ελλάδα πιστεύετε ότι οφείλει να επιτρέπει σε ανθρώπους που ανήκουν στην ίδια φυλή ή εθνική ομάδα στην οποία ανήκει και η πλειοψηφία των Ελλήνων να έρθουν και να ζήσουν εδώ. Να επιτραπεί σε πολλούς να έρχονται και να ζουν εδώ Να επιτρέπει σε αρκετούς να έρχονται και να ζουν εδώ Να επιτρέπει σε λίγους να έρχονται και να ζουν εδώ Να μην επιτρέπει σε κανέναν να έρχεται και να ζει εδώ imdfetn Και τι πιστεύετε ότι οφείλει να κάνει η Ελλάδα για τους ανθρώπους που ανήκουν σε διαφορετική φυλή ή εθνική ομάδα από αυτήν που ανήκει η πλειοψηφία των Ελλήνων; impcntr Και τι πιστεύετε για τους ανθρώπους που προέρχονται από τις φτωχότερες χώρες έξω από την Ευρώπη; Ηλικία: μεταβλητή agea που προκύπτει απευθείας από τα δεδομένα. Εκπαιδευτικό επίπεδο: επειδή χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις του ανώτατου επιπέδου σπουδών σε κάθε γύρο, δημιουργήσαμε μεταβλητή με 3 κατηγορίες ως εξής: 1) Αναλφάβητος – Δημοτικό – Γυμνάσιο, 2) Γενικό Λύκειο –Επαγγελματικό Λύκειο – ΙΕΚ, 3) ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό. Διαπροσωπική εμπιστοσύνη: για τον υπολογισμό αυτής χρησιμοποιούνται 3 ερωτήσεις (που χρησιμοποιούν 11βάθμια κλίμακα likert: 0-10) που ρωτούν αν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στους περισσότερους ανθρώπους, αν κάποιοι άνθρωποι θα προσπαθούσαν να μας εκμεταλλευτούν, αν είχαν την ευκαιρία ή θα ήταν δίκαιοι απέναντί μας, και αν οι άνθρωποι βοηθάνε ο ένας τον άλλο ή νοιάζονται κυρίως για τον εαυτό τους (για περισσότερα σχετικά με τη διαπροσωπική εμπιστοσύνη δες Λιναρδής, Κουσούλη, Σταθογιαννάκου 2012). Μεγάλες τιμές της κλίμακας αντιστοιχούν σε υψηλές τιμές διαπροσωπικής εμπιστοσύνης. Η παρουσία μεταναστών ή εθνικών μειονοτήτων στο δείγμα (που πιθανώς να έχουν διαφορετικές απόψεις για τη μετανάστευση) θα μπορούσε να διαστρεβλώσει τα αποτελέσματα. Για να αποφύγουμε αυτό, στη στατιστική ανάλυση θα θέσουμε εκτός δείγματος όλες τις περιπτώσεις ξένης εθνικότητας ( brncntr (Γεννηθήκατε στην Ελλάδα = Όχι)) ή αυτούς που ανήκουν σε κάποια μειονοτική ομάδα (blgetmg (Αισθάνεστε ότι ανήκετε σε κάποια εθνοτική μειονοτική ομάδα στην Ελλάδα; = Ναι)). ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 19

20 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 20

21 Εξέλιξη της αντιμεταναστευτικής στάσης στην Ελλάδα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 21

22 ** Στατιστικά σημαντική συσχέτιση σε σ.σ 0,01
Αντιμεταναστευτική στάση vs Ηλικία Γύρος ΕΚΕ Συντελεστής Pearson Γύρος 1 0,128** Γύρος 2 0,129** Γύρος 4 0,121** Γύρος 5 Αντιμεταναστευτική στάση vs Διαπροσωπική εμπιστοσύνη Γύρος ΕΚΕ Συντελεστής Pearson Γύρος 1 -0,218** Γύρος 2 -0,214** Γύρος 4 -0,107** Γύρος 5 -0,184** ** Στατιστικά σημαντική συσχέτιση σε σ.σ 0,01 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 22

23 Αντιμεταναστευτική στάση vs Εκπαιδευτικό επίπεδο
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 23

24 Ποια από τις 3 μεταβλητές επηρεάζει περισσότερο την αντιμεταναστευτική στάση
Συντελεστές γραμμικής παλινδρόμησης ** Διαπροσωπική Εμπιστοσύνη Ηλικία Εκπαιδευτικό επίπεδο: «Αγράμματος – Δημοτικό – Γυμνάσιο» Εκπαιδευτικό επίπεδο: «Λύκειο-ΕΠΑΛ-ΙΕΚ» R-Square Σταθερά (β0) (β1) τυπ. συντ (β1) (β2) τυπ. συντ (β2) (β3) τυπ. συντ (β3) (β4) τυπ. συντ (β4) Γύρος 1 0,093 8,228 -0,058 -0,183 0,007 0,068 1,25 0,328 0,97 0,242 Γύρος 2 0,087 8,167 -0,067 -0,189 0,01 0,091 1,121 0,270 0,92 0,212 Γύρος 4 0,037 8,312 -0,031 -0,089 0,079 0,734 0,174 0,53 0,129 Γύρος 5 0,073 8,645 -0,153 0,006 0,046 1,215 0,267 0,82 0,185 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 24

25 Γ΄ Μέρος Συμπεράσματα 25 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 25

26 Σε σχέση με τον Nesstar Server
Ο Nesstar Server αποτελεί μία μηχανή αναζήτησης και εξερεύνησης ερευνών. Η αναζήτηση συνίσταται σε κριτήρια πεδίων του DDI. Το σύνηθες ερώτημα αναζήτησης : «Βρες δεδομένα που αφορούν τη χώρα Χ, για τη χρονική περίοδο Υ και σε σχέση με τη θεματική Ζ» αντιμετωπίζεται εύκολα από τον Nesstar Server, καθότι τα πεδία αυτά προβλέπονται και στην τεκμηρίωση του DDI αλλά και ως κριτήρια αναζήτησης στον Nesstar Server. Σε σχέση με την on line ανάλυση, ο Nesstar Server δεν παρέχει εξαιρετικές δυνατότητες ούτε ευκολία. Ιδιαίτερα στην περίπτωση που η επεξεργασία περιλαμβάνει πολλά σύνολα δεδομένων, η επανάληψη των ίδιων διαδικασιών δυσχεραίνει τον χρήστη. Δίνει όμως μία πρώτη εικόνα σε αυτόν για τα δεδομένα και τον οδηγεί σε κάποια πρώτα συμπεράσματα. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 26

27 Σε σχέση με την αντιμεταναστευτική στάση στην Ελλάδα
Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψαν τα κάτωθι συμπεράσματα: α) οι Έλληνες εναντιώνονται λιγότερο στους μετανάστες της ίδιας εθνικότητας σε σχέση με αυτούς που προέρχονται από φτωχές χώρες ή είναι διαφορετικής εθνικότητας. Γενικότερα φαίνεται ότι η στάση απέναντι στους μετανάστες που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά απ’ αυτά των Ελλήνων είναι αρνητική, β) οι αντιμεταναστευτικές στάσεις των Ελλήνων παρουσιάζουν μία αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια. Οι μικρότερες τιμές αντιμεταναστευτικών στάσεων παρατηρούνται το , ήτοι την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, όπου οι μετανάστες πρωτοστάτησαν στην κατασκευή των υποδομών της χώρας και γι’ αυτό έτυχαν μεγαλύτερης συμπάθειας, γ)οι αντιμεταναστευτικές στάσεις είναι εντονότερες σε άτομα μεγάλης ηλικίας ή σε άτομα με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης αλλά και σε αυτούς που παρουσιάζουν χαμηλό σκορ διαπροσωπικής εμπιστοσύνης και δ) οι μεταβλητές του εκπαιδευτικού επιπέδου είναι αυτές που επηρεάζουν περισσότερο την εκτίμηση της αντιμεταναστευτικής στάσης. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 27

28 http://www.ekke.gr/projects/metanalysis/ 28
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 28


Κατέβασμα ppt "Ο Nesstar Server ως μηχανή αναζήτησης και εξερεύνησης ποσοτικών ερευνών: Ένα παράδειγμα στατιστικής ανάλυσης των αντιμεταναστευτικών στάσεων των Ελλήνων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google