Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ Αλεξάνδρα Κοσμά Πνευμονολόγος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ Αλεξάνδρα Κοσμά Πνευμονολόγος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ Αλεξάνδρα Κοσμά Πνευμονολόγος

2 Συνδυασμοί αντιφυματικών φαρμάκων αίτια ανάπτυξη αντίστασης* –μονοθεραπεία –βαριά νόσος –↓ ανοσολογική απάντηση –↑ αριθμός ΜΒ 1960: ΙΝΗ+PAS+STM, 18mo 1970: INH+RIF+EMB ή STM, 9mo 1980: INH+RIF+PZA, 6mo INH+RIF+PZA+ETH, 6mo* *CDC/ATS/IDSA, 2003 WHO, 2003

3 Φάσεις θεραπείας Αρχική φάση: –Ταχέως πολ/μενα ΜΒ Επόμενη φάση: –Βραδέως πολ/μενα ΜΒ, υποτροπή βακτηριοκτόνα ενδοκυττάριων ΜΒ βραδέως πολλαπλασιαζόμενα ΜΒ Βακτηριοκτόνοι συνδυασμοί φαρμάκων Παρατεταμένη θεραπεία αποστείρωσης

4 Πληθυσμοί μυκοβακτηριδίων ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΦ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ πληθυσμός Α (τοιχώματα σπηλαίων) ΙΝΗ RIF, STM, EMB πληθυσμός Β (μακροφάγα)PZA RIF, INH πληθυσμός Γ (κλειστές τυρεοειδοποιημένες βλάβες) RIFINH πληθυσμός Δ (λανθάνουσα κατάσταση) RIF ? Βακτηριοστατικά: ↓ ρυθμού ανάπτυξης Βακτηριοκτόνα: ↓ αριθμού βιόσιμων βακίλων

5 Κριτήρια διαμόρφωσης σχήματος πιθανότητα ανθεκτικής νόσου* –αγωγή στο παρελθόν, περιοχή με ↑ επιπολασμό, (+) πτύελα μετά 2mo αγωγής, γνωστή αντίσταση αξιοπιστία και συμμόρφωση ασθενούς βαρύτητα νόσου κόστος αγωγής (μη αναπτυγμένες χώρες) κορτικοειδή: μορφές εξωπνευμονικής TBC * CDC/ATS/IDSA, 2003

6 Σύγχρονες απόψεις πρέπει να περιέχουν ΙΝΗ <6 mo → υποτροπή* PZA, 2mo → βραχυχρόνιο σχήμα** διαλείπουσα θεραπεία, προσαρμογή δόσεων βιταμίνη Β6 προσθέτουμε ΠΑΝΤΑ ≥2 νέα βακτηριοκτόνα φάρμακα σε αποτυχία *World Health Organization, 2006 **Am J Respir Crit Care Med 2003;167(4):603–62. **World Health Organization, 2004

7 Κανόνες ζήτημα δημόσιας υγείας υλικά για άμεση χρώση και καλλιέργεια έλεγχος νεφρικής, ηπατικής λειτουργίας, οπτικής και ακουστικής οξύτητας συνεχής αγωγή συμμόρφωση στην αγωγή – επίβλεψη World Health Organization, 2003.

8 Πνευμονική φυματίωση Εξάμηνα σχήματα: –INH(5-10mg/kg, max300mg)+RIF(10, 600)+PZA(15-30, 2)+EMB(15-25) (ή STM(15, 1000)), 2mo → INH+RIF, 4mo* (2HRZE / 4HR) –INH+RIF+PZA, 2mo → INH+RIF, 4mo* (2HRZ / 4HR) –INH+RIF+PZA+EMB, 2 mo → INH+RPT, 4mo (2HRZE / 4ή7H1P1) Εννιάμηνα σχήματα (PRZ): –INH+RIF+EMB ή STM, 2-3mo →INH+RIF, 7mo** (2HRE ή 2HRS / 7HR) Οκτάμηνα σχήματα:*** –INH+RIF+PZA+SM, 2mo → INH+EMB ή θειακεταζόνη, 6mo (2HRZ / 6HE) *International Standards for Tuberculosis Care, WHO, January 2006 *Interventions for Tuberculosis Control and Elimination, IUATLD, 2002 **CDC/ATS/IDSA, 2003 ***Lancet 2004;364:1244–1251

9 Άλλα σχήματα Εξάμηνα διαλείποντα σχήματα: –αυξημένες δόσεις (εκτός RIF) –Directly observed therapy-DOT* –Directly Observed Therapy, short course (DOTS)** –2HRZE / 4HR 3 –2(HRZE) 3 / 4(HR) 3 (BI) –2HRZE / 4HR 2 (AI) Εναλλακτικά σχήματα: –RIF+PZA+EMB, 6mo (BI) –RIF+EMB+PZA, 2mo → RIF+EMB, 10mo (BII) –INH+EMB+PZA+κινολόνη (FQN), 2mo → INH+EMB+FQN, 10-16mo –RIF+EMB+STM, 3mo → RIF+EMB, 18mo *CDC/ATS/IDSA, 2003 **WHO, 2003

10 Δόσεις αντιφυματικών φαρμάκων φάσησχήμα 1η φάση 2η φάση 6μηνο56126 9μηνο56217

11 Επιλογή σχήματος ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΓΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 2 ΜΗΝΕΣ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 2 ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΜΕ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ κοιλότητα Η (+) επίχρισμα σε 2mo χωρίς κοιλότητα ΚΑΙ (-) επίχρισμα σε 2mo ΙΝΗ+RIF ΙΝΗ+RPT ΙΝΗ+RIF+EMB+PZA (CDC/ATS/IDSA, 2003) ΙΝΗ+RIF 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

12 Δοσολογία αντιφυματικών φαρμάκων* φάρμακο Δόση / ημέρα (mg/kg) Δόση / 3 χ εβδομάδα (mg/kg) Ισονιαζίδη5 (4-6), max 300 10 Ριφαμπικίνη 10 (8-12), max 600/ημέρα Πυραζιναμίδη25 (20-30)35 (30-40) Εθαμβουτόλη15 (15-20)30 (25-35) Στρεπτομυκίνη15 (12-18) *WHO, 2003

13 Διακοπή θεραπείας διακοπή στην αρχική φάση ΝΑΙ ΟΧΙ διάρκεια <14d συνέχεια (όχι ολοκλήρωση σε 3 mo: επανέναρξη) επανέναρξη % δόσεων 2ης φάσης <80% διάρκεια <3mo συνέχεια (όχι ολοκλήρωση σε 3 mo: επανέναρξη) ≥14d ≥3mo επανέναρξη με 4 φάρμακα ≥80% διακοπή (CDC/ATS/IDSA, 2003)

14 Αποτυχία αντιφυματικής αγωγής τα πτύελα παραμένουν ή ξαναγίνονται θετικά μετά από θεραπεία ≥4 mo. προστίθενται 2 ή 3 νέα φάρμακα, ποτέ 1* INH+RIF+PZA+FQN+αμινογλυκοσίδη+ εθειοναμίδη (ή PAS ή κυκλοσερίνη)* *CDC/ATS/IDSA, 2003

15 Υποτροπή νόσου (αναζωπύρωση) θετικά πτύελα μετά το τέλος της θεραπείας χωρίς πιθανότητα ανθεκτικότητας*: –INH+RIF+PZA+EMB, 2-3mo →INH+RIF, 10mo πιθανότητα ανθεκτικότητας*: –INH+RIF+PZA+EMB+STR+FQN+ETH οκτάμηνο σχήμα (DOT) (WHO)** –2HRPES / 1HRZE / 5HRE *CDC/ATS/IDSA, 2003 **WHO, 1997

16 Ανθεκτική TBC στην INH*: –RIF+PZA+EMB, 2mo → RIF+EMB, 4-7mo στη RIF*: –INH+EMB+PZA+FQN, 2mo → INH+EMB, 12-18mo σε INH+PZA*: –RIF+EMB+FQN *WHO, 2006

17 (WHO, 2006)

18 Πολυανθεκτική TBC 6-9mo μετά την τελευταία (-) καλλιέργεια δευτερεύοντα φάρμακα ανθεκτικότητα σε INH+RIF*: –PZA+EMB+ενέσιμο+1ή2 δευτερεύοντα ανθεκτικότητα σε INH+RIF+EMB ή PZA: –PZA ή EMB+ενέσιμο+≥2 δευτερεύοντα παρακολούθηση /4mo για 2y χειρουργική εκτομή υπό προϋποθέσεις –προηγείται θεραπεία με δευτερεύοντα –ακολουθεί θεραπεία για 18mo *WHO, 2006

19 Φάρμακα για την πολυανθεκτική φυματίωση δευτερεύοντα αντιφυματικά –αμινογλυκοσίδες (αμικασίνη, καναμυκίνη, καπρεομυκίνη) –εθειοναμίδη (ETH) –κυκλοσερίνη –π-αμινοσαλικυλικό οξύ (PAS) –θειακεταζόνες κινολόνες (σιπροφλοξασίνη, οφλοξασίνη) παράγωγα ριφαμυκίνης μακρολίδες (κλαριθρομυκίνη) β-λακταμικά (και συνδυασμοί με αναστολείς β-λακταμάσης)

20 Χορήγηση κορτικοειδών Εξωπνευμονική φυματίωση: –Μηνιγγίτιδα –Περικαρδίτιδα –Προσβολή επινεφριδίων –Προσβολή οφθαλμών Νόσος Addison Νοσήματα κολλαγόνου Μεταμοσχεύσεις οργάνων Ενδοβρογχική φυματίωση Πολύ βαριά, απειλητική για τη ζωή νόσος Δόση: 30-40mg/ημέρα Απαραίτητη η συγχορήγηση επαρκούς αντιφυματικής αγωγής

21 Προϋποθέσεις επιτυχίας συμμόρφωση ασθενούς- έλλειψη σε: –κλινική βελτίωση –προβληματική πρόσβαση και επικοινωνία –↓ διαθεσιμότητα φαρμάκων –↓ σαφήνεια ιατρικών οδηγιών –μη αποδοχή και στήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον –ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων –κακή σχέση ιατρού-ασθενούς σωστό θεραπευτικό σχήμα συγχορηγούμενα φάρμακα

22 Βιβλιογραφία 1. Κλινική Πνευμονολογία, Πολυζωγόπουλος, Πολυχρονόπουλος, Αθήνα 2006 2. Φυματίωση, Εκδόσεις της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Αθήνα 2004 3. Interventions for Tuberculosis Control and Elimination, IUATLD, 2002 4. MMWR, CDC, ATS, IDSA, 2003 5. Am J Respir Crit Care Med 1997;156:918-923 6. Am Rev Respir Dis 1981;123:367-371 7. Lancet 2002;360:528-534 8. Tubercle 1984;65:1-4 9. Int J Tuberc Lung Dis 1998;2:265-271 10. Guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis, WHO 2006 11. International Standards for Tuberculosis Care, WHO, January 2006 12. World Health Organization. Treatment of tuberculosis. Guidelines for national programmes. Geneva: World Health Organization, 2003. 13. International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, 2000. 14. Am J Respir Crit Care Med 2003;167(4):603–62. 15. Cochrane Database Syst Rev 2000(2):CD001362. 16. Toman’s tuberculosis. Case detection, treatment and monitoring, 2nd Edition. Geneva: World Health Organization, 2004:144-151 17. Semin Respir Crit Care Med 2004;25(3):307–315. 18. Toman’s tuberculosis. Case detection, treatment and monitoring, 2nd Edition. Geneva: World Health Organization, 2004: 130–138. 19. J Assoc Physicians India. 2006 Mar;54:219-34. 20. Lancet 2004;364:1244–1251. 21. Am Rev Respir Dis 1991;143:700-706


Κατέβασμα ppt "ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ Αλεξάνδρα Κοσμά Πνευμονολόγος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google