Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νέο Στρατηγικό Σχέδιο της ΔΕΗ και Περιβάλλον

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νέο Στρατηγικό Σχέδιο της ΔΕΗ και Περιβάλλον"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. Βασιλική Τσάδαρη Χημικός Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc. Διευθύντρια Περιβάλλοντος Παραγωγής Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την πρόσκληση που απευθύνατε στη ΔΕΗ για συμμετοχή στην ημερίδα την οποία οργανώνει η Ακαδημία Αθηνών, το ΕΜΠ και το ΚΑΠΕ. Είναι σε όλους γνωστό, ότι διαχρονικά η ΔΕΗ έχει μια πολύ σημαντική συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και έχει προσφέρει ένα μοναδικό κοινωνικό έργο. Την περίοδο αυτή, είναι αναγκαίο να γίνουν πολύ σημαντικού ύψους επενδύσεις, αυτές που έχει περιλάβει η ΔΕΗ στο Στρατηγικό της Σχέδιο. Το Σ.Σ. στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όλους τους καταναλωτές. Για τη νέα Στρατηγική Παραγωγής, αυτό μεταφράζεται σε σταδιακές αποσύρσεις Μονάδων παλαιάς τεχνολογίας και ταυτόχρονες εντάξεις νέων, σύγχρονης τεχνολογίας και υψηλής απόδοσης Μονάδων, ώστε σε χρονικό ορίζοντα δεκαετίας να έχει δημιουργηθεί ένα σύνολο Μονάδων, οι οποίες θα είναι αποδοτικές, αξιόπιστες, ανταγωνιστικές και ευθυγραμμισμένες με τα περιβαλλοντικά πρότυπα. To Στρατηγικό Σχέδιο Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε., που προέκυψε μετά από διεξοδική ανάλυση όλων των παραπάνω χαρακτηριστικών, θα δείτε στη συνέχεια, ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική επένδυση στην ιστορία της χώρας, με εκτιμώμενο ύψος δαπάνης 7 δις Ευρώ! Ημερίδα: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΓΑΡΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, 4 Απριλίου 2008

1 Νέο Στρατηγικό Σχέδιο της ΔΕΗ και Περιβάλλον
Απόσυρση παλαιών Μονάδων & αντικατάσταση με νέο παραγωγικό δυναμικό Ανάπτυξη ΥΗΣ & λοιπών ΑΠΕ Κατ’ αρχήν, ας συμφωνήσουμε όλοι, ότι το μέγεθος του επενδυτικού προγράμματος στην ηλεκτροπαραγωγή, το καθορίζει η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, δηλ. οι καταναλωτές. Με την προϋπόθεση ότι οι πολίτες επιδεικνύουν υπεύθυνη κοινωνική συμπεριφορά και ισχυρή περιβαλλοντική συνείδηση στην πράξη, είναι δυνατόν να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας στην κατανάλωση, όπου ομολογουμένως υπάρχουν σημαντικότατα περιθώρια, με αποτέλεσμα οι ανάγκες σε νέα ισχύ στο μέλλον να περιοριστούν. Επίσης, όλοι θα συμφωνήσουμε ότι και επιβάλλεται, αλλά και είναι αναμφίβολα επιθυμητή, η μεγαλύτερη δυνατή διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μας ισοζύγιο, χωρίς βεβαίως να λησμονούμε τους υπαρκτούς περιορισμούς, που ουσιαστικά τους προσδίδουν το ρόλο τους, αυτόν της υποκατάστασης καυσίμου. Όσο μεγάλη, όμως, και να είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η διείσδυση των ΑΠΕ, επειδή η χώρα παρουσιάζει αναπτυξιακή δυναμική, είναι απ’ όλους παραδεκτό ότι απαιτείται νέα ισχύς και η ΔΕΗ είναι εκ του Νόμου υποχρεωμένη να καλύψει τη ζήτηση, υποχρέωση που δεν βαρύνει τους λοιπούς ιδιώτες επενδυτές. Και ενώ θα μπορούσε κανείς να ισχυρισθεί ότι στο Διασυνδεδεμένο Ηπειρωτικό Σύστημα το εκδηλωμένο ενδιαφέρον ιδιωτών επενδυτών θα ελάφρυνε την κατάσταση, η υποχρέωση αυτή της ΔΕΗ είναι κατεξοχήν ανελαστική στα απομονωμένα ηλεκτρικώς νησιώτικά συστήματα. Οι επενδύσεις του Στρατηγικού μας Σχεδίου, στην ουσία τους περιβαλλοντικές, κατευθύνονται σε 3 βασικούς άξονες: Την σταδιακή απόσυρση πεπαλαιωμένου, ρυπογόνου και χαμηλής απόδοσης δυναμικού και την ταυτόχρονη αντικατάστασή του με νέο παραγωγικό δυναμικό θερμικών μονάδων τελευταίας τεχνολογίας Την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με στόχο την αύξηση του μεριδίου τους στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας τα επόμενα χρόνια Τη βελτίωση των υφιστάμενων Μονάδων Παραγωγής με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητάς τους και την πιο φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία τους Αναβάθμιση περιβαλλοντικής λειτουργίας υφιστάμενων εγκαταστάσεων

2     Υφιστάμενη Περιβαλλοντική Νομοθεσία
Οδηγία 96/61/ΕΚ για τον ολοκληρωμένο έλεγχο και πρόληψη της ρύπανσης (IPPC). Λειτουργία όλων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων με βάση τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ) από Νοέμβριο 2007. Οδηγία 2001/80/ΕΚ για τη μείωση των εκπομπών ρύπων από τις Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης. Οδηγία Πλαίσιο 96/62/ΕΚ για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και οι Θυγατρικές Οδηγίες αυτής. Η υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία περιλαμβάνει: - Την Οδηγία 96/61/ΕΚ για τον ολοκληρωμένο έλεγχο και πρόληψη της ρύπανσης (IPPC - Integrated Pollution Prevention & Control), η οποία καθιστά υποχρεωτική τη λειτουργία όλων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων με βάση τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές από Νοέμβριο Η Οδηγία 96/61/ΕΚ αποσκοπεί σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης, η οποία προκαλείται από βιομηχανικές δραστηριότητες που αναφέρονται στην Οδηγία. - Η εφαρμογή της Οδηγίας IPPC στην Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στην επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής προστασίας. - Με βάση την Οδηγία προδιαγράφονται μέτρα πρόληψης ή, όπου αυτή δεν είναι εφικτή, μείωσης των αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων που προκαλούνται από βιομηχανικές δραστηριότητες. - Την Οδηγία 2001/80/ΕΚ για τη μείωση των εκπομπών ρύπων από τις Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης. Ο ορισμός των εγκαταστάσεων που εμπίπτουν σε αυτή την οδηγία θα δοθεί στη συνέχεια. - Tην Οδηγία Πλαίσιο 96/62/ΕΚ για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και οι Θυγατρικές Οδηγίες αυτής. Οδηγίες 2003/87/ΕΚ & 2004/101/ΕΚ: Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας (ΕΣΕ) εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου & ευέλικτοι μηχανισμοί του πρωτοκόλλου του ΚΙΟΤΟ

3     Υφιστάμενη Περιβαλλοντική Νομοθεσία
¨Οδηγία 96/61/ΕΚ για τον ολοκληρωμένο έλεγχο και πρόληψη της ρύπανσης (IPPC)¨ Όλες οι νέες Μονάδες σχεδιάζονται και αδειοδοτούνται με βάση τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ), Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις πρέπει να λειτουργούν με βάση τις ΒΔΤ το αργότερο μέχρι το Νοέμβριο του 2007. Η IPPC δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα: Επίπεδα ΒΔΤ π.χ. για στερεά καύσιμα στις εκπομπές SO2 (20-200) mg/Nm3 στις εκπομπές NOx (50-200) mg/Nm3 στις εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων (5-20) mg/Nm3 στην ενεργειακή απόδοση της εγκατάστασης (36-40 ή +3εκατ. μον.) Η Οδηγία 96/61/ΕΚ για τον ολοκληρωμένο έλεγχο και πρόληψη της ρύπανσης (IPPC) καθιστά υποχρεωτική τη λειτουργία όλων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων με βάση τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές από Νοέμβριο 2007. Αναλυτικά, η Οδηγία 96/61 προβλέπει ότι όλες οι νέες Μονάδες σχεδιάζονται και αδειοδοτούνται με βάση τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, ενώ οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις πρέπει να λειτουργούν με βάση τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές το αργότερο μέχρι το Νοέμβριο του 2007. Η Οδηγία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις εκπομπές συμβατικών ρύπων δηλαδή διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και σκόνης καθώς και στην ενεργειακή απόδοση της μονάδας. Οι τιμές που παρουσιάζονται σε παρενθέσεις δίνουν τα επίπεδα συγκεντρώσεων εκπομπών για κάθε ρύπο που αντιστοιχούν στις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές για στερεά καύσιμα, όπως αυτές περιγράφονται στο Εγχειρίδιο των ΒΔΤ (2006) για τις Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης της Οδηγίας.

4 Ορισμός Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ) κατά IPPC
«το πλέον αποτελεσματικό και προηγμένο στάδιο εξέλιξης των δραστηριοτήτων και μεθόδων λειτουργίας που αποδεικνύει την πρακτική ικανότητα συγκεκριμένων τεχνικών να συνιστούν κατ’ αρχήν τη βάση των οριακών τιμών εκπομπής για την αποφυγή και, όταν αυτό δεν είναι πρακτικά εφαρμόσιμο, τη γενική μείωση των εκπομπών και των επιπτώσεων για το περιβάλλον στο σύνολό του» Βέλτιστες «βέλτιστες» σημαίνει τις πλέον αποτελεσματικές τεχνικές, όσον αφορά την επίτευξη υψηλού γενικού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του. Διαθέσιμες «διαθέσιμες» τεχνικές είναι οι αναπτυχθείσες σε κλίμακα που επιτρέπει την εφαρμογή τους εντός του οικείου βιομηχανικού κλάδου, υπό οικονομικώς και τεχνικώς βιώσιμες συνθήκες, λαμβανομένων υπόψη του κόστους και των πλεονεκτημάτων, ανεξαρτήτως του αν οι ως άνω τεχνικές χρησιμοποιούνται ή παράγονται εντός του οικείου κράτους μέλους, εφόσον εξασφαλίζεται η πρόσβαση του φορέα εκμετάλλευσης σ' αυτές με λογικούς όρους, Ο Ορισμός Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ) κατά IPPC: «το πλέον αποτελεσματικό και προηγμένο στάδιο εξέλιξης των δραστηριοτήτων και μεθόδων λειτουργίας που αποδεικνύει την πρακτική ικανότητα συγκεκριμένων τεχνικών να συνιστούν κατ’ αρχήν τη βάση των οριακών τιμών εκπομπής για την αποφυγή και, όταν αυτό δεν είναι πρακτικά εφαρμόσιμο, τη γενική μείωση των εκπομπών και των επιπτώσεων για το περιβάλλον στο σύνολό του» «βέλτιστες» σημαίνει τις πλέον αποτελεσματικές τεχνικές, όσον αφορά την επίτευξη υψηλού γενικού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του. «διαθέσιμες» τεχνικές είναι οι αναπτυχθείσες σε κλίμακα που επιτρέπει την εφαρμογή τους εντός του οικείου βιομηχανικού κλάδου, υπό οικονομικώς και τεχνικώς βιώσιμες συνθήκες, λαμβανομένων υπόψη του κόστους και των πλεονεκτημάτων, ανεξαρτήτως του αν οι ως άνω τεχνικές χρησιμοποιούνται ή παράγονται εντός του οικείου κράτους μέλους, εφόσον εξασφαλίζεται η πρόσβαση του φορέα εκμετάλλευσης σ' αυτές με λογικούς όρους, στις «τεχνικές» περιλαμβάνονται τόσο η τεχνολογία που χρησιμοποιείται όσο και ο τρόπος σχεδιασμού, κατασκευής, συντήρησης, λειτουργίας και παροπλισμού της εγκατάστασης. Τεχνικές στις «τεχνικές» περιλαμβάνονται τόσο η τεχνολογία που χρησιμοποιείται όσο και ο τρόπος σχεδιασμού, κατασκευής, συντήρησης, λειτουργίας και παροπλισμού της εγκατάστασης.

5 ΒΔΤ για τις Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης (1/2)
Περιβαλλοντικές Παράμετροι που εξετάζονται . Απόδοση εγκατάστασης . Εκπομπές στην ατμόσφαιρα Διοξείδιο του θείου Οξείδια του αζώτου Σκόνη Βαρέα Μέταλλα Μονοξείδιο του άνθρακα Υδροχλώριο Υδροφθόριο Αμμωνία Διοξίνες (για καύση απορριμμάτων) Κατά τον προσδιορισμό των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη: 1. Απόδοση εγκατάστασης 2. Εκπομπές στην ατμόσφαιρα 3. Εκπομπές στο νερό . Εκπομπές στο νερό Παράμετροι: pH, χρώμα, θερμοκρασία, TSS, TDS, BOD, COD, ελεύθερο χλώριο, ΝΗ3, βαρέα μέταλλα, κ.λπ.

6 ΒΔΤ για τις Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης (2/2)
Περιβαλλοντικές Παράμετροι που εξετάζονται . Απόβλητα Καύσης και Παραπροϊόντα Υγρή τέφρα, τέφρα ρευστοποιημένης κλίνης, ιπτάμενη τέφρα, γύψος από συγκροτήματα αποθείωσης Ιλύες από συστήματα κατεργασίας νερού, ιλύες από συστήματα κατεργασίας υγρών αποβλήτων, απόβλητα που απαιτούν εναλλακτική διαχείριση – ορυκτέλαια, ελαστικά, κ.λπ. συνέχεια: 4. απόβλητα καύσης και παραπροϊόντα 5. εκπομπές θορύβου 6. εκπομπές από ραδιενεργές ουσίες Το πλήθος των παραπάνω περιβαλλοντικών παραμέτρων που εξετάζονται δείχνει ότι πράγματι η Οδηγία απαιτεί την προστασία του περιβάλλοντος στο σύνολό του. . Εκπομπές θορύβου Πηγές, επίπεδα, τεχνικές μείωσης στην πηγή.

7 Υφιστάμενη Περιβαλλοντική Νομοθεσία: Οδηγία 2001/80/ΕΚ
Υφιστάμενη Περιβαλλοντική Νομοθεσία: Οδηγία 2001/80/ΕΚ «Για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων από Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης» Συμβατικοί ρύποι: SO2, NOx, σκόνη Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης με Ονομαστική Θερμική Ισχύ τουλάχιστον ίση προς 50 MW Νέες εγκαταστάσεις: Τήρηση οριακών τιμών εκπομπής Η Οδηγία 2001/80/ΕΚ «Για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων από Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης» αφορά στους συμβατικούς ρύπους SO2, NOx, σκόνη από Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης με Ονομαστική Θερμική Ισχύ τουλάχιστον ίση προς 50 MW. Για Νέες εγκαταστάσεις προβλέπει την τήρηση οριακών τιμών εκπομπής ενώ για υφιστάμενες εγκαταστάσεις δίνει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ τήρησης οριακών τιμών εκπομπής και Εθνικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών. Υφιστάμενες εγκαταστάσεις: Τήρηση οριακών τιμών εκπομπής, ή Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών

8 Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών σε εφαρμογή της Οδηγίας 2001/80/ΕΚ
Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών σε εφαρμογή της Οδηγίας 2001/80/ΕΚ Περιλαμβάνονται οι υφιστάμενες κατά την Οδηγία εγκαταστάσεις:  Όλες οι λιγνιτικές (εκτός από ΑΗΣ Μελίτης & ΑΗΣ Μεγαλόπολης I, II)  Οι πετρελαϊκές Μονάδες του ΑΗΣ Λαυρίου & Αλιβερίου  Ο ΑΗΣ ΑΓ. Γεωργίου  Οι Νο 4,5,6 ατμοηλεκτρικές Μονάδες του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων Το Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών αποβλέπει στη: ΜΕΙΩΣΗ των συνολικών ετήσιων εκπομπών των υφιστάμενων εγκαταστάσεων NOx, SO2, σκόνης Η χώρα έχει επιλέξει τη δυνατότητα του Εθνικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών. Στο Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών περιλαμβάνονται οι υφιστάμενες κατά την Οδηγία εγκαταστάσεις που είναι: όλες οι λιγνιτικές (εκτός από ΑΗΣ Μελίτης & ΑΗΣ Μεγαλόπολης I, II), οι πετρελαϊκές Μονάδες του ΑΗΣ Λαυρίου & Αλιβερίου, ο ΑΗΣ ΑΓ. Γεωργίου, και τέλος οι Νο 4,5,6 ατμοηλεκτρικές Μονάδες του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων. Σημειώνεται ότι, το Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών αποβλέπει στη μείωση των συνολικών ετήσιων εκπομπών των υφιστάμενων εγκαταστάσεων στα επίπεδα που θα είχαν επιτευχθεί με την εφαρμογή Oριακών Τιμών Εκπομπής σε κάθε μία χωριστά από τις εν λόγω εγκαταστάσεις που βρίσκονταν σε λειτουργία το έτος 2000. στα επίπεδα που θα είχαν επιτευχθεί με την εφαρμογή Oριακών Τιμών Εκπομπής σε κάθε μία χωριστά από τις εν λόγω εγκαταστάσεις που βρίσκονταν σε λειτουργία το έτος 2000.

9 Εξελίξεις Περιβαλλοντικού Θεσμικού Πλαισίου (1/4)
Αναθεωρείται η Οδηγία 96/61 για τον ολοκληρωμένο έλεγχο και πρόληψη της ρύπανσης (IPPC). Επίπεδα εκπομπών ΒΔΤ νομικώς δεσμευτικά. Αναθεωρείται η Οδηγία 2001/80/ΕΚ για τη μείωση των εκπομπών ρύπων από τις Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης και εντάσσεται στην IPPC. Πράσινο πακέτο της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση του φαινομένου της Κλιματικής Αλλαγής. Προτεινόμενοι Στόχοι για το 2020: - μείωση κατά 20% (ή 30% αν επιτευχθεί διεθνής δέσμευση) των εκπομπών αερίων του Θερμοκηπίου της Ε.Ε. σε σχέση με το * (ETS τομείς:-21% σε σχέση με 2005) - 20% της ενέργειας που καταναλώνεται στην Ε.Ε. από ανανεώσιμες πηγές (για την Ελλάδα 18% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας). Στη διαφάνεια παρουσιάζονται οι κυριότερες εξελίξεις του Περιβαλλοντικού Θεσμικού Πλαισίου. Συγκεκριμένα, αναθεωρείται η Οδηγία 96/61 για τον ολοκληρωμένο έλεγχο και πρόληψη της ρύπανσης (IPPC). Επίπεδα εκπομπών ΒΔΤ νομικώς δεσμευτικά, αναθεωρείται η Οδηγία 2001/80/ΕΚ για τη μείωση των εκπομπών ρύπων από τις Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης και εντάσσεται στην IPPC, Πράσινο πακέτο της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση του φαινομένου της Κλιματικής Αλλαγής. Οι προτεινόμενοι στόχοι για το 2020 είναι: 1. η μείωση κατά 20% (ή 30% αν επιτευχθεί διεθνής δέσμευση) των εκπομπών αερίων του Θερμοκηπίου της Ε.Ε. σε σχέση με το * (ETS τομείς:-21% σε σχέση με 2005) 2. το 20% της ενέργειας που καταναλώνεται στην Ε.Ε. να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές (για την Ελλάδα 18% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας).

10 Εξελίξεις Περιβαλλοντικού Θεσμικού Πλαισίου (2/4)
Αναθεωρείται η Οδηγία 2003/87 για τη βελτίωση και επέκταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας (ΕΣΕ) αερίων του θερμοκηπίου Οι κυριότερες αλλαγές που προτείνονται είναι: ένα και μόνο πανευρωπαϊκό όριο εκπομπών αντί για 27 εθνικά όρια. Το ετήσιο όριο εκπομπών θα μειώνεται γραμμικά και θα συνεχιστεί η μείωσή του και μετά το πέρας της περιόδου Τα διαθέσιμα δικαιώματα θα δημοπρατηθούν σε μεγάλο ποσοστό αντί να κατανεμηθούν δωρεάν. Για την ηλεκτροπαραγωγή απαγορεύεται η δωρεάν διάθεση δικαιωμάτων και επιβάλλεται η δημοπράτηση των προς κατανομή δικαιωμάτων στο τομέα. Οι χώρες θα έχουν επίσης και έναν άλλο δεσμευτικό στόχο μείωσης των εκπομπών για τομείς που δεν συμμετέχουν στο ΕΣΕ, που για την Ελλάδα καθορίστηκε στο 4% το 2020 σε σύγκριση με τις εκπομπές των τομέων αυτών το 2005. Αναθεωρείται η Οδηγία 2003/87 για τη βελτίωση και επέκταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας (ΕΣΕ) αερίων του θερμοκηπίου. Οι κυριότερες αλλαγές που προτείνονται είναι: Ένα και μόνο πανευρωπαϊκό όριο εκπομπών αντί για 27 εθνικά όρια. Το ετήσιο όριο εκπομπών θα μειώνεται γραμμικά και θα συνεχιστεί η μείωσή του και μετά το πέρας της περιόδου Τα διαθέσιμα δικαιώματα θα δημοπρατηθούν σε μεγάλο ποσοστό αντί να κατανεμηθούν δωρεάν. Για την ηλεκτροπαραγωγή απαγορεύεται η δωρεάν διάθεση δικαιωμάτων και επιβάλλεται η δημοπράτηση των προς κατανομή δικαιωμάτων στο τομέα. Οι χώρες θα έχουν επίσης και έναν άλλο δεσμευτικό στόχο μείωσης των εκπομπών για τομείς που δεν συμμετέχουν στο ΕΣΕ, που για την Ελλάδα καθορίστηκε στο 4% το 2020 σε σύγκριση με τις εκπομπές των τομέων αυτών το 2005.

11 π.χ. για στερεά καύσιμα 400 ή ΕΣΜΕ
Εξελίξεις Περιβαλλοντικού Θεσμικού Πλαισίου (3/4) Συνέπειες από την αναθεώρηση της Οδηγίας IPPC Η πρόταση της Ε.Ε. – Σχέδιο της νέας Οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές καθιστά τα επίπεδα εκπομπών των εγχειριδίων ΒΔΤ νομικώς δεσμευτικά εντός τριών ετών από την έκδοσή της SO2 σκόνη π.χ. για στερεά καύσιμα 400 ή ΕΣΜΕ 100 ή ΕΣΜΕ mg/Nm3 400 ή ΕΣΜΕ mg/Nm3 <200 200 <20 10 150 Σήμερα Υφιστάμενες Nέες* Σήμερα Υφιστάμενες Nέες* ΝΟX Η πρόταση της Ε.Ε. – Σχέδιο της νέας Οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές καθιστά τα επίπεδα εκπομπών των εγχειριδίων ΒΔΤ νομικώς δεσμευτικά εντός τριών ετών από την έκδοσή της. Αναθεώρηση IPPC Αναθεώρηση IPPC 500 ή ΕΣΜΕ mg/Nm3 <200 150 * Μετά το 2016 Σήμερα Υφιστάμενες Nέες* Αναθεώρηση IPPC

12 Εξελίξεις Περιβαλλοντικού Θεσμικού Πλαισίου (4/4)
Πράσινο Πακέτο: Πρόταση Οδηγίας της Ε.Ε. για την γεωλογική αποθήκευση του CO2 Όλες οι νέες εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής με ορυκτά καύσιμα πρέπει να διαθέτουν υποδομή για υποδοχή τεχνολογιών δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα (capture ready) και κατάλληλους χώρους υπόγειας αποθήκευσης 12 επιδεικτικές Μονάδες παραγωγής μεγάλης κλίμακας με τεχνολογίες Δέσμευσης & Υπόγειας Αποθήκευσης (CCS) σε λειτουργία έως το 2015 Από το 2020, θα δρομολογηθεί προοδευτική εγκατάσταση τεχνολογιών CCS και στις παλιές Μονάδες Στη διαφάνεια παρουσιάζονται βασικά σημεία της Πρότασης Οδηγίας της Ε.Ε. για την γεωλογική αποθήκευση του CO2. Συγκεκριμένα: - Όλες οι νέες εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής με ορυκτά καύσιμα πρέπει να διαθέτουν υποδομή για υποδοχή τεχνολογιών δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα (capture ready) και κατάλληλους χώρους υπόγειας αποθήκευσης - Δώδεκα επιδεικτικές Μονάδες παραγωγής μεγάλης κλίμακας με τεχνολογίες Δέσμευσης & Υπόγειας Αποθήκευσης (CCS) σε λειτουργία έως το 2015. - Από το 2020, θα δρομολογηθεί προοδευτική εγκατάσταση τεχνολογιών CCS και στις παλιές Μονάδες - Προώθηση τεχνολογιών CCS με Ασφάλεια, Νομιμότητα και Οικονομικότητα Ένταξη τεχνολογιών CCS στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Προώθηση τεχνολογιών CCS με Ασφάλεια, Νομιμότητα και Οικονομικότητα Ένταξη τεχνολογιών CCS στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας

13 Δυνατότητες νέας τεχνολογίας
Οι νέες Μονάδες παραγωγής κατασκευάζονται και λειτουργούν με βάση τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές με αποτέλεσμα:  την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από SO2, NOx, σκόνη Συγκρότημα Αποθείωσης και Οι νέες Μονάδες παραγωγής κατασκευάζονται και λειτουργούν με βάση τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από SO2, NOx, σκόνη και την ουσιαστικά πλήρη σύγκλιση της περιβαλλοντικής επίδοσης μονάδων διαφορετικών καυσίμων.  την ουσιαστικά πλήρη σύγκλιση της περιβαλλοντικής επίδοσης μονάδων διαφορετικών καυσίμων

14 Χρήση Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (Συμβατικοί Ρύποι)
NO2 kg/MWh SΟ2 kg/MWh Αποτέλεσμα της υιοθέτησης των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών και της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας είναι οι νέες Μονάδες να έχουν πολύ χαμηλότερες εκπομπές συμβατικών ρύπων από τις υφιστάμενες λιγνιτικές μονάδες. Αυτό επιτυγχάνεται με: μεγιστοποίηση του βαθμού απόδοσης, και εγκατάσταση και λειτουργία σύγχρονου αντιρρυπαντικού εξοπλισμού με: υψηλού βαθμού απόδοσης Ηλεκτροστατικά Φίλτρα για τη μείωση των εκπομπών σωματιδίων Υψηλού βαθμού απόδοσης συγκροτήματα αποθείωσης των καυσαερίων για τη μείωση των εκπομπών SO2 και τέλος πρωτογενή και δευτερογενή μέτρα για τη μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου. Σκόνη kg/MWh Νέα Λιγνιτική με Υπερσύχρονη Τεχνολογία Νέα Ανθρακική με Υπερσύχρονη Τεχνολογία Νέα Φυσικού Αερίου με Υπερσύχρονη Τεχνολογία Υφιστάμενη Λιγνιτική

15 Μείωση εκπομπών CO2 με Μονάδες σύγχρονης τεχνολογίας
Eκπομπή CO (g/kWh) Οι νέες σύγχρονης τεχνολογίας Μονάδες ορυκτών καυσίμων έχουν πολύ χαμηλότερες ειδικές εκπομπές CΟ2 από τις υφιστάμενες λιγνιτικές μονάδες. Από το διάγραμμα είναι κατάδηλο, ότι η αντικατάσταση παλαιών και χαμηλής απόδοσης λιγνιτικών μονάδων με νέες σύγχρονης τεχνολογίας μονάδες υψηλού βαθμού απόδοσης, που θα βασίζονται σε ένα ισορροπημένο μίγμα ορυκτών καυσίμων, συνεπάγεται σημαντική μείωση των επιπέδων εκπομπών CO2 από την ηλεκτροπαραγωγή, όταν αυτές τεθούν σε λειτουργία, σε σύγκριση με τα σημερινά επίπεδα. Και αυτό, χωρίς να έχει υπολογισθεί η εξασφαλισμένη δυνατότητα μεταγενέστερης εγκατάστασης εξοπλισμού δέσμευσης & υπόγειας αποθήκευσης του CO2 όταν αυτός καταστεί εμπορικά διαθέσιμος, επειδή οι νέες μονάδες ορυκτών καυσίμων θα είναι “carbon capture & storage ready”. Νέα Φυσικού Αερίου με Υπερσύχρονη Τεχνολογία Υφιστάμενη Λιγνιτική Νέα Λιγνιτική με Υπερσύχρονη Τεχνολογία Νέα Ανθρακική με Υπερσύχρονη Τεχνολογία

16 Στρατηγική Παραγωγής (1/2)
Στρατηγική Παραγωγής (1/2) Θερμοηλεκτρικές Μονάδες υψηλού βαθμού απόδοσης που πρόκειται να ενταχθούν Μονάδες Καύσιμο Εγκατεστημένη Ισχύς (MW) Έτος λειτουργίας Αλιβέρι V Φυσικό αέριο 417 2010 Mεγαλόπολη V 800 2011 Φλώρινα II Λιγνίτης 450 2013 Πτολεμαϊδα V Αλιβέρι VI * Λιθάνθρακας Λάρυμνα I * 2014 Σημείωση(1):IΣε διαπραγματεύσεις για κατασκευή μαζί με δύο μειοψηφικούς εταίρους (έως 200MW ο καθένας) Απόσυρση παλαιών και χαμηλής απόδοσης Μονάδων Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί που πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σχεδιάσαμε μια στρατηγική που στοχεύει να παραμείνει η ΔΕΗ σημαντικός παίκτης στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, με ένα χαρτοφυλάκιο Μονάδων οι οποίες θα είναι αποδοτικές, αξιόπιστες, ανταγωνιστικές και ευθυγραμμισμένες με τα νέα περιβαλλοντικά πρότυπα. Η Στρατηγική Παραγωγής της ΔΕΗ θα υλοποιηθεί με την κατασκευή νέων θερμικών μονάδων σύγχρονης τεχνολογίας, φιλικής προς το περιβάλλον, με καύσιμα τους εγχώριους λιγνίτες, το φυσικό αέριο και τον άνθρακα. Στο διασυνδεδεμένο σύστημα, θα κατασκευάσουμε καθαρές θερμικές Μονάδες συνολικής ισχύος έως MW. Από αυτές, MW θα είναι Μονάδες Συνδυασμένου Κύκλου με φυσικό αέριο, εκ των οποίων μία Μονάδα 400 MW στο Αλιβέρι και μια Μονάδα 800 MW στη Μεγαλόπολη. Δύο λιγνιτικές Μονάδες, 450 MW η κάθε μία, θα κατασκευαστούν στη Δυτική Μακεδονία. Ο λιθάνθρακας θα εισαχθεί στο μίγμα καυσίμων μας με δύο λιθανθρακικές Μονάδες, ισχύος μέχρι 800 MW η κάθε μία, οι οποίες θα κατασκευαστούν στο Αλιβέρι και στη Λάρυμνα. Διάφορες υδροηλεκτρικές Μονάδες βρίσκονται ήδη στο στάδιο κατασκευής. Συνολικά, έως το 2013, 631 MW νέας υδροηλεκτρικής ισχύος θα τεθούν σε λειτουργία. Μονάδες Ισχύς (MW) Μονάδες Εγκατεστημένη Ισχύς (MW) Έτος λειτουργίας Λιγνίτης 913 Μεσοχώρα Ι, ΙΙ 160 2010 Ιλαρίωνας Ι, ΙΙ 157 Φυσικό αέριο 540 2011 Μετσοβίτικο ΙΙ 29 2011 Μαζούτ 750 Συκιά (1) Ι, ΙΙ 125 2013 200 Ντήζελ και Μαζούτ στις Κυκλάδες Πευκόφυτο (1) Ι, ΙΙ 160 2013 Σημείωση(1): Εάν η πολιτεία ολοκληρώσει τα φράγματα

17 Στρατηγική Παραγωγής (2/2)
Στρατηγική Παραγωγής (2/2) Κρήτη : Αλλαγή του καυσίμου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο μετά το 2012 Νέες θερμικές μονάδες Απόσυρση μη αποδοτικών και δαπανηρών μονάδων Μετατροπή των υπόλοιπων Μονάδων για καύση Φυσικού Αερίου Ρόδος και Λέσβος Νέες θερμικές Μονάδες Απόσυρση μη αποδοτικών και δαπανηρών Μονάδων Διασύνδεση Κυκλάδων Σύνδεση με Ηπειρωτικό Σύστημα Παλαιές Μονάδες σε ψυχρή εφεδρεία (200 MW) Προκειμένου να εξορθολογήσουμε το κόστος παραγωγής μας στην Κρήτη, έχουμε αποφασίσει να αλλάξουμε καύσιμο στους Σταθμούς παραγωγής μας από το μαζούτ και ακριβό ντίζελ σε φυσικό αέριο. Η αλλαγή σε φυσικό αέριο εκτιμάται ότι θα μειώσει το κόστος παραγωγής μας περισσότερο από € 150 εκ. ετησίως και θα βελτιώσει σημαντικότατα το περιβάλλον. Για να ικανοποιήσουμε την αυξανόμενη ζήτηση και να βελτιώσουμε την απόδοση της παραγωγής μας στα νησιά, θα αποσύρουμε παλαιές Μονάδες και θα εγκαταστήσουμε νέες. Νέοι Σταθμοί, 120 MW ο κάθε ένας, θα τεθούν σε λειτουργία στη Ρόδο και στη Λέσβο μέχρι το 2012 και στα υπόλοιπα νησιά νέες μικρές Μονάδες συνολικής ισχύος 180 MW. Έχουμε ήδη αποφασίσει τη διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα. Το έργο αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2012. Διάφορα μικρά νησιά Νέες θερμικές Μονάδες Απόσυρση μη αποδοτικών και δαπανηρών Μονάδων ΑΠΕ Προώθηση σημαντικών επενδύσεων

18 Περιβαλλοντολογικές Επενδύσεις σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις
Εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης υφιστάμενων ηλεκτροστατικών φίλτρων και προσθήκης νέων Εγκατάσταση συγκροτημάτων αποθείωσης καυσαερίων Μείωση των εκπομπών NOx από τις λιγνιτικές Μονάδες Συστηματική παρακολούθηση ποιότητας ατμόσφαιρας Διαχείριση υγρών αποβλήτων Διαχείριση στερεών αποβλήτων Αύξηση βαθμού απόδοσης θερμικών Μονάδων με αντικατάσταση τμημάτων των μονάδων με νέας τεχνολογίας ή/και με την εγκατάσταση on-line συστημάτων παρακολούθησης της απόδοσης Πρόγραμμα τηλεθέρμανσης πόλεων Στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις θερμικών Μονάδων, το στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ προβλέπει μια σειρά δράσεων με στόχο οι υφιστάμενες Μονάδες να είναι πιο αποδοτικές, πιο αξιόπιστες, ανταγωνιστικές και ευθυγραμμισμένες με τα νέα περιβαλλοντικά πρότυπα και τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές. Αποτέλεσμα των δράσεων αυτών θα είναι η σημαντική μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από τις υφιστάμενες Μονάδες. Παράλληλα σε πόλεις γειτονικές στους Σταθμούς μας, εγκαθίσταται νέο ή επεκτείνεται το υφιστάμενο δίκτυο τηλεθέρμανσης, γεγονός που συμβάλλει σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας για τα νοικοκυριά και όχι μόνον. Κάποια ενδεικτικά μέτρα φαίνονται στη διαφάνεια.

19 Πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης των Εγκαταστάσεων κατά ISO 14001
Πιστοποίηση των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης δύο Σταθμών Παραγωγής (ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ) και του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας Συγκρότημα Νέστου: αναμένεται η πιστοποίηση του ΣΠΔ αμέσως μετά την έγκριση της νέας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Έντεκα (11) Σταθμοί Παραγωγής και το Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης έχουν αναπτύξει και εφαρμόζουν Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, που αναμένεται να πιστοποιηθούν εντός του 2008. Έχει προγραμματιστεί η επέκταση προγράμματος πιστοποίησης στους ΑΣΠ - Έχει αρχίσει η διαδικασία στον ΑΣΠ ΚΩ. Για την υλοποίηση και συνεχή αξιολόγηση της Περιβαλλοντικής πολιτικής της επιχείρησης και προχωρώντας πέρα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, η ΔΕΗ έχει ξεκινήσει την ανάπτυξη για την πιστοποίηση των ήδη λειτουργούντων Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης των Σταθμών Παραγωγής κατά ISO 14001, με στόχο την πιστοποίησή τους. Ήδη έχουν πιστοποιηθεί, από το 2006, τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης των ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου και ΑΗΣ Χανίων ενώ το αντίστοιχο του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας πιστοποιήθηκε το έτος 2007. Το συγκρότημα Νέστου, έντεκα σταθμοί Παραγωγής και το Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης έχουν αναπτύξει και εφαρμόζουν Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, που αναμένεται να πιστοποιηθούν εντός του 2008.

20 ΕΞΑΧΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (GWh)
Νέο Στρατηγικό Σχέδιο της ΔΕΗ Α.Ε Πορεία κατανάλωσης στερεών καυσίμων και αντίστοιχη ενέργεια μεταξύ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (kt) 63.697 57.524 μείωση κατανάλωσης κατά 9,7 % 2006 2015 ΕΞΑΧΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (GWh) Ως αποτέλεσμα του νέου Στρατηγικού Σχεδίου, η κατανάλωση των στερεών καυσίμων θα μειωθεί παρά την αύξηση παραγωγής ενέργειας από τις αντίστοιχες μονάδες. 39.206 29.846 αύξηση ενέργειας κατά 21,9 % 2006 2015

21 Αποτελέσματα Στρατηγικού Σχεδίου ως προς το Περιβάλλον
Για την απόδοση μιας kWh στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα από θερμικούς σταθμούς της ΔΕΗ 2006 2015 2006 2015 Συνολικά, η υλοποίηση των επενδύσεων της ΔΕΗ στον Τομέα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε συνδυασμό με την απόσυρση πεπαλαιωμένων Μονάδων θα έχει άμεσα θετικά οφέλη για το περιβάλλον, καθώς παρά την αυξημένη παραγωγή για την κάλυψη της ζήτησης μεταξύ των ετών 2006 και 2015, θα εξασφαλισθεί μείωση ανά αποδιδόμενη κιλοβατώρα από θερμικούς Σταθμούς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα: του CO2 κατά 25% του διοξειδίου του θείου (SO2) κατά 91% των οξειδίων του αζώτου (NOx) κατά 39% και των σωματιδίων (PM) κατά 56%. Παράλληλα, η ολοκλήρωση της στρατηγικής μας θα βοηθήσει σημαντικά τη χώρα στην επίτευξη των υποχρεώσεων της, όπως διαμορφώνονται από τους φιλόδοξους στόχους της Θεματικής Στρατηγικής για την Ατμοσφαιρική Ρύπανση της Ε.Ε., που προβλέπει σημαντικότατη μείωση των εκπεμπόμενων συμβατικών ρύπων έως το 2020, αλλά και των δεσμεύσεων της χώρας για την κλιματική αλλαγή. Στο σημείο αυτό, να υπενθυμίσω ότι με αντίστοιχες δράσεις που ανέλαβε η ΔΕΗ στο παρελθόν, έχει επιτευχθεί σημαντικότατη μείωση των ειδικών εκπομπών CO2 /kWh από το 1990 μέχρι το 2006 κατά 25%. Αυτό σε συνδυασμό με το νέο στρατηγικό πρόγραμμα οδηγεί σε μείωση των εκπομπών CO2/kWh το 2015 σχεδόν στο μισό σε σχέση με το 1990.

22 Αποτελέσματα Στρατηγικού Σχεδίου ως προς το Περιβάλλον
Μείωση ειδικών εκπομπών CO2 : Συμμετοχή ηλεκτροπαραγωγής στις εκπομπές CO2 της χώρας 1990 2006 25% 59,3% 40,7% Άλλοι κλάδοι Έτσι, παρά τον διπλασιασμό της παραγόμενης ενέργειας την περίοδο οι εκπομπές CO2 συγκρατούνται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα η ηλεκτροπαραγωγή να είναι ο κλάδος εκείνος, ο οποίος στηρίζει τη Χώρα για τη τήρηση των δεσμεύσεων του Πρωτοκόλλου του ΚΙΟΤΟ. Η ηλεκτροπαραγωγή, είναι πράγματι ο κλάδος της ελληνικής οικονομίας, που συμμετέχει με το μεγαλύτερο ποσοστό στις εκπομπές CO2 της χώρας, το οποίο ανέρχεται στο 40,7% του συνόλου. Η ηλεκτροπαραγωγή είναι ο κλάδος εκείνος, ο οποίος στηρίζει τη Χώρα για τη τήρηση των δεσμεύσεων του Πρωτοκόλλου του ΚΙΟΤΟ.

23 Στρατηγικό Σχέδιο: στην υπηρεσία της Βιώσιμης Ανάπτυξης
Στο παραπλανητικό δίλημμα: ή Ανάπτυξη ή Περιβάλλον Η ΔΕΗ, με την τεράστια εμπειρία και συσσωρευμένη τεχνογνωσία της, πρωτοπόρα επιχείρηση στην Ελλάδα στην εισαγωγή και αφομοίωση σύγχρονων τεχνολογιών στις δραστηριότητες της, πιστεύει ότι η Στρατηγική Παραγωγής που ακολουθεί εξυπηρετεί το στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης και απαντά: Η κριτική που ασκείται από ορισμένους κοινωνικούς φορείς (τοπική αυτοδιοίκηση, επαγγελματικοί φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κ.λπ.) στην εισαγωγή του λιθάνθρακα για ηλεκτροπαραγωγή δεν λαμβάνει υπόψη της τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις. Εάν κάποιος αγνοεί τις δυνατότητες που παρέχουν οι Τεχνολογίες Καθαρού Άνθρακα (Clean Coal Technologies), με επιτυχημένη εμπειρία εφαρμογής σε πολλές μονάδες στον κόσμο, τότε μοιραία οδηγείται στο παραπλανητικό δίλημμα: ή Ανάπτυξη ή Περιβάλλον Η ΔΕΗ, με την τεράστια εμπειρία και συσσωρευμένη τεχνογνωσία της, πρωτοπόρα επιχείρηση στην Ελλάδα στην εισαγωγή και αφομοίωση σύγχρονων τεχνολογιών στις δραστηριότητες της, πιστεύει ότι η Στρατηγική Παραγωγής που ακολουθεί εξυπηρετεί το στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης και απαντά: και Ανάπτυξη και Περιβάλλον και Ανάπτυξη και Περιβάλλον

24 Στρατηγικό Σχέδιο: στην υπηρεσία της Βιώσιμης Ανάπτυξης
Απαραίτητη Προϋπόθεση Να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου της ΔΕΗ Α.Ε., που αποτελεί τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική επένδυση στην ιστορία της χώρας Με στόχο Τελειώνοντας, σημειώνω ότι η ΔΕΗ αρχίζει πλέον να προσαρμόζεται ταχέως στο επιχειρηματικό περιβάλλον της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας, που έχει ήδη διαμορφωθεί σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να διατηρήσει μακροπρόθεσμα και να επεκτείνει περαιτέρω τον ρόλο της ως εθνικού πρωταθλητή ενέργειας, προς όφελος της Εθνικής Οικονομίας και των εργαζομένων της. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου της με ένα επενδυτικό πρόγραμμα που, όπως διαπιστώσατε, αποτελεί τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική επένδυση στην ιστορία της χώρας, ώστε η Επιχείρηση να εκπληρώσει την Αποστολή της: Την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας, μέσω της παροχής αξιόπιστων ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών, με σεβασμό στο περιβάλλον. την εκπλήρωση της αποστολής μας: H ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας, μέσω της παροχής αξιόπιστων ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών, με σεβασμό στο περιβάλλον.

25 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. Στρατηγική Παραγωγής ΔΕΗ Α.Ε.: Η μεγαλύτερη περιβαλλοντική επένδυση στην ιστορία της χώρας! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.


Κατέβασμα ppt "Νέο Στρατηγικό Σχέδιο της ΔΕΗ και Περιβάλλον"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google