Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Ι)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Ι)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Ι)

2 Ορισμός «Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού περιλαμβάνει τις ενέργειες των μάνατζερ που στοχεύουν στο να προσελκύσουν και να διατηρήσουν ικανούς εργαζόμενους και στελέχη, έτσι ώστε να αποδώσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό, για να επιτευχθούν οι στόχοι του οργανισμού». Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την καλύτερη επένδυση για κάθε οργανισμό.

3 Βασικές λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
Βασικές λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Προγραμματισμός του Ανθρώπινου Δυναμικού Προσέλκυση προσωπικού και Επιλογή προσωπικού Εκπαίδευση και Ανάπτυξη προσωπικού Εκτίμηση της Απόδοσης του προσωπικού Σχεδιασμός Μισθολογικής πολιτικής και παροχή έξτρα οικονομικών κινήτρων

4 Προγραμματισμός του Ανθρώπινου Δυναμικού
Εξασφαλίζει το απαιτούμενο στελεχιακό δυναμικό στον οργανισμό. Περιλαμβάνει: Την εκτίμηση/καταγραφή του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού και των χαρακτηριστικών του. Την εκτίμηση για το δυναμικό που θα χρειαστεί στο μέλλον.

5 Προσέλκυση του προσωπικού (Ι)
Προσέλκυση: αναφέρεται στις ενέργειες που κάνουν οι μάνατζερ προκειμένου να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ικανών υποψηφίων. Περιλαμβάνει: Ανάλυση / Περιγραφή εργασίας (υποχρεώσεις, απαιτήσεις, προδιαγραφές, γνώσεις, ικανότητες…) Δημοσιοποίηση της θέσης (αγγελίες, ιστοσελίδες, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ιδιωτικές εταιρίες…)

6 Περιγραφή εργασίας Παράδειγμα: Υπεύθυνος αθλητικής αναψυχής
1 Είναι υπεύθυνος/η για την αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος. 2 Σχεδιάζει το πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων. 3 Ανακοινώνει έγκαιρα το πρόγραμμα κάθε κατασκηνωτικής περιόδου. 4 Είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των αθλητικών γεγονότων ( τουρνουά, εκδηλώσεις, αγώνες…). 5 Εισηγείται στην επιτροπή διοίκησης για το απαιτούμενο αθλητικό υλικό. 6 Προμηθεύεται το αθλητικό υλικό και φροντίζει για τη μεταφορά του. 7 Είναι υπεύθυνος/η για τη χρήση και αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων. 8 Επιβλέπει, καθοδηγεί, συντονίζει τα στελέχη ( καθημερινά ). 9 Επικοινωνεί με τους κατασκηνωτές και ενημερώνεται για τις απόψεις / ιδέες ή επιθυμίες τους σχετικά με τις αθλητικές δραστηριότητες. 10 Παρακινεί τους κατασκηνωτές να συμμετέχουν στις αθλητικές δραστηριότητες. 11 Διαχειρίζεται τα προβλήματα που παρουσιάζονται. 12 Αξιολογεί τα στελέχη και την απόδοση του έργου. 13 Είναι υπεύθυνος/η για την ασφάλεια των κατασκηνωτών κατά την εφαρμογή του προγράμματος και των αθλητικών γεγονότων. Άμεσος προϊστάμενος: Ο Αρχηγός της κατασκήνωσης Άμεσοι υφιστάμενοι: Τα στελέχη του προγράμματος αθλητικών δραστηριοτήτων. Συνεργάζεται με: Τα μέλη της Επιτροπής Διοίκησης & τον Αρχηγό Ειδικά καθήκοντα: 1 Φροντίζει για την ασφάλεια και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων 2 Παραδίδει στην Επιτροπή Διοίκησης, Έκθεση Πεπραγμένων. 3 Φροντίζει για την φύλαξη, συντήρηση και καταγραφή του αθλητικού υλικού. Ώρες εργασίας: Περιγραφή εργασίας Παράδειγμα: Υπεύθυνος αθλητικής αναψυχής Αρμοδιότητες:

7 Διαδικασία Επιλογής Περιλαμβάνει: Εξέταση βιογραφικού
Συνέντευξη εργασίας Γραπτές δοκιμασίες Ψυχομετρικές δοκιμασίες Δοκιμασίες φυσικής κατάστασης (όταν η θέση απαιτεί φυσική κατάσταση) Συστατικές επιστολές

8 Βιογραφικό: συνοπτική και δομημένη παρουσίαση του προφίλ του υποψήφιου
Πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: Μόνιμη διεύθυνση και τηλέφωνο Εκπαίδευση και Ειδίκευση Γνώση ξένων γλωσσών και επίπεδο γνώσης Εργασιακή εμπειρία Παρακολουθήσεις σεμιναρίων και προγραμμάτων εξειδίκευσης Παρακολουθήσεις συνεδρίων Ανακοινώσεις σε συνέδρια και δημοσιεύσεις εργασιών Επαγγελματικές ενώσεις αν είναι μέλος Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενδιαφέροντα

9 Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΔΙΟΤΗΤΑ:
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εmail: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α., Α.Π.Θ. (2014)  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Προπονητής…… Ομαδάρχης στην κατασκήνωση………(2012) ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Πολύ καλή γνώση Η/Υ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

10 Χαρακτηριστικά Βιογραφικού
Όλες οι πληροφορίες δίνονται από τις πιο πρόσφατες προς τις πιο παλιές. Το βιογραφικό πρέπει να είναι ειλικρινές, καλογραμμένο ευανάγνωστο, σύντομο και περιεκτικό. Χρησιμοποιείτε πάντα λευκό χαρτί και αποφύγετε εφέ, χρώματα και σχέδια γιατί μάλλον αρνητική εικόνα δημιουργούν. Όταν δεν υπάρχει επαγγελματική εμπειρία, είναι χρήσιμο να αναφέρετε ακόμη και την εποχική ή εθελοντική εργασία ή την πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια των σπουδών σας Το κάθε βιογραφικό θα πρέπει να συνοδεύεται από μια επιστολή.

11 Συνοδευτική Επιστολή Τι πρέπει να προσέξετε σε μια συνοδευτική επιστολή: Να είναι σύντομη. Αποφύγετε φιλοφρονήσεις που αφορούν την εταιρία ή τον εργοδότη. Αποφύγετε υπερβολικές αναφορές στις ικανότητες και στα προσόντα σας. Αποφύγετε αναφορές που είναι προφανείς. Αποφύγετε να κάνετε αναφορά στα προσωπικά σας κίνητρα. Δείξτε ότι γνωρίζετε για τις δραστηριότητες της εταιρείας καθώς και για τις απαιτήσεις της θέσης. Αποφύγετε την επανάληψη στοιχείων που περιέχονται στο βιογραφικό. Προβάλετε τα δυνατά σημεία του βιογραφικού σας καθώς και των ικανοτήτων σας. Πείστε τον αναγνώστη, ότι είστε κάποιος που αξίζει να συναντήσει από κοντά.

12 Αγαπητέ κύριε / κυρία Ονομάζομαι …………………………………και σας στέλνω το βιογραφικό μου σημείωμα και αυτή τη συνοδευτική επιστολή ως ένα πρώτο βήμα γνωριμίας. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης μου στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, εργάσθηκα ως Στέλεχος Αθλητικής Αναψυχής και ………………. στο …………………κ αι επιπλέον ως ………………. στο ………………. Μετά την αποφοίτηση μου και αφού εκπλήρωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις, άρχισα να εργάζομαι με ………….σύμβαση, ως καθηγητής φυσικής αγωγής στο ………………………… και συγκεκριμένα συμμετέχω στο σχεδιασμό και υλοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων σε ………………………………... Παράλληλα προσφέρω αποσπασματικά τις υπηρεσίες μου ως …………………………….στο ………………………….και ως ………………………………………. Από τις παραπάνω εργασίες, είχα την ευκαιρία να εξοικειωθώ με τις πολυσύνθετες ανάγκες των ……………………………… και να αντιμετωπίσω ποικίλες καταστάσεις στα πλαίσια της ………………………………………. Επιπλέον, συνειδητοποίησα ότι με επαγγελματική υπευθυνότητα, πνεύμα συνεργασίας, ήθος, προσήλωση στις παιδαγωγικές αρχές και κυρίως με αγάπη και σεβασμό στους …………………………………, μπορούν να επιτευχθούν τόσο οι ατομικοί όσο και οι αντικειμενικοί εργασιακοί στόχοι. Αποφάσισα να αποστείλω το βιογραφικό μου σημείωμα για τη θέση καθηγητή φυσικής αγωγής στο ………………………….. καθώς είμαι πεπεισμένος ότι με βάση την μέχρι τώρα επαγγελματική μου πορεία και εμπειρία που έχω αποκτήσει, θα μπορέσω να ανταποκριθώ με τον καλύτερο τρόπο στα καθήκοντα και αρμοδιότητες που επιβάλλει αυτή η θέση εργασίας. Θα ήθελα να πιστεύω ότι μια ενδεχόμενη γνωριμία μας θα είναι ένα πρώτο βήμα πιθανής συνεργασίας μας, με κοινά οφέλη και για τις δύο πλευρές. Με εκτίμηση

13 Συνέντευξη Εργασίας Βασικά μειονεκτήματα:
Αυθαίρετη επιλογή των ερωτήσεων Υποκειμενικότητα της κρίσης Άγχος των υποψηφίων Λήψη απόφασης βάσει των χαρακτηριστικών του υποψήφιου

14 Συνέντευξη Εργασίας Αρχές:
Να υπάρχει ένα πλάνο πάνω στο οποίο να βασίζεται η συνέντευξη Να γίνεται από άτομα που έχουν κάποια εκπαίδευση σε αυτήν τη διαδικασία Να καταγράφονται οι απαντήσεις Το περιβάλλον και η διαδικασία να είναι «φιλικά» προς τον υποψήφιο Να δίνεται αρκετός χρόνος στον υποψήφιο να εκφράσει την άποψη του Να υπάρχει ομάδα ατόμων που παίρνουν την συνέντευξη

15 Συνέντευξη Εργασίας Ο υποψήφιος πρέπει να:
Είναι καλά «διαβασμένος» για τον οργανισμό. Είναι τυπικός ως προς την ώρα προσέλευσης, τον τρόπο ντυσίματος, το ύφος της συνομιλίας… Έχει θετική προσέγγιση σε θέματα καριέρας. Δείξει φιλόδοξος, ενθουσιώδης και αποφασισμένος να πετύχει χωρίς όμως ακραίες συμπεριφορές. Είναι ειλικρινής και να μην προσποιείται ότι γνωρίζει τα πάντα. Μην δώσει υπερβολική έμφαση στο οικονομικό. Ζητήσει πληροφορίες για τον οργανισμό και τη θέση.

16 Τα 4 πρέπει της συνέντευξης του Larry King
Δείξτε τι μοναδικό μπορείτε να προσφέρετε στον εργοδότη. Γιατί εσείς και όχι κάποιος άλλος. Να είστε «ανοιχτοί». Δείξτε ενθουσιασμό/ενδιαφέρον. Προετοιμαστείτε για τη συνέντευξη. Κάνετε ερωτήσεις (για τον οργανισμό).

17 Συνέντευξη = Επικοινωνία
Επικοινωνούμε και όταν δεν επικοινωνούμε… (ελεγχόμενα ή ανεξέλεγκτα στοιχεία) Η θεωρία της γραβάτας ….. και του ταγιέρ … Positioning: είναι η «θέση» που θέλετε να έχετε στο μυαλό του δέκτη της επικοινωνίας. Η θέση πρέπει να είναι μοναδική, σαφής, θετική και να εμπνέει εμπιστοσύνη. Το Positioning ή βγαίνει από τα χαρακτηριστικά σας (εξωτερικά και εσωτερικά) ή κατασκευάζεται. Πρέπει να φτιάξετε ένα Positioning …γιατί αν δεν φτιάξετε θα σας το φτιάξουν…

18 Τι πρέπει να αποφύγετε σε μια συνέντευξη:
Να πείτε ψέματα. Να επικρίνετε τον προηγούμενο εργοδότη σας. Να συζητήσετε θέματα που προκαλούν έντονες αντιθέσεις π.χ. πολιτική & ποδόσφαιρο. Να δώσετε εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν προηγούμενη εργασία σας. Να συζητήσετε για διαπροσωπικά προβλήματα που τυχόν είχατε σε προηγούμενη εργασία σας. Να πείτε οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί λανθασμένο. Να απαντήσετε αν δεν είστε σίγουρος ότι έχετε κατανοήσει την ερώτηση.

19 Η γλώσσα του σώματος (το 65% της ανθρώπινης επικοινωνίας)
Φερθείτε με φυσικότητα Κοιτάτε τον συνομιλητή σας (ενδιαφέρον) Μην ενώνετε τα χέρια σας σε στυλ αψίδας (θυμίζει δάσκαλο) Μη σταυρώνετε τα χέρια σας (δυσαρέσκεια, κρύψιμο πραγμάτων) Μη σταυρώνετε τα γόνατα σας (νευρικότητα, άγχος) Μη τρίβετε τη μύτη σας αν δυσκολεύεστε (δείχνει ότι λέτε ψέματα) Όταν μιλάτε κοιτάτε προς τα δεξιά (αλήθεια, αριστερή πλευρά εγκεφάλου/λογική) Μη τρίβετε τα χέρια σας (ανασφάλεια) Αφήστε το χαρτοφύλακα σας στο τραπέζι (χρειάζεστε προστασία) Μην εισβάλετε στον προσωπικό χώρο του συνομιλητή σας (επιθετικότητα) Όταν θέλετε να δώσετε έμφαση σε κάτι κρατήστε ανοικτά τα χέρια και κοιτάξτε στα μάτια το συνομιλητή σας Μη δείχνετε το δείκτη όταν μιλάτε (αρνητική/επιθετική κίνηση) Μην ακουμπήσετε τα χέρια στα γόνατα σας (τέλος συζήτησης) Φροντίστε να έχετε επαγγελματικό ντύσιμο

20 Γραπτές / ψυχομετρικές / φυσικές δοκιμασίες
Οι γραπτές δοκιμασίες ελέγχουν κυρίως τις γνώσεις Υπάρχουν 2 είδη ψυχομετρικών δοκιμασιών Τα τεστ προσωπικότητας (πρέπει να ερμηνεύονται από εργασιακούς ψυχολόγους) Τα τεστ ικανοτήτων γενικών/ειδικών (π.χ. κατανόηση, επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα…) Δοκιμασίες φυσικής κατάστασης: π.χ. στρατιωτικές σχολές, σώματα ασφαλείας, πυροσβεστική.

21 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Ι)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google