Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παραγωγή κατά Παραγγελία χωρίς Διαμόρφωση Μεταβλητής SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παραγωγή κατά Παραγγελία χωρίς Διαμόρφωση Μεταβλητής SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παραγωγή κατά Παραγγελία χωρίς Διαμόρφωση Μεταβλητής SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices

2 Επισκόπηση Σεναρίου – 1 Σκοπός  Η επιχειρηματική διαδικασία περιλαμβάνει όλα τα βήματα από την προσφορά του πελάτη έως την παράδοση και την τιμολόγηση των έτοιμων προΪόντων και όλα τα εξαρτημένα συστατικά στην παραγωγή βάσει παραγγελίας (ΜΤΟ).  Επιπλέον, το σενάριο υποστηρίζεται από τις βασικές λειτουργίες του ελέγχου αντικειμένου κόστους, όπως είναι η προκαταρκτική κοστολόγηση και το κλείσιμο στο τέλος της περιόδου. Πλεονεκτήματα  Ιστορικό προσφορών  Πρόγραμμα τιμολόγησης συμπεριλαμβανομένων προκαταβολών  Αλλαγή διαχείρισης σε παραγωγή Ροές βασικής διαδικασίας που καλύπτονται  Δημιουργία κεφαλίδας προσφοράς  Δημιουργία επόμενης προσφοράς με αναφορά στην πρώτη προσφορά  Αίτηση πελάτη για αλλαγή της προσφοράς  Δημιουργία παραγγελίας με αναφορά σε αποδεκτή επόμενη προσφορά  Πιστωτικό όριο πελατών ελέγχεται  Μία επιβεβαίωση παραγγελίας αποστέλλεται στον πελάτη και ξεκινάει η διαδικασία παραγωγής.  Τιμολόγηση ορόσημο – προκαταβολή μετά την επιβεβαίωση παραγγελίας  Πελάτης ζητάει τεχνική αλλαγή  Επαναϋπολογίζονται η παραγγελία και ο πίνακας υλικών.  Παράδοση και τιμολόγηση έτοιμου προϊόντος Σκοπός και Πλεονεκτήματα:

3 Επισκόπηση Σεναρίου – 2 Απαιτείται  Το πακέτο βελτίωσης 4 του SAP για SAP ERP 6.0 Ρόλοι εταιρίας στις ροές διαδικασίας  Ειδικός Μηχανολογίας  Προγραμματιστής Παραγωγής  Διαχειριστής Πωλήσεων  Διαχειριστής Τιμολόγησης  Λογιστικής Εισπρακτέων Λογ/σμών  Επόπτης Παραγωγής  Υπάλληλος Αποθήκης  Ειδικός Χώρου Παραγωγής  Ελεγκτής Κόστους Προϊόντος Εφαρμογές SAP που Απαιτούνται:

4 Επισκόπηση Σεναρίου – 3 Λεπτομερής Περιγραφή Διαδικασίας: Παραγωγή κατά Παραγγελία χωρίς Διαμόρφωση Μεταβλητής  Αυτό το σενάριο περιγράφει όλη την αλληλουχία διαδικασιών για μία πρότυπη διαδικασία πωλήσεων (Βάσει Παραγγελίας) με τον πελάτη. Η επιχειρηματική διαδικασία περιλαμβάνει όλα τα βήματα από την προσφορά του πελάτη έως την εκκαθάριση ενός λογαριασμού πελάτη μετά την καταβολή της πληρωμής.  Η επεξεργασία προσφοράς είναι το πρώτο στάδιο στην διαδικασία παραγωγής. Το σενάριο αρχίζει με μία εισερχόμενη αίτηση για πρσφορά. Στη συνέχεια, δημιουργείται μία προσφορά στο σύστημα SAP ως απάντηση στο RFQ του πελάτη. Ο πελάτης ζητάει μία αλλαγή στην προσφορά και δημιουργείται μία επόμενη προσφορά. Τέλος, ο πελάτης αποδέχεται την δεύτερη προσφορά και δημιουργείται μία παραγγελία αναφοράς. Μία επιβεβαίωση παραγγελίας αποστέλλεται στον πελάτη και ξεκινάει η διαδικασία παραγωγής. Τώρα, ο πελάτης ζητάει μία τεχνική αλλαγή. Επομένως, επαναϋπολογίζονται η παραγγελία και ο πίνακας υλικών. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την παράδοση και την τιμολόγηση των παραγόμενων προϊόντων.  Η διαδικασία μπορεί να βελτιωθεί κατά περίπτωση με την εκτέλεση προαιρετικών βημάτων, όπως η δημιουργία σειριακών αριθμών, η υπεργολαβία, το QM στην παραγωγή, η διαχείριση πιστώσεων και το κλείσιμο εγκατάστασης και εταιρίας.

5 Διάγραμμα Ροής Εργασιών Παραγωγή κατά Παραγγελία χωρίς Διαμόρφωση Μεταβλητής: Επεξεργασία Προσφοράς ΜΤΟ Διαχειριστής Πωλήσεων Γεγονός Προσφο ρά αποδεκτ ή; Πρόβλ.Πρ ογρ.για Έτοιμο Προϊόν (144) Επεξεργασία Προσφοράς ΜΤΟ Αίτηση για Προσφορά ΜΤΟ Απόρριψ η Πρώτης Προσφορ άς Εκτύπ.Επιβεβ. Παραγγελ. MTO = Κατά Παραγγελία, DMS = Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων Δημ., Εκτύπ.και Αποστ.Προσφο ράς Πωλήσεων σε Πελάτη Προαιρ.: Χρήση Εύκολου DMS για Αντιστοίχ.Προδια γρ.Πελάτη με Προσφορά Δημιουργ.Επόμ ενης Προσφοράς και Αποστολή σε Πελάτη Ναι Όχι

6 Διάγραμμα Ροής Εργασιών Παραγωγή κατά Παραγγελία χωρίς Διαμόρφωση Μεταβλητής: Παραγωγή Εξαρτημάτων για Δευτ.Συναρμολόγηση Διαχειριστής Πωλήσεων Διαχειριστής Τιμολόγησης Προγραμματιστ ής Παραγωγής Γεγονός Λογιστής Εισπρακτέων Λογ/σμών Προμήθεια Συστατικών με Χρήση Επεξεργ.Προμ ηθειών (130) Δημ.Παραγγελίας με Αναφορά σε Επόμενη Προσφορά και Εκτύπ.Επιβεβ.Παραγ γελίας Ανάγκη Πρώτης Ύλης για Δευτ.Συναρμο λ. Θέματα Πίστωσης Πρέπει να Λυθούν (108) Δημ.Τιμολογ., Εκτύπ.Αίτησης Προκαταβολής και Αποστ.σε Πελάτη Καταχώρ.Προκαταβ. Πελάτη Αποτίμηση Κατάστασης Απαιτήσεων Αποθέματος

7 Προγρ/στής Παραγωγής Διάγραμμα Ροής Εργασιών Παραγωγή κατά Παραγγελία χωρίς Διαμόρφωση Μεταβλητής: Παραγωγή Εξαρτημάτων για Δευτ. Συναρμολόγηση, Τεχνική Αλλαγή για Έτοιμο ΠροΪόν, Προμήθεια Αποθέματος για Τελική Συναρμολόγηση Διαχεί ρ..Πωλήσε ων Γεγον ός Προγρ/σμένη Εντολή Πρέπει να Μετατραπεί σε Εντολή Παραγ. Παραγω γή Δημιουργία Εντολής Παραγωγής (Δευτ.Συναρμολ.) Επιβεβαίωση Εντολής Παραγωγής Αποτίμ. Κατάστ. Αποθέμ./Απαιτ ήσ.μετ την Τεχν.Αλλαγή Αίτηση Αλλαγής Πελάτη Εξετάζεται Καταχώρισ η Παραλαβή ς Αγαθών μη αυτόματα Αίτηση για Τεχνική Αλλαγή (Έτοιμο Προϊόν) Ελεγκτής Κόστους Προϊόντος Αγοραστ ής Προμήθεια Υλικού Αποθέματος χωρίς QM (130) Προμήθ.Υλικού Αποθέματος με QM (127) Προμήθεια και Ανάλωση Αποθέματος σε Παρακαταθήκη (139) MM Υπεργολαβία (138) Επαναληπτική Παραγωγή (149) Προμήθεια Συστατικών με Χρήση Επεξεργ.Προμηθειών Παραγ ωγή Υλικού Έκδοση Εντολών Παραγωγής Επανυπολογισ μός ΒΟΜ Πελάτη Αλλαγή Εντολής, Εκτύπ.Επιβεβ. Εντολής και Αποστολή σε Πελάτη (μετά την Προσθήκη Υλικού) Ειδικός Μηχανολογί ας Ειδικός Χώρου Παραγωγ ής Επόπτης Παραγωγή ς Αναθεώρηση Επιβεβαιώσεω ν Παραγγελίας

8 Προγρ / στής Παραγωγής Διάγραμμα Ροής Εργασιών Παραγωγή κατά Παραγγελία χωρίς Διαμόρφωση Μεταβλητής: Τελ.Συναρμολ., Επεξεργ.Παράδοσης, Επεξεργ.Τιμολόγησης Λογ/σμός Εισπρακ τ. Γεγονός Προγρ.Εντολ ή Πρέπει να Μετατραπεί σε Εντολή Παραγ. Παρ αγωγή Μετατρ.Προγρ. Εντολ.σε Εντολή Παραγωγής Έκδοση Εντολών Παραγωγής Προαιρ.: Έλεγχος Σειρ.Αριθμών σε Εντολή Παραγωγής Διαχ / στής Τιμολόγηση ς. Καταχ.Παραλαβή ς Αγαθών για Εντολή Παραγωγής με Αντιστοίχιση Σειρ.Αριθμών Αποτίμηση Κατάστασης Αποθέματος / Απαιτήσεων Επιβεβαίωση Δραστηριοτήτω ν Συναρμολόγησ ης Διαχειριστής Πωλήσεων Ειδικός Χώρου Παραγωγής Προαιρ.: Εκτύπ.Εγγρ.Χώ ρου Παραγωγής Συλλογή Συστατικών (Λίστα Συλλογής) Χορήγηση Αγαθών Μη Αυτόμ.αντί της Λίστας Συλλογής Παραγωγ ή Υλικού για Συναρμο λόγιο Επεξ. Παραγγελ. Πωλήσεις από Απόθεμα (109) Διαγραφή Ομάδων Τιμολόγησης Δημ.Τιμολογ., Εκτύπ.Αίτησης Πληρωμ.και Αποστ.σε Πελάτη Καταχώρ.Τιμολ ογ.Ορόσημου Δημ.Τιμολογ., Εκτύπ.Αίτησης Πληρωμ.Κλεισί μ.και Αποστ.σε Πελάτη Καταχ.Τιμολ.Κλ εισίμ. Τέλος Διαδικασίας

9 Λεζάντα ΣύμβολοΠεριγραφήΣχόλια Χρήσης Λωρίδα: Αναγνωρίζει ρόλο χρήστη, όπως Υπάλληλος Πληρωτέων Λογ/σμών ή Αντιπρόσωπος Πωλήσεων. Αυτή η λωρίδα μπορεί επίσης να αναγνωρίσει μία οργανωτική μονάδα ή ομάδα, παρά έναν συγκεκριμένο ρόλο. Τα άλλα σύμβολα ροής διαδικασίας σε αυτόν τον πίνακα τοποθετούνται σε αυτές τις σειρές. Έχετε όσες σειρές χρειάζονται για να καλύψετε όλους τους ρόλους στο σενάριο. Η λωρίδα ρόλων περιέχει εργασίες συνηθισμένες για αυτόν τον ρόλο. Εξωτ.Γεγονός: Περιέχει γεγονότα που ξεκινούν ή ολοκληρώνουν το σενάριο, ή επηρεάζουν την πορεία των γεγονότων στο σενάριο. Γραμ.ροής (ενιαία): Γραμμή υποδεικνύει την κανονική αλληλουχία των βημάτων και την κατεύθυνση της ροής στο σενάριο. Γραμ.ροής (διακεκομ.): Γραμμή υποδεικνύει τη ροή εργασιών χωρίς συχνή χρήση ή με προϋποθέσεις στο σενάριο. Γραμμή μπορεί επίσης να οδηγήσει σε έγγραφα που περιέχονται στη ροή διαδικασιών. Συνδέει δύο εργασίες στη διαδικασία σεναρίου ή ένα γεγονός χωρίς βήματα Εκδήλωση/Σεμινάριο: Αναγνωρίζει μία ενέργεια που είτε οδηγεί στο σενάριο είτε έξω από αυτό, ή μία εξωτερική Διαδικασία που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του σεναρίου. Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας στο έγγραφο Επεξεργ.Μονάδας: Αναγνωρίζει μία εργασία που καλύπτεται βήμα βήμα στο σενάριο Αντιστοιχεί σε κάποιο βήμα εργασίας στο έγγραφο Αναφ.Διαδικασίας: Αν το σενάριο αναφέρεται σε άλλο σενάριο συνολικά, τοποθετήστε τον αριθμό και το όνομα σεναρίου εδώ. Αντιστοιχεί σε κάποιο βήμα εργασίας στο έγγραφο Αναφορ.Δευτ.Διαδικ.:Αν το σενάριο αναφέρεται σε τμήμα άλλου σεναρίου, τοποθετήστε τον αριθμό, το όνομα και τους αριθμούς βήματος του σεναρίου εδώ Αντιστοιχεί σε κάποιο βήμα εργασίας στο έγγραφο Απόφαση Διαδικασίας: Αναγνωρίζει μία απόφαση / σημείο διακλάδωσης, υποδεικνύονταις μία επιλογή που έγινε από τον τελικό χρήστη. Οι γραμμές παρουσιάζουν διαφορετικές επιλογές που προκύπτουν από διαφορετικά τμήμα του ρόμβου. Συνήθως δεν αντιστοιχεί στο βήμα εργασίας του εγγράφου, Απεικονίζει μία επιλογή που θα γίνει μετά την εκτέλεση του βήματος ΣύβμολοΠεριγραφήΣχόλια Χρήσης Σε επόμενο / Από τελευταίο Διάγραμμα: Οδηγεί στην επόμενη / προηγούμενη σελίδα του Διαγρ/τος Γράφημα ροών συνεχίζεται στην επόμενη / προηγούμενη σελίδα Υλικό / Έγγραφο: Αναγνωρίζει ένα εκτυπωμένο έγγραφο, αναφορά ή φόρμα Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε από το βήμα εργασίας. Aυτό το σχήμα δεν έχει καμία εξερχόμενη γραμμή ροής Οικονομ.Δεδουλ.: Υποδεικνύει ένα έγγραφο οικομ.καταχώρισης Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε από το βήμα εργασίας, αυτό το σχήμα δεν έχει καμία γραμμή εξερχόμενης ροής Προγρ/σμός Προϋπ/σμού: Υποδεικνύει ένα έγγραφο προγρ/σμού προϋπ/σμού Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε από το βήμα εργασίας, αυτό το σχήμα δεν έχει καμία γραμμή εξερχόμενης ροής Μη Αυτ.Διαδικασία: Μετατρέπει μία εργασία που πραγματοποιείται μη αυτόματα Δεν αντιστοιχεί γενικά κάποιο βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει μία εργασία που εκτελέστηκε μη αυτόματα, όπως φόρτωση φορτηγού στην αποθήκη, που επηρεάζει τη ροή διαδικασιών. Υπάρχουσα Έκδοση / Δεδομένα: Αυτό καλύπτει τα δεδομένα που προέρχονται από μία εξωτερική διαδικασία Δεν αντιστοιχούν γενικά σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, αυτό το σχήμα απεικονίζει τα δεδομένα που προέρχονται από εξωτερική πηγή. Αυτό το βήμα δεν έχει καμία εισερχόμενη γραμμή ροής Απόφαση Επιτυχ./Αποτυχ.Συστήμ.: Αυτό καλύπτει μία αυτόματη απόφαση που έγινε από το λογισμικό Δεν αντιστοιχεί γενικά σε κάποιο βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα χρησιμοποιείται για να απεικονίσει μία αυτόματη απόφαση που πραγματοποίησε το σύστημα μετά την εκτέλεση του βήματος. Εξωτ.στ ο SAP Εκδήλωση/Σε μινάριο Επεξ.Μονάδας Αναφορ.σε Διαδικ. Αναφορ.σε Δευτ. Διαδικ. Επεξεγ Απόφα σης Σύνδεση Διαγρ/τος Υλικό / Έγγραφο Οικονομ. Δεδουλευμ. Προγρ. Προϋπολογ. Μη Αυτόμ. Διαδικ. Υπάρχ. Έκδοση / Δεδομ. Απόφ. Επιτυχ. /Αποτ. Συστ.

10 © 2010 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Κατέβασμα ppt "Παραγωγή κατά Παραγγελία χωρίς Διαμόρφωση Μεταβλητής SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google