Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επισκόπηση Σεναρίου – 1 Σκοπός και Πλεονεκτήματα: Σκοπός Πλεονεκτήματα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επισκόπηση Σεναρίου – 1 Σκοπός και Πλεονεκτήματα: Σκοπός Πλεονεκτήματα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επεξεργασία Παραγγελίας: Πώληση από Απόθεμα SAP Best Practices Baseline Package

2 Επισκόπηση Σεναρίου – 1 Σκοπός και Πλεονεκτήματα: Σκοπός Πλεονεκτήματα
Αυτό το σενάριο περιγράφει όλη την αλληλουχία διαδικασιών για μία πρότυπη διαδικασία πωλήσεων (Πώληση από Απόθεμα) με τον πελάτη. Η επιχειρ.διαδικασία περιλαμβάνει όλα τα βήματα από τη δημιουργία μίας παραγγελίας μέχρι την εκκαθάριση του λογ/σμού του πελάτη μετά την παραλαβή της πληρωμής. Πλεονεκτήματα Μόλις καταχωριστεί η παραγγελία, εκτελείται έλεγχος διαθεσιμότητας και καθορίζεται αυτόματα ένα σημείο αποστολής Δημιουργείτε ένα παραστατ.τιμολόγησης και πραγματοποιούνται καταχωρίσεις στο FI και CO Ροές βασικής διαδικασίας που καλύπτονται Δημιουργία παραγγελίας Επιβεβαίωση παραγγελίας Παράδοση Διαλογή Χορήγηση αγαθών Τιμολόγηση

3 Επισκόπηση Σεναρίου – 2 Εφαρμογές SAP που Απαιτούνται: Απαιτείται
Το πακέτο βελτίωσης 4 του SAP για SAP ERP 6.0 Ρόλοι εταιρίας στις ροές διαδικασίας Διαχειριστής Πωλήσεων Υπάλληλος Αποθήκης Διαχειριστής Τιμολόγησης

4 Επισκόπηση Σεναρίου – 3 Λεπτομερής Περιγραφή Διαδικασίας:
Επεξεργασία Παραγγελίας: Πώληση από Απόθεμα Η διαδικασία αρχίζει με τη δημιουργία πρότ.αραγγελίας πελάτη. Ανάλογα με τον πελάτη και το υλικό, διάφορα ειδικά γεγονότα συμβαίνουν κατά την καταχώριση της παραγγελίας, όπως τιμοδότηση πελάτη/υλικού, προσθήκη εφαρμόσ.εκπτώσεων, έλεγχος διαθεσιμ.υλικών και έλεγχος ιστορικού πιστώσεων πελάτη. Ελέγχεται αν υπάρχουν αρκετά υλικά στον απαιτούμενο αποθηκ.χώρο. Αν δεν υπάρχουν, πραγματοποιείται μετακίνηση αποθέματος. Τότε, τα δελτία συλλογής δημιουργούνται για τους υπαλλήλους αποθήκης ώστε να στείλουν το προϊόν στον πελάτη. Μόλις γίνει η συλλογή, η φυσικά σταλθείσα ποσότητα πρέπει να καταγραφεί στο σύστημα, για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ της παραγγελίας και του παραστ.παράδοσης. Σε περίπτωση πραγμ. διαφορών, αυτό μπορεί να τεκμηριωθεί και διασφαλίζει σωστές καταχωρίσεις. Μετά την ολοκλήρωση της συλλογής, ο υπάλληλος αποθήκης θα πρέπει να συστηματικά αποδεσμεύσει το απόθεμα. Αυτή η αποδέσμευση αποθέματος είναι η πραγματική καταγραφή της φυσικής ποσότητας που αποστέλλεται στον πελάτη. Αυτό καταλήγει στην καταγραφή του κόστους των πωληθέντων αγαθών στην οικονομική λογιστική. Μόλις το απόθεμα αποδεσμευτεί, η παράδοση μπορεί να τιμολογηθεί και τα έσοδα, μαζί με το κόστος των πωληθέντων αγαθών, καταγράφεται στη λογιστική. Αυτό το βήμα υποδηλώνει το τέλος της επιχειρ.κίνησης στις Πωλήσεις και Διανομή. Το τελικό βήμα περιγράφει τον τρόπο καταχώρησης των τιμολογίων, προετοιμασίας και εκτύπωσης των καταστάσεων πελάτη, την καταγραφή των εισερχ.πληρωμών και μετά της εκκαθάρισης για να διασφαλιστεί ότι το εκκρεμές υπόλ.του λογ/σμού πελάτη συμφωνείται.

5 Διάγραμμα Ροής Εργασιών
Επεξεργασία Παραγγελίας: Πώληση από Απόθεμα Γεγονός Ανάγκες Πελάτη για Αγορά Προϊόντος Διαχείριση Πιστώσεων (108) Διαχείριση Πιστώσεων (108) (Προαιρ.) Προσφορά Πωλήσεων (112) Πελάτης Επιβεβαίωση Εντολής Δελτίο Αποστολής Παραστατικό Τιμολόγησης Διαχ/στής Πωλήσεων Καταχώριση Παραγγελίας Υπάλληλος Αποθήκης Λίστα Οφειλομένων Παραδόσεων Ελεγχ.Παρτίδ./Αντιστ.Σειρ.Αριθμού (προαιρ.) Καταχώριση Χορήγησης Αγαθών COGS Αποθέματος Λίστα Διαλογής Διαχ/τής Τιμολόγησης Τιμολόγηση Λογιστής Εισπρακτέων Λογ/σμών ΛΕ–Εισερχόμενη Πληρωμή (157) Πωλήσεις: Διαδ. Κλεισίμ.Τέλους Περιόδου (203) ΛΕ= Εισπρακτέα Λογ/σμών, COGS = Κόστος Πουλημ.Αγαθών

6 Λεζάντα Σύμβολο Περιγραφή Σχόλια Χρήσης Σύβμολο Περιγραφή
Σχόλια Χρήσης Λωρίδα: Αναγνωρίζει ρόλο χρήστη, όπως Υπάλληλος Πληρωτέων Λογ/σμών ή Αντιπρόσωπος Πωλήσεων. Αυτή η λωρίδα μπορεί επίσης να αναγνωρίσει μία οργανωτική μονάδα ή ομάδα, παρά έναν συγκεκριμένο ρόλο. Τα άλλα σύμβολα ροής διαδικασίας σε αυτόν τον πίνακα τοποθετούνται σε αυτές τις σειρές. Έχετε όσες σειρές χρειάζονται για να καλύψετε όλους τους ρόλους στο σενάριο. Η λωρίδα ρόλων περιέχει εργασίες συνηθισμένες για αυτόν τον ρόλο. Εξωτ.Γεγονός: Περιέχει γεγονότα που ξεκινούν ή ολοκληρώνουν το σενάριο, ή επηρεάζουν την πορεία των γεγονότων στο σενάριο. Γραμ.ροής (ενιαία): Γραμμή υποδεικνύει την κανονική αλληλουχία των βημάτων και την κατεύθυνση της ροής στο σενάριο. Γραμ.ροής (διακεκομ.): Γραμμή υποδεικνύει τη ροή εργασιών χωρίς συχνή χρήση ή με προϋποθέσεις στο σενάριο. Γραμμή μπορεί επίσης να οδηγήσει σε έγγραφα που περιέχονται στη ροή διαδικασιών. Συνδέει δύο εργασίες στη διαδικασία σεναρίου ή ένα γεγονός χωρίς βήματα Εκδήλωση/Σεμινάριο: Αναγνωρίζει μία ενέργεια που είτε οδηγεί στο σενάριο είτε έξω από αυτό, ή μία εξωτερική Διαδικασία που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του σεναρίου. Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας στο έγγραφο Επεξεργ.Μονάδας: Αναγνωρίζει μία εργασία που καλύπτεται βήμα βήμα στο σενάριο Αντιστοιχεί σε κάποιο βήμα εργασίας στο έγγραφο Αναφ.Διαδικασίας: Αν το σενάριο αναφέρεται σε άλλο σενάριο συνολικά, τοποθετήστε τον αριθμό και το όνομα σεναρίου εδώ. Αναφορ.Δευτ.Διαδικ.:Αν το σενάριο αναφέρεται σε τμήμα άλλου σεναρίου, τοποθετήστε τον αριθμό, το όνομα και τους αριθμούς βήματος του σεναρίου εδώ Απόφαση Διαδικασίας: Αναγνωρίζει μία απόφαση / σημείο διακλάδωσης, υποδεικνύονταις μία επιλογή που έγινε από τον τελικό χρήστη. Οι γραμμές παρουσιάζουν διαφορετικές επιλογές που προκύπτουν από διαφορετικά τμήμα του ρόμβου. Συνήθως δεν αντιστοιχεί στο βήμα εργασίας του εγγράφου, Απεικονίζει μία επιλογή που θα γίνει μετά την εκτέλεση του βήματος Σύβμολο Περιγραφή Σχόλια Χρήσης Σε επόμενο / Από τελευταίο Διάγραμμα: Οδηγεί στην επόμενη / προηγούμενη σελίδα του Διαγρ/τος Γράφημα ροών συνεχίζεται στην επόμενη / προηγούμενη σελίδα Υλικό / Έγγραφο: Αναγνωρίζει ένα εκτυπωμένο έγγραφο, αναφορά ή φόρμα Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε από το βήμα εργασίας. Aυτό το σχήμα δεν έχει καμία εξερχόμενη γραμμή ροής Οικονομ.Δεδουλ.: Υποδεικνύει ένα έγγραφο οικομ.καταχώρισης Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε από το βήμα εργασίας, αυτό το σχήμα δεν έχει καμία γραμμή εξερχόμενης ροής Προγρ/σμός Προϋπ/σμού: Υποδεικνύει ένα έγγραφο προγρ/σμού προϋπ/σμού Μη Αυτ.Διαδικασία: Μετατρέπει μία εργασία που πραγματοποιείται μη αυτόματα Δεν αντιστοιχεί γενικά κάποιο βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει μία εργασία που εκτελέστηκε μη αυτόματα, όπως φόρτωση φορτηγού στην αποθήκη, που επηρεάζει τη ροή διαδικασιών. Υπάρχουσα Έκδοση / Δεδομένα: Αυτό καλύπτει τα δεδομένα που προέρχονται από μία εξωτερική διαδικασία Δεν αντιστοιχούν γενικά σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, αυτό το σχήμα απεικονίζει τα δεδομένα που προέρχονται από εξωτερική πηγή. Αυτό το βήμα δεν έχει καμία εισερχόμενη γραμμή ροής Απόφαση Επιτυχ./Αποτυχ.Συστήμ.: Αυτό καλύπτει μία αυτόματη απόφαση που έγινε από το λογισμικό Δεν αντιστοιχεί γενικά σε κάποιο βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα χρησιμοποιείται για να απεικονίσει μία αυτόματη απόφαση που πραγματοποίησε το σύστημα μετά την εκτέλεση του βήματος. Σύνδεση Διαγρ/τος <Λειτουργία> Υλικό / Έγγραφο Εξωτ.στο SAP Οικονομ. Δεδουλευμ. Προγρ. Προϋπολογ. Εκδήλωση/Σεμινάριο Μη Αυτόμ.Διαδικ. Επεξ.Μονάδας Αναφορ.σε Διαδικ. Υπάρχ. Έκδοση / Δεδομ. Αναφορ.σε Δευτ. Διαδικ. Απόφ. Επιτυχ./Αποτ.Συστ. ΕπεξεγΑπόφασης

7 © 2010 SAP AG. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.  Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.  Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.  IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.  Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.  Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.  Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.  UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.  HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.  Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.  JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.  SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.  Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries.  All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.  The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG.  This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice.  SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence.  The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Κατέβασμα ppt "Επισκόπηση Σεναρίου – 1 Σκοπός και Πλεονεκτήματα: Σκοπός Πλεονεκτήματα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google