Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΘΕΜΑ : « Διαδικτυακή εφαρμογή για την εξυ π ηρέτηση των σ π ουδαστών εξ α π οστάσεως » Σπουδαστής : Ανδρέας Μπακόπουλος Επιβλέπων Καθηγητής : Πέτρος Λάμψας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΘΕΜΑ : « Διαδικτυακή εφαρμογή για την εξυ π ηρέτηση των σ π ουδαστών εξ α π οστάσεως » Σπουδαστής : Ανδρέας Μπακόπουλος Επιβλέπων Καθηγητής : Πέτρος Λάμψας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΘΕΜΑ : « Διαδικτυακή εφαρμογή για την εξυ π ηρέτηση των σ π ουδαστών εξ α π οστάσεως » Σπουδαστής : Ανδρέας Μπακόπουλος Επιβλέπων Καθηγητής : Πέτρος Λάμψας

2 Η π αρούσα διαδικτυακή εφαρμογή ανα π τύχθηκε στα π λαίσια π τυχιακής εργασίας για λογαριασμό του Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υ π ολογιστών του ΤΕΙ Λαμίας.

3  Εξυπηρέτηση των Σπουδαστών εξ ’ αποστάσεως.  Βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της Γραμματείας της Σχολής.  Παροχή υπηρεσιών στους καθηγητές της σχολής από απόσταση.

4  PHP ( Γλώσσα script από την πλευρά του διακομιστή, σχεδιασμένη ειδικά για το Web ).  MySQL ( Σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων ).  Apache Server ( διαδικτυακός διακομιστής ). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: παρέχονται δωρεάν.

5 ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΜΑΘΗΜΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΑΘΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΜΑΘΗΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΔΗΛΩΣΕ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

6  Σπουδαστές  Καθηγητές  Γραμματεία  Διαχειριστής

7  Δήλωση μαθημάτων.  Εμφάνιση δήλωσης μαθημάτων.  Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων.  Παροχή πληροφοριών σχετικά με καθηγητές.  Δυνατότητα αίτησης πιστοποιητικών από την γραμματεία του τμήματος.

8  Επιλογή των μαθημάτων προς διδασκαλία ανά εξάμηνο.  Εισαγωγή βαθμολογιών σε σπουδαστές.  Διόρθωση βαθμολογιών.  Εκτύπωση λίστας με τις βαθμολογίες σπουδαστών ανά μάθημα.

9  Εξυπηρέτηση Αιτήσεων.  Εξυπηρέτηση Δηλώσεων.  Διαχείριση Βαθμολογιών.

10 Οι λειτουργίες που προσφέρονται στο διαχειριστή είναι :  Διαχείριση Σπουδαστών  Διαχείριση Καθηγητών  Διαχείριση Γραμματείας  Διαχείριση Μαθημάτων  Διαχείριση Ανακοινώσεων  Διαχείριση Δηλώσεων  Διαχείριση Βαθμολογιών

11 Στα πλαίσια του NOC ( Network Operations Center ) του Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών έχουν αναπτυχθεί επίσης και οι παρακάτω διαδικτυακές εφαρμογές : 1.Εφαρμογή δήλωσης εργαστηρίων (http://elabs.teilam.gr). http://elabs.teilam.gr 2.Εφαρμογή αξιολόγησης επιστημονικών / εργαστηριακών συνεργατών (http://synergates.teilam.gr) http://synergates.teilam.gr 3.Εφαρμογή δήλωσης μαθημάτων - βιβλίων (http://ecourses.teilam.gr ). http://ecourses.teilam.gr 4.Πρόσβαση σε βαθμολογίες μέσω διαδικτύου (http://grades.teilam.gr). http://grades.teilam.gr 5. Portal εκπαιδευτικών (http://faculty.teilam.gr). http://faculty.teilam.gr Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιου για τις παραπάνω εφαρμογές Πέτρος Θ. Λάμψας Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών του ΤΕΙ Λαμίας (plam@inf.teilam.gr). Πέτρος Θ. Λάμψας Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών του ΤΕΙ Λαμίας (plam@inf.teilam.gr).plam@inf.teilam.grplam@inf.teilam.gr

12


Κατέβασμα ppt "ΘΕΜΑ : « Διαδικτυακή εφαρμογή για την εξυ π ηρέτηση των σ π ουδαστών εξ α π οστάσεως » Σπουδαστής : Ανδρέας Μπακόπουλος Επιβλέπων Καθηγητής : Πέτρος Λάμψας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google