Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ειδικό μέρος ΠΕ04 -Εισαγωγή στη Ρομποτική Εκπαιδευτική Ρομποτική Lego Robotics και ΝΧΤ-G Φράγκου Στασινή Δεκέμβρης 2011 ΕΝΟΤΗΤΑ Ε.2 : Χρήση λογισμικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ειδικό μέρος ΠΕ04 -Εισαγωγή στη Ρομποτική Εκπαιδευτική Ρομποτική Lego Robotics και ΝΧΤ-G Φράγκου Στασινή Δεκέμβρης 2011 ΕΝΟΤΗΤΑ Ε.2 : Χρήση λογισμικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ειδικό μέρος ΠΕ04 -Εισαγωγή στη Ρομποτική Εκπαιδευτική Ρομποτική Lego Robotics και ΝΧΤ-G Φράγκου Στασινή Δεκέμβρης 2011 ΕΝΟΤΗΤΑ Ε.2 : Χρήση λογισμικών ειδικότητας για την αξιοποίηση στη διδασκαλία και τη μάθηση «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α.Π.Σ. ΠΕ04 - Α’ ΦΑΣΗΣ

2 Ειδικό μέρος ΠΕ04 -Εισαγωγή στη Ρομποτική Συνοπτικά •Εισαγωγή στα συστήματα ρομποτικής •Γνωριμία με τα σύστημα Lego Mindstrorms –Μικροεπεξεργαστής ΝΧΤ και αισθητήρες –Κατασκευή ενός αυτοκινήτου –Εισαγωγή στο περιβάλλον προγραμματισμού ΝΧΤ-G •Εκπαιδευτική Αξιοποίηση –Πειράματα (experiments) –Διερευνήσεις (inquiries) –Συνθετικές εργασίες (projects)

3 Ειδικό μέρος ΠΕ04 -Εισαγωγή στη Ρομποτική Συστήματα ρομποτικής

4 Ειδικό μέρος ΠΕ04 -Εισαγωγή στη Ρομποτική Lego Mindstrorms Edu

5 Ειδικό μέρος ΠΕ04 -Εισαγωγή στη Ρομποτική Lego Mindstorms Edu NXT Κατασκευάζονται από δομικά στοιχεία και ηλεκτρονικά εξαρτήματα (κινητήρες, αισθητήρες) Προγραμματίζονται με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού Συλλέγουν από το περιβάλλον και εκτελούν ενέργειες

6 Ειδικό μέρος ΠΕ04 -Εισαγωγή στη Ρομποτική Αισθητήρες Αισθητήρας Ήχου Αισθητήρας Αφής Αισθητήρας φωτός Αισθητήρας υπερήχων ΝΧΤ Διαδραστικοί Σερβοκινητήρες

7 Ειδικό μέρος ΠΕ04 -Εισαγωγή στη Ρομποτική Ο μικροεπεξεργαστής ΝΧΤ Αριστερά Δεξιά Άνοιγμα / Κλείσιμο/ Επιλογή Επιστροφή

8 Ειδικό μέρος ΠΕ04 -Εισαγωγή στη Ρομποτική Κατασκευή

9 Ειδικό μέρος ΠΕ04 -Εισαγωγή στη Ρομποτική Δομικό Υλικό

10 Ειδικό μέρος ΠΕ04 -Εισαγωγή στη Ρομποτική Δομικό υλικό

11 Ειδικό μέρος ΠΕ04 -Εισαγωγή στη Ρομποτική Πίνακες Ταξινόμησης υλικών

12 Ειδικό μέρος ΠΕ04 -Εισαγωγή στη Ρομποτική Γρανάζια Πλάκες Τούβλα Δοκοί με προεξοχές Δοκοί με γωνία Δοκοί επίπεδοι Άξονες Ροδέλες Συνδετικοί πείροι Συνδετήρες Τροχαλία

13 Ειδικό μέρος ΠΕ04 -Εισαγωγή στη Ρομποτική Ονομασία ανάλογα με το μέγεθος 2 6 15 16 Δοκός με προεξοχές

14 Ειδικό μέρος ΠΕ04 -Εισαγωγή στη Ρομποτική Δραστηριότητα 1η Κατασκευή ενός αυτοκινήτου Κατασκευάστε ένα όχημα το οποίο να μπορεί να κινείται και να στρέφεται προς όλες τις κατευθύνσεις. Συνδέστε αισθητήρα φωτός και αισθητήρα υπερήχων.

15 Ειδικό μέρος ΠΕ04 -Εισαγωγή στη Ρομποτική Προγραμματισμός με το λογισμικό Lego Mindstorms Edu NXT-G

16 Ειδικό μέρος ΠΕ04 -Εισαγωγή στη Ρομποτική Βασικό Μενού ΝΧΤ Software Files NXT Files Sound Files Demo (9,2 KB) Turn off ? NXT Program My files Try meViewSettingsBluetooth File1File2 85kB Run Delete

17 Ειδικό μέρος ΠΕ04 -Εισαγωγή στη Ρομποτική NXT Program My files Try me View Settings Bluetooth On/Off Volume Sleep NXT Version Delete Files Try Touch Try Light Try Sound Try Ultrasonic Try motor Sound dB Sound dBA Reflected light Ambient Light Light sensor* Temperature o C Temperature o F Rotation* Motor Rotations Motor degrees Touch Ultrasonic inch Ultrasonic cm Βασικό Μενού ΝΧΤ

18 Ειδικό μέρος ΠΕ04 -Εισαγωγή στη Ρομποτική Κίνηση Αυτοκινήτου

19 Ειδικό μέρος ΠΕ04 -Εισαγωγή στη Ρομποτική ΝΧΤ-G Παλέτες Προγραμματισμού Κουμπιά Ελέγχου Επιφάνεια εργασία Παράθυρο Παραμέτρων Όνομα αρχείου Οδηγός Εντολές προγραμματισμού Βοήθεια Μενού

20 Ειδικό μέρος ΠΕ04 -Εισαγωγή στη Ρομποτική Εισαγωγή

21 Ειδικό μέρος ΠΕ04 -Εισαγωγή στη Ρομποτική Αριστερή Στροφή Ι

22 Ειδικό μέρος ΠΕ04 -Εισαγωγή στη Ρομποτική Αριστερή στροφή ΙΙ

23 Ειδικό μέρος ΠΕ04 -Εισαγωγή στη Ρομποτική Φύλλο Εργασίας 2: Βασικές δομές

24 Ειδικό μέρος ΠΕ04 -Εισαγωγή στη Ρομποτική Δραστηριότητα 2 Α. Προγραμματίστε το αυτοκίνητο σας έτσι ώστε να κινείται πάνω σε μία ορθογώνια διαδρομή στην οποία οι γωνίες είναι σημειωμένες με μαύρη γραμμή. Β. Προγραμματίστε το αυτοκίνητο σας έτσι ώστε να προχωρά μπροστά όσο δεν υπάρχει εμπόδιο. Αν εμφανιστεί εμπόδιο σταματά και περιμένει μέχρι αυτό να απομακρυνθεί.

25 Ειδικό μέρος ΠΕ04 -Εισαγωγή στη Ρομποτική Εκπαιδευτική Αξιοποίηση

26 Ειδικό μέρος ΠΕ04 -Εισαγωγή στη Ρομποτική Θεωρίες μάθησης και ρομποτική •Εποικοδομισμός (constructivism) –Όλοι οι άνθρωποι έχουν ένα σύστημα γνώσεων και ερμηνειών που επηρεάζεται από την εμπειρία τους –Κάθε νέα γνώση προσαρτάται στο υπάρχον σύστημα γνώσεων –Η μάθηση είναι αποτελεσματική όταν ενεργοποιεί το μαθητή και αξιοποιεί την εμπειρία του •Κατασκευαστικός εποικοδομισμός ( constructionism) –Οι μαθητές μπορούν να μάθουν καλύτερα όταν εμπλέκονται στην κατασκευή τεχνουργημάτων τα οποία έχουν για αυτούς νόημα και με την σειρά τους μπορούν να τα μοιραστούν με άλλα μέλη της κοινότητας στην οποία ζουν

27 Ειδικό μέρος ΠΕ04 -Εισαγωγή στη Ρομποτική Διδακτικές στρατηγικές •Αυθεντικά προβλήματα •Ενεργή συμμετοχή των μαθητών •Σταδιακή μετάβαση του ελέγχου από τον εκπαιδευτικό στο μαθητή •Συνεργασία

28 Ειδικό μέρος ΠΕ04 -Εισαγωγή στη Ρομποτική Κατηγορίες διδακτικών παρεμβάσεων Πειράματα (experiments) Ερώτηση, υπόθεση, δοκιμή, αξιολόγηση, συμπέρασμα Διερευνήσεις (inquires) Πρόβλημα, υπόθεση, πειραματισμός, δοκιμή, αξιολόγηση, συμπέρασμα Διαθεματικές συνθετικές εργασίες (projects) ιδέα, ανάλυση, έρευνα και πειραματισμός, σύνθεση και παρουσίαση

29 Ειδικό μέρος ΠΕ04 -Εισαγωγή στη Ρομποτική Κύκλος λύσης προβλήματος Έρευνα Εφαρμογή Αξιολόγηση Απάντηση Πρόβλημα

30 Ειδικό μέρος ΠΕ04 -Εισαγωγή στη Ρομποτική Ενεργοποίηση Δίνεται ένα ανοιχτό και ημιδομημένο πρόβλημα το οποίο εμπλουτίζεται από τους μαθητές. Διατύπωνεται το προβλήμα και αναλύεται σε επιμέρους ερωτημάτα προς διερεύνηση. Εξερεύνηση Εξοικείωση με τις βασικές δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται για τη λύση του προβλήματος (επανάληψη ή εισαγωγή νέων εννοιών και δεξιοτήτων) Διερεύνηση Επαναπροσδιορισμός προβλήματος και αρχικών ερωτημάτων Διερεύνηση επιμέρους προβλημάτων σε ομάδες. Κατάθεση εργασιών των ομάδων στην ολομέλεια. Δημιουργία Σύνθεση ενιαίας λύσης για το αρχικό πρόβλημα της εργασίας Παρουσίαση Παρουσίαση – αξιολόγηση λύσεων, Στάδια ανάπτυξης συνθετικής εργασίας

31 Ειδικό μέρος ΠΕ04 -Εισαγωγή στη Ρομποτική Πειράματα •Κινήστε το αυτοκίνητο σας με σταθερή ταχύτητα πάνω σε ένα διάδρομο με μαύρες γραμμές •Κινήστε το αυτοκίνητο σας με διαφορετικές ταχύτητες μπροστά από έναν τοίχο •Ποιος είναι πιο γρήγορος; •………

32 Ειδικό μέρος ΠΕ04 -Εισαγωγή στη Ρομποτική Εφαρμογές •Το πρόγραμμα «Κοινότητες μάθησης με τη χρήση ρομποτικής» http://learningwithrobotics.wikispaces.com/ •Εφαρμογή 3 ο Γυμνάσιο Γλυφάδα http://3gym-glyfadas.blogspot.com/

33 Ειδικό μέρος ΠΕ04 -Εισαγωγή στη Ρομποτική Ενδεικτικές Πηγές •http://dailydiy.com/2006/12/31/light-barrier-using-a-nxt-light-sensor/http://dailydiy.com/2006/12/31/light-barrier-using-a-nxt-light-sensor/ •http://kisd.de/~krystian/nxt/http://kisd.de/~krystian/nxt/ •http://mindstorms.lego.com/nxtlog/ProjectList.aspx •http://www.youtube.com/watch?v=reG9Ok8WxTw Data readerhttp://www.youtube.com/watch?v=reG9Ok8WxTw •http://www.youtube.com/watch?v=A0TpLKijRIs Output Lego Motor Multiplexorhttp://www.youtube.com/watch?v=A0TpLKijRIs •http://www.youtube.com/watch?v=Rjkumu4E3po Lego Mindstorms Chimney Climber NXT versionhttp://www.youtube.com/watch?v=Rjkumu4E3po •http://www.youtube.com/watch?v=PzZhslIrsE0 Line Followerhttp://www.youtube.com/watch?v=PzZhslIrsE0 •http://www.youtube.com/watch?v=sAQS4NLEnEw LEGO Mindstorms NXT Hopperhttp://www.youtube.com/watch?v=sAQS4NLEnEw •http://www.youtube.com/watch?v=RqKV-q4OGbU carier and robotic armhttp://www.youtube.com/watch?v=RqKV-q4OGbU •http://www.youtube.com/watch?v=7wkT2xJd-YE LEGO Mindstorms NXT Color Brick Sorterhttp://www.youtube.com/watch?v=7wkT2xJd-YE •http://www.youtube.com/watch?v=yPzkIH5oEzg LEGO Mindstorms NXT: Gymnastic Robothttp://www.youtube.com/watch?v=yPzkIH5oEzg •http://www.youtube.com/watch?v=ax5xqdwo2Oo Lego NXT Compasshttp://www.youtube.com/watch?v=ax5xqdwo2Oo


Κατέβασμα ppt "Ειδικό μέρος ΠΕ04 -Εισαγωγή στη Ρομποτική Εκπαιδευτική Ρομποτική Lego Robotics και ΝΧΤ-G Φράγκου Στασινή Δεκέμβρης 2011 ΕΝΟΤΗΤΑ Ε.2 : Χρήση λογισμικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google