Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χαντζής Δημήτριος Επιβλέπων Καθηγητής: Σιδηρόπουλος Αντώνιος Διαδικτυακή Εφαρμογή για Διαχείριση Συνεδρίων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χαντζής Δημήτριος Επιβλέπων Καθηγητής: Σιδηρόπουλος Αντώνιος Διαδικτυακή Εφαρμογή για Διαχείριση Συνεδρίων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χαντζής Δημήτριος Επιβλέπων Καθηγητής: Σιδηρόπουλος Αντώνιος Διαδικτυακή Εφαρμογή για Διαχείριση Συνεδρίων

2 Περιγραφή Συστήματος  Σύστημα Διαχείρισης Συνεδρίων με όνομα: PaperReview.  Στόχοι συστήματος: o συλλογή o αξιολόγηση o επιλογή επιστημονικών διατριβών για δημοσίευση σε συνέδρια.  Υποστηρίζεται η διεξαγωγή πολλών συνεδρίων ταυτόχρονα.

3 Χρήστες Συστήματος  Τρεις ρόλοι χρηστών : o Chairman o Reviewer o Author και ο system administrator.  Κάθε ρόλος έχει διαφορετικά προνόμια στο συνέδριο.  Οι χρήστες είναι δυνατόν να έχουν και τους τρεις ρόλους στο ίδιο συνέδριο.

4 Χρήστες Συστήματος (συνέχεια)  Chairman: επίβλεψη συνεδρίου και διαχείριση λειτουργών του.  Reviewer : αξιολόγηση και βαθμολόγηση διατριβών που του έχουν ανατεθεί.  Author: υποβολή διατριβών σε συνέδριο. Ως προς τα προνόμια στο σύστημα, ταυτίζεται με τον common user.  System Administrator: δημιουργία συνεδρίων, ανάθεση chairmen σε συνέδρια, γενική επίβλεψη συστήματος.

5 Χρονοδιάγραμμα Λειτουργιών Συστήματος

6 Τεχνολογίες Ανάπτυξης XHTML: o Χρησιμοποιείται για σήμανση διαφορετικών περιεχομένων στις ιστοσελίδες. o Δεν περιλαμβάνονται οδηγίες για παρουσιαστικό ιστοσελίων. CSS: o Περιλαμβάνει όλες τις οδηγίες για παρουσιαστικό ιστοσελίδων. JavaScript: o Χρησιμοποιείται για ειδικές λειτουργίες πάνω στον κώδικα XHTML: π.χ. toggling content visibility, εισαγωγή πολλαπλών authors σε διατριβή, user menus.

7 Τεχνολογίες Ανάπτυξης ( συνέχεια ) AJAX: o Χρησιμοποιείται για τα sliders στη γραφική διεπιφάνεια της αξιολόγησης διατριβών. MySQL: o Διατηρεί τη database του συστήματος. PHP: Μέθοδοι για: o ασφάλεια συστήματος και διαχείριση προνομίων χρηστών o επικοινωνία με database. o παρουσίαση αποτελεσμάτων λειτουργιών σε XHTML.

8 Βάση Δεδομένων PRDB  Αποτελείται από 14 πίνακες.  2 χρήστες στη PRDB: o prdbadm: Για την επικοινωνία του system administrator με τη database. o prdbuser: Για την επικοινωνία των υπόλοιπων χρηστών.  Ο prdbuser έχει περιορισμένα προνόμια στους πίνακες της PRDB. π.χ. Για πίνακα usersactionlog, μόνο INSERT και όχι SELECT.

9 Παρουσίαση Συστήματος • 59 αρχεία για τη γραφική διεπιφάνεια συστήματος • Σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις 10 ευρετικές (heuristics) για την ενίσχυση της ευχρηστίας του Jakob Nielsen (2005). • Παράδειγμα ευρετικών: o Ορατότητα της κατάστασης του συστήματος. o Καλαίσθητος και μινιμαλιστικός σχεδιασμός. o Αποτροπή σφαλμάτων. o Βοήθεια στους χρήστες για αναγνώριση, διάγνωση και ανάκτηση από τα λάθη.

10 Ασφάλεια Συστήματος • Η υλοποίηση του συστήματος έγινε: o με την εφαρμογή των προτάσεων του OWASP TOP 10. o με τη συγγραφή μεθόδων σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες των λειτουργιών της. • Ασφάλεια στο σύστημα με: o Αναγκαστική υποστήριξη JavaScript και Session Cookies από browsers. o Χρήση μεταβλητών session για αποθήκευση προνομίων χρηστών. o Απουσία αναφοράς των session id και χρήση της μεθόδου session_regenerate_id() για αποφυγή επιθέσεων session fixation. o Χρήση μεθόδου whereUgo() για ταυτοποίηση προνομίων χρηστών.

11 Ασφάλεια Συστήματος ( συνέχεια )  Κωδικοποίηση UTF-8 για τη βάση δεδομένων και τις ιστοσελίδες.  Χρήση κωδικοποίησης SHA-256 για ευαίσθητα δεδομένα.  Έλεγχος και έγκριση δεδομένων πριν αποθηκευτούν στη DB: o με μεθόδους addslashes(), htmlentities(), trim(). o με custom μεθόδους variablesSet(), variablesFilled(), variablesCheckRange(), variablesValidate().  Αυστηροί έλεγχοι στις περιπτώσεις χρήσης μεταβλητών GET.  Έλεγχοι ότι συγκεκριμένες λειτουργίες επιτρέπονται από το control panel του συνεδρίου (μέσω του loadconfoptionsinc.php).

12 Ασφάλεια Συστήματος ( συνέχεια )  Ασφάλεια μεθόδων διαχείρισης δεδομένων φορμών με: o ελέγχους ότι η ενέργεια επιτρέπεται στο συνέδριο. o ελέγχους προνομίων χρήστη. o ελέγχους ότι η φόρμα υποβλήθηκε με τη μέθοδο POST. o ελέγχους ότι το κρυφό πεδίο " csrf " που υποβάλλεται από τις φόρμες υπάρχει και έχει συγκεκριμένη μοναδική τιμή.  Ασφάλεια Βάσης Δεδομένων με: o περιορισμένα προνόμια χρήσης στους πίνακες της DB. o χρήση του silencer @ σε μεθόδους όπως @mysql_connect(). o μέθοδοι dbErrorHandler() και save_to_usersactionlog().  Αρχείο sessioninitinc.php.


Κατέβασμα ppt "Χαντζής Δημήτριος Επιβλέπων Καθηγητής: Σιδηρόπουλος Αντώνιος Διαδικτυακή Εφαρμογή για Διαχείριση Συνεδρίων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google