Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προτάσεις της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων και της Κοινότητας Εφήβων Συμβούλων του Συνηγόρου του Παιδιού Στρασβούργο, 7- 8 Οκτώβρη 2010 για τη συνάντηση των.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προτάσεις της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων και της Κοινότητας Εφήβων Συμβούλων του Συνηγόρου του Παιδιού Στρασβούργο, 7- 8 Οκτώβρη 2010 για τη συνάντηση των."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προτάσεις της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων και της Κοινότητας Εφήβων Συμβούλων του Συνηγόρου του Παιδιού Στρασβούργο, 7- 8 Οκτώβρη 2010 για τη συνάντηση των Ευρωπαίων Συνηγόρων του Παιδιού

2 Εκπαίδευση • Ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και άλλοι ειδικοί να επισκέπτονται και να υποστηρίζουν τα σχολεία • Οι εκπαιδευτικές ανάγκες ειδικών ομάδων παιδιών (όπως παιδιών με αναπηρίες, αλλοδαπών, μειονοτήτων, Ρομά κ.ά.) να αξιολογούνται και να καλύπτονται, με συστηματική και επαρκή στήριξη, (π.χ. ενισχυτική διδασκαλία, τμήματα ένταξης, παράλληλη στήριξη, εκμάθηση ελληνικής ή/και μητρικής γλώσσας κ.ά.) • Οι καθηγητές να επιμορφώνονται σε θέματα ψυχολογίας των εφήβων, σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων, δικαιωμάτων και αναγκών των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων • Να αναπροσαρμοστούν οι αμοιβές των εκπαιδευτικών, ώστε να μη χρειάζεται να δουλεύουν φροντιστηριακά • Οι διευθυντές των σχολείων να επιλέγονται με κριτήρια όπως η ικανότητα να χειρίζονται παιδαγωγικά θέματα, να διοικούν δημοκρατικά το σχολείο κ.ά >>>

3 Εκπαίδευση • Οι καθηγητές να αξιολογούνται από αρμόδιους συμβούλους, λαμβάνοντας υπόψη και τις απόψεις των μαθητών (για θέματα όπως η ατμόσφαιρα στην τάξη, η μεταδοτικότητα κ.ά.), που θα καταγράφονται ανώνυμα. Τα μαθητικά συμβούλια των τμημάτων να μπορούν να προωθούν σχετικές παρατηρήσεις τους στους Διευθυντές των σχολείων • Να ενισχυθεί η συμμετοχή των μαθητών στα σχολικά δρώμενα: να εκφράζουν τις απόψεις τους για σημαντικά ζητήματα, να συμμετέχουν στον σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων, διαγωνισμών, ομαδικών δραστηριοτήτων, κ.ά. • Να ενισχυθεί ο ρόλος των μαθητικών συμβουλίων, να διασφαλιστεί το αδιάβλητο της εκλογής τους. Πριν από τις εκλογές μαθητικών συμβουλίων να γίνονται παρουσιάσεις των υποψηφίων. Στο μαθητικό συμβούλιο του σχολείου να μην υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία από καμία τάξη (π.χ. στην Ελλάδα, στο 15μελές μέχρι 7 μαθητές από κάθε τάξη)

4 Υγεία • Όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν ιατρική περίθαλψη • Να βελτιωθούν οι υπηρεσίες υγείας στην περιφέρεια σε υποδομές, εξειδικευμένο προσωπικό κ.λπ. • Οι έφηβοι/ες να μπορούν να επισκέπτονται μόνοι/ες τους έναν γιατρό (ιδίως γυναικολόγο), ψυχολόγο ή ψυχίατρο, για να εξεταστούν ή να ενημερωθούν σχετικά με ασθένειες και προτεινόμενες θεραπείες

5 • Να εισαχθούν μαθήματα υγείας στο σχολείο (σωματική υγεία, ψυχική υγεία, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, χρήση ουσιών, αλκοόλ, κάπνισμα κ.λπ.) με σύγχρονες μεθόδους, ελαστική ύλη και δυνατότητα παρουσιάσεων από διάφορες ειδικότητες • Να δημιουργηθούν χώροι άθλησης και αναψυχής σε όλες τις γειτονιές, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των παιδιών και εφήβων • Να τακτοποιηθεί η προσβασιμότητα των παιδιών με αναπηρίες σε όλους τους δημόσιους χώρους (εκπαίδευσης, άθλησης, ψυχαγωγίας κ.λπ.) και να εξασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή τους στα κοινά Υγεία

6 Ίντερνετ • Οι γονείς να μαθαίνουν πως να καθοδηγούν και να υποστηρίζουν τα παιδιά τους για ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο • Το σχολείο να δίνει ενημέρωση και συμβουλές στα παιδιά μέσα από το μάθημα, με ευχάριστο τρόπο • Να εγκαθίστανται φίλτρα προστασίας στους υπολογιστές, όταν υπάρχουν παιδιά μικρής ηλικίας, και ύστερα από ενημέρωση από τους γονείς και διάλογο μαζί τους • Τα παιδιά και οι γονείς τους να ενημερώνονται σχετικά με τη δυνατότητα καταγγελίας ηλεκτρονικών παρενοχλήσεων (σε ποιον μπορούν να απευθυνθούν)

7 Ίντερνετ  Τα παιδιά να ενθαρρύνονται να μιλούν σε πρόσωπα εμπιστοσύνης τους, όταν νοιώθουν ότι παραβιάζονται δικαιώματά τους στο διαδίκτυο • Να υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί στα ίντερνετ καφέ, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών • Να υπάρχει δυνατότητα χρήσης των υπολογιστών και του διαδικτύου στο σχολείο και εκτός μαθημάτων, με διακριτική εποπτεία ενηλίκων, σε συνδυασμό με άλλες δραστηριότητες που θα ενδιαφέρουν τα παιδιά • Να οργανώνονται εναλλακτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις στις γειτονιές, ώστε τα παιδιά να μην εξαρτώνται από τους υπολογιστές και το διαδίκτυο

8 Βία • Το σχολείο να ενημερώνει μαθητές και γονείς για τις υπηρεσίες στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν για την προστασία των παιδιών από τη βία και να επικοινωνεί τακτικά με τους γονείς • Να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των φορέων και των υπηρεσιών της κοινότητας και να διευκρινιστεί ο ρόλος των επαγγελματιών τους • Να δημιουργηθούν κέντρα εκπαίδευσης και υποστήριξης γονέων σε τοπικό επίπεδο • Να βελτιωθεί η φύλαξη των δημόσιων χώρων, χωρίς όμως να παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών. • Για την πρόληψη και αντιμετώπιση του bullying και της βίας στο σχολείο, να δοθεί έμφαση στη δημιουργία ευχάριστης και ασφαλούς σχολικής ατμόσφαιρας, κλίματος σεβασμού και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Να διαδοθεί ο θεσμός των συνομηλίκων διαμεσολαβητών και να ενισχυθεί ο ρόλος των μαθητικών συμβουλίων

9 Βία • Να αναδειχθεί η σωματική τιμωρία των παιδιών ως πρόβλημα που χρειάζεται ουσιαστικότερη αντιμετώπιση. Να ενημερωθούν σχετικά οι γονείς • Οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνονται και να επιμορφώνονται για την αναγνώριση της ενδοοικογενειακής βίας και για το πώς θα ενθαρρύνουν τα παιδιά να συζητούν αυτά τα θέματα με ειδικούς • Να υπάρχουν υπηρεσίες που να διερευνούν καταγγελίες σχετικά με την άσκηση βίας στην οικογένεια, να υποστηρίζουν τα μέλη της και, όταν απαιτείται, να ενεργούν για την προσωρινή απομάκρυνση και την φιλοξενία των ανηλίκων σε κατάλληλο περιβάλλον • Να αποφεύγεται ο στιγματισμός παιδιού και οικογένειας, κατά τη δημοσιοποίηση σχετικών γεγονότων, και να δίνεται έμφαση μόνο στην περιγραφή του εκάστοτε περιστατικού • Να αναπτυχθούν εκστρατείες ενημέρωσης για τη βία, με φυλλάδια, εκθέσεις φωτογραφίας, ειρηνικές διαδηλώσεις, συναυλίες κ.λπ.


Κατέβασμα ppt "Προτάσεις της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων και της Κοινότητας Εφήβων Συμβούλων του Συνηγόρου του Παιδιού Στρασβούργο, 7- 8 Οκτώβρη 2010 για τη συνάντηση των."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google