Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Connect. Communicate. Collaborate Παρουσίαση Προγράμματος GEANT2 JRA1/perfSONAR 27 Αυγούστου 2007 Πανεπιστήμιο Κύπρου Μιχάλης Μιχαήλ, Ειδικός Επιστήμονας-ΚΕΑΔ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Connect. Communicate. Collaborate Παρουσίαση Προγράμματος GEANT2 JRA1/perfSONAR 27 Αυγούστου 2007 Πανεπιστήμιο Κύπρου Μιχάλης Μιχαήλ, Ειδικός Επιστήμονας-ΚΕΑΔ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Connect. Communicate. Collaborate Παρουσίαση Προγράμματος GEANT2 JRA1/perfSONAR 27 Αυγούστου 2007 Πανεπιστήμιο Κύπρου Μιχάλης Μιχαήλ, Ειδικός Επιστήμονας-ΚΕΑΔ

2 Connect. Communicate. Collaborate Ατζέντα Παρουσίασης •Εισαγωγή •Υπηρεσίες και εργαλεία του perfSONAR •H Multi-Domain Monitoring Service (MDM)

3 Connect. Communicate. Collaborate Εισαγωγή-Η Ανάγκη •Η ανάγκη για επιτήρηση του δικτύου από άκρο σε άκρο(End to End) –Τα διάφορα προγράμματα υλοποιούνται και συνδέονται μέσω πολλαπλών δικτύων –Νέα πρωτόκολλα, νέες εφαρμογές και νέα δίκτυα συνεχως μπαίνουν σε υπηρεσία. –Οι ομάδες δικτύων θέλουν να δρουν πριν τα προβλήματα κτυπήσουν τις εφαρμογες για τα οποία είναι υπεύθυνα

4 Connect. Communicate. Collaborate Εισαγωγή-Επιτήρηση; •Τι χρειάζεται επιτήρηση; –L2 status information –L3 link utilization, Link capacity, Input Errors, Output Drops –One Way Delay (OWD) or Round Trip Time (RTT), Traceroute –Bandwidth Tests

5 Connect. Communicate. Collaborate Εισαγωγή-Επιτήρηση; •Από που; –Στο δίκτυο κορμού (BackBone) –Στα τοπικά δίκτυα (LAN) –Ενεργές μετρησεις οσο πιο κοντά στον επιθυμητό στόχο γίνεται •Επιπλέον χρειάζονται –Εργαλεία οπτικοποίησης των μετρήσεων(visualization) –Συναγερμοί

6 Connect. Communicate. Collaborate Εισαγωγη-Το πρόβλημα •Κάθε αυτόνομο δίκτυο –Επιτηρεί τα ίδια δεδομένα –Ξέρει τι συμβαίνει στο δικό του δίκτυο –Αποθηκεύει τα δεδομένα που συλλέγει στις δικές του βάσεις δεδομένων –Ερμηνεύει διαφορετικά τα δεδομένα που συλλέγει –Δεν είναι πρόθυμο να παρέχει πρόσβαση στον εξοπλισμό του –Δεν έχει την πλήρη από άκρο σε άκρο εικόνα

7 Connect. Communicate. Collaborate •Εισαγωγή •Υπηρεσίες και εργαλεία του perfSONAR •H Multi-Domain Monitoring Service (MDM)

8 Connect. Communicate. Collaborate Το πρόγραμμα perfSONAR •Σκοπός –Η δημιουργία υποδομής παρακολούθησης της απόδοσης του δικτύου –Η διευκόλυνση της επίλυσης προβλημάτων απόδοσης από ένα άκρο σε άλλο άκρο σε διαδρομές που διασχίζουν πολλαπλά δίκτυα.

9 Connect. Communicate. Collaborate Τι είναι το perfSONAR •Αποτελείται από ένα σύνολο υπηρεσιών που δρουν εντός ενός καθορισμένου πλαισίου συνεργασίας •Οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν ένα ενδιάμεσο στρώμα μεταξύ των εργαλείων μέτρησης της απόδοσης του δικτύου και των διαγνωστικών εργαλείων όπως επίσης και των εργαλειων οπτικοποίησης του δικτύου. •To perfSONAR είναι επίσης ένα πρωτόκολλο για την επικοινωνία των διάφορων υπηρεσιών και έχει σαν βάση το SOAP XML και ακολουθεί τα πρότυπα του Open Grid Forum(OGF Network Monitoring Group, NM-WG)

10 Connect. Communicate. Collaborate perfSONAR layers User Interface Layer Service Layer Measurement Point Layer User interface 1User interface 2 Domain A - servicesDomain B - servicesDomain C - services Metric 1 Measurement Point Metric 2 Measurement Point Type 1 Metric 2 Measurement Point Type 2 Domain ADomain BDomain C

11 Connect. Communicate. Collaborate perfSONAR •Measurement Archives (MAs) –Υπηρεσίες που προσφέρουν πρόσβαση συνήθως σε κάποιου είδους βάση δεδομένων όπου υπάρχουν αποθηκευμένες μετρήσεις που αφορούν συγκεκριμένο δίκτυο και διεπαφές(interfaces). •Measurement Points (MPs) –Υπηρεσίες που παρέχουν την δυνατότητα στο χρήστη να διενεργεί συγκεκριμένες μετρήσεις. •Εργαλεία οπτικοποίησης –Ένα σύνολο από εργαλεία που χρησιμοποιούν τις MAs και τις MPs για να παράσχουν στον τελικό χρήστη τις πληροφορίες που χρειάζεται.

12 Connect. Communicate. Collaborate perfSONAR-MAs •RRD MA –Δρα ως περιτύλιγμα (wrapper) γύρω από δεδομένα χρησιμοποίησης του δικτύου που είναι αποθηκευμένα σε RRD αρχεία. Αναπτύχθηκε σε Java. •SQL MA –Δρα ως περιτύλιγμα γύρω από δεδομένα χρησιμοποίησης του δικτύου καθώς και για δεδομένα που αφορούν την κατάσταση του στρώματος 2(L2 Path Status). Όλα τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων. Αναπτύχθηκε σε Java. •HADES MA –Παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα IPPM μετρήσεων του δικτύου του GEANT2.

13 Connect. Communicate. Collaborate perfSONAR-MPs •SSH/Telnet MP –Δρα ως ενδιάμεσο στρώμα μεταξύ του χρήστη και του δρομολογητή, παρέχοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να εκτελεί κάποιες εντολής στο δρομολογητή. Αναπτύχθηκε σε Java. •CLI MP (Command Line MP) –Δίνει το δυνατότητα στο χρήστη να εκτελεί εντολές σε ένα απομακρυσμένο μηχάνημα. Οι εντολές που υποστηρίζονται είναι οι : Ping, Traceroute, OWAMP, BWCTL. Αναπτύχθηκε σε Java. •BWCTL MP –Παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να εκτελεί μετρήσεις BWCTL. Αναπτύχθηκε σε Perl.

14 Connect. Communicate. Collaborate perfSONAR-Services •Lookup Service (LS) –Η LS αποτελεί το κύριο μέσο μέσα από το οποίο οι υπηρεσίες του perfSONAR δημοσιοποιούν την ύπαρξή τους και τις δυνατότητές τους. Αναπτύχθηκε σε Java. •Authentication Service (AS) –Η AS αναπτύχθηκε με σκοπό να προσφέρει υπηρεσίες αυθεντικοποίησης στις υπόλοιπες υπηρεσίες του πλαισίου perfSONAR

15 Connect. Communicate. Collaborate perfSONAR-Visualisation •perfSONAR UI –Παρέχει πρόσβαση και οπτικοποιεί τα δεδομένα που προσφέρονται από μια σειρά από RRD, SQL και HADES ΜΑ. Είναι ανεπτυγμένο σε Java. •Looking Glass –Παρέχει πρόσβαση στην SSH/Telnet MP και κατ’ επέκταση στον υποκείμενο εξοπλισμό •CNM –Web based εφαρμογή βασισμένη σε χάρτη και προβάλοντας πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με τη χρησιμοποίηση του δικτύου και δεδομένα IPPM.

16 Connect. Communicate. Collaborate •Εισαγωγή •Υπηρεσίες και εργαλεία του perfSONAR •H Multi-Domain Monitoring Service (MDM)

17 Connect. Communicate. Collaborate Multi-Domain Monitoring Service

18 Connect. Communicate. Collaborate Multi Domain Monitoring Service Αποτελείται από •Τις υπηρεσίες του perfSONAR •Την υποστήριξη για αυτές τις υπηρεσίες-Help Desk

19 Connect. Communicate. Collaborate Multi Domain Monitoring Service •Σε αυτό το στάδιο βρισκόμαστε στο στάδιο πιλότο –5 NRENs + GEANT2 –NOC & PERT χωρίς AA service •Στάδιο Πρωτοτύπου (Δεκ 07- Απρ 08) –11 NRENs + GEANT + Projects •‘Ενταξη σε υπηρεσία –Ιούνιος 2008

20 Connect. Communicate. Collaborate perfSONAR Ερωτήσεις? http://www.perfsonar.net http://wiki.perfsonar.net/jra1-wiki/index.php/Main_Page mikem@ucy.ac.cy

21 Connect. Communicate. Collaborate perfSONAR-End Τέλος Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Connect. Communicate. Collaborate Παρουσίαση Προγράμματος GEANT2 JRA1/perfSONAR 27 Αυγούστου 2007 Πανεπιστήμιο Κύπρου Μιχάλης Μιχαήλ, Ειδικός Επιστήμονας-ΚΕΑΔ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google