Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Čvrstih tela i tečnosti

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Čvrstih tela i tečnosti"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Čvrstih tela i tečnosti
Toplotno širenje Čvrstih tela i tečnosti Radili: Miloš Nikola

2 Lekcija govori o: Širenju čvrstih tela Širenju tečnosti
Načinu na koji se čvrsta tela i tečnosti šire Promena gustine pri zagrevanju

3 Uvod Iz iskustva je poznato da se pri zagrevanju povećavaju dimenzije,tj. Zapremina tela: Živa u termometru: Kuglica prolaz kroz prsten kada je hladna,ali ne i posle zagrevanja

4 Toplotno širenje čvrstih tela
Linearno širenje Zapreminsko širenje Površinsko širenje

5 Linearno širenje Javlja se kada je jedna dimenzija mnogo veća od drugih: Šipke Cevi

6

7 Eksperimenti pokazuju da je relativna promena dužine tela srazmerna promeni temperature:
ΔL/L =α·ΔT Termički koeficijent Relativna promena dužine α=δl/ΔT[1/K] δl

8 Koeficijent linearnog širenja zavisi od materijala od kojeg je telo napravljeno:
Ali i od temperature tela

9 L=L0(1+αt) Empirijska formula
Koristi pri nekoj većoj promeni temperature: L=L0(1+αt) Koef. linearnog toplotnog širenja za temperaturski interval 273K-t Dužina tela pri temp. t Dužina tela pri temp. 273K

10 izduženje aluminijumske šipke
Linearno širenje tela izduženje aluminijumske šipke

11 Izduženje pruge i postavljanje šine na kolski točak
Linearno širenje tela Izduženje pruge i postavljanje šine na kolski točak

12 Linearno širenje tela izduženje šina pruge
Šine moraju da budu postavljene sa rastojanjem između jer se na toploti šire u suprotnom se krive u stranu.

13 Zapreminsko širenje Koristi se ako su dimenzije istog reda veličine:

14 ΔV/V=β · ΔT V=V0(1+ β · t) δv β=δv/ΔT[1/K] Zapremina je takođe
srazmerna porastu temperatrure tela: Za opisivanje zapreminskog širenja koristi se formula: ΔV/V=β · ΔT V=V0(1+ β · t) Termički koef. zapreminskog širenja Relativna promena zapremine δv β=δv/ΔT[1/K]

15 Površinsko širenje Koristi se kada telo ima oblik: Folije Ploče
Ili slično..

16 Toplotno širenje tečnosti
Toplotno širenje kod tečnosti se podjednako u svim pravcima.. To znači da se može govoriti samo o zapreminskom širenju To znači da se koriste i iste formule kao i za zapreminsko širenje ΔV/V=β · ΔT V=V0(1+ β · t) Koef. Toplotnog širenja β

17 I takođe zavisi od temp. tečnosti
Koeficijent toplotnog širenja takodje zavisi materijala od koga je telo napravljeno:

18 Promena gustine pri zagrevanju
Kako se pri zagrevanju povećava zapremina tela jasno je da se gustina smanjuje Na temperaturi t , gustina je: = m/V = m/ V0(1+ β · t) V= V0(1+ β · t)

19 Toplotno širenje vode 273K t 277K
Za razliku od većine materijala,vodi se pri zagrevanju 273K-277K zapremina smanjuje što znači da je gustina vode najveća na 277K Ova pojava je od velikog značaja za život biljaka i životinja u vodi 273K t 277K

20 KRAJ BRE!!!


Κατέβασμα ppt "Čvrstih tela i tečnosti"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google