Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 91 Ανδρέας Αυγερινός Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π. Θράκης 321 - Διάλεξη Νο 9 Μοντέλο σχεδιασμού προγραμμάτων. Α γωγής Υ γείας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 91 Ανδρέας Αυγερινός Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π. Θράκης 321 - Διάλεξη Νο 9 Μοντέλο σχεδιασμού προγραμμάτων. Α γωγής Υ γείας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 91 Ανδρέας Αυγερινός Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π. Θράκης 321 - Διάλεξη Νο 9 Μοντέλο σχεδιασμού προγραμμάτων. Α γωγής Υ γείας.

2 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 92

3 2. Βήματα για την ανάπτυξη και υλοποίηση της παρέμβασης – Σημεία-κλειδιά. ΒΗΜΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΒΗΜΑ 2. Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων ΒΗΜΑ 3. Οργάνωση Ομάδας Παρέμβασης ΒΗΜΑ 4. Ανάπτυξη Στρατηγικής Παρέμβασης ΒΗΜΑ 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣυνεργασίεςΠροτεραιότητες«Ομάδα-Στόχος» Είδος παρέμβασης Κόστος/μέσα Εκπαίδευση προσωπικού Συντονισμός Διαφήμιση Δείκτες επιτυχίας/απόδοσης ΒΗΜΑ 6. Καταγραφή Αποτελεσμάτων ΒΗΜΑ 7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

4 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 94 ΒΗΜΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Επαλήθευση της ανάγκης –αν υπάρχει- για οργάνωση προγράμματος για την προώθηση της ΦΔ στην τοπική κοινωνία. Εξακρίβωση των ειδικών αναγκών σε ΦΔ, άσκηση και σπορ των νέων ανθρώπων στην τοπική κοινωνία.

5 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 95 ΒΗΜΑ 2. Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Η αξιολόγηση των ευρημάτων από την ‘Ανάλυση Αναγκών’ βοηθά στην επιλογή της καταλληλότερης στρατηγικής και δείχνει τις προτεραιότητες Επίκαιρες δυνατότητες για ΦΔ & σπορ. Φορείς σχετικοί με τη ΦΔ-άσκηση-σπορ. Προτεραιότητες με βάση την ‘ανάλυση αναγκών’ Εμπειρία από προηγούμενες προσπάθειες

6 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 96 ΒΗΜΑ 3. Οργάνωση Ομάδας Παρέμβασης Δημιουργείται ένα forum από ειδικούς. Παρουσιάζονται τα δεδομένα και οι προτεραιότητες και συζητούνται οι πιο ρεαλιστικές και αποτελεσματικές λύσεις. Τα δεδομένα της ‘ανάλυσης αναγκών’ προσεγγίζονται και αναλύονται πολύπλευρα.

7 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 97 ΒΗΜΑ 4. Ανάπτυξη Στρατηγικής Παρέμβασης Να μελετά τη συνολική δυνατότητα για ΦΔ – άσκηση – σπορ στην τοπική κοινωνία. Να μελετά προσεκτικά τις προτεραιότητες και προτιμήσεις των νέων ανθρώπων στην τοπική κοινωνία (κατά φύλο και ηλικία). Να αναπτύσσεται εμπλέκοντας ενεργά όλους τους σχετικούς τοπικούς φορείς (ήτοι φορείς σπορ, υγείας, μαζικής άθλησης, εκπαίδευσης, πολιτισμού κά). Να οργανώνεται στη βάση των τοπικών αναγκών με βάση τα αποτελέσματα της ‘ανάλυσης αναγκών’.

8 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 98 ΒΗΜΑ 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οι σπουδαιότεροι συνεργάτες Οι προτεραιότητες Η υποδομή που θα χρησιμοποιηθεί Οι ομάδες-στόχοι (target groups) Οι καταλληλότερες προσεγγίσεις Το κόστος Οι (πιθανές) ανάγκες για εκπαίδευση προσωπικού Η κατανομή αρμοδιοτήτων & ο συντονισμός πρωτοβουλιών Η εύρεση της πιο κατάλληλης μεθόδου για δημοσιοποίηση της πρωτοβουλίας στην τοπική κοινωνία Η εύρεση συγκεκριμένων, μετρήσιμων και αξιόπιστων δεικτών απόδοσης της πρωτοβουλίας.

9 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 99 ΒΗΜΑ 6. Καταγραφή Αποτελεσμάτων Τα δεδομένα πρέπει να πληροφορούν: Για την ποιότητα και ποσότητα των ευκαιριών για ΦΔ & άσκηση. για το βαθμό ικανοποίησης που αισθάνεται η ομάδα-στόχος σε σχέση με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις της.

10 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 910 Λέξεις - Κλειδιά Health promotion + schools Health education + diet – physical activity – smoking – stress κά Health policy + school (elementary – secondary – high school)

11 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 911 Σκοπός της διάλεξης είναι… Να κατανοήσουν οι φοιτητές -τριες: Α) Την πορεία ανάπτυξης και υλοποίησης ενός προγράμματος Αγωγής Υγείας στο περιβάλλον του σχολείου. Β) Τα πιθανά προβλήματα που θα συναντήσουν και την αντιμετώπισή τους. Γ) Τρόπους διεύρυνσης της επίδρασης του προγράμματος εκτός σχολείου

12 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 912 Στο τέλος της διάλεξης θα πρέπει να….. Έχετε κατανοήσει τη σημασία και τις αρχές που διέπουν την οργάνωση προγραμμάτων αγωγής υγείας. Έχετε ενημερωθεί για ζητήματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την επιλογή των περιεχομένων, τη διαχείριση των προβλημάτων που σχετίζονται με την οργάνωση ενός προγράμματος αγωγής υγείας. Έχετε κατανοήσει ποια τεχνική είναι η πιο κατάλληλη για την αξιολόγηση του προγράμματος που σχεδιάσατε.

13 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 913 Η ανάπτυξη και υλοποίηση του προγράμματος γίνεται σε 6 διακριτά στάδια: 1. Στάδιο 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ: Ο Εκπαιδευτικός και η Επιλογή της ομάδας των Μαθητών 1. Σκοπός (επιλογή θέματος) 2. Επιλογή της τάξης, του τμήματος ή της ομάδας 3. Επιλογή του υλικού 4. Τι πρέπει να κάνετε για να κρατήσετε τα παιδιά στο πρόγραμμα; 5. Ποια είναι τα πιθανά εμπόδια; 6. Τι στόχους πρέπει να θέσετε;

14 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 914 Τρόπος ελέγχου των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών Θα μπορούσα να διδάξω αγωγή υγείας σ’ αυτή την τάξη; Υπήρχαν απόψεις ή συμπεριφορές παιδιών που με προβλημάτισαν; Τι πρέπει να γίνει ώστε οι μαθησιακές εμπειρίες να έχουν νόημα για τα παιδιά; Ποια ήταν η σημαντικότερη εμπειρία μου από την παρακολούθηση; Τι έμαθα για αυτά τα παιδιά και πως μ’ επηρέασε;

15 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 915 Στάδιο 2: ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ: Ο εκπαιδευτικός εργάζεται με τους μαθητές της ομάδας Σκοπός (γνώσεις – συναισθηματικός επηρεασμός) Το μήνυμα Ανάλυση των εμποδίων για την υιοθέτηση της συγκεκριμένης συμπεριφοράς Τι στόχους πρέπει να θέσουν οι μαθητές Τι πρέπει να μάθουν τα παιδιά και πως - Δραστηριότητες και ασκήσεις συνοχής

16 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 916 Το ‘Μήνυμα’! (Θετικό, ενισχυτικό της επιθυμητής συμπεριφοράς, να δείχνει μια σαφή κατεύθυνση – Προτρέπει τους μαθητές να υιοθετήσουν τη συγκεκριμένη συμπεριφορά) ‘Δεν καπνίζω! Θέλω να είμαι υγιής’ ‘Καθαρός αθλητισμός’ ‘Η τάξη μας προσέχει τη διατροφή’ ‘Η τάξη μας αγαπάει τα σπορ’ ?

17 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 917 Οδηγίες για το ξεπέρασμα των εμποδίων 1. Τα εμπόδια που νομίζω ότι θα συναντήσω είναι: 2. Είναι ‘εμπόδιο’ ή δικαιολογία; 3. Πιθανές λύσεις είναι οι παρακάτω: 4. Οι καλύτερες λύσεις για μένα είναι: 5. Η λύση που βρήκα ήταν (μετά από μερικές μέρες)

18 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 918 Στάδιο 3: ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Σκοπός (ενεργοποίηση και δράση των μαθητών – τι θα κάνουν στους άλλους; Γίνονται οι ίδιοι ‘εκπαιδευτές’ και πρότυπα) Οι μαθητές της ομάδας θέτουν στόχους για: Τους συμμαθητές τους Τους φίλους τους Τους γονείς τους Την εξέλιξη και την ολοκλήρωση του προγράμματος Ποια είναι τα πιθανά εμπόδια που θα παρουσιαστούν;

19 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 919 Οι μαθητές της ομάδας θέτουν στόχους για τους άλλους… Τους συμμαθητές τους: ‘Αύριο θα δείξω σε δύο συμμαθητές μου τη φωτογραφία …’ Τους φίλους τους: ‘Κάθε Σάββατο απόγευμα θα πηγαίνω με τους φίλους..’ Τους γονείς τους: ‘Την Παρασκευή θα συζητήσω με τους γονείς μου…’ άλλους….

20 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 920 Στάδιο 4: ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥΣ – Η εμπλοκή της οικογένειας και των φίλων Σκοπός (Πολλαπλασιαστές μηνυμάτων προς τους συμμαθητές-οικογένεια – να γίνουν δάσκαλοι και πρότυπα) Το μήνυμα (για συλλογική προσπάθεια και από τους ‘σημαντικούς άλλους’) Μετάδοση της ιδέας μέσω γνώσεων, πληροφοριών και συναισθηματικών επιδράσεων. Τι στόχους πρέπει να πετύχουν όλοι μαζί; Δραστηριότητες και ασκήσεις συνοχής

21 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 921 ‘Μήνυμα’ προς τους σημαντικούς άλλους ‘Οι συμμαθητές μου δεν καπνίζουν’ ‘Οι συμμαθητές μου είναι κατά των αναβολικών’ ‘Όλοι στο σχολείο προσέχουμε τη διατροφή μας’ ‘Δεν χάνουμε ευκαιρία για ένα δραστήριο παιχνίδι’

22 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 922 Στάδιο 5: Αλληλεπιδράσεις – Όλοι Μαζί! Σκοπός (ενέργειες για συνεργασία και πολλαπλασιασμό των μηνυμάτων) Το μήνυμα (πρέπει να είναι συλλογικό-γενικό πχ το κάπνισμα σκοτώνει – η άσκηση είναι Υγεία ) Μετάδοση της ιδέας – Ποιες πληροφορίες θα βοηθήσουν να γίνει η υγιεινή συμπεριφορά κοινή συνήθεια για όλους. Τι στόχους πρέπει να πετύχουν όλοι μαζί; Δραστηριότητες και ασκήσεις συνοχής – οργάνωση τελικής εκδήλωσης ή παρουσίασης – έκδοση λευκώματος, θεατρικού έργου, κονκάρδα, μπλουζάκι κά

23 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 923 Στάδιο 6: Αξιολόγηση, Σύνοψη και Προβολή του έργου

24 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 924 Προβολή του Προγράμματος Απευθυνθείτε σε φορείς που θα υποστηρίξουν το πρόγραμμα Προβάλλετε το πρόγραμμα με κάθε μέσο Κρατήστε αρχεία, φωτογραφίες, ψηφιακό υλικό

25 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 925 Πιθανές απορίες Πρέπει να γίνουν όλα τα στάδια; Η σειρά των σταδίων πρέπει να είναι η προτεινόμενη; Πόσο θα κρατήσει το πρόγραμμα; Πότε και που θα γίνουν τα στάδια των αλληλεπιδράσεων;

26 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 926 SPORT EDUCATION & HEALTH: THE FRAME OF A SCHOOL INTERVENTION PROGRAMME Andreas Avgerinos 1, Almond L. 2, Scholl U. 1, Kioumourtzoglou E. 1 1 Dept. of PE & Sport Sciences, Aristotelian University of Thessaloniki – Greece 2 Dept. of PE, Sport Sciences & Recreation Management, Loughborough University, UK

27 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 927 Purpose The purpose of this poster is to show the frame and the key-considerations of the intervention process. The planing and the implementation of the programme followed the steps: This experimental intervention programme aimed to a) enhance students’ knowledge on health related (HR) issues and to alter specific behaviours b) promote physical activity and c) increase teachers’ knowledge and effectiveness on HR exercise.

28 INTERVENTION PLANNING Project 1 Project 2 Project 3 EVALUATION OF THE FINDINGS CREATION OF SCIENTIFIC TEAM COMPONENTS & STRATEGIC OF THE INTERVENTION «Who is the target population?» Stuff - Training Indicators/criteria of succes Co-operations Setting (s) Programme Key-objectives Founding/Resources Promotion PROCEDURE OF APPLICATION EVALUATION & FOLLOW UP RECORDING NEEDS ANALYSIS

29 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 929 PRELIMINARY DATA Students Psychological Factors Underpinning participation Teachers Self-efficacy Attitudes Knowledge School Profiles Lifestyle Factors Inactivity & Young People A need analysis was carried out in a) a representative cross sectional sample of 950 students from urban areas (11, 14 and 17 years old) b) 103 elementary and secondary PE teachers c) 18 schools. The students answered the “Lifestyle Questionnaire” in order to depict a profile of their PA patterns and habits related to health (dietary patterns, smoking and alcohol consumption). The teachers answered a questionnaire in order to evaluate their knowledge, attitudes and self-efficacy towards teaching HR exercise. A checklist has been used in order to record schools’ provision in sport facilities and audio-visual resources. Project 1: Needs Analysis

30 Results Students: a) Physical activity level was below that recommended for good health in the largest proportion of the sample in all age groups. b) Girls were more inactive than boys in all age groups and can be classified as a target population. c) Physical activity declined dramatically over time, especially for girls. d) Students’ knowledge about healthy choices was limited. e) A large proportion of students were regular smokers. Teachers: a) Limited knowledge (58%) on teaching Heath Related Exercise (HRE) b) Very positive attitudes on participating in a Health Education Program (83%) but only 44,7% were confident (self-efficacy) to overcome the difficulties. Schools: a) Limited provision in extra curricula sport activities. b) Limited provision in sport facilities and audio-visual resources. Project1Project1 The results advocated and justified the need for intervention

31 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 931 Project 2: The Intervention INTERVENTION FOCUS ON 1 Students 2 Teachers 3 Curriculum 4 Out of school co-operation Teachers’ training Resources Teacher’s Book Student’s Book CDs Audio-visual material The intervention strategy focused on: a) The teachers’ training b) The creation and the provision of the necessary resources c) The creation of a positive and enjoyable learning environment for the students and d) The co-operation between school and out of school health and sport alliances.

32 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 932 Method Schools and sample: The intervention was applied in 9 elementary and 5 secondary schools for a period of 7 months. Fourteen (14) PE teachers involved in the project. A quasi-experimental design with two control groups was applied (experimental group N1=839 and control group N2=380). A number of different parameters were measured/estimated at the beginning, in the process and at the end of the program. The intervention process was being monitored in weekly basis by the scientific team and the teachers. Characteristics of the Program: HRE physical education lesson and Health Education Program. Extra curricula activities Co-operation with sport clubs and sport alliances Participation in challenging outdoor activities School festival Project2Project2

33 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 933 Evaluation of the Intervention Indicators of Success Schools Ethos Resources PE Teachers Self - efficacy Attitudes Knowledge Students Behaviour Knowledge PA patterns Participation in organised Sport Club

34 Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 934 Βιβλιογραφία Θεοδωράκης, Ι. & Χασάνδρα, Μ. (2006). Σχεδιασμός Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας. Εκδόσεις Χριστοδουλίδη, Θεσσαλονίκη Κεφάλαιο 4: Μοντέλο σχεδιασμού προγραμμάτων Αγωγής Υγείας (σελ. 47-70)


Κατέβασμα ppt "Μάθημα 321 - Διάλεξη Νο 91 Ανδρέας Αυγερινός Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π. Θράκης 321 - Διάλεξη Νο 9 Μοντέλο σχεδιασμού προγραμμάτων. Α γωγής Υ γείας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google