Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιορισμός της μικροβιακής αύξησης  Επιτυγχάνεται με δύο τρόπους:  Περιορισμό της μικροβιακής αύξησης  Θανάτωση των μικροβιακών κυττάρων  Αποστείρωση:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιορισμός της μικροβιακής αύξησης  Επιτυγχάνεται με δύο τρόπους:  Περιορισμό της μικροβιακής αύξησης  Θανάτωση των μικροβιακών κυττάρων  Αποστείρωση:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιορισμός της μικροβιακής αύξησης  Επιτυγχάνεται με δύο τρόπους:  Περιορισμό της μικροβιακής αύξησης  Θανάτωση των μικροβιακών κυττάρων  Αποστείρωση: θανάτωση κάθε ζωντανού οργανισμού ή ληθαργικής μορφής του  Μόλυνση της καλλιέργειας: μεταφορά ενός ξένου μο χωρίς πρόθεση  Απολύμανση: διαδικασία εξαφάνισης ή καταστροφής μο ικανών να προκαλέσουν μόλυνση, με απολυμαντικά μέσα  Ασηψία: απουσία δυνητικά επικίνδυνων μο από ανθρώπινους ή ζωϊκούς ιστούς, υλικά ή κάποιο δεδομένο περιβάλλον (όχι απαραίτητα αποστείρωση)

2 Περιορισμός της μικροβιακής αύξησης  Μικροβιοκτόνοι παράγοντες: νεκρώνουν ή καταστρέφουν τους μο  Μικροβιοστατικοί παράγοντες: αναστέλλουν την γρήγορη αύξηση των μο  Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να είναι φυσικοί ή χημικοί

3 Περιορισμός της μικροβιακής αύξησης Η δράση των φυσικο-χημικών παραγόντων εξαρτάται από: Η δράση των φυσικο-χημικών παραγόντων εξαρτάται από:  Είδος των μο  Φυσική κατάσταση των μο  Περιεχόμενο οργανικό υλικό του περιβάλλοντος  pH

4 Στόχοι των αντιμικροβιακών παραγόντων  Κυττοπλασματική μεμβράνη του μικροβιακού κυττάρου  Κυτταρικό τοίχωμα  Ένζυμα  Βλάβες στο DNA, RNA

5 Φυσικές μέθοδοι περιορισμού της μικροβιακής αύξησης  Θερμότητα  Διήθηση  Ψύξη  Αφυδάτωση  Οσμωτική πίεση  Ακτινοβολία

6 Θερμότητα  Που οφείλεται η δράση της θερμότητας; Μετουσίωση των πρωτεϊνών Μετουσίωση των πρωτεϊνών Απαμίνωση των νουκλεϊκών οξέων Απαμίνωση των νουκλεϊκών οξέων Σημαντικές βλάβες στα λιπίδια των μεμβρανών κ.α. Σημαντικές βλάβες στα λιπίδια των μεμβρανών κ.α.  Σημείο θερμικού θανάτου: χαμηλότερη θερμοκρασία στην οποία όλοι οι μο που βρίσκονται σε ένα εναιώρημα θανατώνονται σε 10min  Χρόνος θερμικού θανάτου: ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για να θανατωθούν όλοι οι μ.ο. μίας υγρής καλλιέργειας σε δεδομένη θερμοκρασία

7 Θερμότητα  Ξηρή θερμότητα Έκθεση σε γυμνή φλόγα Έκθεση σε γυμνή φλόγα Κλίβανος θερμού αέρα Κλίβανος θερμού αέρα  Υγρή θερμότητα Βρασμός Βρασμός Υπέρθερμος ατμός (αυτόκαυστο, 120 o C, 1.2Atm, 20min) Υπέρθερμος ατμός (αυτόκαυστο, 120 o C, 1.2Atm, 20min)  Παστερίωση Κλασική παστερίωση: 63 o C, 30min Κλασική παστερίωση: 63 o C, 30min HTST: 72 o C, 15sec HTST: 72 o C, 15sec

8

9 Aκτινοβολία  Ιονίζουσα ακτινοβολία (ακτίνες γ, ακτίνες Χ, ακτίνες ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας)  Μη ιονίζουσα ακτινοβολία (ακτίνες UV)

10 Συσκευές αποστείρωσης με διήθηση

11 Θάλαμος νηματικής ροής

12 Χημικές μέθοδοι MIC: ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωση του παράγοντα που απαιτείται για την παρεμπόδιση της αύξησης

13 Αντιμικροβιακοί παράγοντες Αντισηπτικά: χημικοί παράγοντες που θανατώνουν μο, ή αναστέλλουν την ανάπτυξή τους και έχουν αρκετά χαμηλή τοξικότητα για να επαλείφονται σε ζωντανούς ιστούς  Αλκόολη 60-85%  Ενώσεις φαινόλης  Κατιοντικά απορρυπαντικά (χλωριούχο βενζαλκόνιο)  Υπεροξείδιο του υδρογόνου  Ιωδιοφόρες ενώσεις του ιωδίου σε δμ (Betadine)  Νιτρικός άργυρος

14 Αντιμικροβιακοί παράγοντες  Απολυμαντικά: όσες χημικές ουσίες θανατώνουν μο και εφαρμόζονται μόνο σε άψυχα αντικείμενα  Αποστειρωτικά: απολυμαντικές ουσίες που υπό κατάλληλες συνθήκες μπορούν να θανατώσουν μο και χρησιμοποιούνται σε άψυχα αντικείμενα και επιφάνειες  Αλκοόλη 60-85%  Κατιοντικά απορρυπαντικά (ενώσεις του 4ταγούς αμμωνίου)  Ενώσεις χλωρίου › (τρόφιμα, νερό)  Θειϊκός χαλκός  Οξείδιο του αιθυλενίου (αέριο)  Φορμαλδεύδη  Γλουταραλδεύδη  Υπεροξείδιο του υδρογόνου  Όζον  Φαινολικές ενώσεις

15 Αντιμικροβιακοί παράγοντετς χορηγούμενοι in vivo Χημιοθεραπευτικοί παράγοντες  Ταξινομούνται βάσει δομής ή δράσης  Κάθε χρόνο παράγονται τουλάχιστον 500τ  Χωρίζονται σε: συνθετικούς παράγοντες και σε αντιβιοτικά

16 Συνθετικοί χημιοθεραπευτικοί παράγοντες Ανάλογα αυξητικών παραγόντων: μοιάζουν με κάποιο αυξητικό παράγοντα του παθογόνου αλλά παρεμποδίζουν τη χρήση του  Σουλφοναμιδικά φάρμακα π.χ. το σουλφονιλαμίδιο ανάλογο του π-αμινοβενζοϊκού οξέος, το δρα αναστέλλοντας τη σύνθεση του φολικού (πρόδρομη ουσία των νουκλεϊκών οξέων). Δρα ενάντια στα βακτήρια  Άλλα ανάλογα π.χ. ισονιαζίδιο ανάλογο του νικοτιναμιδίου (βιταμίνη): αποτελεσματικότερο φάρμακο κατά του Mycobacterium tuberculosis

17 Αντιβιοτικά Χημικές ενώσεις που παράγονται από συγκεκριμένους μο και θανατώνουν ή αναστέλλουν την αύξηση κάποιων μο Ημισυνθετικά αντιβιοτικά Ευρέος φάσματος αντιβιοτικά Κινολόνες: συνθετικά αντιβιοτικά αλληλεπιδρούν με την βακτηριακή DNA γυράση. Δραστικές απέναντι σε Gram+ και Gram- βακτήρια

18 Στόχοι της αντιβιοτικής δράσης  Κυττοπλασματική μεμβράνη του βακτηριακού κυττάρου (πολυμυξίνες)  Κυτταρικό τοίχωμα (βανκμυκίνη, β- λακτάμης)  Πρωτεϊνοσύνθεση (μακρολίδια & τετρακυκλίνες)  Βλάβες στο DNA, RNA (ριφαμπίνη)

19 Ευχαριστώ!!!


Κατέβασμα ppt "Περιορισμός της μικροβιακής αύξησης  Επιτυγχάνεται με δύο τρόπους:  Περιορισμό της μικροβιακής αύξησης  Θανάτωση των μικροβιακών κυττάρων  Αποστείρωση:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google