Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο Υπολογιστής Ένας αναλογικός υπολογιστής (Αγγλ: analog computer) είναι μια μορφή υπολογιστή που χρησιμοποιεί συνεχή φυσικά φαινόμενα όπως ηλεκτρικές,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο Υπολογιστής Ένας αναλογικός υπολογιστής (Αγγλ: analog computer) είναι μια μορφή υπολογιστή που χρησιμοποιεί συνεχή φυσικά φαινόμενα όπως ηλεκτρικές,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Ο Υπολογιστής Ένας αναλογικός υπολογιστής (Αγγλ: analog computer) είναι μια μορφή υπολογιστή που χρησιμοποιεί συνεχή φυσικά φαινόμενα όπως ηλεκτρικές, μηχανικές, ή υδραυλικές ποσότητες, για να μοντελοποιήσει το πρόβλημα που λύνει. Μετά την εδραίωση των ημιαγωγών ως το κύριο τμήμα μίας ηλεκτρικής/ηλεκτρονικής συσκευής, άρχισαν να εμφανίζονται και οι πρώτοι ηλεκτρονικοί αναλογικοί υπολογιστές. Ο σκοπός τους ήταν να κάνουν συγκεκριμένες πράξεις, όπως για παράδειγμα πρόσθεση και αφαίρεση, με απεικόνιση σε όργανο κινητής βελόνας απεικόνισης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το κύκλωμα ενός τελεστικού ενισχυτή, ο οποίος ουσιαστικά είναι ένας διαφορικός αναλογικός υπολογιστής, που ανάλογα με τη συνδεσμολογία του μπορεί να κάνει άθροιση, αφαίρεση, αδιαφορισμό κτλ.Αγγλ:υπολογιστή

3 Η κίνηση των δεικτών ενός ρολογιού γίνεται με ψηφιακό τρόπο??? Τα ψηφιακά ρολόγια χρησιμοποιούν αριθμούς για να δείξουν τον χρόνο.... Αναλογικά λέγονται τα ρολόγια που μας δείχνουν την ώρα μέσω δεικτών, είτε αυτοί...δραστηριοτήτων του άρχισε να γίνεται επιτακτική η ανάγκη για μέτρηση του χρόνου…... Μετατρέπεται σε περιστροφική κίνηση στα γρανάζια, τα οποία με τη σειρά τους.

4 Εφαρμογές Πολυμέσων Τα Πολυμέσα είναι ο κλάδος της πληροφορικής τεχνολογίας που ασχολείται με τον συνδυασμό ψηφιακών δεδομένων πολλαπλών μορφών, δηλ. κειμένου, γραφικών εικόνας, κινούμενης εικόνας (animation), ήχου και βίντεο, για την αναπαράσταση, παρουσίαση, αποθήκευση, μετάδοση και επεξεργασία πληροφοριών.animationήχουπληροφοριών

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ/MULTIMEDIA Ετυμολογικά: Η λέξη multimedia προέρχεται από τους λατινικούς όρους multus = πολλαπλός, πολυάριθμος + medium = μέσο, κέντρο, μεσολαβητής. Στο σύνολο multimedia = πολλαπλοί μεσολαβητές ή πολλαπλά μέσα, που σχετίζονται με κάποιο είδος χειρισμού πληροφορίας.multimediaπληροφορίας

6 Εφαρμογές Πολυμέσων Τα πολυμέσα εμπλέκονται & εφαρμόζονται σε πολλούς διαφορετικούς τομείς στην καθημερινή μας ζωή, όπως εκπαίδευση & επιμόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση, ψυχαγωγία, πωλήσεις & διαφημίσεις, περίπτερα παροχής πληροφοριών (kiosks), Internet, ψηφιακές βιβλιοθήκες, κ.ά. Σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητο οι εφαρμογές πολυμέσων να επικοινωνούν μέσω δικτύου με άλλους υπολογιστές. Παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) πολυμέσων και η τηλεδιάσκεψη. Τα εργαλεία συγγραφής εφαρμογών πολυμέσων είναι ειδικά προγράμματα με τα οποία μπορούμε να αναπτύξουμε γρήγορα και αξιόπιστα μια πολυμεσική εφαρμογή.Internetεργαλεία συγγραφής

7 Αυτού του είδους οι εφαρμογές αναφέρονται ως πολυμεσικές εφαρμογές, τίτλοι πολυμέσων ή πολυμέσα και αποτελούν σήμερα μια από τις πιο δυναμικά εξελισσόμενες τεχνολογίες στον χώρο της πληροφορικής, με πρακτικές εφαρμογές σε πολλούς διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας, όπως εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση!!!!!!!!!!

8 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των δικτύων

9 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των δικτύων καινοτομίας Το βασικότερο κίνητρο για συνεργασία στα δίκτυα καινοτομίας, κυρίως για τις ΜΜΕ, είναι η προσδοκία ότι θα υλοποιήσουν τους στόχους τους ευκολότερα και αποτελεσματικότερα μέσω της συνεργασίας, παρά μεμονωμένα και ότι πιθανώς θα κερδίσουν άμεσα οφέλη. Το ακόλουθο σχήμα δείχνει συνοπτικά και με τη μορφή γενικών παραδειγμάτων τα προσδοκώμενα οφέλη κατά τη συνεργασία και τις κοινές ενέργειες στα δίκτυα καινοτομίας:

10 Μειονεκτήματα των δικτύων Πέρα από τα θετικά των δικτύων καινοτομίας, θα πρέπει να λάβετε υπόψη και κάποια από τα αρνητικά στοιχεία τους πριν προχωρήσετε σε κάποια συνεργασία. Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει μερικά γενικά παραδείγματα πιθανών μειονεκτημάτων. Πολλά από αυτά τα μειονεκτήματα μπορούν να προληφθούν ή να μετριαστούν κατά το στάδιο προετοιμασίας της ανάπτυξης ενός δικτύου, με τη σύναψη ενός συμβολαίου που θέτει τους κανονισμούς της συνεργασίας.

11 Τοπικά Δίκτυα

12 Τι είναι τα τοπικά δίκτυα Ένα τοπικό δίκτυο υπολογιστών (αγγλ. Local Area Network, συντ.. LAN) είναι ένα σύνολο συνδεδεμένων υπολογιστών που εκτείνονται σε περιορισμένη γεωγραφική περιοχή. Τοπικό μπορεί να είναι ένα δίκτυο ενός ή περισσότερων δωματίων, ενός κτιρίου ή ακόμα και κοντινών κτιρίων. Χρησιμοποιούνται ευρύτατα για να συνδέουν προσωπικούς υπολογιστές και σταθμούς εργασίας σε επιχειρήσεις, με σκοπό την κοινή χρήση των μέσων (π.χ. των εκτυπωτών) και την ανταλλαγή πληροφοριών. Για παράδειγμα, το δίκτυο μιας εταιρείας που έχει αποθήκες, τμήμα παραγγελιών, λογιστήριο και άλλες υπηρεσίες στο ίδιο κτίριο αποτελεί ένα τοπικό δίκτυο. Τα LAN διακρίνονται από τα άλλα είδη δικτύων με βάση τρία χαρακτηριστικά: (1) το μέγεθος, (2) την τεχνολογία μετάδοσης και (3) την τοπολογία τους.αγγλ.συντ..υπολογιστώντοπολογία

13 Τα τοπικά δίκτυα είναι περιορισμένου μεγέθους, που σημαίνει ότι ο χρόνος μετάδοσης στη χειρότερη περίπτωση είναι φραγμένος και γνωστός εκ των προτέρων. Η γνώση του ορίου αυτού επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων τεχνικών που αλλιώς θα ήταν ανέφικτες. Επίσης, απλοποιεί τη διαχείριση του δικτύου. Το λειτουργικό σύστημα μπορεί να είναι ένα ολοκληρωμένο λειτουργικό σύστημα δικτύου ή συνδυασμός λειτουργικών συστημάτων με δικτυακές δυνατότητες ή επεκτάσεις. Οι υπολογιστές αυτοί μπορούν να είναι οποιασδήποτε κατηγορίας μεγέθους και δυνατοτήτων.λειτουργικό σύστημα

14 Φυσικό Επίπεδο Τα τοπικά δίκτυα εφαρμόζουν συνήθως τις προδιαγραφές του φυσικού επιπέδου Ethernet. Οι κόμβοι ενός τοπικού δικτύου συνδέονται μεταξύ τους με ενσύρματο ή ασύρματο δίαυλο επικοινωνίας. Η σύνδεση επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας μια κάρτα δικτύου, τη σειριακή θύρα του υπολογιστή ή άλλες παρόμοιες θύρες. Το φυσικό μέσο μετάδοσης συνήθως είναι κάποιος τύπος καλωδίου χαλκού (π.χ. ομοαξονικό, συνεστραμμένο ζεύγος κτλ.) ή ακόμα και οπτικές ίνες (δίκτυο FDDI).φυσικού επιπέδου Ethernetκόμβοικάρτα δικτύουσειριακή θύραομοαξονικόσυνεστραμμένο ζεύγοςοπτικές ίνεςFDDI

15 Μνήμη RAM, Κάρτα γραφικών και Κάρτα ήχου Σε πολλές εφαρμογές της τεχνολογίας ακούμε τη λέξη: «ψηφιακός». Ο υπολογιστής κατασκευάστηκε, ώστε να είναι ψηφιακός και «καταλαβαίνει» μόνο δύο διαφορετικές τιμές, τις: 1 (περνάει ρεύμα) και 0 (δεν περνάει ρεύμα). Για να μπορούμε να δίνουμε εντολές στον υπολογιστή, χρησιμοποιούμε ένα αλφάβητο από 256 χαρακτήρες, που ονομάζεται κώδικας ASCII. Ο κάθε χαρακτήρας από τον κώδικα ASCII μπορεί να αναπαρασταθεί με οχτώ ψηφία από 0 και 1, δηλαδή οχτώ bit. Για το λόγο αυτό τα οχτώ bit τα ονομάσαμε Byte. Ένα Byte είναι η μονάδα μέτρησης των χαρακτήρων που στέλνουμε στον υπολογιστή ή αποθηκεύουμε στη μνήμη του.

16 Κάρτα Γραφικών Η κάρτα γραφικών είναι τμήμα ενός υπολογιστή, το οποίο λαμβάνει δεδομένα από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) για να τα μετατρέψει σε εικόνα, η οποία θα προβληθεί στην οθόνη.υπολογιστήΚεντρική Μονάδα Επεξεργασίαςοθόνη Η κάρτα γραφικών είναι μια πλακέτα κυκλωμάτων, η οποία περιλαμβάνει έναν επεξεργαστή και κυκλώματα μνήμης RAM. Διαθέτει επίσης ένα μικροκύκλωμα (chip) εισόδου / εξόδου (BIOS), το οποίο αποθηκεύει τις ρυθμίσεις της κάρτας και εκτελεί διαγνωστικά για τη μνήμη, την είσοδο και την έξοδο κατά την εκκίνηση του συστήματος. Ο επεξεργαστής γραφικών της κάρτας, που ονομάζεται μονάδα επεξεργασίας γραφικών (Graphics Processing Unit, GPU), είναι παρόμοιος με τον επεξεργαστή ενός υπολογιστή. Μια GPU, ωστόσο, έχει σχεδιαστεί ειδικά για την εκτέλεση των πολύπλοκων μαθηματικών και γεωμετρικών υπολογισμών που είναι απαραίτητοι για την απόδοση γραφικών. Μερικές από τις ταχύτερες GPUs διαθέτουν περισσότερα τρανζίστορ από το μέσο όρο της CPU. Μια GPU παράγει πολλή θερμότητα, έτσι ώστε να είναι απαραίτητη η χρήση ενός ανεμιστήρα (μερικές κάρτες γραφικών διαθέτουν και σύστημα υδρόψυξης).κυκλωμάτωνRAMμικροκύκλωμαGPUτρανζίστορ

17 Στοιχεία καρτών γραφικών Εκτός από την επεξεργαστική της ισχύ, η GPU χρησιμοποιεί ειδικό προγραμματισμό για καλύτερη ανάλυση της χρήσης των δεδομένων. Οι εταιρείες AMD και nVidia παράγουν τη συντριπτική πλειοψηφία των GPU για την παγκόσμια αγορά. Και οι δύο εταιρείες έχουν αναπτύξει τις δικές τους καινοτομίες και βελτιώσεις για τις επιδόσεις των GPU. Για να βελτιωθεί η ποιότητα της εικόνας, χρησιμοποιούνται οι εξής τεχνικές: Anti aliasing πλήρους οθόνης (FSAA), που απαλύνει τις άκρες του τρισδιάστατου αντικειμένου Ανισότροπο φιλτράρισμα (AF), το οποίο καθιστά τις εικόνες ευκρινέστερες. Κάθε εταιρεία έχει επίσης αναπτύξει ειδικές τεχνικές για να βοηθήσει την GPU για την απόδοση καλύτερων χρωμάτων, σκίασης, υφής και άλλων στοιχείων της εικόνας. Σημαντικό χαρακτηριστικό, επίσης, σε μια κάρτα γραφικών είναι και ο ρυθμός ανανέωσης πλαισίων (frame rate). Η αρχή λειτουργίας κινούμενων γραφικών στον υπολογιστή είναι η ίδια με αυτήν του κινηματογράφου: Προβάλλονται στην οθόνη 24 διαδοχικές εικόνες (frames, πλαίσια) ανά δευτερόλεπτο, προκειμένου η κινούμενη εικόνα να εμφανίζει σωστή ροή, χωρίς διακοπές, στο θεατή. Ο ρυθμός αυτός εξαρτάται τόσο από τον επεξεργαστή και τη μνήμη RAM που διαθέτει η κάρτα όσο και από ειδικό λογισμικό, που συνήθως ενσωματώνεται σε αυτήν.

18 Κάρτα Ήχου Η κάρτα ήχου είναι μια κάρτα επέκτασης του ηλεκτρονικού υπολογιστή που μπορεί να εισάγει και εξάγει ήχο υπό τον έλεγχο ειδικών προγραμμάτων. Τυπικές χρήσεις μιας κάρτας ήχου περιλαμβάνουν την παροχή του ηχητικού συστατικού για εφαρμογές πολυμέσων όπως η σύνθεση μουσικής, επεξεργασία βίντεο ή ήχου, παρουσίαση/εκπαίδευση, και ψυχαγωγία (παιχνίδια). Διάφοροι ηλεκτρονικοί υπολογιστές διαθέτουν ενσωματωμένες δυνατότητες αναπαραγωγής ή/και επεξεργασίας ήχου, ενώ άλλοι συμπεριλαμβάνουν ειδικές κάρτες επέκτασης προκειμένου να προστεθεί η κάρτα ήχου όταν τη χρειαστεί ο χειριστής.κάρτα επέκτασηςηλεκτρονικού υπολογιστήήχο

19 Εικόνες Καρτών Ήχου,Γραφικών και Μνήμη RAM

20 Το εσωτερικό του Υπολογιστή Υπολογιστής έχει δύο ειδών μνήμες: την Κύρια και την Βοηθητική Μνήμη. Κύρια Μνήμη Μνήμη RAM (Μνήμη τυχαίας προσπέλασης, Random Access Memory) Μνήμη ROM (Μνήμη Μόνο για Ανάγνωση, Read Only Memory) Μνήμη RAM (Μνήμη τυχαίας προσπέλασης, Random Access Memory)

21 Η Μνήμη RAM είναι το τμήμα της κύριας μνήμης όπου αποθηκεύονται προσωρινά οι πληροφορίες. Χαρακτηριστικά Μνήμης RAM Χωρητικότητα RAM σε πολλαπλάσια του Byte. Χρόνος προσπέλασης (σε ns, τρισεκατομμυριοστά του δευτερολέπτου) – ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων (σε MB/s) Τύπος (π.χ. DDR, 64 bit = 8 byte στο κάθε «κουτί») [DDR3-800 = 800x8=6400 MB/s]

22 Χαρακτηριστικά σκληρού δίσκου: Χωρητικότητα: Η χωρητικότητα του σκληρού δίσκου μετριέται με Byte και πολλαπλάσια του Byte (ενδεικτικά 500 GB), Ταχύτητα Περιστροφής: Καθορίζει πόσο γρήγορα περιστρέφεται ο σκληρός δίσκος. Μετριέται σε περιστροφές ανά λεπτό (revolutions per minute, rpm). (π.χ. 5400 rpm, 7200 rpm), Χρόνος αναζήτησης: μετριέται σε ms, Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων: η ταχύτητα με την οποία μεταφέρονται τα δεδομένα από και προς τον σκληρό δίσκο. Μετριέται σε bit ανά δευτερόλεπτο (bits per second, b/s) ή σε byte ανά δευτερόλεπτο (bytes per second, B/s).

23 Εικόνες σκληρών δίσκων

24 Σωτήρης Κόσυβας Παναγιώτης Θωμόπουλος Τάξη Β΄1 Υπεύθυνος Καθηγητής : Μπουλογεώργος Στέφανος

25 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας !!!!


Κατέβασμα ppt "Ο Υπολογιστής Ένας αναλογικός υπολογιστής (Αγγλ: analog computer) είναι μια μορφή υπολογιστή που χρησιμοποιεί συνεχή φυσικά φαινόμενα όπως ηλεκτρικές,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google