Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΞΑΤΜΙΣΙΔΙΑΠΝΟΗ P= E +I+R. η θερμοκρασία του νερού.η θερμοκρασία του νερού. Η θερμοκρασία και η απόλυτη υγρασία του στρώματος του αέρα που είναι αμέσως.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΞΑΤΜΙΣΙΔΙΑΠΝΟΗ P= E +I+R. η θερμοκρασία του νερού.η θερμοκρασία του νερού. Η θερμοκρασία και η απόλυτη υγρασία του στρώματος του αέρα που είναι αμέσως."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΞΑΤΜΙΣΙΔΙΑΠΝΟΗ P= E +I+R

2 η θερμοκρασία του νερού.η θερμοκρασία του νερού. Η θερμοκρασία και η απόλυτη υγρασία του στρώματος του αέρα που είναι αμέσως επάνω από την εξατμιζόμενη επιφάνεια.Η θερμοκρασία και η απόλυτη υγρασία του στρώματος του αέρα που είναι αμέσως επάνω από την εξατμιζόμενη επιφάνεια. Ο άνεμος που απομακρύνει τους υδρατμούς από την περιοχή της εξατμιζόμενης επιφάνειας και διατηρεί χαμηλή την απόλυτη υγρασίαΟ άνεμος που απομακρύνει τους υδρατμούς από την περιοχή της εξατμιζόμενης επιφάνειας και διατηρεί χαμηλή την απόλυτη υγρασία Η πίεση των υδρατμών στην επιφάνεια και στο υπερκείμενο στρώμα αέρος.Η πίεση των υδρατμών στην επιφάνεια και στο υπερκείμενο στρώμα αέρος. Η ποσότητα των αλάτων που είναι διαλυμένα στο νερό.Η ποσότητα των αλάτων που είναι διαλυμένα στο νερό. Το βάθος της επιφάνειας του υπόγειου νερού.Το βάθος της επιφάνειας του υπόγειου νερού. Τη δομή και τη σύσταση του εδάφουςΤη δομή και τη σύσταση του εδάφους Τις βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με την εποχή και τον τρόπο που πραγματοποιούνται.Τις βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με την εποχή και τον τρόπο που πραγματοποιούνται. Οι σπουδαιότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την εξάτμιση είναι:

3 Οι παράγοντες που επηρεάζουν η διαπνεόμενη ποσότητα νερού πέρα απ’ αυτούς που αναφέρθηκαν για την εξάτμιση είναι και οι ακόλουθοι: Το είδος, η πυκνότητα και το μέγεθος ή στάδιο ανάπτυξης της βλάστησης και των καλλιεργειών.Το είδος, η πυκνότητα και το μέγεθος ή στάδιο ανάπτυξης της βλάστησης και των καλλιεργειών. Η υγρασία του εδάφουςΗ υγρασία του εδάφους Η εποχή του έτουςΗ εποχή του έτους Οι καιρικές συνθήκεςΟι καιρικές συνθήκες

4 Εξατμισήμετρα

5 Μέθοδος COUTAGNE Ο τύπος εφαρμόζεται για και το Ρ εκφράζεται σε μέτρα Ε=Ρ-λΡ 2 Ε = εξατμοδιαπνοή Ρ = βροχοπτώσεις

6 Μέθοδος D. BURDOΝ - N. PAPAKIS

7 Αν το ετήσιο ύψος των κατακρημνισμάτων είναι μεγαλύτερο από 1000mm, τότε σαν εξατμισιδιαπνοή λαμβάνονται τα 500mm των βροχοπτώσεων των 150 ημερών, του χρονικού διαστήματος Νοεμβρίου - Μαρτίου, συν τις βροχοπτώσεις των υπολοίπων μηνών. Δηλαδή αν έχουμε π.χ. ετήσιο ύψος βροχής 1200mm και την περίοδο Νοεμβρίου - Μαρτίου 980 mm, ενώ την περίοδο Απριλίου - Οκτωβρίου 220mm, σαν εξατμισιδιαπνοή θα λάβουμε Ε=500+220=720mm άρα στα 1200720 100Χ Χ=60% Μέθοδος D. BURDOΝ - N. PAPAKIS

8 Για περιοχές όπου το ύψος βροχής είναι μικρότερο από 1000mm και μεγαλύτερο από 250mm, λαμβάνεται σαν εξατμοδιαπνοή το 50% των βροχοπτώσεων του χρονικού διαστήματος μεταξύ των μηνών Νοεμβρίου - Μαρτίου συν τις βροχοπτώσεις των υπόλοιπων μηνών. Π.χ. αν έχουμε βροχοπτώσεις μεταξύ των μηνών Νοεμβρίου - Μαρτίου 400mm και μεταξύ Απριλίου - Οκτωβρίου 150mm, σαν εξατμοδιαπνοή θα πάρουμε Ε=400.0,5+150=350mm άρα 63,5%.

9 Μέθοδος THORNTHWAITE e T = 1,6 (10Τ/Ι) α e Τ = μη διορθωμένη δυνητική εξατμοδιαπνοή σε mm Τ = μέση μηνιαία θερμοκρασία αέρα σε ο C Ι = δείκτης θερμότητας α = κυβική συνάρτηση του Ι α = 6,75.10 -7 Ι 3 -7,71,10 -5 Ι 2 +1,792.10 -2 +0,49239

10 Διάγραμμα μέσων μηνιαίων βροχοπτώσεων και μηνιαίας δυνητικής εξατμισοδιαπνοής. Η ποσότητα του νερού που αντιστοιχεί στην περιοχή Α παραμένει για κατείσδυση και απορροή

11 Μέθοδος TURC Για να έχει πιο ακριβή αποτελέσματα πρέπει στην περιοχή να έχουμε υψηλές βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες και η λεκάνη να μην περιέχει ανθρακικούς καρστικούς σχηματισμούς. Ε = ετήσια πραγματική εξατμισιδιαπνοή P = μέσο ετήσιο ύψος βροχής σε mm L = συντελεστής = με 300+25Τ+0,05Τ 3 T = μέση ετήσια θερμοκρασία σε βαθμούς ο C. Διόρθωση T=ΣpiTi/Σpi

12 ΚΑΤΕΙΣΔΥΣΗ P=E+ I +R

13 Κατείσδυση είναι το σύνολο των διαδικασιών με τις οποίες το νερό της βροχής περνά στο έδαφος και εν συνεχεία διεισδύει στα βαθύτερα στρώματα, αναπληρώνοντας έτσι τη φυσική υγρασία (νερό κατακράτησης) και δημιουργεί ή προστίθεται στους υδροφόρους ορίζοντες (νερό βαρύτητας)

14 Το ποσό του νερού των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων που διαπερνά το έδαφος ονομάζεται Ολική Κατείσδυση ενώ εκείνο που συναντά τον υδροφόρο ορίζοντα λέγεται Ενεργός Κατείσδυση

15 Κατείσδυση είναι η διείσδυση από την επιφάνεια του εδάφους μέσα στο έδαφος και το υπέδαφος νερού που προέρχεται αποκλειστικά από ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα Διήθηση είναι η προς τα κάτω κίνηση νερού που δεν έχει άμεση σχέση με ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα (π.χ. νερού κοιτών ποταμών) ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΕΙΣΔΥΣΗΣ - ΔΙΗΘΗΣΗΣ

16 Είναι η ικανότητα ενός εδάφους – σχηματισμού να απορροφά το νερό της βροχής. Αριθμητικά αντιστοιχεί στη μέγιστη ένταση τα βροχής που μπορεί να απορροφήσει το συγκεκριμένο έδαφος – σχηματισμός χωρίς να επιτρέπει τη φυσική επιφανειακή απορροή. Εκφράζεται σε mm/h ή mm/min. ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΤΕΙΣΔΥΣΗΣ

17 Η μορφολογική κλίση. Όσο μεγαλύτερη είναι η μορφολογική κλίση μιας επιφάνειας τόσο μικρότερο ποσό νερού των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων κατεισδύει ενώ αντίθετα μεγάλη ποσότητα νερού απορρέει επιφανειακά. Συνεπώς λεκάνες με μικρές μορφολογικές κλίσεις ευνοούν την επιφανειακή απορροή και περιορίζουν την κατείσδυση.Η μορφολογική κλίση. Όσο μεγαλύτερη είναι η μορφολογική κλίση μιας επιφάνειας τόσο μικρότερο ποσό νερού των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων κατεισδύει ενώ αντίθετα μεγάλη ποσότητα νερού απορρέει επιφανειακά. Συνεπώς λεκάνες με μικρές μορφολογικές κλίσεις ευνοούν την επιφανειακή απορροή και περιορίζουν την κατείσδυση. Η λιθολογική σύσταση. Αν η λεκάνη απορροής καταλαμβάνεται από πετρώματα μικρής διαπερατότητας ευνοείται η επιφανειακή απορροή. Αντίθετα λεκάνες που καταλαμβάνονται από υδροπερατά πετρώματα ευνοούν την κατείσδυση.Η λιθολογική σύσταση. Αν η λεκάνη απορροής καταλαμβάνεται από πετρώματα μικρής διαπερατότητας ευνοείται η επιφανειακή απορροή. Αντίθετα λεκάνες που καταλαμβάνονται από υδροπερατά πετρώματα ευνοούν την κατείσδυση. Παράγοντες που επηρεάζουν την κατείσδυση

18 Χοντρά χαλίκια28Άμμος θινών 45 Χαλίκια μέσου μεγέθους32Αιολική γη49 Χαλίκια μικρού μεγέθους34Τύρφη92 Χοντρή άμμος39Κρυσταλλικός σχιστόλιθος38 Μεσόκοκκος άμμος39Ιλύτης35 Λεπτόκοκκος "43Συμπαγής άργιλος43 Ιλύς46Αργιλικός σχιστόλιθος6 Άργιλος42Τόφφος41 Ψαμμίτης λεπτόκοκκος33Βασάλτης17 Ψαμμίτης μεσόκοκκος37Αποσαθρωμένος γάβρος19 Ασβεστόλιθος30Αποσαθρωμένος γρανίτης45 Δολομίτης26 Αντιπροσωπευτικές τιμές πορώδους υλικό πορώδες υλικό πορώδες

19 Παράγοντες που επηρεάζουν την κατείσδυση Η φυτοκάλυψη. Η βλάστηση ανάλογα βέβαια με τον τύπο και το στάδιο ανάπτυξης, στο οποίο βρίσκεται, ευνοεί την συγκράτηση μέρους του νερού των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων. Από το νερό αυτό μια ποσότητα μπορεί να κατεισδύσει ενισχύοντας το υπόγειο νερό.Η φυτοκάλυψη. Η βλάστηση ανάλογα βέβαια με τον τύπο και το στάδιο ανάπτυξης, στο οποίο βρίσκεται, ευνοεί την συγκράτηση μέρους του νερού των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων. Από το νερό αυτό μια ποσότητα μπορεί να κατεισδύσει ενισχύοντας το υπόγειο νερό. Η ένταση και η διάρκεια της βροχόπτωσης. Ραγδαίες βροχοπτώσεις ευνοούν την επιφανειακή απορροή. Αντίθετα βροχοπτώσεις μεγάλης διάρκειας και μικρής έντασης ευνοούν την κατείσδυση. Οι βροχές αυτού του είδους θεωρούνται ιδανικές για τον εμπλουτισμό των υδροφόρων οριζόντων.Η ένταση και η διάρκεια της βροχόπτωσης. Ραγδαίες βροχοπτώσεις ευνοούν την επιφανειακή απορροή. Αντίθετα βροχοπτώσεις μεγάλης διάρκειας και μικρής έντασης ευνοούν την κατείσδυση. Οι βροχές αυτού του είδους θεωρούνται ιδανικές για τον εμπλουτισμό των υδροφόρων οριζόντων. Η υγρασία του εδάφους. Όσο μεγαλύτερη είναι η υγρασία του εδάφους τόσο μικρότερη ποσότητα νερού απαιτείται για την ύγρανση των ανώτερων στρωμάτων του εδάφους και συνεπώς μεγαλύτερη ποσότητα νερού κατεισδύει και καταλήγει στους υδροφόρους ορίζοντες.Η υγρασία του εδάφους. Όσο μεγαλύτερη είναι η υγρασία του εδάφους τόσο μικρότερη ποσότητα νερού απαιτείται για την ύγρανση των ανώτερων στρωμάτων του εδάφους και συνεπώς μεγαλύτερη ποσότητα νερού κατεισδύει και καταλήγει στους υδροφόρους ορίζοντες. Η παρουσία πάγου ή χιονιού.Η παρουσία πάγου ή χιονιού. Η εποχή του έτους. Για περιοχές με κλιματολογικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν τη χώρα μας η εποχή του έτους που ευνοεί την κατείσδυση του νερού των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων είναι η περίοδος από Οκτώβριο - Μάρτιο.Η εποχή του έτους. Για περιοχές με κλιματολογικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν τη χώρα μας η εποχή του έτους που ευνοεί την κατείσδυση του νερού των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων είναι η περίοδος από Οκτώβριο - Μάρτιο.

20 Μέτρηση της κατείσδυσης Με την παρακολούθηση της παροχής των πηγών σε όλη τη διάρκεια του έτους. Με τη χρήση ειδικών συσκευών ή εγκαταστάσεων που ονομάζονται λυσίμετρα. Με τη μεθοδολογία που θα εφαρμόσουμε

21 800 1000 1200 1400 1600 1400 1200


Κατέβασμα ppt "ΕΞΑΤΜΙΣΙΔΙΑΠΝΟΗ P= E +I+R. η θερμοκρασία του νερού.η θερμοκρασία του νερού. Η θερμοκρασία και η απόλυτη υγρασία του στρώματος του αέρα που είναι αμέσως."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google