Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μεθοδολογία Έρευνας Π.Τ.Ε.Α. Μάθημα 23/10/2015 Ηλίας Αβραμίδης Tel: 24210 74853.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μεθοδολογία Έρευνας Π.Τ.Ε.Α. Μάθημα 23/10/2015 Ηλίας Αβραμίδης Tel: 24210 74853."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μεθοδολογία Έρευνας Π.Τ.Ε.Α. Μάθημα 23/10/2015 Ηλίας Αβραμίδης email: avramidis@uth.gravramidis@uth.gr Tel: 24210 74853

2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

3 Πειραματική Έρευνα Experimental  Έχει ως σκοπό τον έλεγχο όσο το δυνατό περισσότερων παραγόντων (μεταβλητών) και τη διαφοροποίηση μιας μεταβλητής με σκοπό την εξέταση της επίδρασης της πάνω σε μία άλλη μεταβλητή  Με αυτόν τον τρόπο ελαττώνονται όλες οι εναλλακτικές εξηγήσεις του φαινομένου  Υποβάλλει σε έλεγχο υποθέσεις που αφορούν σχέσεις αιτίας και αιτιατού Πείραμα (Τ x ) Μέτρηση 1 (Ο 1 ) Μέτρηση 2 (Ο 2 )

4 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ο σκοπός της πειραματικής έρευνας είναι η εύρεση αιτιωδών σχέσεων μεταξύ φαινομένων Η κεντρική ιδέα πίσω από την πειραματική έρευνα είναι ο έλεγχος - Αν δοθεί το Χ, τότε θα συμβεί το Υ - Αν δεν δοθεί το Χ, τότε δεν θα συμβεί το Υ Επαναληπτότητα

5 Μερικά πειραματικά σχέδια R = τυχαία τοποθέτηση των συμ/ντων (random allocation) X = Πειραματική παρέμβαση O = Παρατήρηση εξαρτημένης μεταβλητής Ένα γκρουπ pre-test – post-test OXO Time series σχέδιο OOOXOOO Pre-test – post-test με ομάδα ελέγχου ROXO ROO Ημι-πειραματικό σχέδιο (προ-επιλεγμένες ομάδες) OXOO

6 Πρακτική Δραστηριότητα (α) Διαβάστε προσεκτικά τις περιλήψεις που σας δόθηκαν και απαντήσετε στα ερωτήματα σχετικά με τη μεθοδολογία τους (β) σχεδιάστε ένα πειραματικό σχέδιο με τον διπλανό σας

7 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Εσωτερική Εγκυρότητα internal validity – Σχεδιασμός της έρευνας Εξωτερική Εγκυρότητα external validity – Δυνατότητα γενίκευσης

8 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ 1.Το ιστορικό Εποχιακές μεταβλητές 2. Η ωριμότητα Βιολογικές αλλαγές Ψυχολογικές αλλαγές 3. Η προπειραματική δοκιμασία Εμπειρίες μάθησης

9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ 4. Η επίδραση οργάνων μέτρησης Αλλαγές στη διαδικασία μέτρησης - Συλλογή - Καταγραφή - Αξιολόγηση 5. Η στατιστική παλινδρόμηση Ακραίες περιπτώσεις

10 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ 6. Η επιλογή των υποκειμένων Διαφορές στις ομάδες 7. Η πειραματική θνησιμότητα Αποχώρηση υποκειμένων 8. Η αλληλεπίδραση Μεταξύ των μελών των ομάδων

11 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ 1. Αντιπροσωπευτικά δείγματα 2. Επίδραση προπειραματικού δοκιμίου 3. Επίδραση πειραματικής διαδικασίας 4. Παρεμβολή πολλαπλής άσκησης

12 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ι Το φαινόμενο Hawthorne – Όταν οι άνθρωποι παρατηρούνται σε μια μελέτη, η συμπεριφορά ή η απόδοσή τους αλλάζει προσωρινά Το φαινόμενο John Henry – Η ομάδα ελέγχου ξεπερνά σε επίδοση την πειραματική ομάδα

13 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΙ Το φαινόμενο Pygmalion – Εάν οι δάσκαλοι αναμένουν την ενισχυμένη απόδοση από μερικά παιδιά, τα παιδιά πράγματι δείχνουν αυτή την απόδοση


Κατέβασμα ppt "Μεθοδολογία Έρευνας Π.Τ.Ε.Α. Μάθημα 23/10/2015 Ηλίας Αβραμίδης Tel: 24210 74853."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google