Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σύγχρονη Πρακτική Φιλοσοφία Ενότητα 3η: Η έννοια της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Όνομα Καθηγητή: Παρούσης Μιχαήλ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σύγχρονη Πρακτική Φιλοσοφία Ενότητα 3η: Η έννοια της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Όνομα Καθηγητή: Παρούσης Μιχαήλ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σύγχρονη Πρακτική Φιλοσοφία Ενότητα 3η: Η έννοια της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Όνομα Καθηγητή: Παρούσης Μιχαήλ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Φιλοσοφίας

2 2 Τίτλος Ενότητας Σκοποί ενότητας Έννοια της κανονιστικότητας. Έννοια της ελευθερίας. Έννοια της ισότητας.

3 3 Τίτλος Ενότητας Περιεχόμενα ενότητας Locke. Rawls. Ηδονισμός και Βρετανικός Ωφελιμισμός.

4 4 Τίτλος Ενότητας Αναλυτική Πολιτική Φιλοσοφία η πραγματικότητα αποτελείται από υλικές οντότητες. Υλική οντότητα= γλωσσικά μέσα. Αλήθεια ή ψεύδος σε σχέση με τα πραγματικά.

5 5 Τίτλος Ενότητας Κανονιστικότητα – Ελευθερία - Ισότητα Κανονιστικότητα  Δέον  Αξία: η ελευθερία και η ισότητα συμπλέουν. Ελευθερία: καπιταλισμός. Ισότητα: σοσιαλισμός.

6 6 Τίτλος Ενότητας Locke Locke: - Κυριότητα (property): - Ζωή: ζωή και σωματική ακεραιότητα. - Ελευθερία: επιλογές και κινήσεις. - Ιδιοκτησία: υλικά πράγματα.  αυτεξούσιο του προσώπου.

7 7 Τίτλος Ενότητας Ελευθερία Η ελευθερία ταυτίζεται με την μη επιβολή υποχρεώσεων. Σύνδεση Πολιτικής με Δικαιοσύνη: - ανεκτικότητα vs μισαλλοδοξία (η πεποίθηση που οδηγεί στην γνώμη του άλλου την οποία αρνούμαι). -ελευθερίες (φεμινισμός σεξουαλική αυτοδιάθεση).

8 8 Τίτλος Ενότητας Ηδονισμός: - ευχαρίστηση (όφελος). - πνευματικού τύπου (πόνος, βλάβη).

9 9 Τίτλος Ενότητας Βρετανικός ωφελιμισμός: 1. κοσμικού τύπου. 2. συνεπειοκρατικός (ευδαιμονία ως σκοπός (τέλος) της κοινωνίας και του κράτους.

10 10 Τίτλος Ενότητας Rawls Κριτικισμός κατά ωφελιμισμού. (αξία κατά συμφέροντος) Θεωρίες του κοινωνικού συμβολαίου. Διαδικασιακή θεμελίωση του ορθού.

11 11 Τίτλος Ενότητας Τέλος Ενότητας

12 12 Τίτλος Ενότητας Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

13 13 Τίτλος Ενότητας Σημειώματα

14 14 Τίτλος Ενότητας Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου Το παρόν έργο αποτελεί την 1 η έκδοση Χ.ΥΖ.

15 15 Τίτλος Ενότητας Σημείωμα Αναφοράς Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Παρούσης Μιχαήλ. «Σύγχρονη Πρακτική Φιλοσοφία, H έννοια της ελευθερίας και της δικαιοσύνης». Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: https://eclass.upatras.gr/modules/document/document.php?course=PH IL1919

16 16 Τίτλος Ενότητας Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

17 17 Τίτλος Ενότητας Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:  το Σημείωμα Αναφοράς  το Σημείωμα Αδειοδότησης  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

18 18 Τίτλος Ενότητας Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (1/2) Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων: – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ. – Η πολιτική φιλοσοφία της εποχής μας, Kymlicka Will.


Κατέβασμα ppt "Σύγχρονη Πρακτική Φιλοσοφία Ενότητα 3η: Η έννοια της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Όνομα Καθηγητή: Παρούσης Μιχαήλ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google