Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σύγχρονη Πρακτική Φιλοσοφία Ενότητα 7η: Η έννοια του ομιλιακού ενεργήματος. Όνομα Καθηγητή: Παρούσης Μιχαήλ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σύγχρονη Πρακτική Φιλοσοφία Ενότητα 7η: Η έννοια του ομιλιακού ενεργήματος. Όνομα Καθηγητή: Παρούσης Μιχαήλ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σύγχρονη Πρακτική Φιλοσοφία Ενότητα 7η: Η έννοια του ομιλιακού ενεργήματος. Όνομα Καθηγητή: Παρούσης Μιχαήλ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Φιλοσοφίας

2 2 Τίτλος Ενότητας Σκοποί ενότητας Έννοια του ομιλιακού ενεργήματος. Έννοια της κατανόησης. Επικοινωνιακή ισχύς.

3 3 Τίτλος Ενότητας Περιεχόμενα ενότητας Austin. Searle. Chomsky.

4 4 Τίτλος Ενότητας Ομιλιακό ενέργημα ομιλητής ακροατής Εγκυρότητα Κατανόηση: (πείθω κάποιον σχετικά με την εγκυρότητα ενός ομιλιακού ενεργήματος). -Υποκείμενο/ συνεννόηση: α) ορθός λόγος. β ) ηθική στάση.

5 5 Τίτλος Ενότητας Κατανόηση Το υποκείμενο μπορεί να γίνει κατανοητό ως συνείδηση: Σημείο αναγωγής της σκέψης (γνωσιοθεωρία). Της πράξης του (πρακτική φιλοσοφία).  φιλοσοφία της συνείδησης.  φιλοσοφία της γλωσσικής επικοινωνίας.

6 6 Τίτλος Ενότητας Speech acts: Austin, Searle, Chomsky. Πάνω σε αυτούς στηρίζεται ο Habermas για να αναπτύξει την δική του θεωρία. Α επίπεδο: κατανόηση. - λεξιλόγιο. - γραμματική. Β επίπεδο: πραγματιστικό. - συντακτικό.

7 7 Τίτλος Ενότητας Ομιλιακό ενέργημα - τρόπος ύπαρξης των ομιλιακών ενεργημάτων. Αξιώσεις:  αληθείας. προτασιακό περιεχόμενο  διαιστωτικά.  ορθότητας. Κανόνες που διέπουν μία βιωματική κατάσταση  ρυθμιστικά, κανονιστικά.  ειλικρίνειας. Υποκειμενική πρόθεση των ομιλιτών  εκφραστικά. (όλο το παραπάνω σχήμα θέλει να δείξει πως λειτουργεί η γλώσσα).

8 8 Τίτλος Ενότητας 3 κόσμοι: 1) αντικειμενική πραγματικότητα. 2) κοινωνική πραγματικότητα. 3) υποκειμενική πραγματικότητα.

9 9 Τίτλος Ενότητας Κατανοησιμότητα α’ επιπέδου λόγου Ομιλιακό ενέργημα: επιχείρημα. Συνομιλητής= ισότιμος ομιλητής. Συναίνεση = konsensus (του επιστημονικού κόσμου) Επικοινωνιακή ισχύς : πολιτική γνώμη  πολιτική ισχύς.

10 Τέλος Ενότητας

11 11 Τίτλος Ενότητας Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

12 Σημειώματα

13 13 Τίτλος Ενότητας Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου Το παρόν έργο αποτελεί την 1 η έκδοση Χ.ΥΖ.

14 14 Τίτλος Ενότητας Σημείωμα Αναφοράς Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Παρούσης Μιχαήλ. «Η έννοια του ομιλιακού ενεργήματος». Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: https://eclass.upatras.gr/modules/document/document.php?course=PH IL1919

15 15 Τίτλος Ενότητας Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

16 16 Τίτλος Ενότητας Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:  το Σημείωμα Αναφοράς  το Σημείωμα Αδειοδότησης  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

17 17 Τίτλος Ενότητας Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (1/2) Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων: – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ. – Η πολιτική φιλοσοφία της εποχής μας, Kymlicka Will.


Κατέβασμα ppt "Σύγχρονη Πρακτική Φιλοσοφία Ενότητα 7η: Η έννοια του ομιλιακού ενεργήματος. Όνομα Καθηγητή: Παρούσης Μιχαήλ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google