Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σύγχρονη Πρακτική Φιλοσοφία Ενότητα 4η: Η έννοια του πλουραλισμού και της δημοκρατίας. Όνομα Καθηγητή: Παρούσης Μιχαήλ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σύγχρονη Πρακτική Φιλοσοφία Ενότητα 4η: Η έννοια του πλουραλισμού και της δημοκρατίας. Όνομα Καθηγητή: Παρούσης Μιχαήλ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σύγχρονη Πρακτική Φιλοσοφία Ενότητα 4η: Η έννοια του πλουραλισμού και της δημοκρατίας. Όνομα Καθηγητή: Παρούσης Μιχαήλ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Φιλοσοφίας

2 2 Τίτλος Ενότητας Σκοποί ενότητας Έννοια της πλουραλιστικής κοινωνίας. Έννοια της δημοκρατίας. Βασικές ελευθερίες.

3 3 Τίτλος Ενότητας Περιεχόμενα ενότητας Mονοκρατορία. Δημοκρατική κοινωνία. Αντιπροσωπευτική δημοκρατία.

4 4 Τίτλος Ενότητας Πλουραλισμός Πλουραλισμός (fairness)  Aνεκτικότητα. Πλουραλιστική Ετερόκλητη κοινωνία ως σύνολο ευλόγων συνεκτικών θεωριών. Κοινός παρανομαστής η άμεση δημοκρατία. Ορθολογικό εύλογο/ φρονητικό (rational/ reasonense

5 5 Τίτλος Ενότητας Mονοκρατορία βασίλειο απολυταρχικού συστήματος. θεοκρατικό σύστημα. δικτατορικό του προλεταριάτου. δικτατορία στρατιωτική.

6 6 Τίτλος Ενότητας Δημοκρατική κοινωνία 1. προτεραιότητα του δικαίου. 2. διάκριση των εξουσιών. 3. συνύπαρξη πολιτικών ιδεολογιών. 4. λαϊκή κυριαρχία. 5. συμμετοχή/ κατάργηση της κοινωνίας των προνομίων/ καθολική πολιτική συμμετοχή σε βάση ισότητας.

7 7 Τίτλος Ενότητας Αντιπροσωπευτική δημοκρατία - ως δέσμια εντολή. - ως έμμεση μη δέσμια. Σ υμμετοχική δημοκρατία: ( deliberative democracy) 1.Στηρίζεται πάνω στην σχετικοποίηση της πλειοψηφικής αρχής. 2.Διάλογος: ηθική του διαλόγου (discourse ethics). Δεοντολογικές αρχές

8 8 Τίτλος Ενότητας Βασικές ελευθερίες Δικαιώματα ενός προσώπου. Σχήμα δικαιώματος και ελευθεριών εντελώς επαρκές. αξιώσεις/ ιδέες. Δημοκρατική κοινωνία.

9 9 Τίτλος Ενότητας Τέλος Ενότητας

10 10 Τίτλος Ενότητας Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

11 11 Τίτλος Ενότητας Σημειώματα

12 12 Τίτλος Ενότητας Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου Το παρόν έργο αποτελεί την 1 η έκδοση Χ.ΥΖ.

13 13 Τίτλος Ενότητας Σημείωμα Αναφοράς Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Παρούσης Μιχαήλ. «Σύγχρονη Πρακτική Φιλοσοφία, H έννοια τoυ πλουραλισμού και της δημοκρατίας». Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: https://eclass.upatras.gr/modules/document/document.php?course=PH IL1919

14 14 Τίτλος Ενότητας Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

15 15 Τίτλος Ενότητας Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:  το Σημείωμα Αναφοράς  το Σημείωμα Αδειοδότησης  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

16 16 Τίτλος Ενότητας Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (1/2) Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων: – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ. – Η πολιτική φιλοσοφία της εποχής μας, Kymlicka Will.


Κατέβασμα ppt "Σύγχρονη Πρακτική Φιλοσοφία Ενότητα 4η: Η έννοια του πλουραλισμού και της δημοκρατίας. Όνομα Καθηγητή: Παρούσης Μιχαήλ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google