Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ν.Β. Παρανυχιανάκης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης Μεταπτυχιακό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ν.Β. Παρανυχιανάκης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης Μεταπτυχιακό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ν.Β. Παρανυχιανάκης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ξάνθη 14-01-2015

2 Αντικείμενα Παρουσίασης Εισαγωγή σε βασικές έννοιες επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων σχετικές με: i)Προστασία της δημόσιας υγείας ii)Προστασία περιβάλλοντος iii)Κριτήρια επαναχρησιμοποίησης

3 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΟΔΗΓΙΕΣ/ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

4 Κίνδυνοι για την Δημόσια Υγεία Παθογόνοι μικροοργανισμοί (ιοί, βακτήρια, πρωτόζωα) Συγκέντρωση Ν ( ) Βαρέα μέταλλα/μεταλλοειδή (χαμηλός κίνδυνος) Τοξικές οργανικές ενώσεις –Παρα-προιόντα απολύμανσης –Φαρμακευτικές ενεργά ενώσεις Αντιβιοτικά Οιστρογόνα Ενώσεις με ψυχιατρική δράση Καφείνη Etc.

5 Μονοπάτια έκθεσης Πόση: έμμεση/άμεση πόσιμη χρήση, συστήματα διπλής διανομής νερού Κατανάλωση προιόντων: άρδευση, μεταφορά σταγονιδίων, απορροή Επαφή: άρδευση καλλιεργειών ή χώρων πρασίνου Εισπνοή: aerosols/σταγονίδια

6 Πληθυσμός μικροργανισμών σε μη επεξεργασμένα απόβλητα και συγκεντρωσεις μόλυνσης

7 Ενδεικτικές τιμές απομάκρυνσης παθογόνων και μικροοργανισμών δεικτών με διάφορες διεργασίες επεξεργασίας (adapted from WHO, 2006) TreatmentE. coliBacteria 2 Viruses 3 Giardia sppHelminths Πρωτοβάθμια0–0,5 0–0,10,5–1,00–2,0 Δευτεροβάθμια1,0–3,0 0,5–2,00,5–1,50–2,0 Μεμβράνες3,5–>6,0 2,5–>6,0>6,0 Αντίστροφη Όσμωση>6,0 Λίμνες οξείδωσης1,0–5,0 1,0–4,03,0–4,01,5–>3,0 Τεχν. Υγροβιότοποι Επιφανειακής ροής 1,5–2,51,0-0,5–1,50–2,0 Τεχν.Υγροβιότοποι Υπεπιφανειακής ροής 0,5–3,01,0–3,0-1,5–2,0- Χλωρίωση2,0–6,0 1,0–3,00,5–1,50–1,0 Οζον2,0–6,0 3,0–6,0-- UV2,0–>4,0 >1,0 >3,0 - Απαιτήσεις σε διεργασίες επεξεργασίας

8 Κίνδυνοι για την Δημόσια Υγεία: Χημικά Το ενδιαφέρον έχει μετακινηθεί από τα βαρέα μέταλλα Παραμένει ωστόσο υψηλό για οργανικές ενώσεις (φαρμακευτικές ενώσεις, προϊόντα προσωπικής φροντίδας, παραπροϊόντα απολύμανσης) Η συσσώρευση στους εδώδιμους ιστούς των φυτών δεν αποτελεί σημαντικό μονοπάτι έκθεσης Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην (έμμεση) πόσιμη χρήση

9 Κίνδυνοι για το Περιβάλλον Τα περισσότερα κριτήρια επικεντρώνονται στη προστασία της δημόσια υγείας και δεν περιλαμβάνουν μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος Αυτό αποδίδεται στην ύπαρξη οδηγιών για την ποιότητα του αρδευτικού νερού που καλύπτουν και τις εκροές υγρών αποβλήτων καθώς και για την προστασία επιφανειακών πηγών από τον ευτροφισμό. Παραμένει ωστόσο υψηλό για οργανικές ενώσεις (φαρμακευτικές ενώσεις, προϊόντα προσωπικής φροντίδας, παραπροϊόντα απολύμανσης) Ωστόσο παραμένουν σημαντικά θέματα που πρέπει να κατανοηθούν: - Επιδράσεις στη βιοποικιλότητα και λειτουργικότητα των μικροοργανισμών - Επιπτώσεις στην παραγωγικότητα των καλλιεργειών υσσώρευση στους εδώδιμους ιστούς των φυτών δεν αποτελεί σημαντικό μονοπάτι έκθεσης Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην (έμμεση) πόσιμη χρήση

10 Χημικά συστατικά Ability to evaluate risks Ability to manage risks Unidentified mix of organics Identifiable organics, DBPs Minerals, Trace inorganics Ικανότητα εκτίμησης κινδύνων Ικανότητα διαχείρισης κινδύνων Μείγμα οργανικών ενώσεων Οργανικές ενώσεις Μέταλλα, Ιχνοστοιχεία

11 Απομάκρυνση επιλεγμένων φαρμακευτικών ενώσεων - Scottsdale, Arizona - Compound Tertiary Effluent (ng/L) Reverse Osmosis (ng/L) Lipid Regulator Gemfribozil65ND Clofibric acidND FenofibrateND Anti-epileptic Carbamarzepine445ND Primidone100<10 Analgesic/Anti-inflammatory Diclofenac15ND Ibuprofen40ND Ketoprofen35ND Naproxen115ND CompoundΤριτοβάθμια (ng/L)Αντίστροφη όσμωση (ng/L) Lipid Regulator Gemfribozil65ND Clofibric acidND FenofibrateND Anti-epileptic Carbamarzepine445ND Primidone100<10 Analgesic/Anti-inflammatory Diclofenac15ND Ibuprofen40ND Ketoprofen35ND Naproxen115ND

12 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ

13 Εξέλιξη Επιστήμης σε Σχέση με τα Κριτήρια Πριν 1880 Εμπειρικές Παρατηρήσεις - Έλλειψη επιστήμης – Κοινές Πρακτικές (Κανονισμοί ??) Κατανόηση διεργασιών και κινδύνων 1880-1980 Ανάπτυξη της επιστήμης – Συνοδεύεται από ημι- επιστημονική, εμπειρική ανάπτυξη κριτηρίων 1980-2006 Θεαματική επιστημονική πρόοδο, ανάπτυξη νέων τεχνολογιών – Ανάπτυξη κριτηρίων που βασίζονται στην επιστημονική γνώση αλλά μη υιοθέτηση – Εμπειρικά κριτήρια διατηρούνται. Μετά 2006 Προσπάθεια ενσωμάτωσης μεθοδολογιών εκτίμησης κινδύνων (WHO, Australian guidelines).

14 Επιδημιολογικές μελέτες Επιδημιολογία είναι η μελέτη εκδήλωσης επιδημιών στον άνθρωπο. Με την ευρύτερη έννοια είναι η μελέτη εκδήλωσης ασθενειών στον ανθρώπινο πληθυσμό. Υπηρεσίες που εμπλέκονται στην ανακύκλωση νερού χρησιμοποιούν επιδημιολογικές μελέτες, ώστε να καταλήξουν στα κριτήρια που πρέπει να εκπληρούνται για την προστασία της δημόσιας υγείας

15 Έως σήμερα δεν έχουν αναπτυχθεί κριτήρια που βασίζονται σε επιδημιολογικές μελέτες Οι υπάρχουσες μεθοδολογίες υστερούν σε ευαισθησία Περιορισμοί –Η κινητικότητα του πληθυσμού –Μικρό μέγεθος προς μελέτη πληθυσμού –Ο καθορισμός της ακριβής έκθεσης –Χαμηλός ρυθμός εκδήλωσης ασθενειών Επιδημιολογία: Κατάλληλη μεθοδολογία?

16

17

18

19 Ποσοτική Εκτίμηση Κινδύνου (QMRA): Μειονεκτήματα Σενάρια έκθεσης είναι δύσκολο να επιβεβαιωθούν και να μοντελοποιηθούν Ακριβή δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα για όλα τα σενάρια έκθεσης Παρέχει δεδομένα πρόβλεψης για ένα μικροοργανισμό την δοκιμή.

20 Ποσοτική Εκτίμηση Κινδύνου (QMRA): Γενικές Αρχές Ορισμός αποδεκτών/ανεκτών επιπέδων κινδύνου (10 -6 DALYs) Καθορισμός στόχων προστασίας δημόσιας υγείας Εκτίμηση κινδύνων Αναγνώριση κινδύνου Σχέσεις-δόσης απόκρισης Προσδιορισμός έκθεσης Εκτίμηση κινδύνου

21 Disability Adjusted Life Years (DALYs) Δείκτης μετρά την επιβάρυνση που δημιουργεί η ασθένεια στη ζωή του ατόμου. Ο δείκτης DALYs παρέχει την δυνατότητα να καταγράψουμε τη χρονιότητα των νόσων και τις αναπηρίες που προκαλούν (WHO, 2001). Ο δείκτης DALYs εκφράζει τα έτη ζωής που ζει ένα άτομο με μία σωματική ή ψυχική ασθένεια ή ανικανότητα γνωστής σοβαρότητας και διάρκειας. Τα DALYs είναι το άθροισμα των απολεσθέντων ετών ζωής λόγω πρόωρου θανάτου και/ή λόγω αναπηρίας. Το σημαντικό πλεονέκτημα των DALYs έναντι άλλων δεικτών αποτελέσματος είναι ότι δεν περιορίζονται στον υπολογισμό των διασωθέντων ετών ζωής που εξασφαλίζει μία παρέμβαση αλλά προχωρούν στην εκτίμηση της επιβάρυνσης που δημιουργεί για το άτομο η ζωή με μία συγκεκριμένη ασθένεια

22 Κριτήρια Ανακύκλωσης: Ορισμοί Τα κριτήρια επαναχρησιμοποίησης διακρίνονται σε οδηγίες και κανονισμούς Οι Κανονισμοί έχουν νομική ισχύ Οι Οδηγίες έχουν συμβουλευτικό ρόλο Ορισμένοι διεθνείς οργανισμοί και περιβαλλοντικές διευθύνσεις προτιμούν την υιοθέτηση οδηγιών. Ο κύριος λόγος είναι η εξασφάλιση ελαστικότητας που επιτρέπει μικρές διαφοροποιήσεις.

23 Θεωρήσεις κατά την Ανάπτυξη Κριτηρίων Προστασία της δημόσιας υγείας Περιβαλλοντικά θέματα Επιπτώσεις λόγω άρδευσης Ειδικές απαιτήσεις χρήσης Θέματα αισθητικής Η δημόσια αποδοχή Η τεχνολογική επιτευξιμότητα Θέματα κόστους Η πολιτική βούληση

24 Κριτήρια Ανακύκλωσης Εκροών Γενικά περιλαμβάνουν: Παράμετροι Ποιότητας Εκροών Απαιτήσεις σε διεργασίες επεξεργασίας Απαιτήσεις αξιοπιστίας επεξεργασίας Απαιτήσεις για παρακολούθηση Απαιτήσεις λειτουργίας Επιτόπια μέτρα μείωσης των κινδύνων

25 Παράμετροι Ποιότητας Εκροών Παθογόνοι μικροοργανισμοί (“Δείκτες” E. coli, coliforms) Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD) Αιωρούμενα στερεά (TSS) (Θολότητας) Υπολειμματικό Χλώριο (τοξικότητες, regrowth) Ολικός οργανικός-C (“Δείκτης” οργανικής ρύπανσης) Άλλες παράμετροι (άλατα, θρεπτικά στοιχεία, ιχνοστοιχεία) Αρκεί ο καθορισμός παραμέτρων ποιότητας για να εγγυηθούμε την ποιότητα της εκροής;

26 Απαιτήσεις Επεξεργασίας και Παρακολούθησης Η υιοθέτηση μικροοργανισμών ή ενώσεων “δεικτών” δεν επαρκούν για αξιόπιστο χαρακτηρισμό των κινδύνων λόγω της ύπαρξης παθογόνων ή τοξικών ενώσεων. Ο καθορισμός επιπέδων επεξεργασίας εξασφαλίζει ότι θα λάβει χώρα μείωση των παθογόνων σε συγκεκριμένα επίπεδα. Ο συνδυασμός επιπέδων επεξεργασίας και παραμέτρων ποιότητας εκροών περιορίζει της απαιτήσεις παρακολούθησης. Απαιτήσεις για αξιοπιστία της επεξεργασίας πρέπει να θεωρούνται. Επιτόπια μέτρα μείωσης των κινδύνων (πινακίδες, σωληνώσεις με διαφορετικό χρώμα, αποστάσεις από σημεία διέλευσης κοινού, μέθοδος άρδευσης, είδος καλλιεργειών)

27 Ενδεικτικές τιμές απομάκρυνσης παθογόνων και μικροοργανισμών δεικτών με διάφορες διεργασίες επεξεργασίας (adapted from WHO, 2006) TreatmentE. coliBacteria 2 Viruses 3 Giardia sppHelminths Πρωτοβάθμια0–0,5 0–0,10,5–1,00–2,0 Δευτεροβάθμια1,0–3,0 0,5–2,00,5–1,50–2,0 Μεμβράνες3,5–>6,0 2,5–>6,0>6,0 Αντίστροφη Όσμωση>6,0 Λίμνες οξείδωσης1,0–5,0 1,0–4,03,0–4,01,5–>3,0 Τεχν. Υγροβιότοποι Επιφανειακής ροής 1,5–2,51,0-0,5–1,50–2,0 Τεχν.Υγροβιότοποι Υπεπιφανειακής ροής 0,5–3,01,0–3,0-1,5–2,0- Χλωρίωση2,0–6,0 1,0–3,00,5–1,50–1,0 Οζον2,0–6,0 3,0–6,0-- UV2,0–>4,0 >1,0 >3,0 - Απαιτήσεις σε διεργασίες επεξεργασίας

28 Μείωση του κινδύνου έκθεσης μέσω της υιοθέτησης προληπτικών μέτρων στην θέση ανακύκλωσης εκροών (WHO, 2006 και NRMMC-EPHC, 2006). Προστατευτικά μέτραΜείωση έκθεσης Μαγείρεμα ή επεξεργασία των παραγόμενων προϊόντων (δημητριακά, σταφύλια για παραγωγή κρασιού) 5-6 log Αφαίρεση φλοιού των προϊόντων πριν την κατανάλωση2 log Στάγδην άρδευση καλλιεργειών2 log Στάγδην άρδευση καλλωπιστικών φυτών ή θάμνων4 log Στάγδην άρδευση καλλιεργειών με περιορισμένη ή μη επαφή με το έδαφος (τομάτες, πιπεριές)3 log Στάγδην άρδευση καλλιεργειών με μη επαφή με το έδαφος (οπωροκηπευτικά, αμπελώνες)5 log Υποεπιφανειακή άρδευση καλλιεργειών των οποίων καταναλώνεται το υπέργειο μέρος4 log Υποεπιφανειακή άρδευση καλλωπιστικών φυτών ή θάμνων5-6 logs Εφαρμογή ελάχιστων περιόδων από άρδευση έως τη συγκομιδή (decay rate)0,5 log/day Withholding periods for irrigation of parks/sports grounds (1–4 hours)1 log Έλεγχος της παραγωγής σταγονιδίων (μικρο-καταιονιστήρες, ανεμόμετρα)1 log Απαγόρευση πρόσβασης κατά την διάρκεια εφαρμογής2 log Απαγόρευση πρόσβασης κατά την διάρκεια εφαρμογής και περιορισμένη επαφή μετά (non- grassed areas) (eg food crop irrigation) 3 log Υιοθέτηση ελάχιστων αποστάσεων εφαρμογής από κατοικίες (25–30 m ή σημεία συγκέντρωσης κοινού) 1 log

29 Οι κανονισμοί/οδηγίες διαφοροποιούνται με την Προοριζόμενη Χρήση Έμμεση Πόσιμη Χρήση Άρδευση καλλιεργειών που αναλώνονται ωμές Χρήσεις Αναψυχής (χωρίς περιορισμούς) Άρδευση χώρων Πρασίνου (χωρίς περιορισμούς) Άρδευση χώρων Πρασίνου (με περιορισμούς) Χρήσεις Αναψυχής (με περιορισμούς) Βιομηχανική Χρήση (εκτός βιομηχανίες τροφίμων) Περιβαλλοντικές χρήσεις Άρδευση καλλιεργειών που δεν αναλώνονται από άνθρωπο Αυστηρά κριτήρια Λιγότερο αυστηρά κριτήρια

30 Βασικές "Φιλοσοφίες" Ανάπτυξης Κριτηρίων Δύο βασικές "φιλοσοφίες", του WHO και αυτή της Πολιτείας της Καλιφόρνιας χρησιμοποιούνται ως πρότυπα στη καθιέρωση κριτηρίων επαναχρησιμοποίησης. Οι ανεπτυγμένες χώρες υιοθετούν συντηρητικά όρια ποιοτικών παραμέτρων, κυρίως μικροοργανισμών, που απαιτούν σύγχρονες τεχνολογίες και υψηλό κόστος Αντίθετα, οι αναπτυσσόμενες χώρες υιοθετούν τεχνολογίες χαμηλού κόστους και λιγότερο αυστηρά όρια ποιοτικών παραμέτρων 2006 αναθεώρηση της Αυστραλίας που βασίζονται σε μεθοδολογία ποσοτικής εκτίμησης κινδύνων δημόσιας υγείας.

31 Οδηγίες WHO (2006) Η δεύτερη αναθεώρηση των οδηγιών του WHO παρουσιάζει διαφοροποίηση στην φιλοσοφία της σε σχέση με τις προηγούμενες οδηγίες. Αποτελούν βάση ανάπτυξης κατάλληλης μεθοδολογίας για την εκτίμηση των κινδύνων δημόσιας υγείας και την διαχείριση τους. Μεθοδολογία ποσοτικού προσδιορισμού των κινδύνων (QMRA) της δημόσια υγείας (Stockholm Framework)

32 Ποσοτική Εκτίμηση Κινδύνου (QMRA): Γενικές Αρχές Ορισμός αποδεκτών/ανεκτών επιπέδων κινδύνου (10 -6 DALYs) Καθορισμός στόχων προστασίας δημόσιας υγείας Εκτίμηση κινδύνων Αναγνώριση κινδύνου Σχέσεις-δόσης απόκρισης Προσδιορισμός έκθεσης Εκτίμηση κινδύνου

33

34 Παραδείγματα επιλογών μείωσης πληθυσμού ιών βακτηρίων και παρασίτων με συνδυασμό διαφόρων μέτρων προστασίας για την επίτευξη του στόχου προστασίας των 10 -6 DALYs ανά άτομο και έτος.

35

36 Australian Guidelines (2006) Στις αναθεωρημένες οδηγίες χρησιμοποιείται μία γενική μεθοδολογία διαχείρισης κίνδυνου με εφαρμογή greywater and stormwater. Ανάλογη μεθοδολογία έχει υιοθετηθεί στις βιομηχανίες τροφίμων (HACCP), και ποιο πρόσφατα στις Οδηγίες του Πόσιμου Νερού. Η σημαντική καινοτομία των αναθεωρημένων οδηγιών είναι η επικέντρωση τους τόσο στους κινδύνους δημόσιας υγείας αλλά και του περιβάλλοντος. Η μεθοδολογία διαχείρισης κινδύνου ενσωματώνει την αντίληψη της παραγωγής νερού με ποιοτικά χαρακτηριστικά που ταιριάζει στην προοριζόμενη χρήση ‘fit-for-purpose’.

37 Πίνακας 3.4. Οδηγίες της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ για επαναχρησιμοποίηση αστικών υγρών αποβλήτων. Κατηγορία ανακύκλωσης υγρών αποβλήτων Διεργασίες επεξεργασίας και Ποιοτικοί παράμετροι Ενδεικτική χρήση Αστική χρήση: Χωρίς Περιορισμούς Χρήσης/Πρόσβασης Δευτεροβάθμια, διήθηση, απολύμανση BOD 5 :<10 mg/L, FC: ND/100 mL, Θολότητα: < 2 NTU Υπολειμματικό Cl 2 : 1 mg/L Άρδευση τοπίων (πάρκα και αυλές), αντιπυρική προστασία, κατασκευαστικές εργασίες, σιντριβάνια, τουαλέτας, κλιματισμός Με Περιορισμούς Χρήσης/Πρόσβασης Δευτεροβάθμια και απολύμανση BOD 5 : < 30 mg/L, TSS: < 30 mg/L FC: < 200/100 mL Υπολειμματικό Cl 2 : 1 mg/L Άρδευση περιοχών όπου η διέλευση κοινού είναι αραιή και ελεγχόμενη: νησίδες δρόμων, νεκροταφεία, γήπεδα γκολφ, οικιστικές ζώνες πρασίνου Γεωργική χρήση: Άρδευση χωρίς περιορισμούς χρήσηςΔευτεροβάθμια, διήθηση, απολύμανση ΒΟD 5 : < 10 mg/L, Θολότητα: <2 ΝTU, FC: ΝD/100 mL Υπολειμματικό Cl 2 : 1 mg/L Καλλιέργειες που παράγουν προϊόντα που καταναλώνονται ωμά Άρδευση με περιορισμούς χρήσηςΔευτεροβάθμια και απολύμανση ΒΟD 5 :<30 mg/L, TSS: < 30 mg/L, FC: < 200/100 mL Υπολειμματικό Cl 2 : 1 mg/L Κτηνοτροφικά φυτά, καλλιέργειες σποροπαραγωγής, ανθοκομικές καλλιέργειες, λιβάδια, βοσκές και άλλες Χρήσεις για αναψυχή: Χωρίς περιορισμούςΔευτεροβάθμια, διήθηση, απολύμανση BOD 5 :<10 mg/L, Θολότητα: <2 NTU, FC: ND/100 mL Υπολειμματικό Cl 2 : 1 mg/L Κανένας περιορισμός ως προς την ανθρώπινη επαφή: Με περιορισμούςΔευτεροβάθμια και απολύμανση ΒΟD 5 : < 30 mg/L, TSS: < 30 mg/L, FC: < 200/100 mL Υπολειμματικό Cl 2 : 1 mg/L Ψάρεμα και άλλες χρήσεις αναψυχής, που δεν περιλαμβάνουν επαφή Περιβαλλοντική χρήση Όρια ανά περίπτωση pH, DO, TC, θρεπτικά Χρήση εκροών σε υδροβιότοπους, αύξηση ροής υδατορευμάτων κ.α. Βιομηχανική χρήση Δευτεροβάθμια και απολύμανση ΒΟD 5 :<30 mg/L, TSS:<30 mg/L FC: < 200/100 mL Συστήματα ψύξης, νερό τροφοδοσίας λεβήτων και κατασκευαστικές χρήσεις

38 Οδηγίες σε Επίπεδο EU Αξιοσημείωτη είναι η απουσία νομοθεσίας για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στην ΕΕ. Η μόνη αναφορά (αρκετά γενικόλογη) γίνεται στην Οδηγία 91/271/EC "...περί της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων", όπου στο άρθρο 12, § 1 αναφέρεται ότι: "Τα επεξεργασμένα αστικά υγρά απόβλητα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται, όποτε είναι σκόπιμο. " Σημαντική παράμετρος για την έλλειψη ενιαίας θεώρησης, είναι οι διαφοροποιήσεις στη διαθεσιμότητα υδατικών πόρων και στις χρήσεις τους μεταξύ των βορείων, των κεντρικών και των νοτίων χωρών-μελών της. 2014: υπό διερεύνηση

39 Οδηγίες σε Ευρωπαικές Χώρες Γαλία Ιταλία Πορτογαλία Ισπανία Ελλάδα Κύπρος

40

41 Οδηγίες στη Χώρα μας Αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες έως σήμερα. ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ Β 354) ‘Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων’, όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 191002/2013 (ΦΕΚ Β 2220)

42

43 Συμπεράσματα-Μελλοντικά Θέματα Έρευνας Έμφαση στην πόσιμη χρήση (άμεση/έμμεση) σχετικά με τη δημόσια υγεία Θέσπιση/Αναθεώρηση κριτηρίων Υιοθέτηση ομοιόμορφων προδιαγραφών, τουλαχιστον σε επίπεδο EU Αναλυτικότερη κατανόηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών κινδύνων Ανάπτυξη κατάλληλων βιοδεικτών Προδιαγραφές απαιτήσεων λειτουργίας που πρέπει να καλύπτουν οι μονάδες επεξεργασίας Έμφαση στην ενημέρωση του κοινού και σε θέματα κοινωνικής αποδοχής

44 Χρήσιμη Βιβλιογραφία Paranychianakis, N.V., Salgot, M., Snyder, S.A., Angelakis, A.N., 2015. Water Reuse in EU States: Necessity for Uniform Criteria to Mitigate Human and Environmental Risks. Crit. Rev. Environ. Sci. Technol. 45, 1409-1468. WHO 2006 Guidelines http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/gsuweg2/en/ http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/gsuweg2/en/ Australia 2006 Guidelines http://www.environment.gov.au/water/quality/publications/nwqms-australian- guidelines-water-recycling-managing-health-phase1 US EPA Guidelines http://www3.epa.gov/region9/water/recycling/ Κανονισμοί Ελλάδας http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=WhFRuaqvKXs%3D&tabid=251&l anguage=el-GR National Research council (2012) http://www.nap.edu/catalog/13303/water-reuse-potential-for-expanding-the- nations-water-supply-through


Κατέβασμα ppt "ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ν.Β. Παρανυχιανάκης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης Μεταπτυχιακό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google