Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΜΑΘΗΜΑ 6 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΜΕΡΟΣ B ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Εκκίνηση κινητήρων Αναστροφή της φοράς περιστροφής Ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής Πέδηση κινητήρων Λειτουργία τριφασικού κινητήρα σε μονοφασικό δίκτυο Φορτία κινητήρων – Υπολογισμός ισχύος κινητήρα

2 ΜΑΘΗΜΑ 6 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΜΕΡΟΣ Β
Εκκίνηση κινητήρων Οταν το ρεύµα εκκίνησης ή/και η διάρκεια εκκίνησης έχουν µεγάλες τιµές πιθανόν να υπάρξει πρόβληµα υπερθέρµανσης του κινητήρα. Γι' αυτό δεν επιτρέπεται µεγάλο ρεύµα εκκίνησης, απεριόριστη διάρκεια εκκίνησης ή απεριόριστες διαδοχικές εκκινήσεις. Ενα άλλο πρόβληµα σε µεγάλα ρεύµατα εκκίνησης είναι η απότοµη πτώση (βύθιση) τάσεως στο δίκτυο µε αποτέλεσµα την παρενόχληση άλλων καταναλωτών. Όσον αφορά το ρεύµα εκκίνησης, ισχύει προσεγγιστικά: Ιεκ=6ΙΝ: για µονοφασικούς κινητήρες. Ιεκ=6ΙΝ: για απ' ευθείας εκκίνηση τριφασικών κινητήρων βραχυκλωµένου δροµέα. Ιεκ= 2ΙΝ : για τριφασικούς κινητήρες βραχυκυκλωµένου δροµέα µε διακόπτη Υ/Δ. Ένα άλλο µέγεθος που υπεισέρχεται στην εκκίνηση είναι η ροπή εκκίνησης, η τιµή της οποίας πρέπει να ληφθεί υπ' όψη ώστε να επιτευχθεί η εκκίνηση (ιδιαίτερα σε εκκινήσεις µε µειωµένη τάση π.χ. εκκίνηση µε διακόπτη Υ/Δ). Για να αποφευχθούν τα προαναφερθέντα προβλήματα έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές για την εκκίνηση κινητήρων.

3 ΜΑΘΗΜΑ 6 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΜΕΡΟΣ Β
Εκκίνηση κινητήρων Απευθείας εκκίνηση: Στην περίπτωση αυτή η ροπή εκκίνησης και η τιµή του ρεύµατος εκκίνησης είναι µεγάλη. Γι αυτό η ΔΕΗ επιτρέπει τη ζεύξη τριφασικών κινητήρων χωρίς ιδιαίτερη έγκρισή της, µόνο αν πληρούται µία από τις παρακάτω προϋποθέσεις: Αν Ιεκ < 30 Α. Αν Ιεκ < 2ΙΝ για κινητήρες µέχρι 10PS και Ιεκ < 1.6ΙΝ για Ρ > 10 PS. Αν η εγκατάσταση έχει αποκλειστικά δικό της µετασχηµατιστή και ταυτόχρονα το Ιεκ είναι µικρότερο από τις παρακάτω τιµές: S [kVA] : I [A] : Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις πρέπει η ΔΕΗ να εγκρίνει την εγκατάσταση.

4 ΜΑΘΗΜΑ 6 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΜΕΡΟΣ Β
Εκκίνηση κινητήρων Απευθείας εκκίνηση: Για την απ' ευθείας εκκίνηση κινητήρα συνήθως χρησιµοποιείται ένας απλός αυτόµατος διακόπτης αποτελούµενος από ένα ηλεκτρονόµο ισχύος και ένα θερµικό. Επίσης, πρέπει να τονισθεί ότι λόγω του πηνίου έλλειψης τάσης που φέρει ο ηλεκτρονόµος έχουµε και προστασία έναvτι των κινδύνων που προκύπτουν σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος. Πράγµατι, µετά από µία διακοπή και αποκατάσταση της τάσεως αφενός µεν οι κινητήρες δεν εκκινούν µόνοι τους µε κίνδυνο να τραυµατίσουν κάποιον, εφετέρου, δεν εκκινούν όλοι ταυτόχρονα µε κίνδυνο υπερφότισης του δικτύου. R Mp Κύκλωμα εντολής απ' ευθείας σύνδεσης στο δίκτυο ενός 3Φ κινητήρα κλωβού προβλέποντας, ότι γίνεται εκκίνηση και στάση από δύο διαφορετικές θέσεις:

5 ΜΑΘΗΜΑ 6 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΜΕΡΟΣ Β
Εκκίνηση κινητήρων Εκκίνηση με διακόπτη Υ/Δ: Για τον περιορισµό του Ιεκ µία λύση είναι η χρησιµοποίηση διακόπτη αστέρα-τριγώνου (Υ/Δ). Στην περίπτωση αυτή τα τυλίγµατα συνδέovται κατ' αρχήν σε αστέρα και όταν ο κινητήρας αποκτήσει σχεδόν τον ονοµαστικό αριθµό στροφών τότε γίνεται σύνδεση των τυλιγµάτων σε τρίγωνο. Ετσι, όταν τα τυλίγµατα συνδεθούν στην αρχή σε αστέρα, η τάση που εφαρµόζεται σε κάθε τύλιγµα είναι κατά √3 φορές µικρότερη από την πολική τάση του δικτύου, οπότε και το ρεύµα στο τύλιγµα σε σύνδεση αστέρα θα είναι √3 φορές µικρότερο από το ρεύµα στο τύλιγµα σε σύνδεση τριγώνου. Δηλαδή, το ρεύµα στη γραµµή κατά την εκκίνηση είναι το 1/3 του ρεύµατος που θα είχαµε σε απευθείας εκκίνηση κινητήρα (συνδεσµολογίας τριγώνου). Από την άλλη µεριά, όµως, και η ροπή εκκίνησης στην περίπτωση αυτή είναι το 1/3 της ροπής σε απ' ευθείας εκκίνηση.

6 ΜΑΘΗΜΑ 6 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΜΕΡΟΣ Β
Εκκίνηση κινητήρων Εκκίνηση με διακόπτη Υ/Δ: Ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση αυτή απαιτεί ο χρόνος µεταγωγής από αστέρα σε τρίγωνο. Η µεταγωγή αυτή πρέπει να γίνει στη σωστή στιγµή (όταν ο κινητήρας αποκτήσει σχεδόν την ονοµαστική του ταχύτητα), διαφορετικά µπορεί να υπάρξουν προβλήµατα: Ετσι, πρόωρη µεταγωγή µπορεί να σηµαίνει τήξιµο των ασφαλειών λόγω µεγάλου ρεύµατος εκκίνησης. Ορθή μεταγωγή Πρόωρη µεταγωγή Καθυστερηµένη µεταγωγή µπορεί να σηµαίνει µείωση της ροπής. Σε διακόπτες Υ/Δ µε ηλεκτρονόµοuς ισχύος η ορθή µεταγωγή επιτυγχάνεται εύκολα µε τη βοήθεια κατάλληλα ρυθµισµένων χρονικών µηχανισµών (χρονορελαί).

7 ΜΑΘΗΜΑ 6 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΜΕΡΟΣ Β
Εκκίνηση κινητήρων Εκκίνηση με διακόπτη Υ/Δ: Ο διακόπτης Υ/Δ µε ηλεκτρονόµους ισχύος μπορεί να αποτελείται από 3 ηλεκτρονόµους: Ο Κ1Μ τροφοδοτεί τα άκρα U1, V1, W1 του κινητήρα και είναι ενεργοποιηµένος τόσο στη συνδεσµολογία αστέρα όσο και στη συνδεσµολογία τριγώνου των τυλιγµάτων. Ο Κ3Μ βραχυκυκλώνει τα άκρα W2, U2, V2, ενεργοποιείται µε το ξεκίνηµα της λειτουργίας και παραµενει ενεργοποιηµένος µόνο στη συνδεσµολογία αστέρα. Ο Κ5Μ που τροφοδοτεί τα άκρα W2, U2, V2 οπότε έχουµε συνδεσµολογία τριγώνου για όσο χρόνο συνεχίσει να λειτουργεί ο κινητήρας. Πρέπει, µε ηλεκτρική µανδάλωση να αποκλεισθεί η ταυτόχρονη ενεργοποίηση των ηλεκτρονόµων Κ3Μ, Κ5Μ.

8 ΜΑΘΗΜΑ 6 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΜΕΡΟΣ Β
Εκκίνηση κινητήρων Εκκίνηση με διακόπτη Υ/Δ: Κύκλωμα εντολής σύνδεσης τριφασικού κινητήρα κατά αστέρα - τρίγωνο στο δίκτυο χρησιμοποιώντας τρεις διαφορετικούς ηλεκτρονόμους ισχύος θεωρώντας ότι η μετάβαση από Υ σε Δ γίνεται με χρονική επαφή ηλεκτρονόμου ισχύος. R Μπουτόν stop για χειροκίνητη στάση Μπουτόν start, ενεργοποίηση του πηνίου του ηλεκτρονόμου (ΚΜ1), σύνδεση σε αστέρα (ισχύος) ΚΜ1/(13-14) ενεργοποίηση του πηνίου του ηλεκτρονόμου (ΚΜ2), σύνδεση αστέρα. ΚΜ2/(13-14) επαφή αυτοσυγκράτησης του διακόπτη ΚΜ2/(55-56) απενεργοποίηση του ηλεκτρονόμου (ΚΜ1) και ενεργοποίηση του ηλεκτρονόμου (ΚΜ3) μετά παρέλευση του χρόνου εκκίνησης (tεκκ) ΚΜ1/(31-32) ηλεκτρική μανδάλωση του ηλεκτρονόμου ΚΜ3 και ΚΜ3/(31-32) ηλεκτρική μανδάλωση του ηλεκ-τρονόμου (ΚΜ1) Πηνία των ηλεκτρονόμων ισχύος ΚΜ1-ΚΜ2-ΚΜ3 και βοηθητικού ηλεκτρονόμου Η αρίθμηση των ηλεκτρονόμων εδώ δεν έχει σχέση με τους ηλεκτρονόμους της προηγούμενης διαφάνειας. Mp

9 ΜΑΘΗΜΑ 6 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΜΕΡΟΣ Β
Εκκίνηση κινητήρων Εκκίνηση με ηλεκτρονικό μετατροπέα ρύθμισης τάσης: Οι ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος βρίσκουν ευρεία χρήση στην εκκίνηση κινητήρων. Εκκίνηση με αυτομετασχηματιστή: Εκκίνηση κινητήρων με δακτυλίους μέσω αντιστάσεων στο δρομέα: Για τον περιορισµό του ρεύµατος στην εκκίνηση χρησιµοποιούνται αντιστάσεις στο δροµέα. Κατά την εκκίνηση υπεισέρχονται όλες στο κύκλωµα του δροµέα και στη συνέχεια αφαιρούνται σταδιακά καθώς επιταχύνεται ο κινητήρας µέχρι την κανονική του ταχύτητα. Στο τέλος, τίθενται εκτός όλες οι αντιστάσεις και βραχυκυκλώνονται τα άκρα του τυλίγµατος του δροµέα, οπότε εργάζεται σαν κινητήρας βραχυκυκλωµένου δραµέα. Κινητήρες µε δακτύλιους χρησιµοποιούνται στις περιπτώσεις που επιβάλλεται οµαλή εκκίνηση υπό φορτίο καθώς και σε περιπτώσεις µεγάλης ισχύος που απαιτείται περιορισµένο ρεύµα εκκίνησης.

10 ΜΑΘΗΜΑ 6 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΜΕΡΟΣ Β
Αναστροφή της φοράς περιστροφής: Υπάρχουν εφαρµογές (π.χ. γερανογέφυρες) που απαιτείται αλλαγή της φοράς περιστροφής ενός τριφασικού κινητήρα. Δεδοµένου ότι η φορά περιστροφής του κινητήρα είναι ίδια µε τη φορά περιστροφής του στρεφόµενου µαγνητικού πεδίου του στάτη η αναστροφή της φοράς περιστροφής του κινητήρα επιτυγχάνεται µε εναλλαγή δύο φάσεων και µόνο. Για το σκοπό αυτό µπορούν να χρησιµοποιηθούν αυτόµατοι διακόπτες αναστροφής που αποτελούνται από δύο ηλεκτρονόµους ισχύος. Ο ένας τροφοδοτεί τους ακροδέκτες του κινητήρα µε τις τρεις φάσεις του δικτύου µε διαδοχή L1, L2, L3 και προκύπτει δεξιόστροφη φορά περιστρoφής. Ο άλλος συνδέει αντίστροφα δύο φάσεις π.χ. L1, L3 σε σχέση µε τον πρώτο και προκύπτει αριστερόστροφη φορά περιστροφής. Για την αντιστροφή πρέπει πρώτα να διακόψουµε το κύκλωµα και στη συνέχεια, εφόσον το κύκλωµα βρίσκεται σε ηρεµία, ενεργοποιούµε τον αντίστοιχο ηλεκτρονόµο. Είναι προφανές ότι δεν πρέπει ποτέ να ενεργοποιηθούν και οι δύο ηλεκτρονόµοι ταυτόχρονα διότι θα προκληθεί βραχυκύκλωµα µεταξύ των δύο φάσεων και γι' αυτό απαιτείται µανδάλωση ηλεκτρική (ή/και µηχανική για µεγαλύτερη ασφάλεια). Τέλος, µπορεί να υπάρξει συνδυασµός αυτόµατου διακόπτη Υ/Δ και αναστροφής.

11 ΜΑΘΗΜΑ 6 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΜΕΡΟΣ Β
Ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής: Η ταχύτητα περιστροφής ενός τριφασικού κινητήρα εξαρτάται από τον αριθµό των πόλων και τη συχνότητα. Είναι δυνατόν µε κατάλληλη διευθέτηση των τυλιγµάτων του στάτη και κατάλληλους ακροδεκτες για τη σύνδεση διακοπτών να επιτύχουµε αλλαγή του αριθµού των πόλων, ενώ µε ηλεκτρονικούς µετατροπείς είναι δυνατόν να επιτύχουµε µεταβολή της συχνότητας. Ετσι, στην πράξη έχουµε συνήθως αλλαγή της ταχύτητας περιστροφής µε: Κινητήρα δύο ταχυτήτων: µε δύο ανεξάρτητα τριφασικά τυλίγµατα στο στάτη, ένα για κάθε ταχύτητα συνήθως συνδεδεµένα σε αστέρα. Κινητήρα δύο ταχυτήτων µε τύλιγµα Dahlander: δηλαδή εκτός από τους 6 ήδη γνωστούς ακροδέκτες υπάρχουν και 3 επιπλέον που αποτελούν τη µεσαία λήψη των τριών τυλιγµάτων. Κινητήρα τριών ταχυτήτων: µε τύλιγµα Dahlander για τις δύο ταχύτητες και ξεχωριστό τύλιγµα για την τρίτη ταχύτητα η οποία µπορεί να είναι µικρότερη, µεταξύ ή µεγαλύτερη από τις δύο ταχύτητες του τυλίγµατος Dahlander. Κινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα µε συνεχή ρύθµιση των στροφών µέσω µετατροπέα συχνότητας AC/AC.

12 ΜΑΘΗΜΑ 6 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΜΕΡΟΣ Β
Πέδηση κινητήρων: Για την πέδηση ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων όταν αυτό απαιτείται (π.χ. ανυψωτικές µηχανές), οι πιο συνηθισµένες µέθοδοι στην πράξη είναι: Μηχανική πέδηση του άξονα µε ειδική ηλεκτροµαγνητική πέδη. Στην περίπτωση αυτή δεν υπερθερµαίνεται ο κινητήρας. Εναλλαγή δύο φάσεων, δηλαδή δηµιουργία αντίθετα στρεφόµενου πεδίου. Στην περίπτωση αυτή ο κινητήρας υπερθερµαίνεται (ιδιαίτερα όταν αυτό γίνει για χρόνο t >5s). Πέδηση µε συνεχές ρεύµα. Ο κινητήρας αποσυνδέεται από το τριφασικό δίκτυο και συνδέεται µε πηγή συνεχούς ρεύµατος κατά διάφορους τρόπους για t < 10s. Πέδηση µε αλλαγή του αριθµού των πόλων, δηλαδή µε αλλαγή της ταχύτητας από την υψηλή στη χαµηλή.

13 ΜΑΘΗΜΑ 6 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΜΕΡΟΣ Β
Λειτουργία τριφασικών κινητήρων σε μονοφασικό δίκτυο: Είναι δυνατόν ένας ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας να λειτουργήσει µε τροφοδότηση από µονοφασικό δίκτυο. Συνδέοντας πυκνωτή στις δύο άλλες φάσεις, οπότε η ισχύς του κινητήρα µειώνεται στο 70-80% και η ροπή εκκίνησης στο 25-35%. Οι πυκνωτές μπορούν να συνδεθούν σε τρεις διαφορετικές συνδεσµολογίες. Η µονοφασική λειτουργία µπορεί να γίνει για κινητήρες µέχρι ισχύ περίπου 2 kW διότι µετά αυξάνει σηµαντικά το κόστος των πυκνωτών. Τέλος, ας σηµειωθεί ότι οι ασύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες µπορούν να λειτουργήσουν και σαν γεννήτριες και να δώσουν ισχύ σε ένα δίκτυο.

14 ΜΑΘΗΜΑ 6 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΜΕΡΟΣ Β
Φορτία κινητήρων – Υπολογισμός ισχύος κινητήρα: Η ισχύς που αποδίδει ο κινητήρας στον άξονά του υπό µορφή περιστροφικής κινήσεως µεταφέρεται µέσω του µηχανισµού µετάδοσης της κίνησης στην µηχανή παραγωγής έργου που συνιστά το µηχανικό φορτίο. Στις βασικότερες τυπικές εφαρµογές µηχανηµάτων που χρειάζονται κίνηση από ηλεκτρικό κινητήρα συγκαταλέγονται οι αντλίες, οι συµπιεστές, οι ανεµιστήρες, ανυψωτικά µηχανήµατα, ανελκυστήρες, µεταφορικές ταινίες, παντός είδους εργαλειοµηχανές, οικιακές συσκευές κλπ. Η ισχύς που αποδίδει ο κινητήρας στον άξονά του «Ρ», λαµβανοµένου υπόψη και του βαθµού απόδοσης «η» του µηχανήµατος που πρόκειται να κινήσει, εµφανίζεται τελικά σαν ωφέλιµη ισχύς είτε υπό µορφή περιστροφικής κίνησης, είτε υπό µορφή ευθύγραµµης κίνησης. Η απαιτούµενη ισχύς «Ρ» στον άξονα του κινητήρα για τις δύο αυτές γενικές περιπτώσεις υπολογίζεται από τις ακόλουθες γενικές σχέσεις: Περιστροφική κίνηση: Ευθύγραμμη κίνηση: Στη συνέχεια οι παραπάνω γενικές σχέσεις εξειδικεύονται στην περίπτωση των ανεµιστήρων και των ανελκυστήρων.

15 ΜΑΘΗΜΑ 6 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΜΕΡΟΣ Β
Φορτία κινητήρων – Υπολογισμός ισχύος κινητήρα: Ανεμιστήρες: Μία από τις βασικές χρήσεις των ανεµιστήρων είναι για τον αερισµό χώρων, δηλαδή για την ανανέωση του αέρα ενός χώρου. Σε πολλές περιπτώσεις πιθανόν να απαιτείται και η αποµάκρυνση σκόνης, ατµών, αερίων κ.λ.π. µε φίλτρα καθώς και η προθέρµανση σε κάποια θερµοκρασία σε θερµαντές αέρα. Οταν η διάταξη συµπληρώνεται από δίκτυο αεραγωγών συνιστά εγκατάσταση ή σύστηµα εξαερισµού. Η απαιτούµενη ισχύς στον άξονα του κινητήρα" για την κίνηση ενός ανεµιστήρα θα είναι: όπου Q [m3/s]η παροχή αέρα p= pδ+ pσ [9.81N/m2] η ολική πίεση, pδ η πυκνότητα της κινητικής ενέργειας του κινούμενου αέρα στην έξοδο, pσ η πίεση που πρέπει να αποδώσει ο ανεµιστήρας νια να υπερνικήσει τις αντιστάσεις ροής σε αεραγωγούς και τοπικές αντιστάσεις. όπου pσ1 η αντίσταση ροής (πτώση πίεσης) σε διάφορα εξαρτήµατα του συστήµατος, που δίνονται σε πίνακες των κατασκευαστών όπως φίλτρα, διαφράγµατα κ.α. pσ2 η αντίσταση ροής (πτώση πίεσης) σε ευθύγραµµα τµήµατα αεραγωγών και προκύπτει, δε από νοµογραφήµατα και pσ2 η αντίσταση ροής (πτώση πίεσης) σε καµπύλα τµήµατα αεραγωγών και προκύπτει µε βάση την ταχύτητα του αέρα με χρήση πάλι νομογραφήματος.

16 ΜΑΘΗΜΑ 6 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΜΕΡΟΣ Β
Φορτία κινητήρων – Υπολογισμός ισχύος κινητήρα: Ανελκυστήρες και ανυψωτικά μηχανήματα: Στην περίπτωση αυτή, η απαιτούµενη ισχύς στον άξονα του κινητήρα είναι: όπου η: ο βαθµός απόδοσης (50-90%). F: το βάρος που πρόκειται να ανυψωθεί. Στην περίπτωση ανελκυστήρα: ωφέλιµο βάρος = 75 Χ (αριθµός ατόµων) ενώ το αντίβαρο θεωρείται δύναµη αντίθετη και ίση µε το βάρος του θαλάµου συν το µισό ωφέλιµο βάρος ν: η ταχύτητα, η οποία είναι συνάρτηση του αριθµού των ορόφων: Ανύψωση Ταχύτητα [m/s] για κτίρια µέχρι 5 ορόφους για κτίρια 5-8 ορόφων για κτίρια 8-12 ορόφων για κτίρια άνω των 12 ορόφων 3 - 7 για ανυψωτές βαρών για γερανογέφυρες για κύρια ανύψωση για γερανογέφυρες για βοηθητική ανύψωση

17 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΜΕΡΟΣ Β
ΜΑΘΗΜΑ 6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΛΟΣ


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google