Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γιάννης Τούρλος, ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Τεχνολογίας (ΠΕΚΑΤΕ) 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γιάννης Τούρλος, ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Τεχνολογίας (ΠΕΚΑΤΕ) 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γιάννης Τούρλος, ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Τεχνολογίας (ΠΕΚΑΤΕ) 1

2  Να μπορεί ο μαθητής να εφαρμόζει τον επιστημονικό τρόπο έρευνας.  Να κατακτήσει αυτή την ικανότητα συμμετέχοντας σε έρευνα (μαθαίνει στην/από την πράξη)  Να επικεντρωθούμε στο «πλαίσιο», τη διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα της έρευνας. 2

3 1. Πρώτο τρίμηνο - Φτιάχνω τον ερευνητή  Εισαγωγικές έννοιες  Εξοικείωση με τη μεθοδολογία της έρευνας 2. Δεύτερο τρίμηνο - Οργάνωση ομάδας  Χωρισμός σε ομάδες, επιλογή και οργάνωση της πρωτότυπης έρευνας 3. Τρίτο τρίμηνο - Εκτέλεση έρευνας  Ολοκλήρωση έρευνας (παραδοτέα)  Παρουσίαση και αξιολόγηση έρευνας 3

4 1. Ορισμός, χρησιμότητα, είδη έρευνας (1-2 ώρες) 2. Παραδείγματα ερευνών-άξονες (1-2 ώρες) 3. Στάδια της έρευνας (1-2 ώρες) 4. Παράδειγμα/τα πειραματικής έρευνας (2 ώρες) ή εναλλακτικά (αντί για βήματα 2-4) 2. Εκτέλεση 2-3 ερευνών για κατανόηση σταδίων έρευνας (ανακαλυπτικά) (6-8 ώρες) 4

5 Εισαγωγικές έννοιες (άξονες;) Ανακάλυψη και εφεύρεση Έρευνα (γενικά) Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα Ποσοτική και ποιοτική έρευνα Πειραματική έρευνα Ανεξάρτητη και εξαρτημένη μεταβλητή Βήματα της έρευνας 5

6  Παρουσίαση από τον εκπαιδευτικό  Συμμετοχή των μαθητών 6 Αν μου πεις κάτι, θα το ξεχάσω. Αν με διδάξεις κάτι, θα το θυμάμαι Αν με αφήσεις να ασχοληθώ μαζί του, θα το μάθω. Αν μου πεις κάτι, θα το ξεχάσω. Αν με διδάξεις κάτι, θα το θυμάμαι Αν με αφήσεις να ασχοληθώ μαζί του, θα το μάθω.

7  Ανάθεση εργασιών με (πιθανά) θέματα:  Ποια η διαφορά της ανακάλυψης – εφεύρεσης;  Τι ονομάζουμε έρευνα;  Σε τι διαφέρει η ποιοτική από την ποσοτική έρευνα;  Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της πειραματικής έρευνας;  Ποια η διαφορά της εξαρτημένης από την ανεξάρτητη μεταβλητή;  Να μάθουν όλα τα παραπάνω μέσα από τις έρευνες (ανακαλυπτικά) 7

8  Βήματα της έρευνας  Βασικά βήματα για ξεκίνημα: 1. Ποιο είναι το πρόβλημα; - Τίτλος (ενδιαφέρον) 2. Ποια είναι η γνώμη μου; - Υπόθεση (εμπλοκή) 3. Πως ερευνήθηκε το πρόβλημα; - Διαδικασία 4. Τι βρέθηκε; - Αποτελέσματα 5. Τι σημαίνει αυτό που βρέθηκε; - Ανάλυση και Συμπεράσματα 8

9  Τίτλος της έρευνας  Περιγραφή του σκοπού της έρευνας  Περιγραφή των κοινωνικών αναγκών που εξυπηρετεί η έρευνα  Υπόθεση  Περιγραφή της διαδικασίας που ακολούθησε ο ερευνητής και καταγραφή μετρήσεων  Ανάλυση και Συμπεράσματα 9

10  Τίτλος 1: Πως επηρεάζει η διαφορά ύψους του υδροστροβίλου με τη λίμνη, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο;  Τίτλος 2: Η επίδραση του ύψους τοποθέτησης του υδροηλεκτρικού εργοστασίου στην παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας 10

11 Πραγματικός ή σενάριο Τμήμα έρευνας της ΔΕΗ Απόφαση για τοποθέτηση νέου εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το νερό (υδροηλεκτρικό) 11

12 Ανάγκη για αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ήπιες μορφές ενέργειας Ανάγκη για αύξηση του βαθμού απόδοσης των υδροηλεκτρικών εργοστασίων 12

13  Υπόθεση 1: Αύξηση τους ύψους θα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της ενέργειας που παράγεται  Υπόθεση2: Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ τους. Καμία μεταβολή στην ποσότητα της ενέργειας που παράγεται 13

14  Απαιτούμενα υλικά  Ξύλινη βάση  Σανίδα ξύλινη  Πλαστικό δοχείο  Σωλήνας πλαστικός  Μεταλλικές γωνίες  Βίδες 14

15  Δράπανο  Γωνία ξυλουργού  Κατσαβίδι  Πολύμετρο (βολτόμετρο)  Κινητήρας (γεννήτρια)  Υδροστρόβιλος 15

16 16 1.Συναρμολογούμε τη διάταξη 2.Τοποθετούμε το δοχείο στο πρώτο επίπεδο (5 επίπεδα ανά 20 εκ., μέχρι το ένα μέτρο) 3.Γεμίζουμε το δοχείο με νερό 4.Μετράμε την τιμή της τάσης και καταγράφουμε τις ενδείξεις 5.Επαναλαμβάνουμε 2-3 φορές (διαφορετικοί μαθητές)

17 17 6.Τοποθετούμε το δοχείο στα επόμενα επίπεδα και επαναλαμβάνουμε τα βήματα 3 μέχρι 5 7.Χρησιμοποιούμε τις μετρήσεις και χαράζουμε καμπύλη ύψους-τάσης 8.Αξιολογούμε τις μετρήσεις και το διάγραμμα - Συμπεράσματα

18  Καταγράφουν όλα τα βήματα (Τίτλο, σκοπό, διαδικασία,...)  Καταγράφουν τις μετρήσεις  Φτιάχνουν γραφήματα  Παραδίδουν στο επόμενο μάθημα όλα τα παραπάνω (εργασία στο σπίτι)  Προτείνουν «επέκταση» της έρευνας  (αλλαγή υλικού και διατομής σωλήνα, γωνία πρόσπτωσης, κινητήρα, κ.ά.) 18

19 Αυξάνεται κατά 10% η παραγόμενη ενέργεια με διπλασιασμό του ύψους Δεν παρατηρήθηκε σταθεροποίηση του φαινομένου μέχρι το 1 μέτρο. Προτείνεται επανάληψη του πειράματος για μεγαλύτερα ύψη. 19

20  Προτάσεις για έρευνα (2 ώρες)  Επιλογή έρευνας – κριτήρια (2 ώρες)  Καταμερισμός εργασιών – παραδοτέων (2 ώρες)  Πρώτο στάδιο – Οργάνωση έρευνας, αναζήτηση πληροφοριών και πρώτο μέρος της γραπτής (2 ώρες) 20

21  Εκτέλεση της έρευνας (εργαστήριο ή σπίτι ή συνδυασμός) και παράλληλαολοκλήρωση γραπτής  Έλεγχος κάθε ώρα μαθήματος (σεμινάρια προόδου) (4-6 ώρες)  Οργάνωση τελικού σεμιναρίου (1 ώρα)  Παρουσίαση έρευνας - Συμπεράσματα (2 ώρες)  Έκθεση - παρουσίαση στο σχολείο (αφίσα) 21

22  Συσχέτιση με ομαδικό Β΄ τάξης  Νέο προϊόν σε βιομηχανία σοκολάτας  Τίτλος: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας νέας σοκολάτας που θα καταναλώσουν οι έφηβοι 12-15 ετών;  Έρευνα μέσα από ερωτηματολόγιο και πειραματισμός για τη δημιουργία του νέου προϊόντος 22

23 1. Ερωτηματολόγιο για χαρακτηριστικά προϊόντος (γλυκύτητα, μέγεθος, γέμιση, σκληρότητα, επικάλυψη,...) Κλειστές απαντήσεις (3 μέχρι 5) 2. Επιλογή συνταγών 3. Εκτέλεση συνταγών – παραγωγή προϊόντων 4. Δοκιμή και νέο ερωτηματολόγιο (χαρακτηριστικά, συν όνομα και συσκευασία) 5. Παραγωγή τελικού προϊόντος 6. Διαφήμιση (αφίσα ή βίντεο) 7. Παρουσίαση 23

24  Συνεχής παρατήρηση  Η δυνατότητα να παρουσιάζουν και να κατανοούν έννοιες  Η ικανότητα να προτείνουν θέματα για έρευνα  Ο βαθμός αξιοποίησης των πηγών πληροφόρησης  Η ποιότητα της γραπτής εργασίας  Ο βαθμός οργάνωσης της έρευνας  Συνεργασία μέσα στην ομάδα 24

25  Τα σχέδια και τα διαγράμματα που κατασκεύασαν σε σχέση με την έρευνα που ασχολήθηκαν  Η ποιότητα της κατασκευής που απαιτήθηκε για την έρευνα  Η πληρότητα και ο τρόπος της παρουσίασης της έρευνας (και κάθε ενδιάμεσου σεμιναρίου)  Η ποιότητα του υποστηρικτικού υλικού για την παρουσίαση 25

26 Ευχαριστώ για την προσοχή σας Γιάννης Τούρλος ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγος iotour2@gmail.com 6996179424 26

27  Τίτλος της έρευνας  Περιγραφή του προβλήματος  Περιγραφή του σκοπού της έρευνας  Περιγραφή των κοινωνικών αναγκών που εξυπηρετεί η έρευνα  Διαμόρφωση της υπόθεσης της έρευνας  Ανάλυση των παραμέτρων που θεωρήθηκαν ότι δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας 27

28  Περιγραφή των ορίων- περιορισμών της έρευνας  Περιγραφή της διαδικασίας που ακολούθησε ο ερευνητής  Ορισμοί των μεταβλητών  Συμπεράσματα  Προτάσεις για συμπληρωματική έρευνα στο μέλλον από άλλους ερευνητές  Βιβλιογραφία 28

29 Κάθε μαθητής/τρια (γραπτά και προφορικά):  Προτείνει ένα τίτλο  Παρουσιάζει το σκοπό  Περιγράφει σύντομα τη διαδικασία  Τονίζει τα πλεονεκτήματα της πρότασης 29

30 1. Πόσες έρευνες ανά τμήμα τεχνολογίας; Τρεις μέχρι τέσσερις ομαδικές έρευνες Ομάδες 3-4 μαθητών/τριών (ατομικές σε ειδικές περιπτώσεις) 2. Χωρισμός ομάδων πριν ή μετά την επιλογή θέματος; Επιλογή ομάδων από τους μαθητές; Οπωσδήποτε πριν… και όχι με κριτήριο τη φιλία 30

31  Βαθμός  Φύλο  Ρόλοι (συντονιστής, ερευνητής, σχεδιαστής, γραφίστας, μηχανικός, συγγραφέας, βίντεο, καλλιτεχνική επιμέλεια, κ.ά.) 31

32 32 ΣυντονιστήςΚώσταςΜαρίαΔημήτρης ΚατασκευαστήςΓιάννηςΓεωργίαΕλένη Χρήση Η/ΥΓιώργοςΧρήστοςΣτέφανος ΣυγγραφέαςΚατερίναΧρήστοςΔήμητρα ΣχεδιαστήςΜαρίαΘανάσηςΜάριος ΡόλοιΟμάδα 1Ομάδα 2Ομάδα 3

33  Οι μαθητές/τριες μέσα στην ομάδα συζητούν και επιλέγουν θέμα έρευνας  Κριτήρια  Επιλογή από τους μαθητές/τριες  Σαφής τίτλος  Απαιτήσεις (χρόνος, υλικά, εργαλεία, δεξιότητες, γνώσεις) 33

34 34  Γραπτή εργασία με όλα τα στάδια. (Εξώφυλλο, περιεχόμενα, βιβλιογραφία)  Κάθε είδους κατασκευή, τέχνημα ή πειραματική διάταξη  Παρουσίαση έρευνας (Φωτογραφίες, βίντεο, γραφήματα, αφίσα, κ.ά.)

35 35  Οργάνωση παρουσίασης (σειρά, καταμερισμός θεμάτων, υποστηρικτικό υλικό)  Τίτλος και συμπεράσματα (υπόθεση)  Παρουσίαση διαδικασίας (κατασκευή, φωτογραφίες, βίντεο, γραφήματα, αφίσα, κ.ά.)


Κατέβασμα ppt "Γιάννης Τούρλος, ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Τεχνολογίας (ΠΕΚΑΤΕ) 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google