Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Νέα Γεωργική Πολιτική Ημερίδα ΠΑΣΕΓΕΣ Ηράκλειο Κρήτης, 12 Οκτωβρίου 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Νέα Γεωργική Πολιτική Ημερίδα ΠΑΣΕΓΕΣ Ηράκλειο Κρήτης, 12 Οκτωβρίου 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Νέα Γεωργική Πολιτική Ημερίδα ΠΑΣΕΓΕΣ Ηράκλειο Κρήτης, 12 Οκτωβρίου 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2 2 Προϋπολογισμός των άμεσων ενισχύσεων και της αγροτικής ανάπτυξης ως % του ΑΕΠ (μέσος όρος 2007-09) Άμεσες ενισχύσεις: δαπάνη όπως καταγράφεται από τη ΓΔ Γεωργίας Αγροτική ανάπτυξη: μέση ετήσια κατανομή στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2007-2013 Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Eurostat

3 Οι προκλήσεις για την γεωργία 3 Οικονομικές προκλήσεις Επισιτιστική ασφάλεια Επιβράδυνση παραγωγικότητας Διακυμάνσεις τιμών/εισοδημάτων Οικονομική κρίση Περιβαλλοντικές προκλήσεις Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου Διάβρωση εδαφών Ποιότητα αέρα/υδάτων Βιοποικιλότητα Περιφερειακές προκλήσεις Ζωτικότητα υπαίθρου Ποικιλομορφία γεωργίας ΕΕ Προκλήσεις Περιβαλλοντικές Οικονομικές Περιφερειακές

4 Τάσεις τιμών εμπορευμάτων 4 Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα

5 Κλιματική αλλαγή – Πιθανές επιπτώσεις στην γεωργία ΕΕ 5 ▲ Floods risk ▲ Hotter and drier summers ▲ Sea levels ▲ Risk crop pests, diseases ▲ Crop, forage yields ▼ Animal health, welfare ▼ Water availability ▲ Risk drought, heat spells ▲ Risk soil erosion ▼ Growing season, crop yields ▼ Optimal crop areas ▼ Summer rainfall ▲ Winter storms, floods ▲ Length growing season, yields ▲ Suitable farmland ▲ Pests, diseases risks ▲ Winter rainfall, floods ▼ Summer rainfall ▲ Risk drought, water stress ▲ Soil erosion risk ▲ Yields, range of crops Source: DG Agriculture and Rural Development, based on EEA reports, JRC and MS academic studies.

6 Σημασία γεωργικού τομέα στην απασχόληση 6

7 7 Για να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα της πολιτικής και τη συνέχιση της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας Reform objectives Στόχοι πολιτικής Βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων και κλιματική δράση Ισορροπημένη περιφερειακή ανάπτυξη Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων Στόχοι μεταρρύθμισης Βελτίωση βιωσιμότητας Βελτίωση ανταγωνιστικότητας Ενίσχυση αποτελεσματικότητας Πως η ΚΑΠ αντιμετωπίζει τις προκλήσεις

8 8 Βασικές κατευθυντήριες αρχές νέας ΚΓΠ Αλλαγή «παραδείγματος» πολιτικής Αναγνώριση της από κοινού παροχής δημόσιων και ιδιωτικών αγαθών Παροχή δημόσιων αγαθών και από τους δύο πυλώνες (πρασίνισμα) Στροφή στη χρήση γης ως αναφορά, προϋπόθεση και στόχο πολιτικής Πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη διάρθρωση ενίσχυσης Διατήρηση υπάρχουσας δομής εργαλείων πολιτικής, με λίγες προσαρμογές Καλύτερη στόχευση, συμπληρωματικότητα και αποτελεσματικότητα μέτρων Μεγαλύτερη ευελιξία στην επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ Αναγνώριση της ποικιλομορφίας γεωργικής παραγωγής στην ΕΕ με μεγαλύτερη ευελιξία στους κανόνες εφαρμογής της πολιτικής Διατήρηση ενός κοινού κανονιστικού και δημοσιονομικού πλαισίου για την επίτευξη κοινών στόχων με κοινά εργαλεία

9 Μέτρα ενίσχυσης αποτελεσματικότητας 9 Πιο ισορροπημένη διανομή Καλύτερη στόχευση Στρατηγική προσέγγιση Ενεργοί αγρότες Νέοι αγρότες Πράσινες ενισχύσεις Ειδικές ενισχύσεις περιοχών, τομέων και μικρών παραγωγών Σύγκλιση ενισχύσεων ανάμεσα σε ΚΜ Σύγκλιση ενισχύσεων στο εσωτερικό ΚΜ Βελτίωση στον συντονισμό της ανάπτυξης υπαίθρου με άλλες πολιτικές ΕΕ Βελτίωση στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των εργαλείων πολιτικής

10 Βελτίωση βιωσιμότητας 10 Πιο «πράσινη» ανάπτυξη υπαίθρου Πιο «πράσινες» άμεσων ενισχύσεων Ενίσχυση έρευνας και καινοτομίας Υποχρεωτικές πρακτικές που ευνοούν περιβάλλον και κλίμα 30% προϋπολογισμού άμεσων ενισχύσεων Ενίσχυση πολλαπλής συμμόρφωσης Προτεραιότητα σε «αποτελεσματικότητα πόρων" και «οικοσυστημάτων" Ενίσχυση μέτρων περιβαλλοντικής και κλιματικής δράσης Ελάχιστο όπιο 30% περιβαλλοντικών δράσεων Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας «Γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα« Ενίσχυση γεωργικής έρευνας και μεταφοράς γνώσεων Σύστημα Παροχής Συμβουλών

11 11 Γεωργική έκταση επιλέξιμη για άμεση ενίσχυση Πολλαπλή συμμόρφωση Οικολογική άμεση ενίσχυση Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργική Έρευνα Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας «Γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα" Γεωργικό Σύστημα Συμβουλών Περιβαλλοντική ποιότητα Νομοθετικός (Κανονιστικές Υποχρεώσεις Διαχείρισης - Καλές Γεωργικές Περιβαλλοντικές Συνθήκες) Υποχρεωτικός με οικονομική στήριξη (αποσυνδεδεμένη οικολογική ενίσχυση) Προαιρετικός μέσω κινήτρων (αντιστάθμιση αύξησης κόστος και απώλειας εισοδήματος) Μηχανισμός εφαρμογής Το πρασίνισμα της ΚΓΠ

12 Ευχαριστώ 12


Κατέβασμα ppt "Η Νέα Γεωργική Πολιτική Ημερίδα ΠΑΣΕΓΕΣ Ηράκλειο Κρήτης, 12 Οκτωβρίου 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google