Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαμορφώνοντας το Όραμα με βάση τις συνεντεύξεις Setting the Vision based on the interviews.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαμορφώνοντας το Όραμα με βάση τις συνεντεύξεις Setting the Vision based on the interviews."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαμορφώνοντας το Όραμα με βάση τις συνεντεύξεις Setting the Vision based on the interviews

2 Το δείγμα μας είναι 49 άνθρωποι: Our sample is 49 persons:  Έχουμε ξεχωρίσει το δείγμα με βάση τα εξής (we have categorized the sample by): - Φύλο (Gender) - Προέλευση (Origin) - Επάγγελμα – Ιδιότητα (Professions - Characterization) - Ηλικία (Age)

3 GENDER OF THE INTERVIEWEES

4 ORIGIN OF THE INTERVIEWEES Seasonal

5 PROFESSIONS OF THE INTERVIEWEES

6 AGE OF THE INTERVIEWEES

7  Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρούν το φυσικό και πολιτισμικό (υλικό και άυλο) χαρακτήρα του νησιού και το θεωρούν ως το κύριο κεφάλαιο για τη μελλοντική του ανάπτυξη (78%) The vast majority of the people interviewed value the island’s natural and cultural (tangible and intangible) character. They consider it as a main capital for the future development of the island. (78%)  Πολλοί ταυτίζονται με το νησί και επιθυμούν να συμμετέχουν και να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του μέλλοντός του. (86%) Many of them identify themselves with the island and wish to participate and contribute to its future. (86%)

8  Προσδοκούν να διατηρηθεί και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στο νησί (υγεία, εκπαίδευση, διαχείριση υδάτων-στερεών αποβλήτων- λυμάτων) ως προαπαιτούμενο για την αειφόρο ανάπτυξη. (89%) They envisage maintaining and improving the quality of life on the island (health, education, water-waste-sewage management) as a prerequisite condition. (89%)  Προσβλέπουν σε μια βελτίωση και ενίσχυση της διακυβέρνησης ώστε να γίνεται ανάληψη ευθυνών και να εφαρμόζονται καλύτερα οι κανονισμοί. (63%) They aspire that the governance is improved and supported so as responsibilities are undertaken and regulations at local level are better enforced. (63%)

9  Τέθηκε το ζήτημα της αυτάρκειας του νησιού (ενέργεια, αγροτική παραγωγή τρόφιμα). (40%) The self sufficiency in energy, agricultural and food production of the island was raised. (40%)  Η ανάπτυξη πρέπει να καθοδηγείται από τοπικές και εθνικές πρωτοβουλίες. (80%) Development should be driven by local and national initiatives. (80%)

10  Η ισχυρή πλειοψηφία βλέπει τον τουρισμό ως σημαντική πηγή εισοδήματος (80%): Μέσω της παρατεταμένης τουριστικής περιόδου και αύξησης του αριθμού των επισκεπτών (βελτίωση μεταφορών, υποδομών & υπηρεσιών), καθώς και με στοχευμένες μορφές τουρισμού (ιαματικός, αθλητικός, γαστρονομικός κλπ.) The large majority see tourism as a major source of income (80%): Through a prolonged tourist season and an increase of number of visitors (better transport, infrastructure & services), as well as with targeted forms of tourism (medical, sport, gastronomy etc.)  Θεωρούν σημαντικές και άλλες οικονομικές δραστηριότητες (κτηνοτροφία, γεωργία, αλιεία, μελισσοκομία, επώνυμα τοπικά προϊόντα-branded) αλλά με αναβαθμισμένη διαχείριση, υποδομές και κανονισμούς. (72%) They see other economic activities (livestock, agriculture, fisheries, beekeeping, branded local products) as important, but with a considerably improved management, infrastructure and regulation. (72%)

11 PETRANA XENIA RADO VEYSEL ANNA LINA ANTWNIA PINAR FATIMA DJORDJE JAMIE BILJANA JOANNA RIFAT INGRID ARISTEA SUMMER UNIVERSITY IN SAMOTHRAKI 2016 (COURSE B - TEAM THE GREAT) THANK YOU!!!


Κατέβασμα ppt "Διαμορφώνοντας το Όραμα με βάση τις συνεντεύξεις Setting the Vision based on the interviews."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google