Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δίκτυα Οπτικών Ινών στην Ελλάδα: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον Χρήστος Μπούρας Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, και Ινστιτούτο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δίκτυα Οπτικών Ινών στην Ελλάδα: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον Χρήστος Μπούρας Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, και Ινστιτούτο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δίκτυα Οπτικών Ινών στην Ελλάδα: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον Χρήστος Μπούρας Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, και Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» http://ru6.cti.gr/ru6/bouras?language=el bouras@cti.grbouras@cti.gr, bouras@ceid.upatras.grbouras@ceid.upatras.gr

2 Περίγραμμα παρουσίασης Τι έχει γίνει στην Ελλάδα Η κατάσταση διεθνώς Στατιστικά στοιχεία διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα Που είμαστε σήμερα Πως προχωράμε

3 Τι έχει γίνει στην Ελλάδα (1/4) Έργα ανάπτυξης δικτύων οπτικών ινών από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της πληροφορίας»  Πρόσκληση 93 και Πρόσκληση 145: Ανάπτυξη Συμπληρωματικών Ευρυζωνικών Υποδομών (Κατασκευή Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών) σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας εγκρίθηκαν έργα σε 69 Δήμους, στο πλαίσιο της Π93, και σε επιπλέον 6 Δήμους, στο πλαίσιο της Π145 εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης  Πρόσκληση 195: Επέκταση των Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών που χρηματοδοτήθηκαν μέσω των Προσκλήσεων 93 και 145 του ΕΠ «ΚτΠ»

4 Τι έχει γίνει στην Ελλάδα (2/4) Συναφή έργα πληροφόρησης και ενίσχυσης της ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες  Πρόσκληση 84 και Πρόσκληση 192: Προώθηση της Ανάπτυξης Ζήτησης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών Συναφή έργα ανάπτυξης ασύρματων δικτύων σε μικρότερους Δήμους  Πρόσκληση 105 Διάφορες άλλες δράσεις ανάπτυξης Wi-Fi hotspots σε σημεία ενδιαφέροντος για το κοινό

5 Τι έχει γίνει στην Ελλάδα (3/4) Δημιουργία Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών  Συνδέουν σημεία παρουσίας του Δημόσιου Τομέα  Κύρια παθητικό δίκτυο υπάρχει και ενεργός εξοπλισμός για την ενεργοποίηση κάποιων συνδέσεων  Πρόβλεψη για σύνδεση απομακρυσμένων σημείων με ασύρματες ζεύξεις.  Επάρκεια οπτικών ινών για κάλυψη των σημείων παρουσίας του Δημόσιου Τομέα  Ύπαρξη οπτικών ινών και ελεύθερων καναλιών για μελλοντικές συνδέσεις

6 Τι έχει γίνει στην Ελλάδα (4/4) Σχετικά πολύ μικρή (αν όχι μηδενική) χρήση της υποδομής  Πρόβλεψη για οδηγίες και σχέδιο εκμετάλλευσης από την κεντρική διοίκηση, που δέσμευε τους Δήμους  Απουσία έκδοσης αυτών των οδηγιών και του σχέδιο εκμετάλλευσης, παρόλο που οι τεχνικοί σύμβουλοι κατάθεσαν προτάσεις ως όφειλαν  Απουσία σύστασης νομικού προσώπου που θα αναλάβει την εκμετάλλευση  Απουσία συστηματικής συντήρησης της υποδομής  Σχετικά καλή χρήση των συνδέσεων από το Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο  Μικρή, περιστασιακή χρήση σε κάποιες άλλες περιπτώσεις Το δίκτυο συνδέσεων προσφέρθηκε στους (υποψήφιους) αναδόχους του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, για χρήση στην υλοποίησή του, αν και είναι αμφίβολο πόσο χρήσιμο ή εκμεταλλεύσιμο είναι.

7 Η κατάσταση διεθνώς (1/3) Σε αρκετές χώρες μεγάλο ποσοστό των ευρυζωνικών συνδέσεων είναι μέσω δικτύου οπτικών ινών (FTTH/FTTP/FTTB) Ενδεικτικά ποσοστά ευρυζωνικών συνδέσεων που είναι με οπτικές ίνες:  Japan: 72,7%  Korea: 68,0%  Sweden: 43,7%  Estonia: 32,9%  Norway: 29,3%  Slovak Republic: 25,8%  Iceland: 25,0%  Slovenia: 22,0%  Portugal: 22,0%  Denmark: 21,6% Το ποσοστό αυτό για την Ελλάδα είναι πρακτικά μηδενικό 0,1% Ο μέσος όρος του ποσοστού των συνδέσεων οπτικών ινών επί των ευρυζωνικών συνδέσεων στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι 17,1%  Αλλά σε αρκετές από αυτές υπάρχουν και πολλές συνδέσεις καλωδιακής τηλεόρασης δηλαδή το υπόλοιπο των συνδέσεων δεν είναι τύπου xDSL

8 Η κατάσταση διεθνώς (2/3) Πολλές πόλεις του εξωτερικού έχουν δίκτυο FTTH/FTTP/FFTB και απολαμβάνουν υπερ-υψηλών ταχυτήτων πρόσβασης Ενδεικτικά παραδείγματα δημοτικών/κοινοτικών δικτύων οπτικών ινών  Ήδη από το 2000, η τοπική αρχή της περιοχής Vastera της Σουηδίας, ήταν η πρώτη που συγκρότησε μια διαδημοτική εμπορική εταιρεία σε συνεργασία με την δημοτική επιχείρηση ηλεκτρισμού, για την κατασκευή και τη λειτουργία ενός ανοικτού ευρυζωνικού δικτύου οπτικών ινών Το επιχειρηματικό μοντέλο που επιλέχθηκε βασίζεται σε ένα σύστημα στο οποίο η διαδημοτική εταιρεία, που παρέχει τη δικτυακή υποδομή, και οι πάροχοι των υπηρεσιών Διαδικτύου μοιράζονται τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση του  Στην πόλη Chattanooga, στο Tennessee των ΗΠΑ, ο τοπικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργεί δίκτυο οπτικών ινών και προσφέρει συνδέσεις 1Gbps (με $69/μήνα)

9 Η κατάσταση διεθνώς (3/3) Παραδείγματα δημοτικών/κοινοτικών δικτύων οπτικών ινών (συνέχεια)  Πρόσφατα ένας δημοτικός πάροχος υπηρεσιών Internet στο Salisbury, στην Βόρεια Καρολίνα, ανακοίνωσε τη διάθεση ταχύτητας 10Gbps (!) σε όλη την πόλη, τόσο σε επιχειρήσεις όσο και τους κατοίκους. Η τοπική εταιρεία Fibrant, που ανάπτυξε το δίκτυο οπτικών ινών, δημιουργήθηκε πριν από πέντε χρόνια μετά την αδυναμία των τοπικών αξιωματούχων να πείσουν τους ιδιώτες πάροχους να αναβαθμίσουν την υποδομής τους  Στο Borwick (μικρή κοινότητα, σε αγροτική περιοχή κοντά στο Lancaster), στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι κάτοικοι, αφού οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι δεν πρόσφεραν σχετικές υπηρεσίες και αφού δεν κατάφεραν να βρουν χρηματοδότηση από την τοπική κυβέρνηση αποφάσισαν και έφτιαξαν δίκτυο FTTH, σκάβοντας και περνώντας σωλήνωσες και ίνες, μόνοι τους Ταχύτητες πρόσβασης 1Gbps Πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί στη σελίδα παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών http://broadband.cti.gr/el/best_practices/best_practices_examples.p hp του δικτυακού τόπου προώθησης της ευρυζωνικότητας http://broadband.cti.gr/ http://broadband.cti.gr/el/best_practices/best_practices_examples.p hp http://broadband.cti.gr/

10 Στατιστικά στοιχεία ευρυζωνικής διείσδυσης (1/4) Ευρυζωνική διείσδυση  Η Ελλάδα πλησιάζει σιγά-σιγά το μέσο όρο της ΕΕ

11 Στατιστικά στοιχεία ευρυζωνικής διείσδυσης (2/4) Ρυθμός αύξησης της ευρυζωνικής διείσδυσης  Η Ελλάδα δεύτερη στο ρυθμό αύξησης !!!

12 Στατιστικά στοιχεία ευρυζωνικής διείσδυσης (3/4) Διαχρονική πορεία της ευρυζωνικής διείσδυσης στην Ελλάδα και σύγκλιση με τον μέσο όρο της ΕΕ

13 Στατιστικά στοιχεία ευρυζωνικής διείσδυσης (4/4) Χρήση ευρυζωνικών τεχνολογιών  Δυστυχώς στην Ελλάδα η ευρυζωνική διείσδυση είναι μόνο με χρήση xDSL

14 Που είμαστε σήμερα (1/3) ΣΥΖΕΥΞΙΣ  Δίκτυο πρόσβασης και κορμού για τους φορείς του Δημοσίου, με σκοπό να καλύψει όλες τις ανάγκες για τη μεταξύ τους επικοινωνία με Τηλεφωνία (τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στους φορείς), Δεδομένα (επικοινωνία υπολογιστών – Internet) και Video (τηλεδιάσκεψη – τηλεεκπαίδευση).  Δικτυακές υπηρεσίες σε 4.500 σημεία παρουσίας (κτίρια) φορέων του Ελληνικού Δημοσίου  Θα λειτουργεί για περίπου ένα έτος ακόμη

15 Που είμαστε σήμερα (2/3) ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ  Το Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ σχεδιάζεται να είναι η συνέχεια του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, με στόχους την ένταξη σε αυτό κάθε κτιρίου δημόσιου φορέα (εκτιμώνται σε 34.000 κτίρια συμπεριλαμβανομένων των σχολείων)  Πρόσφατα ζητήθηκε από τους φορείς να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των σημείων παρουσίας τους την αναβάθμιση του βαθμού ευρυζωνικότητας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι την αναβάθμιση των υφιστάμενων υπηρεσιών την παροχή νέων υπηρεσιών προστιθεμένης αξίας  Η υλοποίηση των παραπάνω στόχων θα επιτυγχάνεται μέσω των παρακάτω 5 δράσεων: 1. 8 Νησίδες - Υπηρεσία Πρόσβασης & Τηλεφωνίας φορέων 2. Ασύρματη Νησίδα – Υπηρεσίες Κινητικότητας 3. Υποδομές Πρόσβασης–Ασφάλειας–Τηλεφωνίας 4. Υπηρεσία Διασύνδεσης Νησίδων – SIX και Data Centers Δικτύου 5. Υπηρεσίες ΙSP/SLA του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

16 Που είμαστε σήμερα (3/3) Rural Broadband: Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ  Διαδικασία Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)  Εγκατάσταση και λειτουργία ευρυζωνικής δικτυακής υποδομής σε 5.493 «λευκές» αγροτικές και νησιωτικές περιοχές (αντιστοιχούν σε σχεδόν 50% της ελληνικής επικράτειας)  Διαχωρισμός της επικράτειας σε τρεις περιοχές LOT 1: Θράκη, Μακεδονία, δυτική Ήπειρος, Βόρειο Αιγαίο  ΟΤΕ LOT 2: Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, νότια Ήπειρος, Εύβοια, Κυκλάδες  κοινοπραξία των Intrakat – Intracom Holdings – Hellas On Line LOT 3: Πελοπόννησος, κεντρικής Στερεά, Δωδεκάνησα και Κρήτη  ΟΤΕ  Οικισμοί με ≥ 400 κατοίκους θα συνδέονται με δίκτυο οπτικών ινών, αλλά το δίκτυο πρόσβασης θα μπορεί αν είναι άλλης τεχνολογίας  Οι υποδομές αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2016

17 Πως προχωράμε (1/3) Η ύπαρξη δικτύων νέας γενιάς (δηλ., δικτύων οπτικών ινών) ενισχύουν την ανάπτυξη και την καινοτομία και όπου έχουν υλοποιηθεί σε ευρεία κλίμακα δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας Είναι πολύ σημαντικό τα έργα στην Ελλάδα να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις και αναβολές Επιπλέον θα πρέπει να ξαναμπεί στην ατζέντα η συζήτηση για δίκτυο fibre-to-the-home (FTTH)  Η οικονομική κρίση και τα οικονομικά προβλήματα φαίνεται να αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη δικτύων FTTH  Όμως τα δίκτυα αυτά είναι εργαλείο για την ανάπτυξη και πρέπει να ενισχυθεί η υλοποίησή τους Η χώρα μας δεν πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα των άλλων χωρών μένοντας σε απόσταση πίσω τους, αλλά να επιχειρήσει το άλμα και να υλοποιήσει δίκτυα νέας γενιάς που φτάνουν μέχρι τον τελικό χρήστη (πολίτη)

18 Πως προχωράμε (2/3) Ρόλος και πρωτοβουλίες για τις περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις (περιφέρειες/δήμους) Υπάρχουν δήμοι που έχουν ενστερνιστεί τις νέες τεχνολογίες και συμμετέχουν σε διάφορα σχετικά πιλοτικά έργα, αλλά και αυτοί πρέπει να κάνουν το σημαντικό βήμα και να προχωρήσουν με την υλοποίηση δικτύων νέας γενιάς σε ευρεία κλίμακα Υπάρχουν καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί επιτυχημένα στο εξωτερικό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οδηγοί, π.χ.  Ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς με εκμετάλλευση υποδομών διέλευσης άλλων υποδομών κοινής ωφέλειας  Μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης και εκμετάλλευσης  Σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα

19 Πως προχωράμε (3/3) Δραστηριοποίηση των πολιτών και των τοπικών κοινοτήτων  Ενημέρωση των συμπολιτών που δεν γνωρίζουν για τα πλεονεκτήματα των δικτύων οπτικών ινών  Διεκδίκηση υποδομών νέας γενιάς για την περιοχή τους  Πιθανά δράσεις δημιουργίας τοπικών υποδομών (ειδικά σε αγροτικές ή και ημιαστικές περιοχές όπου η διάνοιξη χαντακιών μπορεί να γίνει πιο εύκολα και χωρίς μεγάλο κόστος αποκατάστασης Οι Δήμοι και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας πρέπει να διευκολύνουν τέτοιες δράσεις δίνοντας εύκολα και γρήγορα άδειες διελεύσεις και στοιχεία για τα υφιστάμενα δίκτυα κοινής ωφέλειας

20 Ευχαριστώ πολύ! Χρήστος Μπούρας Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, και Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» http://ru6.cti.gr/ru6/bouras?language=el bouras@cti.grbouras@cti.gr, bouras@ceid.upatras.grbouras@ceid.upatras.gr


Κατέβασμα ppt "Δίκτυα Οπτικών Ινών στην Ελλάδα: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον Χρήστος Μπούρας Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, και Ινστιτούτο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google