Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Μέση Τιμή +3σ -3σ Διεργασία εκτός ελέγχου Τα διαγράμματα ελέγχου παρέχουν μια παραστατική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Μέση Τιμή +3σ -3σ Διεργασία εκτός ελέγχου Τα διαγράμματα ελέγχου παρέχουν μια παραστατική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Μέση Τιμή +3σ -3σ Διεργασία εκτός ελέγχου Τα διαγράμματα ελέγχου παρέχουν μια παραστατική απεικόνιση των δεδομένων που παράγονται από την αξιολόγηση της διεργασίας και των προϊόντων της.

3 Διάγραμμα Αιτών & Αποτελεσμάτων Το διάγραμμα αιτίας και αποτελέσματος, το οποίο ονομάζεται και διάγραμμα ψαροκόκαλο, εξ αιτίας της εμφάνισής του και του διαγράμματος του Ishikawa, ο οποίος έκανε ευρέα τη χρήση του στην Ιαπωνία. Συχνότερα χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να κατηγοριοποιηθούν αιτίες συγκεκριμένων προβλημάτων. Οι γραμμές που εξέρχονται από την κεντρική οριζόντια γραμμή αποτελούν τις δευτερεύουσες αιτίες, ενώ η κεντρική είναι η βασική αιτία. Cause and Effect Diagram Τρέχων Διάγραμμα Το τρέχων διάγραμμα δείχνει την ιστορική εικόνα καθώς και το δείγμα μεταβολής. Βοηθά στο να καταγράφει και να αποκαλύπτει πότε η αύξηση ή η μείωση των τιμών του διαγράμματος σε σχέση με το χρόνο είναι καλές και πότε όχι. Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από την αρχή της αλλαγής της διαδικασίας προκειμένου να εντοπίσουμε τα τυχόν προβλήματα. Ακόμη, χρησιμοποιείται στο τέλος του μέρους της αλλαγής της διαδικασίας δείχνοντας πότε οι αλλαγές είναι αποτέλεσμα των πρόσφατων εξελίξεων. Run Chart

4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙΤΙΟΥ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Χρησιμοποιείται σαν ένας δομημένος τρόπος υλοποίησης της δημιουργικής διεργασίας καθορισμού της «ρίζας» ενός προβλήματος. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιεί ένα διάγραμμα που, λόγω της εμφάνισής του, ονομάζεται «Ψαροκόκαλο». Χρησιμοποιείται σαν ένας δομημένος τρόπος υλοποίησης της δημιουργικής διεργασίας καθορισμού της «ρίζας» ενός προβλήματος. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιεί ένα διάγραμμα που, λόγω της εμφάνισής του, ονομάζεται «Ψαροκόκαλο». Τα αίτια – «ρίζες» συνήθως κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως: Διεργασίες – Εξοπλισμός – Συσκευές Διεργασίες – Εξοπλισμός – Συσκευές Εισερχόμενα (υλικά, πληροφορίες) Εισερχόμενα (υλικά, πληροφορίες) Διαδικασίες – Μέθοδοι Διαδικασίες – Μέθοδοι Μετρήσεις (σφάλματα) Μετρήσεις (σφάλματα) Άνθρωποι Άνθρωποι Περιορισμοί σε πόρους Περιορισμοί σε πόρους Περιβάλλον - Κουλτούρα Περιβάλλον - Κουλτούρα

5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙΤΙΟΥ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΨΑΡΟΚΟΚΚΑΛΟ» Λάθος Τιμές Εξοπλισμός / Συσκευές Προβληματικός Η/Υ Υλικά Συναρμολόγηση λάθος προϊόντος Μέθοδοι Η παραγγελία άλλαξε χωρίς να ενημερωθεί το Λογιστήριο Ο χρησιμοποιούμενος Τιμοκατάλογος είναι λάθος Άνθρωποι Λάθη Πληκτρολόγησης Χρήση λάθος τιμών ΑποτέλεσμαΑίτια

6 Παράδειγμα ενός διαγράμματος αιτίας και αποτελέσματος Ασθενής περιμένει για κρεβάτι Πόροι Γιατρός χωρίς συμβόλαιο Λάθη συστήματος Έλλειψη νοσοκομειακού προσωπικο ύ Έλλειψη διοικητικού προσωπ. Σχεδιασμός Εκπαίδευση διοικητικού προσωπικού Πρόωρη άφιξη ασθενούς Αναμονή γιατρού Ασθενείς με εξιτήριο δεν φεύγουν Αναμονή τροφίμων Αναμονή αποτελεσμάτων Πρόωρη ενημέρωση Πεποίθηση ότι δε θα χρειαστεί πολύς χρόνος ακόμη Ενημέρωση μόλις το δωμάτιο, είναι έτοιμο Μηχανές / υπολογιστές Έλλειψη πληροφοριών Κακή χρήση Ανάγκη περισσότερης εκπαίδευσης Αναξιοπιστία Αναλογία εισαγωγών Πολλές μεταφορές Διπλό δωμάτιο Ειδικά κρεβάτια Διαδικασίες γιατρών Διαδικασίες νοσοκομείου Επικοινωνία Καθυστερημένες εισαγωγές Υπερβολική δουλειά Ακατάλληλη διαδικασία Το τμήμα εισαγωγών δεν γνωρίζει τη διαθεσιμότητα κρεβατιών Αλλαγές κρεβατιών Το τμήμα κρατήσεων δεν έχει λάβει γνώση Έλλειψη πληροφοριών Η Διοίκηση δεν έχει γνώση Δεν έχει γνωστοποιηθεί

7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (από τα μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Παρουσίαση πορισμάτων στον συντονιστή της ομάδας Ανάλυση από την ομάδα του θέματος με βάση συγκεκριμένο οδηγό συζήτησης Διατύπωση προτάσεων και λύσεων από την ομάδα / κύκλο Αξιολόγηση των προτάσεων Σχέδιο εφαρμογής Επιλογή του θέματος από την ομάδα

8 Κύκλοι Ποιότητας (Κ.Π.) Συμμετοχική διοίκηση και παρακίνηση των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στην αποτύπωση των προβλημάτων του Οργανισμού στον οποίο εργάζονται στη συγκεκριμένη θέση εργασία και διαδικασία.

9 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ Πρόκειται για μια τεχνική που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ύπαρξης ή μη συσχετισμού ανάμεσα σε δύο παραμέτρους και συχνά, έχοντας εντοπίσει κάποιο συσχετισμό, η λύση του προβλήματος μπορεί ευκολότερα να προσδιοριστεί.            Θετικός Συσχετισμός              Αρνητικός Συσχετισμός                         Ανίσχυρος Συσχετισμός Κανένας Συσχετισμός

10 4. Διάγραμμα Διασποράς Το διάγραμμα διασποράς δείχνει το σχέδιο της σχέσης ανάμεσα στις μεταβλητές, οι οποίες είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους. Για παράδειγμα το ερώτημα σχετικά με τη σχέση μεταξύ της ικανοποίησης από της ποιότητα ζωής και το ΑΕΠ, αν αυξηθεί το ΑΕΠ αυξάνεται η ικανοποίηση από την ποιότητα ζωής. Όσο πιο κοντά βρίσκονται τα σημεία στη διαγώνια γραμμή, τόσο μεγαλύτερη είναι η σχέση ανάμεσά τους. Scatter Diagram Οι χώρες της ΕΕ, ταξινομημένες ανάλογα με τη γονιμότητα, τις οικογενειακές πολιτικές, τη γυναικεία απασχόληση και άλλα κοινωνικά –οικονομικά χαρακτηριστικά

11 Το Διάγραμμα Του Pareto Κατηγοριοποίηση προβλημάτων ιεράρχηση Το διάγραμμα Pareto (ή ανάλυση Pareto) οφείλει το όνομά του στον Ιταλό οικονομολόγο Vilfredo Pareto ο οποίος είναι κυρίως γνωστός για την παρατήρησή του ότι η κατανομή του 80%-90% του πλούτου της χώρας του ήταν συγκεντρωμένη στο 20%-10% του πληθυσμού (κανόνας 80/20, αρχή Pareto). Έτσι η ανάλυση Pareto έχει ως σκοπό να διαχωρίσει τις σημαντικές πλευρές ενός προβλήματος από τις λιγότερες σημαντικές. Pareto Chart Ιστόγραμμα Το ιστόγραμμα είναι ένα διάγραμμα ράβδων και δείχνει την κατανομή των μεταβλητών. Για παράδειγμα μπορούμε να παρατάξουμε ομάδες ανθρώπων με γνώμονα το ύψος σε μια σειρά. Μια ομάδα μπορεί να είναι η υψηλότερη, μια άλλη η χαμηλότερη και οι άλλες θα κυμαίνονται μεταξύ αυτών. Το εργαλείο αυτό μπορεί σίγουρα να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της αιτίας των προβλημάτων ανάλογα με το σχήμα της κατανομής καθώς και με το πλάτος αυτής. Histogram

12 Ασθένειες και χρήση υπηρεσιών

13 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ Περιγράφουν τη λογική διασύνδεση μεταξύ των παραγόντων οι οποίοι εντοπίζονται κατά τη διεργασία καταιγισμού ιδεών (brainstorming). Περιγράφουν τη λογική διασύνδεση μεταξύ των παραγόντων οι οποίοι εντοπίζονται κατά τη διεργασία καταιγισμού ιδεών (brainstorming). Εστιάζοντας σε μια συγκεκριμένη ιδέα (που έχει προκύψει από ένα διάγραμμα συγγένειας), προκύπτουν, μέσα από λογικούς συσχετισμούς, ιδέες για ενέργειες.

14 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ» - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Γιατί έχουμε προβλήματα ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες; Έλλειψηπρωτοκόλλων Μικρή συμμετοχή Πιέσεις πολλές υπηρεσίες Προδιαγραφές Πρότυπα Ερμηνεία Οργάνωση Δέσμευση Χρόνος Προγραμματισμός Σχεδιασμός Σχέδιο Δράσης

15 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Τυπικά Σύμβολα Διαγραμμάτων Ροής Διεργασία Απόφαση Ροή Διακλάδωση Απόφαση εισαγωγής Ιατρική Γνωμάτευση Προγραμματισμός Αποστολή Τμήμα Α Εξετάσειςπροηγούμενηςημέρας Θεραπεία Παραπεμπτικό

16 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δενδροειδή Πλήρης χαρτογράφηση όλων των σταδίων και αλληλεπιδράσεων στην εξέλιξη μεταξύ της διατύπωσης ενός προβλήματος και της διατύπωσης της λύσης.

17 Δενδροειδές Διάγραμμα - Παράδειγμα

18 Πίνακας Αποφάσεων (Decision Matrix)

19 Ανάλυση αστοχιών επιπτώσεων Failure and Effect Analysis - FMEA


Κατέβασμα ppt "ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Μέση Τιμή +3σ -3σ Διεργασία εκτός ελέγχου Τα διαγράμματα ελέγχου παρέχουν μια παραστατική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google