Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ψηφιακό Αποθετήριο Ακαδημίας Πλάτωνος Κακαλέτρης Γεώργιος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ψηφιακό Αποθετήριο Ακαδημίας Πλάτωνος Κακαλέτρης Γεώργιος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ψηφιακό Αποθετήριο Ακαδημίας Πλάτωνος Κακαλέτρης Γεώργιος

2 Σύνοψη  Το αποθετήριο Τεχνολογία Λειτουργίες  Το περιεχόμενο  Η πλατφόρμα συνεργασίας  Ο Πλοηγός της Φιλοσοφίας  Επόμενα βήματα ...

3 Το Αποθετήριο

4 Το αποθετήριο: Όραμα  Δημιουργία σημείου αναφοράς για τον εντοπισμό και τη χρήση θεματικά εστιασμένων στην Φιλοσοφία περιεχομένου και υπηρεσιών.

5 Το αποθετήριο : Στοχοι  Ενίσχυση και ανάδειξη του ψηφιακού αποθέματος του χώρου της φιλοσοφίας.  Ενίσχυση των μελετητών, μαθητών, εκπαιδευτικών με εργαλεία έρευνας, συνεργασίας και ανάπτυξης της γνώσης.  Δημιουργία ευκαιριών για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

6 Συνάθροιση Χρήση Εναπόθεση Διάθεση Χρήση Αποθετήριο ΑΠ Εξωτερικά Αποθετήρια Οι δύο όψεις του Αποθετηρίου Συνάθροιση περιεχομένου από εξωτερικές πηγές Εναπόθεση πρωτογενούς περιεχομένου Εξωτερικοί Συναθροιστές Μεταδεδομένα (Τίτλος, Συγγραφέας, Θέμα κ.α.) Περιεχόμενο Μεταδεδομένα (Τίτλος, Συγγραφέας, Θέμα κ.α.) Περιεχόμενο

7 Υπηρεσίες / Δυνατότητες  Χειρισμός μεταδεδομένων και περιεχομένου  Οργάνωση περιεχομένου Συλλογές, πηγές, τύποι  Ενσωμάτωση μεταδεδομένων εξωτερικών αποθετηρίων Συλλογή (Harvesting) και διαλογή (Filtering) Επαλήθευση (Validation)  Άμεση εναπόθεση περιεχομένου και μεταδεδομένων Εργαλεία μαζικής εισαγωγής  Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR)  Ευρετηρίαση και αναζήτηση (πλήρους κειμένου, αναλυτική)  Διάθεση μεταδεδομένων και περιεχομένου  Προβολή μεταδεδομένων και περιεχομένου  Παροχή προγραμματιστικών διεπαφών για ανάπτυξη περεταίρω υπηρεσιών.

8 Βασική Αναζήτηση Όροι Αποτελέσματα Στατιστικά Στοιχεία Αποτελεσμάτων

9 Σύνθετη Αναζήτηση Κριτήρια Στατιστικά Στοιχεία Αποτελεσμάτων Αποτελέσματα Συστάσεις

10 Προβολή Μεταδεδομένα Προεπισκόπιση Συλλογή Πρόσβαση στο περιεχόμενο

11 Προβολή Μεταδεδομένα Προεπισκόπιση Συλλογή Πρόσβαση στο περιεχόμενο

12 Τεχνολογίες και Πρότυπα  Fedora Commons Repository  Liferay Portal Engine  Apache SOLR  PostgreSQL  Java  Linux  OAI-PMH  Dublin Core  HTML5  REST / HTTP tomcat FOSS: Code repository (subversion): https://svn.madgik.di.uoa.gr/https://svn.madgik.di.uoa.gr/

13 Το περιεχόμενο

14 Συλλογή και Επιμέλεια Περιεχομένου Μέθοδοι:  Συλλογή περιεχομένου ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος και η τροφοδότησή του στη δημιουργούμενη υποδομή ως πρωτογενές ψηφιακό περιεχόμενο  Διασύνδεση του Ψηφιακού Αποθετηρίου με άλλα ψηφιακά αποθετήρια, ψηφιακές συλλογές ή βιβλιοθήκες  Δημιουργία νέου Πρωτογενούς Περιεχομένου Κατηγορίες περιεχομένου:  Ερευνητικές εργασίες  Διδακτορικές διατριβές και Μεταπτυχιακές εργασίες  Βιογραφίες μελετητών  Κείμενα φιλοσοφίας

15 Κριτήρια Ορισμός κριτηρίων για την επιλογή περιεχομένου Αναζήτηση Αναζήτηση περιεχομένου σε θεματικά και ιδρυματικά αποθετήρια και ψηφιακές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού Αξιολόγηση Αξιολόγηση πηγών περιεχομένου από ειδικούς του ακαδημαϊκού χώρου και από τεχνικούς ως προς την ποιότητα και τη δυνατότητα ένταξής του στο Ψηφιακό Αποθετήριο Εισαγωγή / Διασύνδεση Εισαγωγή Περιεχομένου / Διασύνδεση Ψηφιακού Αποθετηρίου με εξωτερικά αποθετήρια και ψηφιακές βιβλιοθήκες Στάδια Ένταξης Περιεχομένου

16 Θέματα ποιοτικού ελέγχου  Περιεχομένου Ποιότητα περιεχομένου Πληρότητα τεκμηρίωσης (Ανοιχτή πρόσβαση)  Διεπαφής διάθεσης περιεχομένου Ύπαρξη διεπαφής Ποιότητα / πληρότητα διεπαφής

17 Ατλαντίδα και Αποθετήριο  Μοντελοποίηση μεταδεδομένων  Μαζική εισαγωγή μεταδεδομένων και περιεχομένου  Ευρετηρίαση μεταδεδομένων  Εξαγωγή κειμένου (OCR)  Ευρετηρίαση πλήρους κειμένου  Παροχή υπηρεσιών εστιασμένης αναζήτησης

18 Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) Ἠλιος: Αποθετήριο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Πανδέκτης Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών ABEKT e-opac Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Σερρών Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Έργων ΕΠΕΑΕΚ & ΕΠΕΔΒΜ Γενικά Αρχεία του Κράτους Δημόσιες Βιβλιοθήκες ΛΗΚΥΘΟΣ: Ιδρυματικό Αποθετήριο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου Ψηφιακά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (i) Ολοκληρώ- θηκε

19 Νημερτής – το ιδρυματικό καταθετήριο του Πανεπιστημίου Πάτρών Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Παντείου Πανεπιστημίου Πασιθέη – Ηλεκτρονικές επιστημονικές δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης ΨΗΦιακή βΙβλιοθήκη & ΙΔρυματικό κΑταθετήριο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ψηφιακό αποθετήριο ανοιχτής πρόσβασης της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας Ψηφιακά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (ii) Project Gutenberg E-LIS – e-prints in library & information science The European Library DOAJ – Directory of Open Access Journals Ολοκληρώ- θηκε

20 Ψηφιακά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (iii)  Δημόσια Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας  Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  Συλλογή Ψηφιακής Βιβλιοθήκης και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  Ψηφιακή Συλλογή Ιδρύματος Γληνού  Ψηφιοθήκη Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης Ολοκληρώ- θηκε

21 Η πλατφόρμα συνεργασίας

22 Το κοινωνικό Δίκτυο  Ένα σημείο συνάντησης για την ανάπτυξη, ενίσχυση και διάθεση της γνώσης για την Φιλοσοφία  Ανοιχτό στο κοινό: Ένας λογαριασμός facebook, twitter, gmail, eduroam αρκεί για την πρόσβαση  «Κλασσικές» Υπηρεσίες Τοίχος, φίλοι, προφίλ, likes (σε αναζήτηση όρου)  Προηγμένες υπηρεσίες Επισημειώσεις περιεχομένου Προσωπικές συλλογές περιεχομένου Σύνδεση Αποθετηρίου ΑΠ

23 Το κοινωνικό δίκτυο

24 Επισημειώσεις: Χαρακτηριστικά  Δύο ειδών: Γενικές: αναφέρονται στο σύνολο του τεκμηρίου Εστιασμένες: αναφέρονται σε ένα σημείο του τεκμηρίου  (pdf, html, image, docx)  Στοιχεία Στοιχεία δημιουργίας (χρόνος, συντάκτης, αντικείμενο, νήμα κ.α.) Στοιχεία ορατότητας (δημόσια, ιδιωτική κ.α.) Περιεχόμενο επισημείωσης (κείμενο, εικόνα κ.α.) Είσοδος επισημειώσεων

25 Επισημειώσεις: Παράδειγμα Σήμανση επισημείωσης Προεπισκόπιση επισημείωσης Επισημειώσεις περιεχομένου

26 Ο Πλοηγός της Φιλοσοφίας

27 Πλοηγός της Φιλοσοφίας  Εφαρμογή υπηρεσιών βασισμένων στη θέση  Διαθέσιμος σε κινητά και tablets Google Android  Λειτουργία με ή χωρίς δίκτυο (preloaded)  Υποστηρίζει: Ειδοποιήσεις προσέγγισης Πλοήγηση Απεικόνιση χάρτη Εναπόδωση multimedia περιεχομένου (κείμενο, ήχος, εικόνα, video)  Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.cite.lbs.mobile.android https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.cite.lbs.mobile.android

28 Ο Πλοηγός της Φιλοσοφίας: Περιεχόμενο  Πάνω από 90 σημεία ενδιαφέροντος  Φωτογραφίες, κείμενο, ηχητική παρουσίαση  7 Γλώσσες Περιεχόμενο και μεταφράσεις: Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

29 Ο Πλοηγός της Φιλοσοφίας: Διαδρομές  9 διαδρομές στη σύγχρονη Αθήνα 10 σημεία ενδιαφέροντος ανά διαδρομή  Πλοήγηση μεσω Google Maps API Σχεδίαση / Ανάπτυξη Εφαρμογών: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

30 Επόμενα βήματα

31 Τα επόμενα βήματα  Ιούνιος 2015: Ολοκλήρωση προμήθειας και εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγικής λειτουργίας  Ιούλιος 2015: Δημόσια έκδοση της εικονικής περιήγησης Ενσωμάτωση αποθετηρίου ΑΠ στο OpenAIRE Ολοκλήρωση ελέγχων και επίσημη έκδοση του Πλοηγού της Φιλοσοφίας  Αύγουστος 2015: Ολοκλήρωση υλοποίησης κοινωνικού δικτύου της ΑΠ και ενσωμάτωση εργαλείων συνεργασίας  Σεπτέμβριος 2015: Έκδοση «παραγωγής» για όλα τα εργαλεία της ΑΠ Ολοκλήρωση διαδικασιών ενσωμάτωσης τρίτων αποθετηρίων (Alpha έκδοση Πλοηγού της Φιλοσοφίας για άλλες πλατφόρμες)

32 Και κάτι επιπλέον...

33 3D Αναπαράσταση της Ακαδημίας του Πλάτωνος  Βασισμένη στις προτάσεις του W. Hoepfner, μια «φανταστική» πλην όμως τεκμηριωμένη αναπαράσταση της Ακαδημίας του Πλάτωνος,  και με χρήση σύχρονης τεχνολογίας, μια διαδραστική περιήγηση εικονικής πραγματικότητας. Σχεδίαση / Ανάπτυξη Εφαρμογών και 3D Μοντέλων: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Επιστημονική Επιμέλεια: Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

34 Δημόσιο Σήμα

35 Ιερό των Μουσών

36 Ναός Αθηνάς

37 Αίθουσα Συμποσίου και Φύλαξης Παπύρων

38 Περίπατος

39 Παλαίστρα

40 3D Περιήγηση: Μοντέλα  Πρόπυλο χώρου ακαδημίας (3D μοντέλο κτηρίου)  Γυμνάσιο (3D μοντέλο κτηρίου) περιστύλιο αίθριο ιερό μουσών αίθουσα συμποσίων χώρος αποθήκευσης παπύρων αίθουσα φιλοσοφικών συζητήσεων βιβλιοθήκη  Παλαίστρα (3D μοντέλο κτηρίου)  Ιερό της Αθηνάς Μορίας (3D μοντέλο κτηρίου και βωμού)  Ιερό του Δία Μορίου ή Καταιβάτου (3D μοντέλο κτηρίου και βωμού)  Βωμός Ερμή (3D μοντέλο βωμού)  Βωμός Ηρακλή (3D μοντέλο βωμού)  Βωμός Ηφαίστου και Προμηθέα (3D μοντέλο βωμού)  Βωμός Εκάδημου (3D μοντέλο βωμού)  Παραδρομίς (σχεδίαση στο terrain)  Περίπατος (αλέες με δέντρα)  Ξυστός (3D μοντέλο κτηρίου)

41 3D Περιήγηση: Που θα την βρείτε  Διαθέσιμη στο Μουσείο της Ακαδημίας Πλάτωνος  Σύντομα διαθέσιμες περιορισμένες εκδόσεις για PC (όλα) (Αγορές κινητών: Google Play, Apple App Store, Windows Marketplace)  Περισσότερες πληροφορίες: http://www.plato- academy.gr/documents/10179/52352/1.MOSTRATO S+TOPOGRAFIA+SEL+4.pdfhttp://www.plato- academy.gr/documents/10179/52352/1.MOSTRATO S+TOPOGRAFIA+SEL+4.pdf

42 Σας ευχαριστώ

43 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Ο Γιώργος Κακαλέτρης είναι απόφοιτος του τμήματος Φυσικής και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επί σειρά ετών έχει αναλάβει ρόλους που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων, από μηχανικός λογισμικού έως διευθυντής έρευνας και ανάπτυξης, σε σειρά ελληνικών εταιριών πληροφορικής αλλά και σε φορείς του δημοσίου. Επιπλέον, έχει εκτελέσει σειρά αναπτυξιακών και ερευνητικών έργων ως επικεφαλής ομάδων ανάπτυξης, σύμβουλος και διαχειριστής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα πεδία information retrieval, data mining, distributed systems, interoperability, cloud computing κ.ά.

44 Μια σύντομη περιήγηση στις τεχνολογίες που απαρτίζουν και πλαισιώνουν το Ψηφιακό Αποθετήριο «Ακαδημίας Πλάτωνος». -Το πλαίσιο του έργου και η σύνοψη των τεχνολογιών και υπηρεσιών. -Το Αποθετήριο της «Ακαδημίας Πλάτωνος»: η τεχνολογία και οι δυνατότητές της. -Το περιεχόμενο του Αποθετηρίου: οι πηγές, οι διαστάσεις και οι διαδικασίες διασύνδεσης με άλλα αποθετήρια που φιλοξενούν ψηφιακά τεκμήρια φιλοσοφικού περιεχομένου. -Το (επερχόμενό) κοινωνικό δίκτυο της Ακαδημίας Πλάτωνος: ένας σύγχρονος διαδικτυακός χώρος με στοχευμένα εργαλεία για την ανάπτυξη και διασπορά της γνώσης μεταξύ μελετητών, φοιτητών και πολιτών. -Ο Πλοηγός της Φιλοσοφίας: σύγχρονες τεχνολογίες στην υπηρεσία της ανάδειξης πολιτισμικών διαδρομών και σημείων ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τη Φιλοσοφία στη σύγχρονη Αθήνα. -3D περιεχόμενο στην Ακαδημία Πλάτωνος: μια φανταστική, πλην όμως τεκμηριωμένη, αναπαράσταση του ιστορικού χώρου


Κατέβασμα ppt "Ψηφιακό Αποθετήριο Ακαδημίας Πλάτωνος Κακαλέτρης Γεώργιος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google