Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προγραμματισμός Εφαρμογών Διαδικτύου Ενότητα 4: JavaScript Φώτης Κόκκορας, Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., T.E.I. Θεσσαλίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προγραμματισμός Εφαρμογών Διαδικτύου Ενότητα 4: JavaScript Φώτης Κόκκορας, Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., T.E.I. Θεσσαλίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προγραμματισμός Εφαρμογών Διαδικτύου Ενότητα 4: JavaScript Φώτης Κόκκορας, Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., T.E.I. Θεσσαλίας

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 Σκοποί ενότητας Να περιγράφει βασικές έννοιες της Javascript. Να προσθέτει κώδικα Js σε HTML. Να ορίζει μεταβλητές και τύπους δεδομένων. Να περιγράφει αναλυτικά το μοντέλο του browser ΒΟΜ. Προγραμματισμός Εφαρμογών Διαδικτύου 4

5 Περιεχόμενα ενότητας  Η γλώσσα JavaScript. Η γλώσσα JavaScript.  Μεταβλητές και Τύποι Δεδομένων. Μεταβλητές και Τύποι Δεδομένων.  Κλάσεις. Κλάσεις.  Τελεστές. Τελεστές.  Εντολές επιλογής – επανάληψης. Εντολές επιλογής – επανάληψης.  Μοντέλο browser ΒΟΜ. Μοντέλο browser ΒΟΜ.  Κουτί Διαλόγου. Κουτί Διαλόγου.  Αντικείμενο document. Αντικείμενο document.  Κόμβοι – ιδιότητες εγγράφου. Κόμβοι – ιδιότητες εγγράφου.  Πίνακες. Πίνακες. Προγραμματισμός Εφαρμογών Διαδικτύου 5  Συναρτήσεις. Συναρτήσεις.  Γεγονότα. Γεγονότα.  Καθορισμός Διαχειριστή. Καθορισμός Διαχειριστή.  Πληροφορίες γεγονότος. Πληροφορίες γεγονότος.  Dynamic HTML – Javascript – Φόρμες. Dynamic HTML – Javascript – Φόρμες.  Web Storage. Web Storage.  Screen – History – Location – Navigator - Date Screen – History – Location – Navigator - Date

6 H Γλώσσα JavaScript (1/2) Η JavaScript (JS) είναι – Διερμηνευόμενη γλώσσα με δυνατότητες αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού – Ο πυρήνας της JS μοιάζει με τις C, C++, και Java – Ωστόσο η JS έχει χαλαρό σύστημα τύπων δεδομένων Η JS χρησιμοποιείται κυρίως στους Web browsers – Client-Side JS – Ο πυρήνας επεκτείνεται με αντικείμενα που επιτρέπουν Την αλληλεπίδραση με το χρήστη Τον έλεγχο του παραθύρου του browser (BOM) και του εγγράφου (DOM) Προγραμματισμός Εφαρμογών Διαδικτύου 6

7 Η Γλώσσα JavaScript (2/2) Επεκτάσεις – JS + CSS = DHTML – JS + HTTP = AJAX Θέματα προτυποίησης – Ο πυρήνας είναι προτυποποιημένος – Το client-side κομμάτι είναι εν μέρει Υπάρχουν θέματα συμβατότητας μεταξύ browsers (ΙΕ) Θέματα ασφάλειας – Δεν υποστηρίζει ανάγνωση, εγγραφή και διαγραφή αρχείων ή φακέλων στον υπολογιστή του πελάτη – Δεν υποστηρίζει δικτυακή επικοινωνία μέσω sockets Προγραμματισμός Εφαρμογών Διαδικτύου 7

8 Προσθήκη JavaScript σε HTML (1/2) Ενσωματωμένος κώδικας – // Ένα αρχείο HTML μπορεί να περιέχει πολλά στοιχεία script σε οποιοδήποτε σημείο του – Εκτελούνται με τη σειρά που εμφανίζονται στο κείμενο – Αποτελούν τμήμα του ίδιου προγράμματος JavaScript – Είναι προτιμότερο να υπάρχει μόνο ένα τμήμα στην επικεφαλίδα της σελίδας ( ) – Εναλλακτικά για λόγους απόδοσης στο τέλος τoυ body Προγραμματισμός Εφαρμογών Διαδικτύου 8

9 Προσθήκη JavaScript σε HTML (2/2) Εξωτερικός κώδικας -

Διαφημίσεις Google