Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΣΚΗΣΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ Ενότητα 3: Μεθοδολογικά ζητήματα στην έρευνα για τη γήρανση Βασιλική Ζήση, Ph D Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΣΚΗΣΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ Ενότητα 3: Μεθοδολογικά ζητήματα στην έρευνα για τη γήρανση Βασιλική Ζήση, Ph D Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΣΚΗΣΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ Ενότητα 3: Μεθοδολογικά ζητήματα στην έρευνα για τη γήρανση Βασιλική Ζήση, Ph D Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 Σκοποί ενότητας Να παρουσιάσει συνοπτικά τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται κατά την συλλογή και επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων από ηλικιωμένους. Να παρουσιάσει τις πιθανές απειλές κατά την έρευνα σε ηλικιωμένους και να γίνει συζήτηση για τους τρόπους αντιμετώπισής τους, με βάση πάντα την πηγή των ατομικών διαφορών. 4

5 Περιεχόμενα ενότητας Ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται κατά την αξιολόγηση ατομικών διαφορών στους ηλικιωμένους Πηγές των μεγάλων αποκλίσεων εντός των ομάδων κατά την έρευνα στους ηλικιωμένους Διαφορετικοί ερευνητικοί σχεδιασμοί και ερευνητικά ερωτήματα στην έρευνα για την γήρανση 5

6 Χρήση Διατάξεων

7 Μεθοδολογικά ζητήματα στην έρευνα για τη γήρανση 3 η ενότητα

8 Η χρονολογική ηλικία δεν είναι καλός δείκτης λειτουργικότητας ή απόδοσης στις περισσότερες μεταβλητές 8 Τα διαφορετικά συστήματα γερνούν με διαφορετικό ρυθμό σε διαφορετικά άτομα Διαφορετική απόδοση και συμπεριφορά αλληλεπιδρούν με τις διαφορετικές μετρήσεις Ατομικές διαφορές  η μεγάλη μεταβλητότητα μεταξύ των ατόμων

9 Αξιολόγηση ατομικών διαφορών Οι ατομικές διαφορές αξιολογούνται με τον υπολογισμό της διασποράς του σκορ μιας μεταβλητής γύρω από τον μέσο όρο Τυπική Απόκλιση του σκορ γύρω από τον Μέσο Όρο SD  M

10 Αξιολόγηση ατομικών διαφορών: outliers Όσο μεγαλύτερη είναι η απόκλιση των σκορ από τον ΜΟ, τόσο πιο διαφορετικά είναι τα μέλη της ομάδας και λιγότερο ακριβής είναι ο ΜΟ στην εκτίμηση & πρόβλεψη των ατομικών σκορ για τη συγκεκριμένη μέτρηση 10

11 Αξιολόγηση ατομικών διαφορών: Μεταβλητότητα Οι Τυπικές Αποκλίσεις στις μεταβλητές της απόδοσης είναι μεγαλύτερες στις μικρότερες και μεγαλύτερες ηλικίες. 11

12 Αξιολόγηση ατομικών διαφορών: Διακύμανση Συντελεστής Διακύμανσης CV = (SD/M). 100 Ένας τρόπος υπολογισμού της μεταβλητότητας μεταξύ διαφορετικών σκορ, που το καθένα έχει διαφορετικές μονάδες μέτρησης

13 Αξιολόγηση ατομικών διαφορών: Διακύμανση Οι ατομικές διαφορές που αφορούν ψυχοκινητικές μεταβλητές είναι σημαντικά μεγαλύτερες στις μεγάλες ηλικίες 13

14 Πηγές ατομικών διαφορών Γονίδια Διαφορές στον τρόπο ζωής Ασθένεια Φύλο Διαφορετική ταχύτητα γήρανσης στα διαφορετικά συστήματα 14 Κουλτούρα, κοινωνία και μόρφωση Βιολογική μεταβλητότητα εντός των ατόμων Ερευνητικός σχεδιασμός και διαδικασία Αντισταθμιστικές συμπεριφορές

15 Πηγές ατομικών διαφορών νέοι Vs ηλικιωμένοι Οι ηλικιωμένοι παρουσιάζουν περισσότερες ατομικές διαφορές από τους νέους, αφού Κάθε χρόνος που περνάει στη ζωή ενός ατόμου δίνει περισσότερες: Μοναδικές εμπειρίες Ευκαιρίες για έκφραση των γονιδίων Ευκαιρίες για επιδράσεις του περιβάλλοντος Έκθεση σε πιθανά ατυχήματα Η έρευνα σε ζώα υποστηρίζει το ρόλο των γονιδίων στη γήρανση

16 Πηγές ατομικών διαφορών: Ασθένεια και γήρανση Η ασθένεια επιταχύνει την γήρανση σε κάποια συστήματα Οι άνθρωποι διαφέρουν στο κατά πόσο θα νοσήσουν: διαφορετικοί γονότυποι, διαφορετικές παθολογίες, κ.λ.π.. Είναι πολύ πιθανό ότι αυτές οι παθολογίες συνδέονται με την βιολογική γήρανση και ευθύνονται για κάποιες ατομικές διαφορές 16

17 Πηγές ατομικών διαφορών: Διαφοροποίηση της γήρανσης στα οργανικά συστήματα Τα φυσιολογικά και συμπεριφορικά συστήματα γερνούν με διαφορετικούς ρυθμούς σε διαφορετικά άτομα. Η έκπτωση των διαφορετικών συστημάτων δεν συμβαίνει με την ίδια ταχύτητα στο ίδιο άτομο Παράδειγμα: Οι γρήγορες μυϊκές ίνες δύσκολα δραστηριοποιούνται, αλλά οι αργές μυϊκές ίνες γερνούν πιο αργά. 17

18 Πηγές ατομικών διαφορών: Κλασική ερευνητική μελέτη ατομικών διαφορών (Shock, 1967) 18

19 Πηγές ατομικών διαφορών: Μεταβλητότητα εντός των ατόμων κατά την γήρανση Η μεταβλητότητα εντός των ατόμων είναι η ποσότητα της διακύμανσης που υπάρχει μεταξύ αρκετών μετρήσεων (από μέτρηση σε μέτρηση) μιας συγκεκριμένης μεταβλητής στο ίδιο άτομο. Σε πολλές μεταβλητές, η μεταβλητότητα εντός των ατόμων είναι σημαντικά μεγαλύτερη στους ηλικιωμένους, απ’ ότι στους νέους. Η μεγάλη μεταβλητότητα εντός των ατόμων δεν είναι εμφανής σε όλες τις μεταβλητές (π.χ. μετρήσεις ταχύτητας νευρικών συνάψεων - (premotor reaction time) 19

20 Πηγές ατομικών διαφορών: Διαφορές στον τρόπο ζωής Οι διαφορές στον τρόπο ζωής μπορεί να έχουν μεγάλη επίδραση στην λειτουργικότητα και να οδηγήσουν τελικά στην αναπηρία 20 Ασυμπτωματική απώλεια εφεδρείας Λειτουργικός περιορισμός σε απαιτητικές συνθήκες Τρόπος ζωής Ασθένεια & παθολογία Λειτουργικός περιορισμός Αναπηρία

21 Πηγές ατομικών διαφορών: Αντισταθμιστικές συμπεριφορές των ηλικιωμένων Αναγκαιότητα της ζωής  ανάπτυξη στρατηγικών σαν αντιστάθμισμα των ανεπαρκειών : Βιομηχανική βελτιστοποίηση της στάσης του σώματος, πρόβλεψη, κ.λ.π. Η ικανότητα επιλογής διαφορετικών στρατηγικών συνεισφέρει στην πλαστικότητα του συστήματος 21 Ατομικές διαφορές

22 Πηγές ατομικών διαφορών: Φύλο  Οι γυναίκες έχουν περισσότερη οστεοαρθρίτιδα και οστεοπόρωση σε σχέση με τους άνδρες  Η σαρκοπενία είναι πολύ πιο εκτεταμένη στις γυναίκες  Δυσκολίες με μία ή περισσότερες Δραστηριότητες της καθημερινής ζωής: o Άνδρες> 70 ετών: 33.2% o Γυναίκες> 70 yrs: 50.3%  Οι γυναίκες χρησιμοποιούν το σύστημα υγείας πιο συχνά από τους άνδρες 22

23 Πολιτισμικές διαφορές Πηγές ατομικών διαφορών: Πολιτισμικές διαφορές Η πολιτιστική ταυτότητα επηρεάζει:  Την προσωπικότητα  Την αλληλεπίδραση φιλίας και οικογένειας  Το φαγητό και την συμμετοχή σε αρνητικές συμπεριφορές (κάπνισμα, αλκοόλ, χρήση ουσιών)  Ο ρόλος / καταλληλότητα της φυσικής δραστηριότητας για διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες Στις περισσότερες κουλτούρες, οι ηλικιωμένοι έχουν την ελευθερία να συμπεριφέρονται όπως θέλουν! 23

24 Μόρφωση Πηγές ατομικών διαφορών: Μόρφωση Πολύ μεγάλες διαφορές στο μορφωτικό επίπεδο ανάμεσα στα άτομα 70-80 και 20 ετών. Πολύ δύσκολο να ερμηνευθούν αλλαγές στη γνωστική λειτουργία που σχετίζονται με την ηλικία. Είναι δύσκολο να συγκριθεί ή γνωστική λειτουργία των νέων με αυτή των ηλικιωμένων λόγω διαφορών στο μορφωτικό επίπεδο Ο ρόλος του μορφωτικού επιπέδου είναι διαφορετικός σε κάθε ηλικία και περιορίζεται σε συγκεκριμένα γνωστικά τεστ Το μορφωτικό επίπεδο συνδέεται με την κινητική απόδοση 24

25 Κοινωνικο-οικονομική κατάσταση Πηγές ατομικών διαφορών: Κοινωνικο-οικονομική κατάσταση Κοινωνική θεωρία σωρευτικού μειονεκτήματος: κοινωνικός ρόλος σαν φροντιστής  μειονέκτημα στην αγορά εργασίας  χαμηλότερο εισόδημα  επιδράσεις στην υγεία. Η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση (SES) αλληλεπιδρά με άλλους παράγοντες της υγείας (π.χ. διατροφή  παχυσαρκία) Η SES επηρεάζει τους ηλικιωμένους που συμμετέχουν εθελοντικά σε μια έρευνα 25

26 Ερευνητικός Σχεδιασμός & Ατομικές Διαφορές Cross-sectional or longitudinal design? Ο Cross-sectional σχεδιασμός δίνει πληροφορίες για τις διαφορές μεταξύ των ηλικιών, δεν δείχνει αλλαγές λόγω ηλικίας 26

27 Ερευνητικός Σχεδιασμός & Ατομικές Διαφορές - dropouts Διαφορετική απώλεια συμμετεχόντων Οι αποχωρήσαντες ηλικιωμένοι δεν είναι ένα δείγμα παρόμοιο με τους εναπομείναντες. Μπορεί να έχουν χαμηλότερη: αυτοεκτίμηση, αντιλαμβανόμενη υγεία, ψυχική ευεξία, ικανοποίηση από τη ζωή, κοινωνική υποστήριξη Όλοι οι παράγοντες που περιγράφουν την επιτυχή γήρανση Σφάλματα στον υπολογισμό των διαφορών μεταξύ όμοιων ή διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, στις επαναλαμβανόμενες μετρήσεις 27

28 Τέλος Ενότητας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΑΣΚΗΣΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ Ενότητα 3: Μεθοδολογικά ζητήματα στην έρευνα για τη γήρανση Βασιλική Ζήση, Ph D Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google