Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Θεωρία και Πράξη

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Θεωρία και Πράξη"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Θεωρία και Πράξη
Ενότητα 1: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Εισαγωγικοί Προβληματισμοί Διδάσκων: Χρήστος Γκόβαρης Τμήμα: Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

4 Διαπολιτισμική Παιδαγωγική
Ποια είναι η παιδαγωγική πρόκληση της πολυπολιτισμικής κοινωνίας; Ποιες προσεγγίσεις έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα; Η Διαπολιτισμική Παιδαγωγική ως Πεδίο Λόγου Κοινωνική Θεωρία και Διαπολιτισμική Παιδαγωγική Θεωρία της Παιδείας και Διαπολιτισμική Παιδαγωγική Η κατάσταση στην Ελλάδα Παιδαγωγική ανάπτυξη του σχολείου σε περιβάλλον πολιτισμικού και γλωσσικού πλουραλισμού

5 Πολυπολιτισμική Κοινωνία
Χρήσεις του όρου: Περιγραφική Κανονιστική

6 «Πολυπολιτισμική Κοινωνία» (Page)
3 2 1 4

7 Πρόκληση: Κοινωνικός στιγματισμός
Ατομικός στιγματισμός (π.χ προκαταλήψεις) Στιγματισμός ως ομαδική πράξη (επίπεδο δι-ομαδικών σχέσεων) Στιγματισμός ως στοιχείο της καθημερινότητας (π.χ. απόδοση χαρακτηριστικών) Νόμιμος στιγματισμός (π.χ. νομικοί διαχωρισμοί) Στιγματισμός ως αποτέλεσμα της οργάνωσης / των οργανωτικών δομών (π.χ. άνιση μεταχείριση εξαιτίας κανονιστικών προσδοκιών, όπως γλωσσική ικανότητα, υγεία κ.α) (πηγή: Hormel / Scherr 2003)

8 Πρόκληση: Σχολικές ανισότητες – Η περίπτωση των σχολικών επιδόσεων μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο Φυσικές Επιστήμες Μαθηματικά Γλώσσα 2000 461 447 474 2003 481 446 472 2006 473 (500 OECD) 459 (498 OECD) 460 (492 OECD)

9 Επιδόσεις μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στην Ελλάδα (2006) (Πηγή: PISA 2006, Vol. 2:Data)
Μαθηματικά Γλώσσα Φ. Επιστήμες Γηγενείς 463 464 478 Μετανάστες 418 (-45) 427 (-37) 428 (-50)

10 Ομιλούμενη γλώσσα στο σπίτι και επιδόσεις (Πηγή:PISA 2006, Vol. 2:Data)
3,4% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι ομιλούν άλλη γλώσσα στο σπίτι Γλώσσα Μαθηματικά Φ. Επιστήμες 392 (-71) 408 (-56) 398 (-80)

11 Επιδόσεις 1ης και 2ης γενιάς (Πηγή: K. Schreiner 2007)
Γλώσσα Γηγενείς Μαθητές 463 1ης Γενιάς 414 (6,4%) 2ης Γενιάς 443 (1.2%)

12 Ευρήματα για τους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο στην Ελλάδα:
Στην Ελλάδα οι μετανάστες μαθητές επισκέπτονται σχολεία στα οποία παρατηρείται σημαντική έλλειψη πόρων και μέσων διδασκαλίας (σύμφωνα με τις δηλώσεις διευθυντών).

13 Σύνοψη: Προκλήσεις στο σημερινό πολυπολιτισμικό σχολείο
Θεσμικός στιγματισμός (… και ως αποτέλεσμα του αφομοιωτικού μοντέλου) Προκαταλήψεις / Στερεότυπα (…και ως αποτέλεσμα των διαδικασιών εθνοτικοποίησης) Χαμηλές σχολικές επιδόσεις (…και ως αποτέλεσμα μιας αδιάφορης αντιμετώπισης των πολιτισμικών διαφορών)

14 Στόχος: Διαπολιτισμική Κοινωνία (Page)
1 2 4 3

15 Διαπολιτισμική Κοινωνία και Κοινωνική Ένταξη (Anhut/Heitmeyer 2005)
Διαστάσεις: Ατομική-λειτουργική συστημική ένταξη Επικοινωνιακή διαδραστική ένταξη Πολιτισμική ένταξη Περιεχόμενο Συμμετοχή στα υλικά και πολιτισμικά αγαθά μιας κοινωνίας Εξισορρόπηση συγκρουόμενων συμφερόντων χωρίς να θίγεται η ακεραιότητα του προσώπου Οικοδόμηση συναισθηματικών σχέσεων μεταξύ προσώπων με στόχο την αυτοπραγμάτωση και την κοινωνικοσυναι-σθηματική στήριξη Κριτήρια αξιολόγησης Πρόσβαση στα κοιν. συστήματα Ευκαιρίες συμμετοχής στα κοινά Αναγνώριση της προσωπικής ταυτότητας από τον κοινωνικό περίγυρο. Μορφές αναγνώρισης Αναγνώριση της θέσης Ηθική αναγνώριση Συναισθηματική αναγνώριση

16 Επεξεργασία: Μεταξιώτης Γιώργος
Τέλος Ενότητας Επεξεργασία: Μεταξιώτης Γιώργος


Κατέβασμα ppt "Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Θεωρία και Πράξη"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google