Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

26η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Ρέθυμνο, 20 & 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "26η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Ρέθυμνο, 20 & 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 26η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Ρέθυμνο, 20 & 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ

2  ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001 (Υ2/2600/2001)  ΦΕΚ 630/26-04-2007 « ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ»  Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας ΔΥΓ2/οικ. 42736/16-05-2014 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» «Οι υπεύθυνοι των ΔΕΥΑ θα πρέπει να φροντίζουν κάθε εργαστήριο στο οποίο αναλύονται δείγματα νερού να διαθέτει σύστημα αναλυτικού ποιοτικού ελέγχου….» ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  Κάθε ΔΕΥΑ, θα πρέπει μαζί την έκθεση τριετίας για την ποιότητα του πόσιμου νερού να αποστέλλει στο Υπουργείο Υγείας Πιστοποιητικό Συστήματος Αναλυτικού Ποιοτικού Ελέγχου ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

3  Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας  Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

4  Αρμοδιότητα & ευθύνη του Εργαστηρίου  Πραγματοποιείται περιοδικά  Χρήση δειγμάτων ελέγχου  Στατιστική επεξεργασία Διαγράμματα Levey – Jennings Κανόνες Westgard Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας

5 Προγράμματα ELQA Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας Προγράμματα ELQA Ερευνητικό Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας, ΤΕΙ Θεσσαλίας Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Θεσσαλίας (ΚΤΕ Θεσσαλίας)

6  Τα Προγράμματα ELQA είναι τα μοναδικά που Διενεργούνται στη χώρα μας από φορέα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΤΕΙ Θεσσαλίας, ΚΤΕ Θεσσαλίας).  Υλοποιούνται Προγράμματα Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας Ύδατος για Φυσικοχημικές και Μικροβιολογικές παραμέτρους.  Το Πρόγραμμα με την επωνυμία: «Κοινό Σύστημα Αναλυτικού Ποιοτικού Ελέγχου Εργαστηρίων ΔΕΥΑ (ΣΑΠΕ – ΔΕΥΑ)» απευθύνεται στα εργαστήρια των ΔΕΥΑ Διεργαστηριακά Προγράμματα ELQA

7  Αρχικά συμμετείχαν οι ΔΕΥΑ Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Λαμίας, Κιλκίς, Χαλκίδας, Ηρακλείου, Καλαμπάκας και ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων  Σύντομα προστέθηκαν και άλλες ΔΕΥΑ, όπως οι ΔΕΥΑ Πέλλας, Ναυπλίου, Κοζάνης, Θέρμης, Χανίων, Αλεξανδρούπολης, Καλαμάτας Συμμετέχοντες

8  Η συμμετοχή όλων των ΔΕΥΑ της χώρας που διαθέτουν Εργαστήρια στα Διεργαστηριακά Προγράμματα ELQA.  Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση του προσωπικού των συμμετεχόντων Εργαστηρίων στον Εσωτερικό & Εξωτερικό Έλεγχο Ποιότητας, καθώς και σε γενικότερα θέματα Διασφάλισης Ποιότητας.  Η δημιουργία ενεργού Δικτύου εργαστηρίων ΔΕΥΑ Άμεσοι Στόχοι

9  Το πρόγραμμα αφορά στη λειτουργία ενός Προγράμματος Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας Εργαστηρίων ΔΕΥΑ  Η ιστοσελίδα του Προγράμματος ELQA είναι: http://elqa.teilar.gr  Κάθε εργαστήριο μπορεί μέσω της ιστοσελίδας ELQA να δηλώσει την συμμετοχή του στο πρόγραμμα.  Στη συνέχεια θα γίνει η ενεργοποίηση της εγγραφής του και θα του αποσταλούν τα στοιχεία εισόδου στο πρόγραμμα, password και κωδικός.  Κάθε τρεις μήνες αποστέλλονται στα εργαστήρια δείγματα ελέγχου. Τα εργαστήρια προσδιορίζουν στο δείγμα που τους αποστέλλεται τις παραμέτρους που έχουν επιλέξει να ελέγξουν, από ένα σύνολο 23 φυσικοχημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων. Περιγραφή Προγράμματος με τίτλο: «Κοινό Σύστημα Αναλυτικού Ποιοτικού Ελέγχου Εργαστηρίων ΔΕΥΑ (ΣΑΠΕ – ΔΕΥΑ)»

10 Α/Α Παράμετρος Α/Α Παράμετρος 1Αγωγιμότητα13Ολικός Φωσφόρος 2Αμμώνιο14Σίδηρος 3Αρσενικό15Χρώμιο 4Ασβέστιο16Χλωροϊόντα 5Θολερότητα17Χρώμα 6Θειικά18pΗpΗ 7Μαγγάνιο 8Μαγνήσιο1ΟΜΧ στους 22 0 C 9Νιτρικά2ΟΜΧ στους 37 0 C 10Νιτρώδη3E. coli 11Ολικά Διαλυμένα Στερεά4Ολικά κολοβακτηριοειδή 12Ολική σκληρότητα5Εντερόκοκκοι Διαθέσιμες Παράμετροι ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ

11 Ενδεικτικά:  Διαθέσιμο Εκπαιδευτικό & Επιμορφωτικό Υλικό στα συμμετέχοντα εργαστήρια.  Παροχή συνεχούς επιστημονικής υποστήριξης στα συμμετέχοντα εργαστήρια. Άλλες Παρεχόμενες Υπηρεσίες Προγραμμάτων ELQA

12  Με βάση τις υπάρχουσες ανάγκες, θα δημιουργηθεί ένα νέο Διεργαστηριακό Πρόγραμμα που θα αφορά στον Εξωτερικό Έλεγχο Ποιότητας Λυμάτων από Μονάδες Βιολογικών Καθαρισμών. Δημιουργία Νέων Διεργαστηριακών Προγραμμάτων

13 Εκθέσεις Επίδοσης Εργαστηρίου στον Εξωτερικό Έλεγχο Ποιότητας ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

14 Έκθεση Επίδοσης Εργαστηρίου στην Παράμετρο «SO4--»

15 Ζ-score Εργαστηρίου ανά κύκλο ελέγχου.

16 Z-scores όλων των εργαστηρίων στον παρόν κύκλο ελέγχου Z-scores όλων των εργαστηρίων στον παρόν κύκλο ελέγχου.

17 Κόστος Συμμετοχής  Ετήσια σύμβαση 4 κύκλων ελέγχου: 1.000 €  Διετής σύμβαση 8 κύκλων ελέγχου: 1.800 €  Ένας κύκλος ελέγχου: 300 €

18  Δημιουργία ενός Δια Βίου Προγράμματος Εκπαίδευσης προσωπικού συμμετεχόντων Εργαστηρίων ΔΕΥΑ.  Πιστοποίηση δεξιοτήτων και παροχή Βεβαίωσης - Πτυχίου, που αναγνωρίζεται από τις Κρατικές Αρχές. Απώτερος Στόχος

19  Ανάγκη συμμετοχής όλων των Εργαστηρίων των ΔΕΥΑ στο Διεργαστηριακό Πρόγραμμα με τίτλο: «Κοινό Σύστημα Αναλυτικού Ποιοτικού Ελέγχου Εργαστηρίων ΔΕΥΑ (ΣΑΠΕ – ΔΕΥΑ)»,  ως το μόνο αξιόπιστο Πρόγραμμα Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας στην χώρα μας.  Άμεση ενεργοποίηση του Δικτύου Εργαστηρίων ΔΕΥΑ, δια μέσου της συμμετοχής στο εν λόγω Πρόγραμμα. Σύνοψη …

20

21 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "26η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Ρέθυμνο, 20 & 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google