Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η μεθοδολογία της Γεωπονικής Επιστήμης-Τεχνολογίας (Βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, Βιβλιοθήκες, Εργαστηριακές - Αναλυτικές τεχνικές, Έρευνα – Πειραματισμός,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η μεθοδολογία της Γεωπονικής Επιστήμης-Τεχνολογίας (Βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, Βιβλιοθήκες, Εργαστηριακές - Αναλυτικές τεχνικές, Έρευνα – Πειραματισμός,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η μεθοδολογία της Γεωπονικής Επιστήμης-Τεχνολογίας (Βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, Βιβλιοθήκες, Εργαστηριακές - Αναλυτικές τεχνικές, Έρευνα – Πειραματισμός, Διάχυση νέων γνώσεων, Πληροφορική)

2 Βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, Βιβλιοθήκες

3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Παράδειγμα: Αξιολόγηση ποικιλιών και υβριδίων τομάτας ως προς την ανθεκτικότητα των καρπών στο μύκητα Botrytis cinerea. 2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Παράδειγμα: Γεωργοοικονομική κατάσταση και προοπτικές γεωργικής ανάπτυξης της περιοχής……... ή Παρούσα κατάσταση και προοπτικές της υπηρεσίας……...

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3. ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Παράδειγμα: Εφαρμογή προγράμματος ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας σε θερμοκηπιακή καλλιέργεια τομάτας έκτασης 4 στρεμμάτων. 4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Παράδειγμα: Η βιολογική αντιμετώπιση των φυτοπαθογόνων μυκήτων εδάφους: Σημερινή κατάσταση και προοπτικές.

5

6

7

8

9

10

11

12 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1.Βιβλιογραφία Βιβλία, περιοδικά, επιστημονικά περιοδικά σε ηλεκτρονική μορφή από επιστημονικές βάσεις δεδομένων σε δίκτυα βιβλιοθηκών. Αναζήτηση στο διαδίκτυο MONO σε επιστημονικές μηχανές αναζήτησης (πχ. Google scholar). 2. Πρωτογενείς πηγές Βιβλιογραφική καταγραφή πληροφοριών που προέρχονται από πρωτογενή πηγή (πχ. αρχεία κάποιας υπηρεσίας ) Βιβλιογραφική καταγραφή πληροφοριών που προέρχονται από π ροσωπική επικοινωνία

13 Βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, Βιβλιοθήκες (Βιβλιοθηκονόμος)

14 Καταγραφή Βιβλιογραφίας

15

16 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Παράθεση με αλφαβητική σειρά Aα-ΑaΒβ-Bb Αυτόματη επιλογή Word Όπως και στα περιεχόμενα (Παράδειγμα - Άσκηση Πράξης)

17 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1.ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Σε όλες τις περιπτώσεις αναγράφεται: το όνομα του συγγραφέα (ή των συγγραφέων) η χρονολογία της δημοσίευσης ο τίτλος της δημοσίευσης Τα υπόλοιπα εξειδικεύονται σύμφωνα με τα παρακάτω: –ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ –ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ –ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ –ΑΚΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ –ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

18 ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ όνομα συγγραφέα χρόνος δημοσίευσης τίτλος βιβλίου εκδοτικός οίκος τόπος συνολικός αριθμός σελίδων Παραδείγματα: Agrios, G.N. (1997). Plant Pathology, 4 th edition, Academic Press, New York. pp. 423. Bαρυπάτη, Ν. (1993). Παραγωγή μικροκονδύλων πατάτας από βοτανικό σπόρο των ποικιλιών Serrana και Atlantic. Πτυχιακή Mελέτη Γ.Π.Α. σελ. 132.

19 ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ όνομα συγγραφέα του κεφαλαίου χρόνος δημοσίευσης τίτλος βιβλίου εκδοτικός οίκος τόπος αριθμός πρώτης και τελευταίας σελίδας του κεφαλαίου Παράδειγμα: Burton, W.G., van Es, A. and Hartmans, K.J. (1992). The physics and physiology of storage. In: The Potato Crop: the scientific basis for improvement (ed. Harris, P.). 2nd edition. Academic Press. pp. 608-727.

20 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ όνομα χρόνος δημοσίευσης τίτλος εργασίας τίτλος περιοδικού αριθμός τεύχους αριθμός πρώτης και τελευταίας σελίδας του άρθρου Παραδείγματα : Velissariou D., Davison A.W., Barnes J.D., Pfirrmann T., MacLean D.C. and Holevas C.D. (1992). Effects of air pollution on Pinus halepensis Mill. 1. Pollution levels in Attica, Greece. Atmospheric Environment Vol.26A, No 3, pp.373-380, 1992

21 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ όνομα χρόνος ανακοίνωσης τίτλος εργασίας τίτλος και τόπος συνεδρίου αριθμός πρώτης και τελευταίας σελίδας στα πρακτικά του συνεδρίου Παράδειγμα: Διαμαντής, Σ. (2000). Έλκος καστανιάς. Η παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα. 10ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδρίο. Περιλήψεις εργασιών. Σελ. 56, Καλαμάτα, Οκτώβριος 2000.

22 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ όνομα συγγραφέα χρόνος δημοσίευσης τίτλος εργασίας ηλεκτρονική διεύθυνση του web site Παράδειγμα: Kurtus, R. (1998). Comparing ISO 9000 and TGM. http://www.roncortus.com/iso9000/isontgm.htm http://www

23 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Ακουμιανάκης, Κ.Α. (1998). Συμβολή στη μελέτη της επίδρασης ενδογενών και εξωγενών παραγόντων στα διάφορα στάδια της φυσιολογικής ενηλικιώσεως του πατατόσπορου και η σημασία τους στην παραγωγή. Διδακτορική Διατριβή, Γ.Π.Α. Allen, E.J., O’Brien, P.J. and Firman, D. (1992). Seed tuber production and management. In: The Potato Crop: The scientific basis for improvement (ed. Harris, P.). 2nd edition. Chapman & Hall. pp. 247-291. Banville, G.J. (1989). Field losses and damage to potato plants caused by Rhizoctonia solani Kuhn. American Potato Journal, 66: 821-834. Velissariou D., Barnes J.D. and Davison A.W. (1992). Has inadvertent selection by plant breeders affected the O3 sensitivity of modern Greek cultivars οf spring wheat? Agriculture, Ecosystems and Environment, 38, 79- 89

24 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Wood, 1986) (Wood and Scott, 1987) (Wood et al, 1990) (Wood, 1986; Ζάχος, 1987; Wood et al, 1990) Κατά τον Wood (1986) ή Σύμφωνα με τους Wood et al (1990)

25 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ Παράδειγμα: Το πλείστο των αερομεταφερόμενων ρύπων είναι ανθρωπογενούς προέλευσης και μεταφέρονται από χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη και ύψη (Boutron and Paterson, 1987) μέσω μεταβλητών ανέμων και ρεύματα ωκεανών (Holdgate and Wace 1961; Liano 1967; Nriagu 1978).

26 ΔΟΜΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (Αν πρόκειται για δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ακολουθούνται οι όροι και οι φόρμες του περιοδικού) ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Όχι υποχρεωτικός) (Αν πρόκειται για δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό, ενσωματώνεται στην εισαγωγή) Εξηγούνται τα πλαίσια στα οποία πραγματοποιείται η εργασία (πτυχιακή μελέτη, εργασία σεμιναρίου, κλπ.), ο τόπος πραγματοποίησης και οι ευχαριστίες (αν υπάρχουν) ΠΕΡΙΛΗΨΗ: (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ) Μία παράγραφος όπου παρουσιάζεται το αντικείμενο, τα αποτελέσματα, η διαδικασία και τα συμπεράσματα

27 ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ) Αναφορά στη σημασία της εργασίας. Βιβλιογραφική ανασκόπηση, όπου περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση που σχετίζεται με το αντικείμενο της πειραματικής εργασίας. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ Αναφέρονται τα υλικά, οι τεχνικές, και οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν. Απαραίτητο για την αξιοπιστία της μελέτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πίνακες, διαγράμματα, σχήματα και φωτογραφίες με επεξηγήσεις ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σχολιασμός αποτελεσμάτων σε σύγκριση με εκείνα άλλων ερευνητών, προσπάθεια επεξήγησης και τελικά συμπεράσματα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

28 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

29

30

31

32

33

34 2. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΜΕΛΕΤΕΣ, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ, ΚΛΠ.) ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Όχι υποχρεωτικός) Εξηγούνται τα πλαίσια στα οποία πραγματοποιείται η εργασία (πτυχιακή μελέτη, εργασία σεμιναρίου, κλπ.), ο τόπος πραγματοποίησης και οι ευχαριστίες (αν υπάρχουν) ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ) Αναφορά στη σημασία της εργασίας. Βιβλιογραφική ανασκόπηση, όπου περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση που σχετίζεται με το αντικείμενο της εργασίας.

35 ΚΕΦΑΛΑΙΑ Με υποκεφάλαια, που αποτελούν διαφορετική ενότητα ανάλογα με το είδος του θέματος. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Συμπεράσματα και προτάσεις-ιδέες για επίλυση προβλημάτων ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (προαιρετικό)

36 Πρότυπο πτυχιακής εργασίας

37 ΛΟΙΠΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ έκταση κειμένου (χωρίς πίνακες κλπ.): 30-60 σελίδες Α4 περιθώρια σελίδων: Αυτόματο του Word μέγεθος γραμμάτων: τίτλοι κεφαλαίων: 16 τίτλοι υποκεφαλαίων: 14, 13, 12 κείμενο: 12 (προτεινόμενο), 11 (τουλάχιστον) τύπος γραμματοσειράς: (προτεινόμενες) Times New Roman Arial Courier διάστιχο: 1,5 ή 1,2

38 ΕΞΩΦΥΛΛΟ στο επάνω μέρος του εξώφυλλου : πλήρης τίτλος εκπαιδευτικού ιδρύματος, σχολής, τμήματος (κεφαλαία με μέγεθος γραμμάτων 14-16) στη μέση του εξώφυλλου: τίτλος θέματος (κεφαλαία με μέγεθος γραμμάτων 14) και πιο κάτω το είδος της εργασίας (πτυχιακή εργασία) και το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα στο κάτω μέρος της σελίδας: τόπος, μήνας και έτος συγγραφής ΕΣΩΦΥΛΛΟ (Επίσημη σελίδα Τίτλου) Η πρώτη σελίδα μετά το εξώφυλλο, ίδια με το εξώφυλλο όπου επιπλέον αναφέρεται το όνομα του επιβλέποντα καθηγητή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Αυτόματος στο Word) πίνακας με τίτλους κεφαλαίων και υποκεφαλαίων και αριθμούς σελίδων

39 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ (Σωστό)

40

41 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΣΩΦΥΛΛΟΥ

42 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ (Λάθος: όνομα εισηγητή στο εξώφυλλο)

43 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Αυτόματος στο Word) πίνακας με τίτλους κεφαλαίων και υποκεφαλαίων και αριθμούς σελίδων ΤΙΤΛΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ, μεγέθους 14) 1.1 (Πεζά, μεγέθους 14) 1.1.1 (Πεζά, μεγέθους 13) 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3

44 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Λάθος)

45 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

46 ΠΙΝΑΚΕΣ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΣΧΗΜΑΤΑ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Αρίθμηση συνεχόμενη ανεξαρτήτως κεφαλαίου (Πίνακας 1, Πίνακας 2, …. Εικόνα 1, Εικόνα 2, κλπ.) ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΗ Αρίθμηση σε κάθε κεφάλαιο χωριστά, (Κεφάλαιο 1: Πίνακας 1.1, Πίνακας 1.2, ….. κλπ. Κεφάλαιο 2: Πίνακας 2.1, Πίνακας 2.2, ….. κλπ.)

47 ΠΙΝΑΚΕΣ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΣΧΗΜΑΤΑ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Τίτλος: Πάνω ή κάτω από το στοιχείο, ακολουθούμενος από λεζάντα που να επεξηγεί πλήρως το περιεχόμενο (αυτό-επεξηγούμενο στοιχείο) Παράδειγμα: Εικόνα 3: Τυπικό σύμπτωμα της ασθένειας κυκλοκόνιο πάνω σε φύλλο ελιάς. Πίνακας 1: Επίδραση της αζωτούχου λίπανσης (σε μονάδες αζώτου) στο ξηρό βάρος των πειραματικών φυτών (σε gr).

48 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

49

50

51 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ

52 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ (Φωτογραφιών κλπ.)

53 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακες μετεωρολογικών στοιχείων Πίνακες οργανισμών, υπηρεσιών, εταιρειών κ.λ.π. σχετικών με το θέμα Εργαστηριακές αναλύσεις ή μετρήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της ερευνητικής εργασίας Στοιχεία νόμων, διαταγμάτων, αποφάσεων κ.λ.π. σχετικών με το θέμα Φυλλάδια, άρθρα εφημερίδων κ.λ.π. σχετικών με το θέμα Φωτογραφίες

54 ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Διάρκεια: 15-20 min Αναφέρονται τα σημαντικότερα στοιχεία, ορισμένα στάδια της διαδικασίας και το ενδιαφέρον με τα συμπεράσματα Περίπου 5 πληροφορίες ανά διαφάνεια ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Προσεκτικό διάβασμα της εργασίας Σημείωση των βασικών στοιχείων της εργασίας Πρόβες ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Καλή γνώση του αντικειμένου Αποφυγή αναφοράς σε σημεία που δε γνωρίζουμε καλά Σταθερός τόνος φωνής

55 ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Προβολέας διαφανειών (overhead projector) Video-προβολέας (video projector) συνδεδεμένος με Η/Υ ή video ΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Διαφάνειες (φύλλα Α4) Αρχείο για πρόγραμμα παρουσίασης (powerpoint) ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Έλεγχος λειτουργίας οπτικών μέσων Χρήση οπτικού υλικού μόνο στα απαραίτητα σημεία της εργασίας Αποφυγή εντυπωσιασμού του ακροατηρίου

56 Έρευνα – Πειραματισμός

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75 Εργαστηριακές - Αναλυτικές τεχνικές

76 Εργ. Φυσιολογίας

77

78 Εργ. Εδαφολογίας

79

80 Εργ. Φυτοπαθολογίας

81

82 Εργ. Γενετικής

83

84

85

86 Εργ. Αναλυτικής Χημειας

87

88

89 Διάχυση νέων γνώσεων


Κατέβασμα ppt "Η μεθοδολογία της Γεωπονικής Επιστήμης-Τεχνολογίας (Βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, Βιβλιοθήκες, Εργαστηριακές - Αναλυτικές τεχνικές, Έρευνα – Πειραματισμός,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google