Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (2008): «Η κοινοτική εργασία αποτελεί μια συγκεκριμένη μορφή επιστημονικής και επαγγελματικής παρέμβασης στην κοινωνική και πολιτική σφαίρα.»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (2008): «Η κοινοτική εργασία αποτελεί μια συγκεκριμένη μορφή επιστημονικής και επαγγελματικής παρέμβασης στην κοινωνική και πολιτική σφαίρα.»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2  ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (2008): «Η κοινοτική εργασία αποτελεί μια συγκεκριμένη μορφή επιστημονικής και επαγγελματικής παρέμβασης στην κοινωνική και πολιτική σφαίρα.»  ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ (1998): «Η κοινοτική εργασία είναι μια μέθοδος που διευκολύνει την συμμετοχή του πληθυσμού στην κατανόηση πολυδιάστατων προβλημάτων που παρουσιάζονται ιδιαίτερα στις αστικές κοινότητες, και στην λήψη των αποφάσεων για την αντιμετώπισή τους.»

3  Έκθεση του ιδρύματος GULLBENKIAN (1968): «Η κοινοτική εργασία είναι μέρος μιας ευρύτερης διαμαρτυρίας εναντίον της αστάθειας και της αδράνειας, της ανώνυμης γραφειοκρατίας, και της απρόσωπης δημόσιας διοίκησης, … ένα μέσο για να ζωντανέψει η δημοκρατία στην κοινότητα»  ΒΟΥΡΝΑΣ & ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ (1998): «Η κοινοτική εργασία, η οποία χαρακτηρίζεται από μία ποικιλία θεωρητικών προοπτικών και ιδεολογικών αρχών, οδηγεί σε μια συγκεχυμένη κατανόηση του πεδίου πρακτικής καθώς και του ρόλου των κοινοτικών – κοινωνικών λειτουργών, … και εστιάζεται στις αξίες της εμπλοκής των πολιτών στα κοινά …»

4  Αντιμετώπιση προβλημάτων κοινότητας  Αφύπνιση και κινητοποίηση των μελών της  Κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική της ανάπτυξη  Ανακατανομή ισχύος, μέσα στην κοινότητα με την ενδυνάμωση των μη προνομιούχων ομάδων  Ανακατανομή και απόκτηση ανθρωπίνων και υλικών πόρων για την κάλυψη βασικών αναγκών  Ικανοποιητική παροχή κοινωνικών υπηρεσιών  Προγραμματισμένη κοινωνική αλλαγή  Παρέμβαση και ανάπτυξη αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ κοινοτικών οργανώσεων και φορέων κοινωνικής δράσης  Ανάπτυξη συναισθηματικών δεσμών και κοινωνικής αλληλεγγύης

5  1 η άποψη: η κοινοτική εργασία θεωρείται ως ένα από τα τρία «σκέλη» της κοινωνικής εργασίας, μαζί με την κοινωνική εργασία κατά περίπτωση (με άτομο) και με ομάδα.(Younghuspand, 1978)  2 η άποψη: η κοινωνική εργασία αποβλέπει στην προσαρμογή του ατόμου στο περιβάλλον, στην αλλαγή των κοινωνικών δομών που προκαλούν δυσλειτουργίες στο άτομο και ενδιαφέρεται για την αποκατάσταση επωφελούς αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων και του περιβάλλοντος, ενώ η κοινοτική εργασία περιορίζεται στην ανάπτυξη και την διεκδίκηση πολιτικής αυτοσυνειδησίας της τοπικής κοινότητας

6

7  ROSS: κοινοτική οργάνωση είναι μια διαδικασία κατά την οποία η κοινότητα αναγνωρίζει τις ανάγκες ή τους στόχους της, τις ιεραρχεί, αναπτύσσει την αυτοπεποίθηση και την θέληση για να δουλέψει, βρίσκει τις πηγές (εσωτερικές / ή εξωτερικές), αναλαμβάνει δράση και αναπτύσσει συνεργατικές και συλλογικές δράσεις στην κοινότητα

8  Πλουραλιστική  Ριζοσπαστική – Σοσιαλιστική  Μαρξιστική  Φεμινιστική  Αντιρατσιστική

9  1 η περίοδος (τέλη 19 ου αι.): αντιμετώπιση προβλημάτων εξαθλίωσης και φτώχειας μέσω των ιδιωτικών πρωτοβουλιών, του εθελοντισμού, της Εκκλησίας και της μερικής κρατικής παρέμβασης  2 η περίοδος (τέλος Β΄ Παγκοσμίου): εντονότερο κρατικό ενδιαφέρον, δημιουργία προγραμμάτων κοινοτικής ανάπτυξης και δημιουργία των 12 ΚΑΠ (Κοινοτικά Αναπτυξιακά Προγράμματα)

10  Προώθηση αυτοβοήθειας και συναίνεσης  Έντονα κοινωνικά προβλήματα που είναι δύσκολο να λυθούν σε τοπικό επίπεδο  Ανάδειξη των αναγκών σε τοπικό επίπεδο  Άμεση συσχέτιση με την εκάστοτε πολιτική  Οργάνωση της τοπικής κοινωνίας  Δημιουργία προγραμμάτων και δράσεων που ως στόχο θα έχουν τι κοινωνικές συμμαχίες και συνεργασίες

11

12


Κατέβασμα ppt " ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ (2008): «Η κοινοτική εργασία αποτελεί μια συγκεκριμένη μορφή επιστημονικής και επαγγελματικής παρέμβασης στην κοινωνική και πολιτική σφαίρα.»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google