Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η κατανάλωση τυποποιημένων φρούτων και λαχανικών Πρακτική Άσκηση Σκοπελίτου Αναστασία-Μυρτώ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η κατανάλωση τυποποιημένων φρούτων και λαχανικών Πρακτική Άσκηση Σκοπελίτου Αναστασία-Μυρτώ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η κατανάλωση τυποποιημένων φρούτων και λαχανικών Πρακτική Άσκηση Σκοπελίτου Αναστασία-Μυρτώ

2 Η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών στην Ευρώπη Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αυξητική τάση στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών Μεγαλύτερη κατανάλωση παρατηρείται στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, έπειτα στην Νότια και τέλος στη Βόρεια.

3 Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας επαρκής είναι η κατανάλωση όταν αυτή ξεπερνά τα 4οογρ ημερησίως κατά άτομο. Με δεδομένο αυτό περισσότερες από τις μισές χώρες της Ευρώπης βρίσκονται κάτω από το όριο. Στο διπλανό πίνακα φαίνεται η ημερήσια κατανάλωση σε γραμμάρια για διάφορες χώρες της Ευρώπης. Χώρα Ημερήσια Κατανάλωση Πολωνία 577 γρ. Ιταλία452 γρ. Γερμανία442 γρ. Ουγγαρία371 γρ. Ιρλανδία350 γρ. Βέλγιο343 γρ. Δανία316 γρ. Ολλανδία300 γρ. Βουλγαρία280 γρ. Ην. Βασίλειο258 γρ. Σουηδία237 γρ. Ισλανδία196 γρ. Ημερήσια κατανάλωση φρούτων & λαχανικών ανά χώρα στην Ευρώπη

4 Η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών στην Ελλάδα Η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις κατανάλωσης Φρούτων και λαχανικών με 750γρ ανά άτομο ημερησίως δαπανώντας το 20% περίπου των συνολικών δαπανών για τρόφιμα, για αγορά φρούτων και λαχανικών Ποσοστό δαπανών οικογενειακού προϋπολογισμού για τρόφιμα και ποτά.

5 Σκοπός της έρευνας Σκοπός της έρευνας είναι να εκτιμήσει την συχνότητα κατανάλωσης τυποποιημένων φρούτων, λαχανικών και σαλάτας από τους καταναλωτές καθώς και η εύρεση δημογραφικών παραγόντων που την επηρεάζουν.

6 Συλλογή στοιχείων Τα στοιχεία συλλέχθηκαν 28 με 31 Μαΐου του 2013 από τυχαίο δείγμα ενηλίκων καταναλωτών σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Ερωτήθηκαν 104 καταναλωτές. Επειδή η έρευνα αφορά κυρίως την κατανάλωση τυποποιημένων φρούτων, λαχανικών και σαλάτας όσοι καταναλωτές δεν ήταν διατεθειμένοι να αγοράσουν στο μέλλον τέτοια προϊόντα δεν συνέχισαν το ερωτηματολόγιο. Στην περίπτωσή μας ήταν 4 καταναλωτές, συνεπώς συμπληρώθηκαν επαρκώς 100 ερωτηματολόγια.

7 Γενικά χαρακτηριστικά δείγματος Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, στην απογραφή του 2011 τα ποσοστά αντρών-γυναικών ήταν 49,2% για τους άντρες και 50,8 % για τις γυναίκες. Στο δείγμα μας τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 45% για τους άντρες και 55% για τις γυναίκες.

8 Γενικά χαρακτηριστικά δείγματος Παρακάτω φαίνονται οι ηλικιακές κλάσεις του δείγματος. Παρατηρούμε ότι το 60% είναι μεταξύ 30 και 60 χρονών.

9 Επίπεδο εκπαίδευσης Το 38% είναι κάτοχοι απολυτήριου λυκείου και το 48% πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ( 27% από Α.Ε.Ι και 21% από Τ.Ε.Ι ).

10 Μέγεθος οικογενειών Αριθμός μελών ΣυχνότηταΑριθμός ανήλικων μελών <14 Συχνότητα 18%072% 213%116% 321%211% 441%31% 516% 61% Από το σύνολο των ερωτωμένων, το 41% ανήκει σε τετραμελής οικογένειες και το 21% σε τριμελής οικογένειες. Όσον αφορά τον αριθμό των ανήλικων τέκνων στο νοικοκυριό, μόνο το 28% των ερωτωμένων ανήκουν σε οικογένειες με ανήλικα τέκνα ενώ το 72% των οικογενειών δεν έχουν παιδιά κάτω των 14 ετών.

11 Επαγγελματική κατάσταση  Μόλις το 28% των ερωτηθέντων ήτανε οι «αρχηγοί» του νοικοκυριού.  Πάραυτα δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις 2 κατηγορίες.  Οι «αρχηγοί» του νοικοκυριού φαίνεται να μοιράζονται σχετικά ίσα στις επαγγελματικές κατηγορίες.  Στην κατηγορία «ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες» ανήκουν οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι φοιτητές και οι νοικοκυρές. Επάγγελμα/ ιδιότητα Ερωτηθέ ντων Αρχηγο ύ νοικοκ υριού Ελεύθεροι επαγγελματίες 17%29% Μισθωτοί43%37% Ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες 40%34%

12 Εισοδήματα Μέσο ετήσιο εισόδημα του δείγματος Το μέσο ετήσιο εισόδημα στην Ελλάδα το 2011 ήταν 17.240 ευρώ. Οι δύο σημαντικότερες εισοδηματικές κατηγορίες στις οποίες συγκεντρώνεται το πλήθος του δείγματος είναι από 12.001 έως και 20.000 και από 20.001 έως και 30.000 ευρώ το έτος. Ποσό σε ευρώΣυχνότητα < 12.00017% 12.001-20.00030% 20.001-30.00027% 30.001-40.00014% > 40.00012%

13 Δαπάνες Η μέση εβδομαδιαία δαπάνη για είδη διατροφής το 2009 σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία ήταν 89 ευρώ. Η αντίστοιχη δαπάνη του δείγματος μας ανέρχεται σε ελαφρώς υψηλότερο επίπεδο, στα 103,85 ευρώ ανά εβδομάδα. Η χαμηλότερη τιμή είναι στα 20 ευρώ, ενώ υπάρχουν καταναλωτές που ξοδεύουν έως και 350 ευρώ την εβδομάδα για είδη διατροφής. Εβδομαδιαίες δαπάνες για τρόφιμα σε ευρώ Συχνότητα 20 – 459% 46 – 6024% 61 – 8016% 81 – 12026% 121 – 16012% 161 – 2508% 251 – 3505%

14 Σχετικά με την κατανάλωση… Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι συχνότητες κατανάλωσης για φρούτα και λαχανικά καθώς και για διάφορους τύπους συσκευασμένων, τεμαχισμένων, έτοιμων προς κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, και τυποποιημένης σαλάτας.

15 Πίνακας συχνοτήτων κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών Παρατηρούμε ότι υπάρχει μεγάλη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών (το 60% καταναλώνει φρούτα περισσότερο από 1 φορά την εβδομάδα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα λαχανικά είναι 74%) Από αυτά πολύ μικρά ποσοστά αφορούν συσκευασμένα, τεμαχισμένα και τυποποιημένα προϊόντα. ΦρούταΛαχανι κά Τεμαχισ μένα φρούτα Τεμαχισμ ένα λαχανικά Λαχανικά έτοιμα για μαγείρεμα Ωμά λαχανι κά Τυποποι ημένες σαλάτες χωρίς καρυκεύ ματα Τυποποιη μένες σαλάτες με καρυκεύ ματα περισσότερο από 1 φορά/εβδομάδα 60%74%3%6,1%5%7%9,1%4,2% 1-2 φορές/εβδομάδα 32%20%21%35,4%19%7%39,4 % 15,6% Λιγότερο από μια 1 φορά/εβδομάδα ή και ποτέ 8%6%76%58,6%76%86%51,5%80,2%

16 Στατιστική Ανάλυση Για την ανεύρεση πιθανόν στατιστικά σημαντικών σχέσεων ανάμεσα στις μεταβλητές που ενδεχομένως να επηρεάζουν και την κατανάλωση τυποποιημένων φρούτων και λαχανικών, χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος ανεξαρτησίας x 2. Ακολουθούν οι μεταβλητές των οποίων η ανάλυση έδωσε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα.

17 Έλεγχος ανεξαρτησίας μεταξύ «Κατανάλωσης τεμαχισμένων και συσκευασμένων Φρούτων» και «επαγγελματικής κατάστασης ερωτηθέντος» Η τιμή του παρατηρούμενου επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας είναι 0,068 και είναι μικρότερη από την τιμή του α=0,1. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφοροποίηση στην συχνότητα που καταναλώνουν τεμαχισμένα και συσκευασμένα φρούτα οι διάφορες επαγγελματικές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, φαίνεται πως οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (συνταξιούχοι, νοικοκυρές, άνεργοι, φοιτητές) καταναλώνουν τεμαχισμένα φρούτα και λαχανικά λιγότερο συχνά από τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

18 Έλεγχος ανεξαρτησίας μεταξύ «Κατανάλωσης τυποποιημένων σαλάτών χωρίς καρυκεύματα» και «επαγγελματική κατάσταση αρχηγού νοικοκυριού» Από την τιμή του παρατηρούμενου επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας (0,057< α=0,1 ) συμπεραίνουμε ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική αλληλεπίδραση ανάμεσα στις δύο, υπό εξέταση, μεταβλητές. Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι η συχνότητα κατανάλωσης τυποποιημένης σαλάτας αυξάνεται όταν ο «αρχηγός» του νοικοκυριού είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή επιχειρηματίας και μειώνεται όταν αυτός ανήκει στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (συνταξιούχοι, νοικοκυρές, άνεργοι, φοιτητές).

19 Συμπεράσματα Αν και το ποσοστό των ατόμων που καταναλώνουν λαχανικά και φρούτα 3 ή και περισσότερες φορές την εβδομάδα είναι αρκετά μεγάλο, το ποσοστό που αφορά την κατανάλωση συσκευασμένων προϊόντων είναι μικρό. Υπάρχει μια προτίμηση στην κατανάλωση μη συσκευασμένων και επεξεργασμένων (π.χ. τεμαχισμένων) προϊόντων.

20 Πηγές πληροφοριών για την κατανάλωση και εικόνων http://www.eufic.org/article/el/expid/Fruit- vegetable-consumption-Europe/http://www.eufic.org/article/el/expid/Fruit- vegetable-consumption-Europe/ Http://karpoi.blogspot.gr/2013/06/t.html http://www.healthview.gr http://estia.hua.gr:8080/dspace/bitstream/123 456789/1863/1/belesioti_konstantina.pdfhttp://estia.hua.gr:8080/dspace/bitstream/123 456789/1863/1/belesioti_konstantina.pdf


Κατέβασμα ppt "Η κατανάλωση τυποποιημένων φρούτων και λαχανικών Πρακτική Άσκηση Σκοπελίτου Αναστασία-Μυρτώ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google