Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ EΔET A.E. EΘNIKO ΔIKTYO EPEYNAΣ & TEXNOΛOΓIAΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ EΔET A.E. EΘNIKO ΔIKTYO EPEYNAΣ & TEXNOΛOΓIAΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 @ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ EΔET A.E. EΘNIKO ΔIKTYO EPEYNAΣ & TEXNOΛOΓIAΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Μελέτη έρευνας αγοράς για το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Ετοιμάστηκε για την ΕΔΕΤ Α.Ε. από την CENTRUM A.E. Διανομή: ΕΔΕΤ(1) CENTRUM A.E.(2) Ζ42310601v01.1 / NM, AK, MX, ΣΑ/ Φεβρουάριος 2003 2ο έτος, 2002

2 2 Περιεχόμενα Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 8 ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 13 ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 24 ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Η/Υ 48 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 89 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 92 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ 98 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ111 ΣΥΝΟΨΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ114 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ123 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ127

3 3 Εισαγωγή

4 4 Ερευνητικοί στόχοι Η έρευνα αγοράς στις επιχειρήσεις είναι μέρος ενός ερευνητικού προγράμματος που περιλαμβάνει τις ακόλουθες 3 φάσεις:  ΦΑΣΗ Α’: 1ο Κύμα - 2001  ΦΑΣΗ Β’: 2ο Κύμα - 2002  ΦΑΣΗ Γ’: 3ο Κύμα - 2003 Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει την έκθεση των αποτελεσμάτων της Β’ ερευνητικής φάσης - 2002, καθώς και κάποια συγκριτικά στοιχεία μεταξύ των ετών 2001 και 2002. Στο τελευταίο τρίμηνο του 2003 τοποθετείται και η διεξαγωγή της έρευνας πεδίου για την Γ’ φάση του ερευνητικού προγράμματος.

5 5 Ερευνητικοί στόχοι Οι κύριοι ερευνητικοί στόχοι της Ερευνας Αγοράς στις Επιχειρήσεις ήταν οι εξής :  Αποτύπωση των σημαντικότερων προβλημάτων και ελλείψεων που αφορούν στη λειτουργία των επιχειρήσεων, τα οποία χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση και ενημέρωση  Διερεύνηση των δυνατοτήτων πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες σε επίπεδο κλαδικής ή /και γεωγραφικής κατανομής των επιχειρήσεων  Διερεύνηση του βαθμού στον οποίο τα προβλήματα/ ελλείψεις μπορούν να ξεπεραστούν με την εισαγωγή και χρήση νέων τεχνολογιών  Αξιολόγηση του περιβάλλοντος ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών μέσα από το διαδίκτυο  Εκτίμηση της χρήσης των Η/Υ ανάμεσα στις ΜΜΕ, αναφορικά με τον αριθμό χρηστών, το επίπεδο κατάρτισης τους, τη χρήση ειδικών/ εξειδικευμένων πακέτων λογισμικού, τη χρήση του διαδικτύου.

6 6 Ερευνητικοί στόχοι  Ανάμεσα στους χρήστες του ηλεκτρονικού εμπορίου, αποτύπωση των τεχνολογιών και των πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται  Ανάμεσα στις ΜΜΕ που έχουν σύνδεση με το διαδίκτυο, αποτύπωση στοιχείων όπως ο τύπος πρόσβασης, ο παροχέας σύνδεσης, ύπαρξη ιστοσελίδας, εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, τομείς χρήσης του διαδικτύου, πρόθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο και συχνότητα πρόσβασης, πρόθεση δημιουργίας ιστοσελίδας και αντίστοιχος χρονικός προσδιορισμός  Τεχνολογική υποδομή επιχείρησης - αποτύπωση του τελευταίου τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της επιχείρησης (χρονική περίοδος, επιπτώσεις στις συνθήκες εργασίας, επιπτώσεις στο προσωπικό)  Αποτύπωση του βαθμού γνώσης του προγράμματος Δικτυωθείτε, πηγές ενημέρωσης για το πρόγραμμα, πρόθεση ένταξης, αξιολόγηση χρησιμότητας, θετικά/ αρνητικά στοιχεία

7 7 Ερευνητικοί στόχοι  Προσδιορισμός των αναγκών επιμόρφωσης των εργαζομένων στην επιχείρηση σε σχέση με το Internet, τον κλάδο δραστηριοποίησης της και συγκεκριμένα για εφαρμογές που ήδη χρησιμοποιεί η επιχείρηση.  Καταγραφή των χαρακτηριστικών της επιχείρησης- αντικείμενο, μέγεθος, προσωπικό, οικονομικά στοιχεία

8 8 Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΜΕΘΟΔΟΣ Ποσοτική Ερευνα με τη μορφή προσωπικών συνεντεύξεων [face-to-face] και με τη χρήση ερωτηματολογίου, στο χώρο εργασίας των ερωτώμενων ΔΕΙΓΜΑTOΛΗΨΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΟΝΟΣ Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε από τις 15 Νοεμβρίου 2002 έως τις 24 Ιανουαρίου 2003. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από 1 έως 250 υπαλλήλους. Δόθηκε βάρος σε επιχειρήσεις μεγαλύτερου μεγέθους (Μητρώα Επιχειρήσεων ΕΣΥΕ, 1995) 1800 επιχειρήσεις με πανελλήνια διασπορά και αντιπροσώπευση των 52 Νομών και των 13 Διοικητικών περιφερειών της Ελλάδας. Η κατανομή είναι αναλογική ως προς τον κλάδο δραστηριοποίησης (δειγματοληψία μέχρι και 4 ψήφιο ΣΤΑΚΟΔ και ανάλυση σε μονοψήφιο ΣΤΑΚΟΔ)

9 9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Συνολικό δείγμα: Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Εκταση & Σύνθεση Δείγματος Α. Μακεδονία & Θράκη9092828392 Αττική684694757772716 Βόρειο Αιγαίο3634313126 Δυτική Ελλάδα9090787894 Πελοπόννησος9098747498 Δυτική Μακεδονία3637323235 Ήπειρος5449434350 Στερεά Ελλάδα7257626455 Θεσσαλία1081129595110 Ιόνια Νησιά3633484734 Κεντρική Μακεδονία324331331328335 Κρήτη1081071028788 Νότιο Αιγαίο7270656567 Προκαθορισμένο Δείγμα Πραγματικό Δείγμα Προκαθορισμένο Δείγμα Πραγματικό Δείγμα Σταθμισμένο Δείγμα 20012002 Αριθμός Επιχειρήσεων

10 10 ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Συνολικό δείγμα: Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Εκταση & Σύνθεση Δείγματος 1-5 Υπαλλήλους17231713130013141719 6-10 Υπαλλήλους 384735033043 11-20 Υπαλλήλους 2125354311 21-50 Υπαλλήλους 121335326 51-100 Υπαλλήλους43404211 101-250 Υπαλλήλους23403811 Προκαθορισμένο Δείγμα Πραγματικό Δείγμα Προκαθορισμένο Δείγμα Πραγματικό Δείγμα Σταθμισμένο Δείγμα 20012002 Αριθμός Επιχειρήσεων

11 11 Κλάδος Δραστηριοποίησης σε μονοψήφιο ΣΤΑΚΟΔ Κλάδος Δραστηριοποίησης σε μονοψήφιο ΣΤΑΚΟΔ Συνολικό δείγμα: Αριθμός Επιχειρήσεων Πραγματικό Πραγματικό Δείγμα 2001 Δείγμα 2002 Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Εκταση & Σύνθεση Δείγματος ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜEΙΑ 37 ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 262295 ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ 1- ΧΟΝΔΡΙΚΟ & ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤ/ΤΩΝ, ΜΟΤ/ΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 801858 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Η ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 224211 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 11387 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 54 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 155129 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 129 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 86 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ Η ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 7260 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 148133

12 12 ΚΥΡΙΑ EYΡΗΜΑΤΑ

13 13 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

14 14 Γενικές Πληροφορίες Νομική Μορφή Επιχειρήσεων Βάση: 2001 Ολοι(Ν=1804), 2002 Ολοι(Ν=1801) %

15 15 Γενικές Πληροφορίες Μέγεθος Επιχείρησης 1-5 άτομα αναλυτικά 20012002 20012002 1 άτομο= 39% 30% 2 άτομα= 29%31% 3 άτομα= 12%16% 4-5 άτομα= 15%17% Βάση: 2001 Ολοι(Ν=1804), 2002 Ολοι(Ν=1801) %

16 16 Γενικές Πληροφορίες Eτος Iδρυσης Βάση: 2001 Ολοι(Ν=1804), 2002 Ολοι(Ν=1801) %

17 17 Γενικές Πληροφορίες Κύριος Τομέας Δραστηριοποίησης επιχειρήσεων Παρουσίαση των 10 μεγαλύτερων τομέων δραστηριοποίησης, με σειρά προτεραιότητας : (ανάλυση ως προς το διψήφιο ΣΤΑΚΟΔ)2001 2002 52-ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ32%32% ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 55-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ12% 11% 45-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 8% 9% 74-ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 8% 9% 51-ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 7% 7% 50-ΠΩΛΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ: ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 5% 5% 60-ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ 5% 5% 15-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 4% 4% 18-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ : ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ 3% 3% 93-ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3% 3% Βάση: 2001 Ολοι(Ν=1804), 2002 Ολοι(Ν=1801)

18 18 Γενικές Πληροφορίες Ύπαρξη δευτερεύοντος τομέα Δραστηριοποίησης Βάση: Ολοι( Ν=1804) % Ποσοστό συμμετοχής Μ.Ο. =39.9 * Ποσοστό συμμετοχής 1-25% = 39% 26-50%= 61% (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα Βάση: Oσες επιχειρήσεις έχουν δευτερεύοντα τομέα δραστηριοποίησης (Ν=85) Ποσοστό συμμετοχής Μ.Ο. =32.6 * Ποσοστό συμμετοχής 1-25% = 38% 26-50%= 62% Βάση: Oσες επιχειρήσεις έχουν δευτερεύοντα τομέα δραστηριοποίησης (Ν=191)

19 19 Γενικές Πληροφορίες Ύπαρξη Aλλων Υποκαταστημάτων της Επιχείρησης Βάση: Ολοι( Ν=1804) Συνολικός Αριθμός Υποκαταστημάτων 2001 2002 1 =49%61% 2-3 =36%26% 4-5=5%1% 6+=9%6% Βάση: Oσες επιχειρήσεις έχουν υποκαταστήματα 2001: (Ν=134) 2002: (Ν=116) 2001 2002 Βάση: Ολοι (Ν=1801)

20 20 Γενικές Πληροφορίες Τύπος Απασχόλησης Εργαζομένων Βάση: Oλοι (Ν=1804) ΣΥΝΟΛΟΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 5559 62%38% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 3. 08 -- Μόνιμη Απασχόληση 5315 (96%)63%37% Μερική Απασχόληση 105 (2%)61%39% Με σύμβαση ορισμένου χρόνου 42 (1%) 29% *71%* Εποχική Απασχόληση 46 (1%) 48% *52%* Εκτακτη Απασχόληση 51 (1%) 82% 18% (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα 2001

21 21 Γενικές Πληροφορίες Τύπος Απασχόλησης Εργαζομένων Βάση: Ολοι(Ν=1801) ΣΥΝΟΛΟΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 7071 59%41% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 3. 92 -- Μόνιμη Απασχόληση 6557 (93%)60%40% Μερική Απασχόληση 182 (3%)52%48% Με σύμβαση ορισμένου χρόνου 136 (2%) 41% 59% Εποχική Απασχόληση 119 (2%) 67% 33% Εκτακτη Απασχόληση 78 (1%) 58% 42% 2002

22 22 Γενικές Πληροφορίες Μέσος Ορος Ηλικίας Εργαζομένων 2001 2002 Μέχρι 30 ετών=25%24% 31-40 ετών=44%44% 41-50 ετών=20%22% Πάνω από 51 ετών=11%11% Βάση: 2001 Ολοι (Ν=1804), 2002 Ολοι (Ν=1801) %

23 23 Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο Μόρφωσης Εργαζομένων 2001 2002 Κατώτερη Εκπαίδευση =19.72%21.4% Μέση Εκπαίδευση=57.5%56.6% Ανώτερη Εκπαίδευση= 9.2% 8.3% Ανώτατη Εκπαίδευση=13.6%13.7% Βάση: 2001 Ολοι(Ν=1804), 2002 Ολοι(Ν=1801)

24 24 ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

25 25 2002 2003 (Ν=617) (Ν=640) 1 Η/Υ=62% 64% 2 Η/Υ=20% 19% 3 Η/Υ=7 % 6% 4-5 Η/Υ=5 % 6% 6-10 Η/Υ=3 % 2% 11-20 Η/Υ=1 % 1% 21+ Η/Υ=2 % 1% Μ.Ο. 2.00 Ύπαρξη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Επιχείρηση Υποδομή Επιχείρησης Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ 2002 2003 Μ.Ο. 2.70 Βάση: Ολοι(Ν=1801) Βάση: Ολοι(Ν=1804)

26 26 Ύπαρξη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Επιχείρηση ανά Διοικητική Περιφέρεια (ποσοστά ύπαρξης) Υποδομή Επιχείρησης Ν 2002 = 70* 107 112 90 98 33* 694 49* 331 57* 34* 92 37* Βάση: Ολοι (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ % Ν 2003 = 67* 88 110 94 98* 34* 716 50* 335 55* 26* 92 35*

27 27 Ύπαρξη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Επιχείρηση ανά Μέγεθος Επιχείρησης (ποσοστά ύπαρξης) Υποδομή Επιχείρησης Ν=1706 Ν=52* Ν=46* (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ % Ν=1719 Ν=43 Ν=39 Αστάθμιστες βάσεις: Ν=330 Ν=155

28 28 Ύπαρξη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Επιχείρηση ανά Κλάδο Δραστηριοποίησης (ποσοστά ύπαρξης) Υποδομή Επιχείρησης Ν=801 Ν=262 Ν=224 Ν=113 Ν=155 Ν=72 Ν=29* Ν=148 (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα (ΟΡΥΧΕΙΑ/ΛΑΤΟΜΕΙΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΗΛ.ΡΕΥΜΑΤΟΣ/ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ/ΝΕΡΟΥ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ) % Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ Ν=791 Ν=255 Ν=203 Ν=109 Ν=175 Ν=70 Ν=34* Ν=163

29 29 Λόγοι που δεν υπάρχουν Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στην Επιχείρηση Υποδομή Επιχείρησης % 2002 52 21 22 24 17 21 12 Βάση: Οσες επιχειρήσεις δεν έχουν Η/Υ (Ν=1161)

30 30 Σύνδεση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε Δίκτυο Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=617) Υποδομή Επιχείρησης Τύπος Δικτύου 2001 2002 (Ν=185) (Ν=169) ΔΞ/ ΔΑ= 51%33% LAN=19%36% Intranet=17% 9% Διάφορα άλλα=9% 1% WAN=3% 3% Extranet=1% 1% Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=640) 2001 2002 Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν δίκτυο Η/Υ

31 31 Πρόθεση Σύνδεσης σε Δίκτυο Υποδομή Επιχείρησης Χρόνος Σύνδεσης σε Δίκτυο 2001 2002 (Ν=74) (Ν=41*) Τον επόμενο μήνα=19% 6% Τους επόμενους 3 μήνες=9% 8% Τους επόμενους 6 μήνες=15%16% Τον επόμενο χρόνο=35%22% Περισσότερο από 1 χρόνο=7%18% ΔΞ/ ΔΑ =15%31% Βάση: Οσες επιχειρήσεις δεν έχουν δίκτυο Η/Υ (Ν=427) Βάση: Οσες επιχειρήσεις δήλωσαν πρόθεση απόκτησης δικτύου Η/Υ Βάση: Οσες επιχειρήσεις δεν έχουν δίκτυο Η/Υ (Ν=443) 2001 2002 (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα

32 32 Πρόθεση Απόκτησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Βάση: Οσες επιχειρήσεις δεν έχουν Η/Υ (Ν=1187) Υποδομή Επιχείρησης Χρόνος Απόκτησης Η/Υ 2001 2002 (Ν=230) (Ν=206) Τον επόμενο μήνα=4% 4% Τους επόμενους 3 μήνες=7% 5% Τους επόμενους 6 μήνες=11% 9% Τον επόμενο χρόνο=36%29% Περισσότερο από 1 χρόνο=26%26% ΔΞ/ ΔΑ=17%27% Βάση: Οσες επιχειρήσεις δήλωσαν πρόθεση απόκτησης Η/Υ Βάση: Οσες επιχειρήσεις δεν έχουν Η/Υ (Ν=1161) 2001 2002

33 33 Πρόθεση Απόκτησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ανά Διοικητική Περιφέρεια (ποσοστά ύπαρξης) Υποδομή Επιχείρησης Ν 2002 = 43* 64 77 60 73 26* 438 34* 221 39* 25* 60 27* Βάση: Οσες επιχειρήσεις δεν έχουν Η/Υ (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ % Ν 2003 = 47* 62 73 64 52* 23* 444 31* 229 36* 17* 68 15*

34 34 Πρόθεση Απόκτησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ανά Μέγεθος Επιχείρησης (ποσοστά ύπαρξης) Υποδομή Επιχείρησης Ν=6* Ν=15* Ν=1166 Βάση: Οσες επιχειρήσεις δεν έχουν Η/Υ (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ Ν=3* Ν=16* Ν=1142 % Αστάθμιστες βάσεις: Ν=115 Ν=13*

35 35 Πρόθεση Απόκτησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ανά Κλάδο Δραστηριοποίησης (ποσοστά ύπαρξης) Υποδομή Επιχείρησης Ν=575 Ν=174 Ν=206 Ν=74 Ν=30* Ν=62 Ν=49 Ν=17* Βάση: Οσες επιχειρήσεις δεν έχουν Η/Υ (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα (ΟΡΥΧΕΙΑ/ΛΑΤΟΜΕΙΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΗΛ.ΡΕΥΜΑΤΟΣ/ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ/ΝΕΡΟΥ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ) % Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ Ν=555 Ν=177 Ν=186 Ν=76 Ν=43 Ν=53 Ν=61 Ν=9

36 36 Υποδομή Επιχείρησης Κυριότεροι Λόγοι Πρόθεσης Απόκτησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν πρόθεση να αποκτήσουν Η/Υ: Ν=206) Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων % 2002

37 37 Υποδομή Επιχείρησης Κυριότεροι Λόγοι Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ: 2001 (Ν=617) 2002 (Ν=640) Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων %

38 38 Υποδομή Επιχείρησης Τμήματα που χρησιμοποιούν Η/Υ Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ: 2001 (Ν=617) 2002 (Ν=640) %

39 39 Υποδομή Επιχείρησης Αριθμός Χρηστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2001 2002 (Ν=617) (Ν=640) 1 χρήστης=50%54% 2-3 χρήστες=40%37% 4-5 χρήστες=6 % 6% 6-10 χρήστες=2 % 2% 11-20 χρήστες=1 % 1% 21-50 χρήστες=1 % 1% 51+=- - Μ.Ο. : 2.0 2.7 Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ

40 40 Υποδομή Επιχείρησης Μεταβολή Αριθμού Χρηστών Η/Υ τα Τελευταία 3 Χρόνια % ΑΥΞΗΣΗ = 88% ΜΕΙΩΣΗ = 12% Ποσοστά Αύξησης 2001 2002 1-30%=33%26% 31-50%=33%48% 51-100%=30%26% Δ.Ξ./Δ.Α.=5% - ΑΥΞΗΣΗ Μ.Ο. 49.7% 2001 (Ν=61): 49.7% 53,4% 2002 (Ν=50): 53,4% Βάση: Οσες επιχειρήσεις είχαν μεταβολή των χρηστών Η/Υ: 2001 (Ν=69) 2002 (Ν=52) ΑΥΞΗΣΗ = 96% ΜΕΙΩΣΗ = 4%

41 41 Υποδομή Επιχείρησης Εφαρμογή όπου Παρατηρήθηκε Αύξηση Χρηστών Η/Υ Βάση: Οσες επιχειρήσεις παρουσίασαν αύξηση: 2001 (Ν=61) 2002 (Ν=50) Δεκτή Πολλαπλότητα %

42 42 Υποδομή Επιχείρησης Χρήση και Αξιοποίηση Διατιθεμένου Εξοπλισμού από τους Υπαλλήλους Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ % % 3859 M.O. 2.42 7.58 Διαφορετική κλίμακα μεταξύ 2001 & 2002

43 43 Υποδομή Επιχείρησης Χρήση Γνώσεων και Δεξιοτήτων ως προς τους Η/Υ από τους Υπαλλήλους Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ % % 3759 M.O. 2.44 7.71 Διαφορετική κλίμακα μεταξύ 2001 & 2002

44 44 Υποδομή Επιχείρησης Ύπαρξη Εταιρικών Κινητών Τηλεφώνων στην Επιχείρηση Μ.Ο. 3.5 Εταιρία Σύνδεσης COSMOTE=43% PANAFON=41% TELESTET=34% Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν κινητά τηλέφωνα (N=142) Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Μ.Ο. 4.6 Εταιρία Σύνδεσης COSMOTE=26% VODAFONE=34% TELESTET=50% Βάση: Ολοι(Ν=1801) Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν κινητά τηλέφωνα (N=147) 2001 2002 Βάση: Ολοι(Ν=1804)

45 45 Υποδομή Επιχείρησης Βαθμός ικανοποίησης από εταιρία σύνδεσης εταιρικών κινητών τηλεφώνων M.O. 8.74 8.04 7.95 % 2002 Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν κινητά τηλέφωνα (N=142)

46 46 Υποδομή Επιχείρησης Τμήματα που Χρησιμοποιούνται τα Κινητά Τηλέφωνα Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν Εταιρικά Κινητά Τηλέφωνα: 2001 ( Ν=142) 2002 (Ν=147) Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων %

47 47 Υποδομή Επιχείρησης Χρήση Τεχνολογικών Εργαλείων από την Επιχείρηση Μ.Ο. Φαξ = 1.1 (Ν=645 ) 1 φαξ=93% 2 φαξ=4% 3-5 φαξ=1% 5+ φαξ=- Δ.Ξ./Δ.Α.=1% Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Βάση: 2001 Ολοι(Ν=1804), 2002 Ολοι(Ν=1801) % Μ.Ο. Φαξ = 1.1 (Ν=703 ) 1 φαξ=95% 2 φαξ=3% 3-5 φαξ=1% 5+ φαξ=- Δ.Ξ./Δ.Α.=- 20012002

48 48 ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Η/Υ

49 49 Χρήση και Ηλεκτρονική Εφαρμογή των H/Y Ύπαρξη σύνδεσης Internet στην Επιχείρηση Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ: 2001 (Ν=617) 2002 (Ν=640) 20012002

50 50 Χρήση και Ηλεκτρονική Εφαρμογή των H/Y Ύπαρξη σύνδεσης Internet στην Επιχείρηση ανά Διοικητική Περιφέρεια (ποσοστά ύπαρξης) Ν 2002 = 27* 43* 35* 30* 25* 7* 256 15* 110 18* 9* 32* 10* Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ % Ν 2003 = 20* 26* 37* 30* 46* 11* 272 19* 106 19* 9* 24* 20*

51 51 Χρήση και Ηλεκτρονική Εφαρμογή των H/Y Ύπαρξη σύνδεσης Internet στην Επιχείρηση ανά Μέγεθος Επιχείρησης (ποσοστά ύπαρξης) Ν=40* Ν=37* Ν=540 (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ % Ν=36 Ν=27 Ν=578 Αστάθμιστες βάσεις: Ν=215 Ν=142

52 52 Χρήση και Ηλεκτρονική Εφαρμογή των H/Y Ύπαρξη σύνδεσης Internet στην Επιχείρηση ανά Κλάδο Δραστηριοποίησης (ποσοστά ύπαρξης) Ν=226 Ν=88 Ν=18* Ν=39* Ν=125 Ν=10* Ν=99 Ν=12* (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (ΟΡΥΧΕΙΑ/ΛΑΤΟΜΕΙΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΗΛ.ΡΕΥΜΑΤΟΣ/ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ/ΝΕΡΟΥ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ) % Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ Ν=236 Ν=78 Ν=18* Ν=33* Ν=131 Ν=17* Ν=101 Ν=25*

53 53 Λόγοι που δεν υπάρχει σύνδεση Internet στην Επιχείρηση % 2002 41 25 20 14 15 8 13 Βάση: Οσες επιχειρήσεις δεν έχουν σύνδεση Internet (Ν=287) 5 Χρήση και Ηλεκτρονική Εφαρμογή των H/Y

54 54 Χρήση και Ηλεκτρονική Εφαρμογή των H/Y Αριθμός Συνδρομών και Χρηστών Internet στην Επιχείρηση Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet 2001 (Ν=277): 1.1 2002 (Ν=354): 1.1 Μ.Ο. Συνδρομών 2001 (Ν=277): 1.9 2002 (Ν=354): 2.7 Μ.Ο. Χρηστών * 2001 2002 1 συνδρομή=92%96% 2 συνδρομές=6 % 4% 3 συνδρομές=- - 4+ συνδρομές=1 % - * 2001 2002 1-2 χρήστες=81%55% 3-5 χρήστες=16%26% 6-10 χρήστες= 3 % 8% 11-20 χρήστες=- 3% 21-50 χρήστες=- 7% 50+ χρήστες=- - (*)Τα ποσοστά δεν αθροίζουν απόλυτα στο 100% λόγω στρογγυλοποίησης

55 55 Χρήση και Ηλεκτρονική Εφαρμογή των H/Y Εταιρικές/ ιδιωτικές συνδρομές Internet στην Επιχείρηση Βάση: Αριθμός Συνδέσεων Internet : 2002 (Ν=282) 2003 (Ν=356) 20022003

56 56 Χρήση και Ηλεκτρονική Εφαρμογή των H/Y Πρόθεση Απόκτησης Σύνδεσης στο Internet στην Επιχείρηση Χρόνος απόκτησης σύνδεσης Internet 2001 2002 (Ν=163) (Ν=124) Τον επόμενο μήνα=9% 5% Τους επόμενους 3 μήνες=18%13% Τους επόμενους 6 μήνες=17%16% Τον επόμενο χρόνο=26%20% Περισσότερο από 1 χρόνο=7%11% Δ.Ξ./Δ.Α.=23%35% Βάση: Οσες επιχειρήσεις δηλώνουν πρόθεση σύνδεσης Internet 2001 2002 Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ και δεν έχουν σύνδεση Internet (Ν=287) Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ και δεν έχουν σύνδεση Internet (Ν=340)

57 57 Χρήση και Ηλεκτρονική Εφαρμογή των H/Y Πρόθεση Απόκτησης Σύνδεσης στο Internet στην Επιχείρηση ανά Διοικητική Περιφέρεια (ποσοστά ύπαρξης) Ν 2002 = 18* 23* 24* 16* 11* 4* 128 8* 65 13* 2* 23* 5* Βάση: Οσες επιχειρήσεις δεν έχουν Internet (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ % Ν 2003 = 9* 10* 22* 17* 28* 3* 106 7* 54* 9* 2* 5* 16*

58 58 Χρήση και Ηλεκτρονική Εφαρμογή των H/Y Πρόθεση Απόκτησης Σύνδεσης στο Internet στην Επιχείρηση ανά Μέγεθος Επιχείρησης (ποσοστά ύπαρξης) Ν=309 Ν=19* Ν=12* (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα Βάση: Οσες επιχειρήσεις δεν έχουν σύνδεση Internet Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ % Ν=269 Ν=10* Ν=7* Αστάθμιστες βάσεις: Ν=87 Ν=33*

59 59 Χρήση και Ηλεκτρονική Εφαρμογή των H/Y Πρόθεση Απόκτησης Σύνδεσης στο Internet στην Επιχείρηση ανά Κλάδο Δραστηριοποίησης (ποσοστά ύπαρξης) Ν=151 Ν=9* Ν=16* Ν=58* Ν=6* Ν=49* Ν=8* Ν=43* (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα Βάση: Οσες επιχειρήσεις δεν έχουν σύνδεση Internet (ΟΡΥΧΕΙΑ/ΛΑΤΟΜΕΙΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΗΛ.ΡΕΥΜΑΤΟΣ/ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ/ΝΕΡΟΥ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ) Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ % Ν=127 Ν=35* Ν=9* Ν=15* Ν=33* Ν=6* Ν=50* Ν=13*

60 60 Χρήση και Ηλεκτρονική Εφαρμογή των H/Y Λόγοι Πρόθεσης Απόκτησης Σύνδεσης στο Internet στην Επιχείρηση Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ και έχουν πρόθεση να αποκτήσουν σύνδεση Internet 20012002 (Ν=163)(Ν=124) 39%28%  Ενημέρωση Γενικά/ Γενική χρήση Internet39%28% 28%70%  Επαγγελματική ενημέρωση28%70% 12%19%  Προβολή επιχείρησης/ εμπορευμάτων12%19% 11%2%  Χρήση Ηλεκτρονικής Δημόσιας Υπηρεσίας11%2% 4%26%  Επικοινωνία με άλλους4%26% 4%5%  Χρήση ηλεκτρονικού Εμπορίου4%5% 2%27%  Εκσυγχρονισμός2%27% 2%-  Επαγγελματική Χρήση2%- 2%-  Καλύτερη Εξυπηρέτηση2%- 1%13%  Ψυχαγωγία1%13% 8%  Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου -8% 1%4%  Άλλο1%4% 4%5%  ΔΞ/ ΔΑ4%5% Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων

61 61 Χρήση και Ηλεκτρονική Εφαρμογή των H/Y Εταιρίες λογισμικού μέσω των οποίων πραγματοποιείται η σύνδεση της επιχείρησης στο Internet Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet: Ν=354 % 2002

62 62 Χρήση και Ηλεκτρονική Εφαρμογή των H/Y Βαθμός ικανοποίησης από τις εταιρίες λογισμικού μέσω των οποίων πραγματοποιείται η σύνδεση της επιχείρησης στο Internet M.O. 8.22 2002 Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet: Ν=354 8.30 8.30 (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα

63 63 Χρήση και Ηλεκτρονική Εφαρμογή των H/Y Μορφή/ Είδος Σύνδεσης Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet: 2001 (Ν=277) 2002 (Ν=354) Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων %

64 64 Χρήση και Ηλεκτρονική Εφαρμογή των H/Y Ενδιαφέρον για πρόσβαση στο Internet σε μεγαλύτερες ταχύτητες του ISDN Επιθυμητή ταχύτητα πρόσβασης KPBS MEGA PBS 0-150=34% - 151-300=44% - 301-900=22% - M.O.:290.5 - 2002 Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=354) Βάση: Οσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για ταχύτητες μεγαλύτερες του ISDN (N=46*)

65 65 Χρήση και Ηλεκτρονική Εφαρμογή των H/Y Χρονικό διάστημα Σύνδεσης στο Internet Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet 2001 2002 (Ν=271) (Ν=354) 1-6 μήνες=15% 7% 7-18 μήνες=35%20% 1-2,5 έτη=25% - 2,5-5,5 έτη=24%33% ΔΞ/ΔΑ=1 % 4% Μ.Ο.:2.2 2.5

66 66 Χρήση και Ηλεκτρονική Εφαρμογή των H/Y Λόγοι Χρήσης Internet στην Επιχείρηση 75 87 33 12 16 10 8 3 2001 70 64 29 27 24 23 17 14 23 8 12 2002 Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet: 2001 (Ν=277) 2002 (Ν=354) 1ος κύριος λόγος Αλλοι κύριοι λόγοι Συμπληρωματικοί λόγοι % %

67 67 Χρήση και Ηλεκτρονική Εφαρμογή των H/Y Συχνότητα χρήσης Internet στην Επιχείρηση Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση με Internet και ανέφεραν τη συγκεκριμένη υπηρεσία Ν=207 Ν=92 Ν=29 Ν=21 Ν=36 Ν=44 Ν=7* Ν=242 (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα 2001 M.O. 4.74 4.40 3.88 2.40 2.14 2.96 4.13 4.79

68 68 M.O. 4.3 4.0 3.2 3.1 2.6 2.5 2.4 2.1 1.5 1.5 1.4 1.3 Ν=248 Ν=95 Ν=27* Ν=102 Ν=83 Ν=80 Ν=50 Ν=226 Ν=42* Ν=62 Ν=82 Ν=86 Χρήση και Ηλεκτρονική Εφαρμογή των H/Y Συχνότητα χρήσης Internet στην Επιχείρηση 2002 Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση με Internet και ανέφεραν τη συγκεκριμένη υπηρεσία (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα %

69 69 Χρήση και Ηλεκτρονική Εφαρμογή των H/Y Συχνότητα χρήσης Internet στην Επιχείρηση Μη διαθέσιμοι Μ.Ο. για το 2001 Κλίμακα: Κάθε μέρα (7), Κάθε 2-3 μέρες (2.5), Κάθε εβδομάδα (1), Κάθε 15 μέρες (0.5), Κάθε μήνα (0.25), Αραιότερα (0.03)

70 70 Χρήση και Ηλεκτρονική Εφαρμογή των H/Y Κόμβοι/ Ιστοσελίδες που Επισκέπτονται οι Εργαζόμενοι  In. gr -15%  Flash.gr - 6%  Yahoo.com 5%  Tee.gr 7%  Taxisnet.gr 4%  Tεχνικά γραφεία 4%  Διάφορα Θέματα 8%  ΔΞ/ΔΑ42% Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=277) Ανοιχτή Ερώτηση 2001

71 71 Χρήση και Ηλεκτρονική Εφαρμογή των H/Y Κόμβοι που Επισκέπτονται οι Εργαζόμενοι  In. gr 53%  Flash.gr 20%  Vizzavi.gr 5%  Pathfinder.gr 4%  E-go.gr 3%  Taxisnet.gr 2%  TEE.gr 1%  ΔΞ/ΔΑ34%  Yahoo.com32%  Lycos.com 7%  Altavista.com 7%  Msn.com 4%  Excite.com 1%  Infoseek.com 2%  Google.com 1%  ΔΞ/ΔΑ63% Ελληνικοί κόμβοι Διεθνείς κόμβοι 2002 Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=354)

72 72 Χρήση και Ηλεκτρονική Εφαρμογή των H/Y Βαθμός ικανοποίησης από τους ελληνικούς κόμβους που επισκέπτονται οι εργαζόμενοι M.O. 5.23 2002 5.57 Βάση: Οσες επιχειρήσεις οι εργαζόμενοί τους επισκέπτονται τους συγκεκριμένους κόμβους %

73 73 Χρήση και Ηλεκτρονική Εφαρμογή των H/Y Βαθμός ικανοποίησης από τους διεθνείς κόμβους που επισκέπτονται οι εργαζόμενοι M.O. 5.70 2002 5.23 5.21 Βάση: Οσες επιχειρήσεις οι εργαζόμενοί τους επισκέπτονται τους συγκεκριμένους κόμβους % (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα

74 74 Χρήση και Ηλεκτρονική Εφαρμογή των H/Y Λόγοι Επίσκεψης στους Κόμβους/ Ιστοσελίδες  Για ενημέρωση/ Για διάφορες πληροφορίες36%  Για εμπορικές Συναλλαγές9%  Για τη δουλειά9%  Για προμήθεια προϊόντων3%  Για διασκέδαση1%  Για επαφή με Δημόσιες Υπηρεσίες1%  Για επικοινωνία1%  Για τραπεζικές συναλλαγές1%  ΔΞ/ ΔΑ43% Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν= 277) Ανοιχτή Ερώτηση 2001

75 75 Χρήση και Ηλεκτρονική Εφαρμογή των H/Y Ύπαρξη e-mail (Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου) στην Επιχείρηση 2001 2002 Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet: 2001 (Ν=277) 2002 (Ν=354) 20012002 1Διεύθυνση=86%90% 2-3Διευθύνσεις=7%8% 4-5Διευθύνσεις=1%1% 6-10Διευθύνσεις =1%1% 11-20Διευθύνσεις =1%- 21+Διευθύνσεις = -- ΔΞ/ΔΑ=3%- Μ.Ο. Διευθύνσεων E-mail: 2001 : 1.6 2002 : 1.7 Μ.Ο. Χρηστών E-mail: 2001 : 2.1 2002 : 2.7 Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν e-mail: 2001 (Ν=220) 2002 (Ν=303) 20012002 1Χρήστης=57%58% 2-3Χρήστες=30%32% 4-5Χρήστες =6%6% 6-10Χρήστες =3%1% 11-20Χρήστες =-%1% 21+Χρήστες = -1% ΔΞ/ΔΑ=4%-

76 76 Χρήση και Ηλεκτρονική Εφαρμογή των H/Y Λόγοι για τους οποίους δεν χρησιμοποιείται το e-mail (Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο) στην Επιχείρηση Βάση: Οσες επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν το e-mail (Ν=51) Ανοιχτή Ερώτηση 2002  Δεν μου είναι απαραίτητο50%  Η σύνδεση είναι πολύ πρόσφατη16%  Για κανένα προφανή λόγο12%  Ελλειψη χρόνου 5%  ΔΞ/ ΔΑ16%

77 77 Χρήση και Ηλεκτρονική Εφαρμογή των H/Y Αξιολόγηση Ηλεκτρονικών Δημόσιων Υπηρεσιών - Κατάθεση ΦΠΑ Βάση: Οσες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες M.O. 4.73 7.96 (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα % % Διαφορετική κλίμακα μεταξύ 2001 & 2002

78 78 Χρήση και Ηλεκτρονική Εφαρμογή των H/Y Αξιολόγηση Ηλεκτρονικών Δημόσιων Υπηρεσιών - TAXIS - IKA Βάση: Οσες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες M.O. 7.99 8.03 2002 %

79 79 Χρήση και Ηλεκτρονική Εφαρμογή των H/Y Τράπεζα με την οποία γίνονται συναλλαγές on line Βάση: Οσες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την υπηρεσία τραπεζικών συναλλαγών on line (Ν=62) 2002 %

80 80 Χρήση και Ηλεκτρονική Εφαρμογή των H/Y Βαθμός ικανοποίησης από τις εταιρίες λογισμικού μέσω των οποίων πραγματοποιείται η σύνδεση της επιχείρησης στο Internet M.O. 8.58 2002 Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=335 8.17 9.21 %

81 81 Χρήση και Ηλεκτρονική Εφαρμογή των H/Y Γνώση και Χρήση Ηλεκτρονικού Market Place Αυθόρμητη Γνώση Ηλεκτρονικού Market Place 2001 2002 Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=335) Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet (Ν=277) Σύνδεση με Ηλεκτρονικό Market Place Βάση: Οσες επιχειρήσεις γνωρίζουν τα market places (N=38*) Βάση: Οσες επιχειρήσεις γνωρίζουν τα market places (N=71)

82 82 Χρήση και Ηλεκτρονική Εφαρμογή των H/Y Ύπαρξη Εταιρικής Ιστοσελίδας και Εταιρικού Κόμβου Διαδικτύου Λόγοι 20012002 (Ν=55*)(Ν=76) Προβολή προϊόντων=69%90% Πληροφόρηση= 64% 58% Λήψη παραγγελιών=31% 20% Πωλήσεις=22%22% Πληρωμές=5% 8% Λόγοι 20012002 (Ν=12*)(Ν=5*) Προβολή προϊόντων= 50%55% Πληροφόρηση= 50%21% Πωλήσεις=25%42% Λήψη παραγγελιών=17%50% Πληρωμές= 8% - Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση Internet Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα %

83 83 Χρήση και Ηλεκτρονική Εφαρμογή των H/Y Πρόβλεψη για Πολιτική Ασφάλεια στην Εταιρική Ιστοσελίδα ή Κόμβο Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα ή εταιρικό κόμβο διαδικτύου % % (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα

84 84 Χρήση και Ηλεκτρονική Εφαρμογή των H/Y Τρόπος Διανομής Παραγγελιών που γίνονται μέσω Εταιρικής Ιστοσελίδας Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα και την χρησιμοποιούν για πωλήσεις (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα Εταιρική Ιστοσελίδα %

85 85 Χρήση και Ηλεκτρονική Εφαρμογή των H/Y Φιλοξενία Εταιρικής Ιστοσελίδας/ Εταιρικού Κόμβου Διαδικτύου Εταιρική Ιστοσελίδα Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα %

86 86 Χρήση και Ηλεκτρονική Εφαρμογή των H/Y Πρόβλεψη για Αυτοματοποιημένη Επικοινωνία της Ιστοσελίδας με τη Μηχανογράφηση 20012002 Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν εταιρική ιστοσελίδα: 2001 (Ν=55*) 2002 (Ν=77) (*) Ενδεικτικά αποτελέσματα

87 87 Χρήση και Ηλεκτρονική Εφαρμογή των H/Y Δυνατότητα On-Line Αγοράς Προϊόντων μέσω Mobile Commerce Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση με Internet: 2001 (Ν=277) 2002 (N=77) 20012002

88 88 Χρήση και Ηλεκτρονική Εφαρμογή των H/Y Κατοχή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Internet και E-mail στο σύνολο των επιχειρήσεων Βάση: Ολες οι επιχειρήσεις: 2001 (Ν=1804) 2002 (Ν=1801) Σύνολο επιχειρήσεων Επιχειρήσεις με Η/Υ Επιχειρήσεις με Internet Επιχειρήσεις με E-mail 2001 2002

89 89 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

90 90 Εξειδικευμένες Πληροφορίες Ύπαρξη Εξειδικευμένων Συστημάτων 2001: Nαι= 1% 2002: Ναι= 2% Ύπαρξη Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) Εξοικείωση με ASP πρακτικές (Applications Service Provides) Ύπαρξη Συστήματος CRM (Customer Relationship Management) 2001: Nαι= 1% 2002: Ναι= 1% 2001: Nαι= 0% 2002: Ναι= 1% Βάση: 2001 Ολοι(Ν=1804), 2002 Ολοι(Ν=1801)

91 91 Συμμετοχή Εργαζομένων σε Ενδοεπιχειρησιακά Σεμινάρια για τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών Συμμετοχή στο παρελθόν Πρόθεση συμμετοχής στο εγγύς μέλλον 2001 2002 Βάση: 2001 Ολοι(Ν=1804), 2002 Ολοι(Ν=1801) Εξειδικευμένες Πληροφορίες

92 92 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

93 93 Νέες Τεχνολογίες Προβλήματα με την Εισαγωγή Νέων Τεχνολογιών στην Επιχείρηση  Κανένα Πρόβλημα44%  Δυσκολία στο χειρισμό/ χρήση Η/Υ9%  Απαιτείται εξειδικευμένη εκπαίδευση στη χρήση νέας τεχνολογίας7%  Δεν ενδιαφέρομαι/ Δεν χρειάζομαι εισαγωγή νέων Τεχνολογιών-Η/Υ5%  Μεγάλο κόστος4%  Ελλειψη Ενημέρωσης3%  Ελλειψη γνώσεων3%  Δυσκολία στην προσαρμογή2%  Αγνοια στην εφαρμογή της νέας τεχνολογίας2%  ΔΞ/ΔΑ19% Ανοιχτή Ερώτηση Βάση: Ολοι(Ν=1804) 2001

94 94 Νέες Τεχνολογίες Προβλήματα με την Εισαγωγή Νέων Τεχνολογιών στην Επιχείρηση Βάση: Ολοι(Ν=1801) % 2002

95 95 Νέες Τεχνολογίες Τομείς όπου Χρειάζεται Υποστήριξη για την Εισαγωγή και Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Επιχείρηση Βάση: Ολοι(Ν=1804)  Δε χρειάζεται υποστήριξη σε κανέναν τομέα32%  Εκπαίδευση/ επιμόρφωση στη χρήση νέων τεχνολογιών17%  Χρηματοδότηση/ Επιδότηση10%  Ενημέρωση7%  Εκμάθηση χρήσης των προγραμμάτων Η/Υ7%  Οργάνωση Αποθήκης3%  ΔΞ/ ΔΑ23% Ανοιχτή Ερώτηση 2001

96 96 Νέες Τεχνολογίες Τομείς όπου Χρειάζεται Υποστήριξη για την Εισαγωγή και Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Επιχείρηση % Βάση: Ολοι(Ν=1801) 2002

97 97 Νέες Τεχνολογίες Γνώση και Χρήση Ελεύθερου Ανοιχτού Λογισμικού Κώδικα (ΕΛΑΚ) στην Επιχείρηση 2002 Γνώση ΕΛΑΚΧρήση ΕΛΑΚ Βάση: Ολοι(Ν=1801)Βάση: Οσες επιχειρήσεις έχουν γνώση ΕΛΑΚ (Ν=70) M.O. 3.40 Βάση: Οσες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ΕΛΑΚ (Ν=10) %

98 98 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ

99 99 Πρόγραμμα Δικτυωθείτε Γνώση του Προγράμματος «Δικτυωθείτε» Γνώση 20012002 Βάση: 2001 Ολοι(Ν=1804), 2002 Ολοι(Ν=1801)

100 100 Πρόγραμμα Δικτυωθείτε Γνώση και Βαθμός Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» Βαθμός Ενδιαφέροντος Βάση: Οσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρόγραμμα Δικτυωθείτε: 2001 (Ν=261), 2002 (Ν=354) M.O. 5.9 3.6 % % Διαφορετική κλίμακα μεταξύ 2001 & 2002

101 101 Πρόγραμμα Δικτυωθείτε Κάλυψη Αναγκών της Επιχείρησης Βαθμός Κάλυψης Βάση: Οσες επιχειρήσεις καλύπτονται οι ανάγκες τους 2001 2002 Βάση: Οσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρόγραμμα Δικτυωθείτε: 2001 (Ν=261), 2002 (Ν=354) %

102 102 Πρόγραμμα Δικτυωθείτε Ανάγκες που Καλύπτει το Πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» Βάση: Οσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το “Δικτυωθείτε” και θεωρούν ότι καλύπτει τις ανάγκες τους (Ν=175) 26%  Ενημέρωση στον τομέα μου26% %  Οργάνωση αποθήκης19%  Μηχανοργάνωση Επιχείρησης10%  Αγορά Προγραμμάτων Η/Υ9% 7%  Χρηματοδότηση7% 6%  Σύνδεση με το Internet6% 6%  Διαφήμιση μέσω Internet6% 6%  Εκπαίδευση στη χρήση Η/Υ6% 5%  Ταχύτητα στη διεκπεραίωση εργασιών5% 5%  Αναβάθμιση/ Οργάνωση Επιχείρησης5%  Αγορά Ηλεκτρονικών υπολογιστών3%  Εκσυγχρονισμός3% 2%  Eνημέρωση από Internet2% 2%  Εμπορικές Ανάγκες2%  ΔΞ/ΔΑ10% Ανοιχτή Ερώτηση 2001

103 103 Πρόγραμμα Δικτυωθείτε Ανάγκες που Καλύπτει το Πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» Βάση: Οσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το “Δικτυωθείτε” και θεωρούν ότι καλύπτει τις ανάγκες τους (Ν=232) % 2002

104 104 Πρόγραμμα Δικτυωθείτε Πλεονεκτήματα του Προγράμματος «Δικτυωθείτε» 11%  Ενημέρωση/ Εκπαίδευση με τη νέα τεχνολογία11% 9%  Είναι επιδοτούμενο9% 9%  Καλύτερη οργάνωση επιχείρησης9% 6%  Οικονομική Υποστήριξη στην αγορά6% 6%  Προτρέπει τη χρήση της νέας τεχνολογίας6% 4%  Συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις4% 4%  Σύνδεση με το Internet4% 4%  Εύκολη Πρόσβαση σε διάφορες πληροφορίες4% 38%  Δε γνωρίζω αρκετά πράγματα38% Βάση: Οσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρόγραμμα Δικτυωθείτε (Ν=261) Ανοιχτή Ερώτηση 2001

105 105 Πρόγραμμα Δικτυωθείτε Πλεονεκτήματα του Προγράμματος «Δικτυωθείτε» 2002 Βάση: Οσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρόγραμμα Δικτυωθείτε (Ν=354) %

106 106 Πρόγραμμα Δικτυωθείτε Μειονεκτήματα του Προγράμματος «Δικτυωθείτε» 52%  Δε γνωρίζω αρκετά πράγματα52% 20%  Κανένα20% 5%  Η γραφειοκρατία5% 5%  Μικρό ποσό επιχορήγησης 5% 3%  Αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων3% 3%  Oχι καλή ενημέρωση 3% 2%  Αργοπορία πληρωμής2% 2%  Απαιτείται χρόνος 2% 2%  Απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις 2% 2%  Δε μπορώ να μπω στο πρόγραμμα γιατί έχω ήδη Η/Υ 2% 2%  Απαιτεί υψηλό κόστος2% Βάση: Οσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρόγραμμα Δικτυωθείτε ( Ν=261) Ανοιχτή Ερώτηση 2001

107 107 Πρόγραμμα Δικτυωθείτε Μειονεκτήματα του Προγράμματος «Δικτυωθείτε» 2002 Βάση: Οσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρόγραμμα Δικτυωθείτε (Ν=354) %

108 108 Πρόγραμμα Δικτυωθείτε Βελτιώσεις που Απαιτούνται για το Πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» 7%  Καλύτερη Επιδότηση7% 4%  Καλύτερη ενημέρωση4% 3%  Καλύτερη οργάνωση/ όχι γραφειοκρατία3% 3%  Να επεκταθεί το εύρος των επιχειρήσεων που καλύπτει3% 79%  Δε γνωρίζω αρκετά πράγματα 79% Βάση: Οσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρόγραμμα Δικτυωθείτε (Ν=261) Ανοιχτή Ερώτηση 2001

109 109 Πρόγραμμα Δικτυωθείτε Βελτιώσεις που Απαιτούνται για το Πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» 2002 Βάση: Οσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρόγραμμα Δικτυωθείτε (Ν=354) %

110 110 Πρόγραμμα Δικτυωθείτε Βαθμός Ενδιαφέροντος Ενταξης Επιχείρησης στο Πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» Βάση: Οσες επιχειρήσεις γνωρίζουν το πρόγραμμα Δικτυωθείτε: 2001 (Ν=261) 2002 (Ν=354) M.O. 6.2 2.5 % % Διαφορετική κλίμακα μεταξύ 2001 & 2002

111 111 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ

112 112 Δημογραφικά Ερωτώμενου ΤμήμαΘέση Βάση: 2001 Ολοι(Ν=1804), 2002 Ολοι(Ν=1801) %

113 113 Δημογραφικά Ερωτώμενου Μόρφωση Βάση: Οσοι έχουν ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση Βάση: 2001 Ολοι(Ν=1804), 2002 Ολοι(Ν=1801) Είδος Σπουδών 20012002 (Ν=502)(Ν=466) 23%19% Οικονομικά=23%19% 9%13% Διοίκηση = 9%13% 50%50% Τεχνική Εκπ/ση = 50%50% Κοινωνικές/ 3% - Ανθρωπιστ. Σπ. = 3% - 1% - Τουριστικά = 1% - 15%17% Αλλο=15%17% %

114 114 ΣΥΝΟΨΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

115 115 Σύνοψη Ευρημάτων Ερευνας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στην πλειοψηφία τους: Στην πλειοψηφία τους: Ατομικές Επιχειρήσεις (81% του συνόλου των επιχειρήσεων) Ατομικές Επιχειρήσεις (81% του συνόλου των επιχειρήσεων) 1-5 άτομα προσωπικό1-5 άτομα προσωπικό μόνιμη απασχόληση  93% του συνόλου του δείγματος (σε σχέση με 2002 96%) άνδρες  59% του συνόλου του δείγματος Μέσος Ορος Ηλικίας Eργαζομένων  39.5 ετών Μέση Εκπαίδευση  56,6% του συνόλου του δείγματος Έτος ΄Ιδρυσης από το 1970 και έπειτα (Έτος ΄Ιδρυσης από το 1970 και έπειτα (κυρίως από 1991-2000: 41%) Κύριοι τομείς δραστηριοποίησης :Κύριοι τομείς δραστηριοποίησης : ΛΙΑΝΙΚΟ & ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (εκτός από εμπόριο αυτοκινήτων, οχημάτων και μοτοσυκλετών) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ/ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ύπαρξη 1-2 υποκαταστήματων στο 6% του συνόλου των επιχειρήσεωνΎπαρξη 1-2 υποκαταστήματων στο 6% του συνόλου των επιχειρήσεων ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΤΟΜΕΑΣ : 11% % συμμετοχής 32.6 κατά μέσο όρο 6% περισσότερες επιχειρήσεις που έχουν δευτερεύοντα τομέα δραστηριοποίησης σε σχέση με το 2002 (οφείλεται στο γεγονός ότι φέτος δώσαμε βάρος σε μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις)

116 116 Σύνοψη Ευρημάτων Ερευνας ΝΑΙ 36% 2.4 Η/Υ για 2.4 χρήστες ΟΧΙ 64% ΧΡΗΣΗ Η/Υ 9% των επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν δίκτυο δήλωσαν πρόθεση απόκτησης δικτύου μετά το επόμενο 6μηνο 70% αυτόνομη λειτουργία/ χωρίς δίκτυο 18% δηλώνουν πρόθεση απόκτησης Η/Υ μετά τον επόμενο χρόνο ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΟΓΟΙ Δεν απαιτείται από το αντικείμενο εργασίας52% Ελλειψη εκπαίδευσης/ ενημέρωσης24% Είναι ακριβοί22% Δεν υπάρχουν εφαρμογές για τις ανάγκες μας21% Δύσκολη χρήση21% ΛΟΓΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

117 117 Σύνοψη Ευρημάτων Ερευνας ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ49% ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ44% ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ27% ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ27%ΤΜΗΜΑΤΑ 1.Λογιστήριο  2.Πωλήσεις  3.Παραγωγή 4.Αποθήκη  5.Διοίκηση 8% του συνόλου των επιχειρήσεων δηλώνουν μεταβολή του αριθμού χρηστών και μάλιστα αύξηση κατά 53,4% σε αντίθεση με το 20% των επιχειρήσεων πέρυσι που θεωρούν ότι παρατήρησαν αύξηση κατά 49,7% Εφαρμογές όπου παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού χρηστών Η/Υ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

118 118 Σύνοψη Ευρημάτων Ερευνας ΥΠΑΡΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΥΠΑΡΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 8% TELESTET 50% VODAFONE 34% COSMOTE 26% ΤΜΗΜΑΤΑ : 1.Προσωπικό/Επικοινωνία συναδέλφων 2. Πωλήσεων/Εμπορικό 3. Διοίκηση 4. Λογιστήριο 5. Παραγωγή ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Αν και η χρήση των εταιρικών κινητών COSMOTE έχει μειωθεί κι έχει αυξηθεί η χρήση των εταιρικών κινητών TELESTET, ο βαθμός ικανοποίησης είναι αντιστρόφως ανάλογος (μεγαλύτερη ικανοποίηση από την COSMOTE: Μ.Ο. 8.74, όπου 10=Απόλυτα ικανοποιημένος, ενώ από την TELESTET: Μ.Ο. 7.95) Κυρίως fax: 39% Μ.Ο. ΣΥΣΚΕΥΩΝ : 4,6 Αύξηση των συσκευών σε σχέση με 2002 κατά 1 συσκευή

119 119 Σύνοψη Ευρημάτων Ερευνας ΝΑΙ 20% του συνόλου των επιχειρήσεων 55% όσων επιχειρήσεων έχουν Η/Υ ΟΧΙ 45% όσων επιχειρήσεων έχουν Η/Υ ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ INTERNET Χρόνος σύνδεσης: Μ.Ο.: 2.5 χρόνια 2.7 χρήστες ανά συνδρομή (αύξηση σε σχέση με 2002) 43% πρόθεση απόκτησης Internet ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΟΓΟΙ Δεν υπάρχει ανάγκη από το αντικείμενο εργασίας41% Ελλειψη εκπαίδευσης/ ενημέρωσης25% Δεν υπάρχουν εφαρμογές για τις ανάγκες μας20% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Κυρίως τον επόμενο χρόνο

120 120 Σύνοψη Ευρημάτων Ερευνας INTERNET Provider Internet στην επιχείρηση OTENET (48%)  Βαθμός ικανοποίησης:Μ.Ο.:8.22, όπου 10=πολύ ικανοποιημένος FORTHNET (17%)Μ.Ο.:8.30 HELLAS ON LINE (9%)Μ.Ο.:8.30 Μορφή/είδος σύνδεσης:ISDN (60%) (αύξηση σε σχέση με 2002 κατά 16%) Dial-up (18%) 13% ενδιαφέρον για πρόσβαση στο Internet σε ταχύτητες μεγαλύτερες του ISDN, περίπου στα 300 kpbs Λόγοι χρήσης: 1) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 2) Ενημέρωση γενικά  λιγότερο για τραπεζικές συναλλαγές on line, προβολή, ηλεκτρονικό εμπόριο - προμήθειες Κύριοι επισκεπτόμενοι κόμβοι: ΕΛΛΗΝΙΚΟΙΔΙΕΘΝΕΙΣ in.gr(53%) (Μ.Ο. Ικανοποίησης: 5.23)yahoo.com32%(Μ.Ο. Ικανοποίησης: 5.70) flash.gr(20%) (Μ.Ο. Ικανοποίησης: 5.57)lycos.com 7%(Μ.Ο. Ικανοποίησης: 5.21) altavista.com 7%(Μ.Ο. Ικανοποίησης: 5.23) Υπαρξη e-mail: 86% των επιχειρήσεων που έχουν Internet Μ.Ο. Διευθύνσεων E-mail: 1.7

121 121 Σύνοψη Ευρημάτων Ερευνας INTERNET Αξιολόγηση ηλεκτρονικών δημοσίων υπηρεσιών Κατάθεση TAXISΜ.Ο.:8.03, όπου 10=πολύ ικανοποιημένος Κατάθεση IKAΜ.Ο.:7.99 Κατάθεση ΦΠΑΜ.Ο.:7.96 Τράπεζα με την οποία γίνονται συναλλαγές on-line ALPHABANK(39%)Βαθμός ικανοποίησης:Μ.Ο.:8.58 EUROBANK (31%) Μ.Ο.:8.17 ΠΕΙΡΑΙΩΣ(18%)Μ.Ο.:9.21 Market Place: Γνώση Market Place: 20% (αύξηση 6% σε σχέση με 2002) Χρήση Market Place:1% Από όσες επιχειρήσεις έχουν σύνδεση με Internet: 1% διαθέτει εταιρικό κόμβο 21% διαθέτουν Εταιρική Ιστοσελίδα Λόγος: Προβολή προϊόντων 90% Πρόβλεψη για πολιτική ασφάλεια 57% Φιλοξενία σε Internet Provider 72% Φιλοξενία με αυτόνομο Server28% 17% έχουν προβλέψει αυτοματοποιημένη επικοινωνία Υπαρξη ERP2% ASP1% CRM1% Συμμετοχή εργαζομένων σε ενδο-επιχειρησιακά σεμινάρια: Παρελθόν:6% Μέλλον:8% Προβλήματα με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην επιχείρηση: Κανένα πρόβλημα:25% Ελλειψη γνώσεων/ενημέρωσης:30% Μεγάλο κόστος:26% Εξειδικευμένο προσωπικό:22% Τομείς που χρήζουν βελτίωσης: Κανένας:30% Εκπαίδευση/Επιμόρφωση:35% Ενημέρωση:33% Χρηματοδότηση/Επιδότηση:29% ΕΛΑΚ Γνώση: 4% Χρήση:14%

122 122 Σύνοψη Ευρημάτων Ερευνας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ” Γνώση Προγράμματος 20% Βαθμός Ενδιαφέροντος “Με ενδιαφέρει πολύ”38% Κάλυψη αναγκών της Επιχείρησης: 65% όσων γνωρίζουν το πρόγραμμα Βαθμός Κάλυψης “Μεγάλος”47% Ανάγκες που καλύπτει το Πρόγραμμα: - Ενημέρωση στον κλάδο μου - Αγορά εξοπλισμού λογισμικού - Χρηματοδότηση νέων τεχνολογιών - Μηχανογράφηση επιχείρησης Πλεονεκτήματα Προγράμματος : - Ενημέρωση/Εκπαίδευση με τη νέα τεχνολογία44% - Είναι επιδοτούμενο 39% - Καλύτερη οργάνωση επιχείρησης 34% - Εύκολη πρόσβαση σε πληροφόρηση 30% Μειονεκτήματα Προγράμματος : - Γραφειοκρατία34% - Οχι καλή ενημέρωση25% Προτεινόμενες βελτιώσεις για το Πρόγραμμα “Δικτυωθείτε”: Καλύτερη Ενημέρωση 45%Καλύτερη Οργάνωση28% Καλύτερη Επιδότηση 30% Μεγαλύτερη κάλυψη κλάδων 14%

123 123 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

124 124 Α. Διοικητικές Περιφέρειες και οι Νομοί τους ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝΟΜΟΙ Α. Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Δράμας Εβρου Ξάνθης Ροδόπης ΑττικήΝομαρχία Αθηνών Νομαρχία Πειραιά Νομαρχία Ανατολικής Αττική Νομαρχία Δυτικής Αττικής Βόρειο ΑιγαίοΛέσβου Χίου Σάμου Δυτική ΕλλάδαΑιτωλ/νίας Αχαίας Ηλείας Δυτική ΜακεδονίαΚαστοριάς Κοζάνης Φλώρινας Γρεβενών

125 125 Α. Διοικητικές Περιφέρειες και οι Νομοί τους ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝΟΜΟΙ ΗπειροςΑρτας Θεσπρωτίας Ιωαννίνων Πρέβεζας ΘεσσαλίαΚαρδίτσας Λάρισας Μαγνησίας Τρικάλων Ιόνια ΝησιάΖακύνθου Κέρκυρας Κεφαλονιάς Λευκάδας Κεντρική ΜακεδονίαΠιερίας Σερρών Χαλκιδικής Πέλλας Ημαθίας Θεσσαλονίκης Κιλκίς

126 126 Α. Διοικητικές Περιφέρειες και οι Νομοί τους ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝΟΜΟΙ ΚρήτηΗρακλείου Λασιθίου Ρεθύμνης Χανιών Νότιο ΑιγαίοΔωδεκανήσου Κυκλάδων ΠελοπόννησοςΑργολίδας Αρκαδίας Κορινθίας Λακωνίας Μεσσηνίας Στερεά ΕλλάδαΒοιωτίας Εύβοιας Ευρυτανίας Φθιώτιδας Φωκίδας

127 127 Β. Εκτιμώμενος Αριθμός Επιχειρήσεων στους βασικούς δείκτες

128 128 B1. Εκτιμώμενος Αριθμός Επιχειρήσεων με Η/Υ ΠραγματικόςΕπιχειρήσεις με PCΠεριθώριαΕπιχειρήσεις με PCΠεριθώρια πληθυσμός2001σφάλματος2002σφάλματος Σύνολο509.837174.612 ±11.216182.129 ±11.216 1-5 υπ/λοι488.158157.350 ±10.739165.361 ±12.692 6-10 υπ/λοι10.7387.678 ±1.3216.740 ±558 11+ υπ/λοι10.9419.584 ±1.06110.028 ±470 Κατηγορία: Αριθμός Υπαλλήλων

129 129 ΠραγματικόςΕπιχειρήσεις με PCΠεριθώριαΕπιχειρήσεις με PCΠεριθώρια πληθυσμός2001σφάλματος2002σφάλματος Σύνολο509.837174.612 ±11.216182.129 ±11.216 Δ-Μεταποιητικές Βιομ.72.43924.487 ±4.12922.895 ±4.129 Ζ-Χονδρ. & Λιαν. Εμπόριο224.89762.601 ±6.97268.785 ±7.197 Η-Ξενοδ. & Εστιατόρια62.1624.943 ±2.2385.704 ±2.424 Θ-Μεταφορές, Αποθήκευση32.37311.264 ±2.84910.231 ±2.816 Κ-Διαχείριση ακίνητης περ.43.58535.095 ±2.70233.327 ±2.789 Ξ-Παροχη υπηρεσιών19.1552.666 ±1.5324.883 ±1.935 ΣΤ-Κατασκευές42.73828.466 ±3.24827.012 ±3.205 Αλλοι12.4885.090 ±2.2359.292 ±1.861 B1. Εκτιμώμενος Αριθμός Επιχειρήσεων με Η/Υ Κατηγορία: Κλάδος δραστηριοποίησης

130 130 ΠραγματικόςΕπιχειρήσεις με PCΠεριθώριαΕπιχειρήσεις με PCΠεριθώρια πληθυσμός2001σφάλματος2002σφάλματος Σύνολο509.837174.612 ±11.216182.129 ±11.216 Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ21.9237.673 ±2.1275.700 ±1.951 ΑΤΤΙΚΗ212.60278.663 ±7.65480.789 ±7.654 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ8.1572.121 ±1.1992.937 ±1.509 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ21.9237.235 ±2.1277.015 ±2.061 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ11.2163.028 ±1.6046.281 ±1.839 ΗΠΕΙΡΟΣ12.7463.951 ±1.6444.971 ±1.721 ΘΕΣΣΑΛΙΑ29.2609.071 ±2.5169.948 ±2.575 ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ14.1232.966 ±1.9644.519 ±2.217 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ86.67828.604 ±4.42127.737 ±4.247 ΚΡΗΤΗ27.28110.912 ±2.5378.184 ±2.619 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ19.3747.556 ±2.2095.812 ±2.112 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ23.7536.176 ±2.06711.164 ±2.328 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ20.8016.656 ±2.5177.072 ±2.600 B1. Εκτιμώμενος Αριθμός Επιχειρήσεων με Η/Υ Κατηγορία: Διοικητική περιφέρεια

131 131 B2. Εκτιμώμενος Αριθμός Επιχειρήσεων με σύνδεση Internet ΠραγματικόςΕπιχειρήσεις με ΠεριθώριαΕπιχειρήσεις με Περιθώρια πληθυσμόςInternet 2001σφάλματος Internet 2002 σφάλματος Σύνολο509.83777.203 ±8.157100.900 ±9.177 1-5 υπ/λοι488.15866.304 ±7.81188.714 ±8.787 6-10 υπ/λοι10.7383.927±1.3854.012 ±1.546 11+ υπ/λοι10.9416.972±1.5438.174 ±1.499 Κατηγορία: Αριθμός Υπαλλήλων

132 132 ΠραγματικόςΕπιχειρήσεις με ΠεριθώριαΕπιχειρήσεις με Περιθώρια πληθυσμόςInternet 2001σφάλματος Internet 2002 σφάλματος Σύνολο509.837 77.203±8.157100.900 ±9.177 Δ-Μεταποιητικές Βιομ.72.43912.488±3.26012.736 ±3.332 Ζ-Χονδρ. & Λιαν. Εμπόριο224.89720.367±4.49832.565 ±5.398 Η-Ξενοδ. & Εστιατόρια62.1622.502±1.6162.829 ±1.678 Θ-Μεταφορές, Αποθήκευση32.3736.514±2.3965.690 ±2.298 Κ-Διαχείριση ακίνητης περ.43.58518.857±3.40025.243 ±3.151 Ξ-Παροχη υπηρεσιών19.1551.157±1.0543.172 ±1.647 ΣΤ-Κατασκευές42.73814.622±3.24814.144 ±3.077 Αλλοι12.4881.759±1.5734.521 ±1.998 Κατηγορία: Κλάδος δραστηριοποίησης B2. Εκτιμώμενος Αριθμός Επιχειρήσεων με σύνδεση Internet

133 133 ΠραγματικόςΕπιχειρήσεις με ΠεριθώριαΕπιχειρήσεις με Περιθώρια πληθυσμόςInternet 2001σφάλματος Internet 2002 σφάλματος Σύνολο509.837 77.203 ±8.157100.900 ±9.177 Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ21.9232.127 ±1.3154.516 ±1.820 ΑΤΤΙΚΗ212.60238.268 ±6.16549.111 ±6.591 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ8.1571.672 ±1.1092.194 ±1.387 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ21.9233.398 ±1.6443.026 ±1.513 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ11.2161.514 ±1.2341.279 ±1.178 ΗΠΕΙΡΟΣ12.7461.810 ±1.2493.314 ±1.542 ΘΕΣΣΑΛΙΑ29.2602.867 ±1.6093.979 ±1.869 ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ14.1231.271 ±1.3843.319 ±2.005 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ86.67811.702 ±3.20713.695 ±3.380 ΚΡΗΤΗ27.2814.911 ±2.0194.941 ±2.182 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ19.3742.480 ±1.5113.177 ±1.724 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ23.7533.373 ±1.6394.584 ±1.853 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ20.8011.810 ±1.5183.765 ±2.122 Κατηγορία: Διοικητική περιφέρεια B2. Εκτιμώμενος Αριθμός Επιχειρήσεων με σύνδεση Internet

134 134 B3. Εκτιμώμενος Αριθμός Επιχειρήσεων που έχουν E-mail ΠραγματικόςΕπιχειρήσεις με ΠεριθώριαΕπιχειρήσεις με Περιθώρια πληθυσμόςE-mail 2001σφάλματος E-mail 2002 σφάλματος Σύνολο509.83762.443±7.64886.183 ±8.667 1-5 υπ/λοι488.15853.728±7.32274.971 ±8.299 6-10 υπ/λοι10.7382.256±1.1923.801 ±1.525 11+ υπ/λοι10.9416.459±1.5547.411 ±1.619 Κατηγορία: Αριθμός Υπαλλήλων

135 135 ΠραγματικόςΕπιχειρήσεις με ΠεριθώριαΕπιχειρήσεις με Περιθώρια πληθυσμός E-mail 2001σφάλματος E-mail 2002 σφάλματος Σύνολο509.837 62.443 ±7.64886.183 ±8.667 Δ-Μεταποιητικές Βιομ.72.4399.681±2.97011.179±3.187 Ζ-Χονδρ. & Λιαν. Εμπόριο224.89715.367±3.82328.417±5.173 Η-Ξενοδ. & Εστιατόρια62.1622.498±1.6162.188±1.554 Θ-Μεταφορές, Αποθήκευση32.3736.018±2.3314.293±2.039 Κ-Διαχείριση ακίνητης περ.43.58515.503±3.26920.628±3.225 Ξ-Παροχη υπηρεσιών19.155789±8812.818±1.489 ΣΤ-Κατασκευές42.73811.295±3.03412.483±2.949 Αλλοι12.4881.292±1.3864.177±1.961 Κατηγορία: Κλάδος δραστηριοποίησης B3. Εκτιμώμενος Αριθμός Επιχειρήσεων που έχουν E-mail

136 136 ΠραγματικόςΕπιχειρήσεις με ΠεριθώριαΕπιχειρήσεις με Περιθώρια πληθυσμός E-mail 2001σφάλματος E-mail 2002 σφάλματος Σύνολο509.837 62.443 ±7.64886.183 ±8.667 Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ21.9231.315 ±1.0743.332±1.600 ΑΤΤΙΚΗ212.60232.741 ±5.74045.072±13.181 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ8.1571.199 ±9712.194±1.387 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ21.9232.916 ±1.5352.784±1.469 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ11.2161.514 ±1.234-- ΗΠΕΙΡΟΣ12.7461.300 ±1.0832.294±1.351 ΘΕΣΣΑΛΙΑ29.2602.604 ±1.5513.979±1.873 ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ14.1231.271 ±1.3842.486±1.808 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ86.6789.101 ±2.86011.095±3.120 ΚΡΗΤΗ27.2813.301 ±1.6913.410±1.882 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ19.3741.937 ±1.3562.887±1.647 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ23.7532.162 ±1.3543.634±1.686 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ20.8011.082 ±1.2063.016±1.934 Κατηγορία: Διοικητική περιφέρεια B3. Εκτιμώμενος Αριθμός Επιχειρήσεων που έχουν E-mail

137 137 B4. Εκτιμώμενος Αριθμός Επιχειρήσεων με εταιρική ιστοσελίδα ή/και εταιρικό κόμβο ΠραγματικόςΕπιχειρήσεις με ΠεριθώριαΕπιχειρήσεις με Περιθώρια πληθυσμόςετ. ιστοσελίδα 2001σφάλματος ετ. ιστοσελίδα 2002 σφάλματος Σύνολο509.83716.687±4.07921.496 ±4.589 1-5 υπ/λοι488.15811.725±3.41716.597 ±4.393 6-10 υπ/λοι10.7381.583±9991.256 ±1.020 11+ υπ/λοι10.9413.379±1.4223.643 ±1.608 Κατηγορία: Αριθμός Υπαλλήλων

138 138 ΠραγματικόςΕπιχειρήσεις με ΠεριθώριαΕπιχειρήσεις με Περιθώρια πληθυσμός ετ. ιστοσελίδα 2001σφάλματος ετ. ιστοσελίδα 2002 σφάλματος Σύνολο509.83716.687 ±4.07921.496 ±4.589 Δ-Μεταποιητικές Βιομ.72.4393.619±1.8833.366±1.883 Ζ-Χονδρ. & Λιαν. Εμπόριο224.8975.503±2.47410.405±3.373 Η-Ξενοδ. & Εστιατόρια62.1621.395±1.181615±870 Θ-Μεταφορές, Αποθήκευση32.3732.014±1.4241.184±1.133 Κ-Διαχείριση ακίνητης περ.43.5851.999±1.4382.714±1.569 Ξ-Παροχη υπηρεσιών19.155273±517815±919 ΣΤ-Κατασκευές42.7381.438±1.2391.310±1.154 Αλλοι12.488446±8371.087±1.186 Κατηγορία: Κλάδος δραστηριοποίησης B4. Εκτιμώμενος Αριθμός Επιχειρήσεων με εταιρική ιστοσελίδα ή/και εταιρικό κόμβο

139 139 ΠραγματικόςΕπιχειρήσεις με ΠεριθώριαΕπιχειρήσεις με Περιθώρια πληθυσμός ετ. ιστοσελίδα 2001σφάλματος ετ. ιστοσελίδα 2002 σφάλματος Σύνολο509.83716.687 ±4.07921.496 ±4.589 Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ21.923--482±658 ΑΤΤΙΚΗ212.6029.142±3.18913.607±3.827 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ8.157---- ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ21.923482±658943±899 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ11.216---- ΗΠΕΙΡΟΣ12.746510±701255±497 ΘΕΣΣΑΛΙΑ29.260790±878263±527 ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ14.123862±1.158-- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ86.6783.120±1.7343.901±1.907 ΚΡΗΤΗ27.281764±8461.255±1.200 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ19.374542±756291±562 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ23.753475±665499±665 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ20.801---- Κατηγορία: Διοικητική περιφέρεια B4. Εκτιμώμενος Αριθμός Επιχειρήσεων με εταιρική ιστοσελίδα ή/και εταιρικό κόμβο

140 140 Γ. Εκτιμώμενος Αριθμός Επιχειρήσεων στους συμπληρωματικούς δείκτες

141 141 Γ1. Εκτιμώμενος Αριθμός Επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες σε δίκτυο ΠραγματικόςΕπιχειρήσεις μεΠεριθώριαΕπιχειρήσεις μεΠεριθώρια πληθυσμός δίκτυο 2001σφάλματοςδίκτυο 2002σφάλματος Σύνολο509.83752.969 ±7.13848.225 ±7.138 1-5 υπ/λοι488.15842.697 ±6.34640.479 ±6.346 6-10 υπ/λοι10.7383.263 ±1.3211.771 ±1.182 11+ υπ/λοι10.9417.009 ±1.5435.975 ±1.707 Κατηγορία: Αριθμός Υπαλλήλων

142 142 ΠραγματικόςΕπιχειρήσεις μεΠεριθώριαΕπιχειρήσεις μεΠεριθώρια πληθυσμόςδίκτυο 2001σφάλματοςδίκτυο 2002σφάλματος Σύνολο509.83752.969 ±7.13848.225 ±7.138 Δ-Μεταποιητικές Βιομ.72.4396.345 ±2.4636.280 ±2.463 Ζ-Χονδρ. & Λιαν. Εμπόριο224.89716.324 ±4.04817.682 ±4.273 Η-Ξενοδ. & Εστιατόρια62.1621.692 ±1.3051.817 ±1.430 Θ-Μεταφορές, Αποθήκευση32.3735.189 ±2.1692.708 ±1.683 Κ-Διαχείριση ακίνητης περ.43.58513.006 ±3.1389.797 ±2.702 Ξ-Παροχη υπηρεσιών19.155540 ±728830 ±919 ΣΤ-Κατασκευές42.7389.004 ±2.8216.592 ±2.351 Αλλοι12.488869 ±1.1492.519 ±1.673 Κατηγορία: Κλάδος δραστηριοποίησης Γ1. Εκτιμώμενος Αριθμός Επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες σε δίκτυο

143 143 ΠραγματικόςΕπιχειρήσεις με ΠεριθώριαΕπιχειρήσεις μεΠεριθώρια πληθυσμόςδίκτυο 2001σφάλματοςδίκτυο 2002σφάλματος Σύνολο509.83752.969 ±7.13848.225 ±7.138 Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ21.9231.184 ±1.0081.666 ±1.184 ΑΤΤΙΚΗ212.60222.323 ±4.89021.473 ±4.677 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ8.157954 ±8811.566 ±1.232 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ21.9231.951 ±1.2932.105 ±1.293 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ11.216606 ±8191.918 ±1.402 ΗΠΕΙΡΟΣ12.7462.078 ±1.313768 ±828 ΘΕΣΣΑΛΙΑ29.2602.604 ±1.5511.053 ±1.024 ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ14.1231.285 ±1.3842.486 ±1.808 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ86.6788.581 ±2.7748.061 ±2.687 ΚΡΗΤΗ27.2814.065 ±1.8281.855 ±1.446 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ19.3743.313 ±1.705291 ±562 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ23.7532.922 ±1.5444.609 ±1.853 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ20.8011.103 ±1.206374 ±728 Κατηγορία: Διοικητική περιφέρεια Γ1. Εκτιμώμενος Αριθμός Επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες σε δίκτυο

144 144 Γ2. Εκτιμώμενος Αριθμός Επιχειρήσεων με εταιρικά κινητά ΠραγματικόςΕπιχειρήσεις μεΠεριθώριαΕπιχειρήσεις μεΠεριθώρια πληθυσμός κινητά 2001σφάλματοςκινητά 2002σφάλματος Σύνολο509.83740.926 ±6.62841.883 ±6.628 1-5 υπ/λοι488.15832.500 ±5.85834.645 ±5.858 6-10 υπ/λοι10.7382.851 ±1.2562.189 ±1.224 11+ υπ/λοι10.9415.575 ±1.5765.049 ±1.707 Κατηγορία: Αριθμός Υπαλλήλων

145 145 ΠραγματικόςΕπιχειρήσεις μεΠεριθώριαΕπιχειρήσεις μεΠεριθώρια πληθυσμός κινητά 2001σφάλματος κινητά 2002σφάλματος Σύνολο509.83740.926 ±6.62841.883 ±6.628 Δ-Μεταποιητικές Βιομ.72.4397.268 ±2.5327.075 ±2.532 Ζ-Χονδρ. & Λιαν. Εμπόριο224.89715.036 ±3.59817.856 ±4.048 Η-Ξενοδ. & Εστιατόρια62.1622.768 ±1.6161.659 ±1.181 Θ-Μεταφορές, Αποθήκευση32.3736.853 ±2.3315.146 ±2.104 Κ-Διαχείριση ακίνητης περ.43.585681 ±2.397540 ±2.005 Ξ-Παροχη υπηρεσιών19.1551.708 ±1.2451.659 ±1.283 ΣΤ-Κατασκευές42.7386.191 ±2.3085.961 ±2.222 Αλλοι12.488421 ±7741.987 ±1.461 Κατηγορία: Κλάδος δραστηριοποίησης Γ2. Εκτιμώμενος Αριθμός Επιχειρήσεων με εταιρικά κινητά

146 146 ΠραγματικόςΕπιχειρήσεις με ΠεριθώριαΕπιχειρήσεις μεΠεριθώρια πληθυσμός κινητά 2001σφάλματος κινητά 2002σφάλματος Σύνολο509.83740.926 ±6.62841.883 ±6.628 Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ21.923658 ±7671.315 ±1,.074 ΑΤΤΙΚΗ212.60221.260 ±4.67714.882 ±4.039 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ8.157734 ±783571 ±799 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ21.9232.192 ±1.3592.412 ±1.381 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ11.216336 ±617561 ±808 ΗΠΕΙΡΟΣ12.746765 ±841382 ±599 ΘΕΣΣΑΛΙΑ29.2601.463 ±1.1708.485 ±2.458 ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ14.123847 ±1.1441.271 ±1.356 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ86.6782.600 ±1.5607.801 ±2.687 ΚΡΗΤΗ27.2812.550 ±1.4731.637 ±1.364 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ19.3741.937 ±1.356- - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ23.7533.088 ±1.5912.138 ±1.353 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ20.8012.496 ±1.747378 ±541 Κατηγορία: Διοικητική περιφέρεια Γ2. Εκτιμώμενος Αριθμός Επιχειρήσεων με εταιρικά κινητά

147 147 Γ3. Εκτιμώμενος Αριθμός Επιχειρήσεων με ISDN σύνδεση ΠραγματικόςΕπιχειρήσεις μεΠεριθώριαΕπιχειρήσεις μεΠεριθώρια πληθυσμόςISDN 2001σφάλματος ISDN 2002σφάλματος Σύνολο509.83734.417 ±6.11859.637 ±7.648 1-5 υπ/λοι488.15830.382 ±5.37052.053 ±7.322 6-10 υπ/λοι10.7382.104 ±1.1491.990 ±1.246 11+ υπ/λοι10.9411.931 ±1.1935.594 ±1.718 Κατηγορία: Αριθμός Υπαλλήλων

148 148 ΠραγματικόςΕπιχειρήσεις μεΠεριθώριαΕπιχειρήσεις μεΠεριθώρια πληθυσμός ISDN 2001σφάλματος ISDN 2002σφάλματος Σύνολο509.83734.417 ±6.11859.637 ±7.648 Δ-Μεταποιητικές Βιομ.72.4394.100 ±2.0286.755 ±2.535 Ζ-Χονδρ. & Λιαν. Εμπόριο224.8978.932 ±3.14918.550 ±4.273 Η-Ξενοδ. & Εστιατόρια62.1621.111 ±1.0571.269 ±1.181 Θ-Μεταφορές, Αποθήκευση32.3733.118 ±1.7813.690 ±1.910 Κ-Διαχείριση ακίνητης περ.43.58510.040 ±2.87717.569 ±3.138 Ξ-Παροχη υπηρεσιών19.155532 ±7281.410 ±1.149 ΣΤ-Κατασκευές42.7385.728 ±2.3519.255 ±2.650 Αλλοι12.488856 ±1.1491.139 ±1.186 Κατηγορία: Κλάδος δραστηριοποίησης Γ3. Εκτιμώμενος Αριθμός Επιχειρήσεων με ISDN σύνδεση

149 149 ΠραγματικόςΕπιχειρήσεις με ΠεριθώριαΕπιχειρήσεις μεΠεριθώρια πληθυσμός ISDN 2001σφάλματος ISDN 2002σφάλματος Σύνολο509.83734.417 ±6.11859.637 ±7.648 Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ21.923482 ±6583.573 ±1.644 ΑΤΤΙΚΗ212.60216.158 ±4.03929.339 ±5.315 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ8.157237 ±457938 ±995 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ21.9232.192 ±1.3591.863 ±1.228 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ11.2161.211 ±1.122325 ±628 ΗΠΕΙΡΟΣ12.7461.045 ±9812.294 ±1.351 ΘΕΣΣΑΛΙΑ29.260790 ±8781.053 ±1.024 ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ14.123424 ±8191.243 ±1.342 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ86.6784.941 ±2.1679.795 ±2.947 ΚΡΗΤΗ27.2811.528 ±1.2002.783 ±1.719 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ19.3741.666 ±1.279-2.015 ±1.414 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ23.7532.660 ±1.4732.898 ±1.544 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ20.8011.103 ±1.2061.518 ±1.435 Κατηγορία: Διοικητική περιφέρεια Γ3. Εκτιμώμενος Αριθμός Επιχειρήσεων με ISDN σύνδεση


Κατέβασμα ppt "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ EΔET A.E. EΘNIKO ΔIKTYO EPEYNAΣ & TEXNOΛOΓIAΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google