Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Σχέδιο για το Μέλλον των Εργαζομένων της Ολυμπιακής 16 Οκτωβρίου 2008.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Σχέδιο για το Μέλλον των Εργαζομένων της Ολυμπιακής 16 Οκτωβρίου 2008."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Σχέδιο για το Μέλλον των Εργαζομένων της Ολυμπιακής 16 Οκτωβρίου 2008

2 2 Στόχοι: 1.Πλήρης κάλυψη των εργαζομένων 2.Τέρμα στη διαρκή παραγωγή ελλειμμάτων από την εταιρεία Το πακέτο μέτρων ισοδυναμεί με το έλλειμμα 3 χρόνων της Ολυμπιακής

3 3 Σημαντικές ημερομηνίες  17 Σεπτεμβρίου: Παρουσίαση Σχεδίου Αποκρατικοποίησης της Ολυμπιακής  18 Σεπτεμβρίου: Πρόσκληση σε διάλογο προς τα Σωματεία των εργαζομένων - διάλογος 20 ημερών  19 Σεπτεμβρίου: Αποστολή προσωπικών επιστολών σε κάθε εργαζόμενο Ολυμπιακής  11 Οκτωβρίου: Ολοκλήρωση του διαλόγου

4 4 Διάλογος με εργαζόμενους Κλάδοι που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για διάλογο:  Ιπτάμενοι Χειριστές (ΕΕΧΑ και ΕΧΠΑ)  Ιπτάμενοι Συνοδοί και Φροντιστές (ΕΙΣΦ)  Εποχικοί (Σωματείο Συμβασιούχων Ορισμένου Χρόνου, Σωματείο Συμβασιούχων Οδηγών ΟΑ) Επίσης πραγματοποιήθηκε συνάντηση με ΕΣΕΟΑ

5 5 Σχέδιο Ενίσχυσης εργαζομένων Ολυμπιακής Ένα Σχέδιο που:  Καλύπτει νομοθετικά όλους τους εργαζόμενους στην Ολυμπιακή  Καλύπτει τόσο το τακτικό όσο και το εποχικό προσωπικό  Λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των εκπροσώπων των εργαζομένων Το Σχέδιο που παρουσιάζεται σήμερα έχει μόνο οριακές αλλαγές σε σχέση με αυτό της 17ης Σεπτεμβρίου. Αποδεικνύεται άλλωστε στα στοιχεία κόστους.

6 6 Μέτρα για τους τακτικούς υπαλλήλους 4 βασικοί άξονες: Τα μέτρα ενεργοποιούνται μόλις οι εταιρίες ΟΑ και ΟΑ-Υ τεθούν σε εκκαθάριση ΑΞΟΝΑΣ Α: Εφάπαξ Ποσό Κοινωνικής Ενίσχυσης ΑΞΟΝΑΣ Β: Συνέχιση της Απασχόλησης - Δυνατότητα Μεταφοράς στο Δημόσιο και ΔΕΚΟ ΑΞΟΝΑΣ Δ: Ειδικό Επίδομα Κοινωνικής Μετάβασης ΑΞΟΝΑΣ Γ: Ενίσχυση του Ασφαλιστικού

7 7 ΑΞΟΝΑΣ Α: Εφάπαξ Ποσό Κοινωνικής Ενίσχυσης  Μέσω ΟΑΕΔ, όλοι οι εργαζόμενοι θα λάβουν εφάπαξ ποσό Κοινωνικής Ενίσχυσης αντίστοιχο με το ποσό που θα έπαιρναν από τον εργοδότη τους τη στιγμή που λύεται η σύμβασή τους  Το ποσό αυτό προκύπτει με βάση την προϋπηρεσία τους

8 8 ΑΞΟΝΑΣ Β: Συνέχιση της Απασχόλησης - Δυνατότητα Μεταφοράς στο Δημόσιο και στις ΔΕΚΟ  Τουλάχιστον 14.317 κενές θέσεις για 4.593 τακτικούς εργαζόμενους στην Ολυμπιακή  Με αντίστοιχες τακτικές αποδοχές ανά ειδικότητα  Σε περίπτωση μισθολογικών διαφορών, προβλέπεται μηνιαίο συμπλήρωμα μισθού μέχρι €500  Με βάση την ειδικότητα, την εκπαιδευτική βαθμίδα ή τα τυπικά προσόντα κάθε εργαζόμενου  Και υπαγόμενοι στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης όπως και όταν απασχολούνταν στην Ολυμπιακή

9 9 Ειδική Επιτροπή για εξασφάλιση διαφάνειας κατά τη μεταφορά των εργαζομένων Η Διαδικασία θα διεκπεραιώνεται από Ειδική Επιτροπή, με συμμετοχή εργαζομένων, και κριτήριο την πλήρη διαφάνεια, μηχανογραφημένα, χωρίς να αδικηθεί κανένας

10 10 ΑΞΟΝΑΣ Γ: Ενίσχυση του ασφαλιστικού (1) Το μέτρο αυτό αφορά:  2.464 εργαζόμενους που δικαιούνται, αν το επιθυμούν, να λάβουν πλήρη σύνταξη  573 εργαζόμενους οι οποίοι μπορούν να έχουν σημαντική προσαύξηση ενσήμων, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε για να πάρουν πρόωρη σύνταξη

11 11 ΑΞΟΝΑΣ Γ: Ενίσχυση του ασφαλιστικού (2)  Για όλους τους εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί πριν από την 1-1- 1993.  Η ενίσχυση αφορά την προσαύξηση ενσήμων κατά 50%.  Αντίστοιχη προσαύξηση προβλέπεται και για μικρές ομάδες εργαζομένων που δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Ταμείο Νομικών κλπ).  Όσοι συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση μπορούν, αν το επιθυμούν, να καταθέσουν σχετική αίτηση. Σημειώνεται ότι όσοι έχουν προσληφθεί πριν την 1-1-1993 πλήρωναν ήδη αυξημένο ασφάλιστρο που τους διασφάλιζε ευνοϊκότερους όρους όσον αφορά το χρόνο συνταξιοδότησης

12 12 Ειδικά για τους Ιπτάμενους Φροντιστές και Συνοδούς Το πολύ μεγαλύτερο ασφάλιστρο που είχαν οι Ιπτάμενοι Φροντιστές και Συνοδοί (23% πάνω από το κανονικό ασφάλιστρο του ΙΚΑ) ήδη τους εξασφάλιζε από το 1988 προσαύξηση κατά 50% στα ασφαλιστικά τους ημερομίσθια. Έτσι, για λόγους ίσης αντιμετώπισης, δίνεται και σε αυτόν τον κλάδο επιπλέον προσαύξηση ενσήμων κατά 50%.

13 13 ΑΞΟΝΑΣ Δ: Επίδομα Κοινωνικής Μετάβασης (1)  Αμέσως μετά τη λύση της σχέσης εργασίας με την Ολυμπιακή, κάθε εργαζόμενος που δεν επιλέγει να μεταφερθεί στο Δημόσιο, ούτε να συνταξιοδοτηθεί, δικαιούται ειδικό επίδομα για διάστημα 12 μηνών κι έως την εύρεση νέας εργασίας, βάση κλίμακας: 1 ος ως και 4 ος μήνας 100% των καθαρών τακτικών αποδοχών 5 ος ως και 8 ος μήνας 70% των καθαρών τακτικών αποδοχών 9 ος ως και 10 ος μήνας 60% των καθαρών τακτικών αποδοχών 11 ος ως και 12 ος μήνας 50% των καθαρών τακτικών αποδοχών

14 14 ΑΞΟΝΑΣ Δ: Επίδομα Κοινωνικής Μετάβασης (2)  Εξασφαλίζεται ότι θα υπάρξει οικονομική στήριξη όλων των εργαζομένων μέχρι την εργασιακή τους αποκατάσταση, έως ότου δηλαδή επιλέξει ο εργαζόμενος τι θα κάνει  Το επίδομα το δικαιούνται και οι εργαζόμενοι που θα μεταφερθούν στο Δημόσιο, μέχρι να ενταχθούν στις μισθολογικές καταστάσεις του νέου εργοδότη τους στην απίθανη περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση στη μεταφορά  Το Επίδομα καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ.

15 15 Μέτρα για τους ιπτάμενους χειριστές (1) Λόγω της ιδιαιτερότητας της εργασιακής τους εμπειρίας και των εξειδικευμένων γνώσεων τους, η μεταφορά τους στο Δημόσιο έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Έτσι, όπως προαναγγέλθηκε, προβλέπονται επιπλέον ειδικά μέτρα για τους πιλότους.

16 16 Μέτρα για τους ιπτάμενους χειριστές (2) Ισχύουν όλα τα μέτρα για τους τακτικούς υπαλλήλους Ειδικό μηνιαίο βοήθημα από 1 έως 6 χρόνια για όσους συνταξιοδοτηθούν Επιπλέον Επίδομα Κοινωνικής Μετάβασης πέραν του 1 έτους αν τυχόν κάποιος πιλότος μείνει άνεργος

17 17 Μέτρα για τους ιπτάμενους χειριστές (3) Πιο συγκεκριμένα:  Ειδικό μηνιαίο βοήθημα από 1 έως 6 χρόνια για όσους συνταξιοδοτηθούν, έτσι ώστε η σύνταξη - μαζί με το βοήθημα - να φτάνει το 75% των τακτικών τους αποδοχών  Επιπλέον Επίδομα Κοινωνικής Μετάβασης πέραν του 1 έτους στην περίπτωση που κάποιος πιλότος μείνει άνεργος 1ο εξάμηνο 2ου έτους 55% των καθαρών τακτικών αποδοχών 2ο εξάμηνο 2ου έτους 67% των καθαρών τακτικών αποδοχών 3ο έτος 71% των καθαρών τακτικών αποδοχών 4ο έτος 76% των καθαρών τακτικών αποδοχών

18 18 Μέτρα για τους εποχικούς υπαλλήλους Πλεονέκτημα η εμπειρία και οι ανταγωνιστικές αποδοχές τους. Ωστόσο, για να καλυφθούν ακόμα και οι θεωρητικές δυσκολίες μετάβασης, λαμβάνονται τα εξής μέτρα: Τα μέτρα ισχύουν για όλους όσους εργάστηκαν ως εποχικοί εντός του 2008 ΑΞΟΝΑΣ Α: Επέκταση του Επιδόματος Ανεργίας ΟΑΕΔ ΑΞΟΝΑΣ Β: Μοριοδότηση Προϋπηρεσίας κατά 50% ΑΞΟΝΑΣ Γ: Ειδική βαρύτητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ΥΜΕ ΑΞΟΝΑΣ Δ: Ειδικό Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για Πλήρη Απασχόληση

19 19 ΑΞΟΝΑΣ Α: Επέκταση του Επιδόματος Ανεργίας ΟΑΕΔ Επέκταση του επιδόματος ανεργίας του ΟΑΕΔ, από 6 μήνες σε πλήρες 12μηνο, με επιπλέον προσαύξηση 1ος ως και 6ος μήνας Προσαύξηση ίση με το 50% του βασικού επιδόματος ανεργίας 7ος ως και 12ος μήνας Ποσό ίσο με το επίδομα ΟΑΕΔ, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών για λογαριασμό των δικαιούχων

20 20 ΑΞΟΝΑΣ Β: Μοριοδότηση προϋπηρεσίας σε ποσοστό 50% Όλοι οι εποχικοί υπάλληλοι της Ολυμπιακής που απασχολήθηκαν στην εταιρεία για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέσα στο 2008 δικαιούνται επιπλέον μοριοδότηση της προϋπηρεσίας τους στην Ολυμπιακή σε ποσοστό 50%. Συγκριτικό πλεονέκτημα όσον αφορά στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ όπου οι θέσεις τακτικού προσωπικού καλύπτονται με σειρά προτεραιότητας.

21 21 ΑΞΟΝΑΣ Γ: Ειδική βαρύτητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του ΥΜΕ Ειδικά για τους φορείς που εποπτεύονται από το ΥΜΕ, η εμπειρία των εποχικών υπαλλήλων λαμβάνεται υπόψη με ειδική βαρύτητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς που θα δημοσιευθούν ως το τέλος του 2012. Το 20% των προκηρυσσόμενων θέσεων θα καλύπτονται κατά απόλυτη προτεραιότητα από το εποχικό προσωπικό της Ολυμπιακής, ανεξαρτήτως ηλικίας.

22 22 ΑΞΟΝΑΣ Δ: Ειδικό Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για εποχικούς Ολυμπιακής Αξιοποιούμε την εμπειρία αντίστοιχων προγραμμάτων του παρελθόντος [SOFTEX, ΒΟΣΙΝΑΚΗ, ΒΙΑΜΥΛ κλπ] Το Ειδικό Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ έχει δύο εναλλακτικές δυνατότητες:  Είτε συμμετοχή σε Πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για την πρόσληψη εποχικών υπαλλήλων, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας  Είτε δυνατότητα επιχορήγησης των ίδιων των εργαζομένων για τη δημιουργία της δικής τους μικρής επιχείρησης.

23 23 Επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων Ιδιωτικές επιχειρήσεις λαμβάνουν 3ετή επιδότηση ύψους 25 ευρώ ανά ημέρα εργασίας για τα δύο πρώτα έτη και 28 ευρώ ανά ημέρα εργασίας για το τρίτο έτος, ενώ αποδίδουν στους εργαζόμενους πλήρη μισθό και ασφαλιστικά δικαιώματα. Επιπλέον, ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει τον εργαζόμενο για 1 ακόμη έτος, χωρίς επιδότηση. Εξασφαλίζεται για τους συμμετέχοντες τουλάχιστον 4 χρόνια μόνιμης απασχόλησης (ενώ παλιότερα απασχολούνταν για 8 μήνες το χρόνο)

24 24 Δυνατότητα επιχορήγησης των ίδιων των εργαζομένων για τη δημιουργία μικρής επιχείρησης Εναλλακτικά -όχι σωρευτικά-, οι εποχικοί έχουν τη δυνατότητα επιχορήγησης για τη δημιουργία της δικής τους μικρής επιχείρησης, ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία μπορεί να δοθεί επιχορήγηση ύψους 30.000 ευρώ. Μάλιστα, δίνεται και η δυνατότητα σύμπραξης μεταξύ δύο εποχικών.

25 25 Ειδικά Γραφεία Ενημέρωσης εργαζομένων Σύσταση ειδικών γραφείων ενημέρωσης σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Προσωπικού των εταιρειών με αρμοδιότητες:  Εκπόνηση προπαρασκευαστικών ενεργειών για όσους επιθυμούν να μεταφερθούν σε άλλες θέσεις εργασίας  Υποδοχή δηλώσεων για πάνω από μία προτιμήσεις Λειτουργία των Ειδικών Γραφείων μέχρι τέλος Νοεμβρίου

26 26 Προϋπολογισμός κόστους σχεδίου για τους εργαζόμενους της Ολυμπιακής (1) Το συνολικό κόστος του Σχεδίου για το μέλλον των εργαζομένων, όπως παρουσιάστηκε στις 17 Σεπτεμβρίου, είχε υπολογιστεί σε 1.166 εκατ. ευρώ, σε βάθος 25ετίας. Μετά τις οριακές βελτιώσεις, το κόστος ανέρχεται σε 1.298 εκατ. ευρώ, οριακά αυξημένο κατά 132 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αρχική εκτίμηση. Το συνολικό κόστος ισούται με το έλλειμμα της Ολυμπιακής για περίπου 3 χρόνια

27 27 Προϋπολογισμός κόστους σχεδίου για τους εργαζόμενους της Ολυμπιακής (2) Στο συνολικό προϋπολογισμό κόστους συμπεριλαμβάνεται ήδη ποσό ύψους 240 εκατ. ευρώ, το οποίο δε συνιστά δαπάνη, αλλά αφορά σε απώλεια μελλοντικών ασφαλιστικών εισφορών. Το ποσό που θα καταβληθεί άμεσα ανέρχεται σε 256 εκατ. ευρώ, δηλαδή λιγότερο από τις ζημιές της Ολυμπιακής ενός έτους. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Επιπρόσθετη Ενίσχυση του Ασφαλιστικού€ 75 εκατ.σε βάθος 25ετίας Επιπρόσθετο Επίδομα Κοινωνικής Μετάβασης€ 4 εκατ.σε 12 μήνες Επιπρόσθετο Εφάπαξ Κοινωνικής Ενίσχυσης€ 28 εκατ.άμεσα καταβαλλόμενα Επιπρόσθετα μέτρα ενίσχυσης ιπτάμενων χειριστών€ 25 εκατ.σε βάθος 6ετίας ΣΥΝΟΛΟ € 132 εκατ.

28 28 Απόσβεση κόστους στα 9 πρώτα χρόνια λειτουργίας της νέας εταιρείας Με το Σχέδιο Αποκρατικοποίησης εξασφαλίζονται και σημαντικά έσοδα για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, από καταβολές της νέας εταιρείας: ΙΚΑ, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών εργαζομένων, Φόρος εισοδήματος, καταβολή Σπατόσημου κλπ. Έσοδα που υπολογίζεται ότι θα ανέρχονται σε 150 εκατ. ευρώ ετησίως. Επομένως, το αργότερο σε 9 χρόνια από τη λειτουργία της νέας εταιρείας, το Κράτος θα έχει αποσβέσει το κόστος του προγράμματος ενίσχυσης των εργαζομένων. Στα έσοδα αυτά δεν υπολογίζονται τα έσοδα από την αποκρατικοποίηση.

29 29 Οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα  Αν δε θέταμε σε εφαρμογή το Σχέδιο για τη Μόνιμη και Βιώσιμη Λύση της Ολυμπιακής, μέσα στα επόμενα 3 χρόνια θα δημιουργούνταν ελλείμματα που θα έφταναν στο ύψος του σημερινού κόστους του σχεδίου ενίσχυσης των εργαζομένων.  Επιπλέον, θα είχαμε και την επιβάρυνση από πρόστιμα της Ε.Ε. για παράνομες κρατικές ενισχύσεις προς την εταιρεία, λόγω και των δικών που εκκρεμούν. Η λύση που δίνεται υπηρετεί το συμφέρον όλων. Και των φορολογούμενων αλλά και των εργαζομένων της Ολυμπιακής.

30 Μόνιμη Λύση, με Λογική και Ευαισθησία


Κατέβασμα ppt "1 Σχέδιο για το Μέλλον των Εργαζομένων της Ολυμπιακής 16 Οκτωβρίου 2008."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google