Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

第八次课 教学要求: 1 、掌握色差的定义。 2 、了解莱特( Wright )表示颜色相同感觉的线 段图和麦克亚当( D · L · Machdan )椭圆图。 3 、理解国际照明委员会推荐的表色系统 CIE1931-XYZ 是不均匀的。 4 、理解建立颜色空间的必要性。 5 、了解均匀颜色空间随行业、国家、民族的不.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "第八次课 教学要求: 1 、掌握色差的定义。 2 、了解莱特( Wright )表示颜色相同感觉的线 段图和麦克亚当( D · L · Machdan )椭圆图。 3 、理解国际照明委员会推荐的表色系统 CIE1931-XYZ 是不均匀的。 4 、理解建立颜色空间的必要性。 5 、了解均匀颜色空间随行业、国家、民族的不."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 第八次课 教学要求: 1 、掌握色差的定义。 2 、了解莱特( Wright )表示颜色相同感觉的线 段图和麦克亚当( D · L · Machdan )椭圆图。 3 、理解国际照明委员会推荐的表色系统 CIE1931-XYZ 是不均匀的。 4 、理解建立颜色空间的必要性。 5 、了解均匀颜色空间随行业、国家、民族的不 同而不同。 6 、理解均匀颜色空间的色差计算,重点掌握 ANLAB 、 CIEL*a*b* 色空间和 L*C*H º 色空间。

3

4

5

6

7 ANLAB 色差公式:用 X 、 Y 、 Z 求 Vx 、 Vy 、 Vz 用 Vx 、 Vy 、 Vz 求 L 、 A 、 B ANLAB 色空间

8 亮度差 色度差 饱和度差 色相差 或 总色差

9 ANLAB 色空间 A B L A 基准色 样品 明度差色度差 基准色饱和度 样品饱和度 总色差

10 CIE L*a*b* ( CIELAB )色差公式

11

12

13

14 +a+a -a std sp a std a sp ΔL -b +b+b b std b sp

15 +a+a -a std sp Δa Δb ΔL -b +b+b

16 CIELAB 色差公式:用 X 、 Y 、 Z 求 L * 、 a * 、 b * 适用范围: 、、 均不小于 0.008856 ,否则, 用下列公式:

17 有了基本参数后,就可计算各种属性差值了: 亮度差:

18 饱和度差: 色相角: 色相角差: 色相差: 色度差: ,

19 M N N'N' Δb Δa a std a sp b std b sp +a +b L Δ H°

20 L * C * H ° 色空间:柱面坐标 * L * * a * * b * 样品 基准色 ∆C∆C ∆L∆L ∆H°∆H°

21 L * C * H° 色空间色差计算

22

23 作业: 1 、在 CIE LAB 色空间中,如已知标准样品、 样品、理想白色的三刺激值,请详细列出 计算亮度差、色度差、饱和度差、色相差、 总色差的计算步骤及计算公式。 2 、在 CIE LAB 色空间中,分别用空间坐标 图中的线段或角度或必要的表达式表示出 亮度差、色度差、饱和度差、色相差、总 色差,并分别说明以上各差值分别为正、 负值时,它们所表示的物理意义。


Κατέβασμα ppt "第八次课 教学要求: 1 、掌握色差的定义。 2 、了解莱特( Wright )表示颜色相同感觉的线 段图和麦克亚当( D · L · Machdan )椭圆图。 3 、理解国际照明委员会推荐的表色系统 CIE1931-XYZ 是不均匀的。 4 、理解建立颜色空间的必要性。 5 、了解均匀颜色空间随行业、国家、民族的不."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google