Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Das Alphabet Aa(α)Ananas, April Bb(μπε)Banane, Ball, Bus Cc(τσε)Cabrio, CD, Computer Dd(ντε)Dialog, Direktor, danke Ee(ε)England, Ende, Euro.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Das Alphabet Aa(α)Ananas, April Bb(μπε)Banane, Ball, Bus Cc(τσε)Cabrio, CD, Computer Dd(ντε)Dialog, Direktor, danke Ee(ε)England, Ende, Euro."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Das Alphabet Aa(α)Ananas, April Bb(μπε)Banane, Ball, Bus Cc(τσε)Cabrio, CD, Computer Dd(ντε)Dialog, Direktor, danke Ee(ε)England, Ende, Euro

2 Ff(εφ)Familie, Februar Gg(γκε)Garten, Gitarre Hh(χα)hallo, Hand, Hotel Ii(ι)Idee, Idiot Jj(γιοτ)Januar, Juni, Juli

3 Kk(κα)Kaffee, Karte, Kultur Ll(ελ)Land, Leben, Limonade Mm(εμ)Mai, Marmelade, Mutter Nn(εν)Name, Natur, November Oo(ο)Oma, Opa, Oktober Pp(πε)Paar, Partner, Post

4 Qq(κου)Quiz Rr(ερ)Radio, Reporter Ss(ες)Salat, September, Sport Tt(τε)Tennis, Tomate, Torte Uu(ου)und, Uni, Ungarn Vv(φάου)Vater, Volleyball Ww(βε)was, Wasser

5 Xx(ιξ)Xylophon Yy(ύψιλον)Yoghurt Zz(τσετ)Zebra, Zirkus, Zitrone


Κατέβασμα ppt "Das Alphabet Aa(α)Ananas, April Bb(μπε)Banane, Ball, Bus Cc(τσε)Cabrio, CD, Computer Dd(ντε)Dialog, Direktor, danke Ee(ε)England, Ende, Euro."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google