Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Δρ. Μαρία Σιδερή Μέλος Ε.Δι.Π. Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

2 ΒιβλιογραφικεΣ αναφορεΣ και παραπομπεΣ
Πνευματική ιδιοκτησία Οι πνευματικοί δημιουργοί, με τη δημιουργία του έργου τους (συγγράμματα, έργα τέχνης, εφευρέσεις κτλ.), αποκτούν πνευματική ιδιοκτησία πάνω σ' αυτό. Η πνευματική ιδιοκτησία, περιλαμβάνει ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα: το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα)

3 ΒιβλιογραφικεΣ αναφορεΣ και παραπομπεΣ
Λογοκλοπή (Plagiarism) Η λογοκλοπή είναι η ιδιοποίηση ξένης πνευματικής δημιουργίας με παράνομο τρόπο, χωρίς να γίνεται σχετική αναφορά στο δημιουργό, άσχετα αν υπάρχει ή όχι πρόθεση. Ενδεικτικά λογοκλοπή θεωρούνται: Αντιγραφή και χρήση κειμένου από έντυπη ή ηλεκτρονική πηγή, χωρίς χρήση εισαγωγικών και χωρίς παράθεση της πηγής Αντιγραφή και χρήση κειμένου με χρήση εισαγωγικών, αλλά χωρίς παράθεση της πηγής Οικειοποίηση ιδέας ή παράφραση κειμένου, χωρίς παράθεση της πηγής Μετάφραση και οικειοποίηση ξενόγλωσσου κειμένου, χωρίς παράθεση της πηγής Χρήση εικόνων, φωτογραφιών, κλπ από το διαδίκτυο, χωρίς παράθεση της πηγής

4 ΒιβλιογραφικεΣ αναφορεΣ και παραπομπεΣ
Λογοκλοπή (Plagiarism) Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία «Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η παράθεση σύντομων αποσπασμάτων από έργο άλλου νομίμως δημοσιευμένου για την υποστήριξη της γνώμης εκείνου που παραθέτει ή την κριτική της γνώμης του άλλου, εφόσον η παράθεση των αποσπασμάτων αυτών είναι σύμφωνη προς τα χρηστά ήθη και η έκταση των αποσπασμάτων δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό. Η παράθεση του αποσπάσματος πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής και των ονομάτων του δημιουργού και του εκδότη, εφόσον τα ονόματα αυτά εμφανίζονται στην πηγή» Άρα η αναφορά των πηγών της εργασίας μας, μας διασφαλίζει έναντι της περίπτωσης να θεωρηθεί αυτή προϊόν λογοκλοπής.

5 Βιβλιογραφια, ΒιβλιογραφικεΣ αναφορεΣ και παραπομπεΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (γενικά ό,τι έχουμε διαβάσει) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (References) (όποια πηγή έχουμε χρησιμοποιήσει) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ (in text citations) (πηγή την οποία αναφέρουμε)

6 ΒιβλιογραφικεΣ αναφορεΣ
Συστήματα βιβλιογραφικών αναφορών Διεθνώς έχουν αναπτυχθεί διάφορα συστήματα βιβλιογραφικών αναφορών, τα οποία διαφέρουν ως προς τον τρόπο με τον οποίο δομείται και παρουσιάζεται η βιβλιογραφική πληροφορία. Δηλαδή, αν και όλα περιέχουν τις ίδιες πληροφορίες, το καθένα έχει τις δικές του ξεχωριστές απαιτήσεις. Γι’ αυτό και πρέπει να χρησιμοποιείται ένα μόνο σύστημα τη φορά. Ενδεικτικά αναφέρονται τα : APA (American Psychological Association), Numeric, Harvard, MLA (Modern Language Association),

7 ΒιβλιογραφικεΣ αναφορεΣ
Γενικές οδηγίες για τα συστήματα APA και Harvard (στο τέλος της εργασίας) Οι πηγές καταγράφονται αλφαβητικά, µε βάση το επώνυμο του συγγραφέα. Οι αναφορές δεν αριθµούνται, ούτε τίθενται σε λίστα µε κουκκίδες. Όταν αναφερόµαστε σε έργα του ιδίου συγγραφέα που έχουν δηµοσιευτεί σε διαφορετικά έτη, τότε παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά, από το παλαιότερο προς το νέο. Όταν περισσότερες από µία πηγές του ίδιου συγγραφέα έχουν δηµοσιευτεί το ίδιο έτος, τότε μετά τη χρονολογία εμφανίζονται τα γράμματα (a, b, c, κτλ) και στη βιβλιογραφική παραπομπή και στη βιβλιογραφική αναφορά. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ : αναφέρουµε τις πηγές κατά αλφαβητική σειρά του τίτλου τους. Εάν ένας συγγραφέας αναφέρεται σε δημοσιεύσεις και μόνος του αλλά και με άλλους, τότε προηγούνται οι δικές του και έπονται οι άλλες, με αλφαβητική σειρά ονομάτων των υπολοίπων συγγραφέων.

8 ΒιβλιογραφικεΣ αναφορεΣ
Γενικές οδηγίες για τo σύστημα Numeric (στο τέλος κάθε κεφαλαίου ή σε κάθε σελίδα) Ο κατάλογος των αναφορών ακολουθεί σειρά αρίθμησης Καθώς συχνά απαιτείται να γίνει αναφορά στην ίδια πηγή, χρησιμοποιούμε το Ibid. (ibidem, στο ίδιο) (αν η αναφορά είναι η ίδια ακριβώς με την προηγούμενη) ή το Op. Cit. (όπως παρατίθεται) (αν η αναφορά είναι ίδια με προηγούμενη, αλλά έχουν παρεμβληθεί άλλες)

9 ΒιβλιογραφικεΣ αναφορεΣ
Γενικές οδηγίες για όλα τα συστήματα αναφορών Δεν χρησιµοποιούνται έντονα γράµµατα, εισαγωγικά και υπογραµµίσεις. Δίνεται έµφαση στις µορφοποιήσεις –ποια στοιχεία της αναφοράς µορφοποιούνται µε πλάγιους χαρακτήρες, σε ποιες περιπτώσεις. Στους τίτλους βιβλίων χρησιµοποιούµε πεζοκεφαλαία. Σε περιπτώσεις που δεν δηλώνεται ο τόπος έκδοσης, χρησιµοποιούµε τη συντοµογραφία χ.τ. (χωρίς τόπο). Σε περιπτώσεις που δεν γνωρίζουμε το συγγραφέα, χρησιμοποιούμε το «Ανώνυμος» Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει χρονολογική ένδειξη (n.d.) χρησιµοποιούµε τη συντοµογραφία α.χ./χ.χ., (χωρίς χρονολογία) Καταγράφουμε όσο µπορούµε περισσότερη πληροφορία και για την ηλεκτρονική ανάκτηση µιας πηγής. Έτσι, εφόσον υπάρχει στις έντυπες και ψηφιακές εκδόσεις, απαιτείται η καταγραφή του κώδικα DOI (Digital Object Identifier). Είναι µία αλφαριθμητική µοναδική ακολουθία χαρακτήρων που ταυτοποιεί µία πηγή και δηµιουργεί ένα µόνιµο σύνδεσµο στο διαδίκτυο. Συνήθως βρίσκεται στην πρώτη σελίδα, κοντά στην ένδειξη του copyright. (Παράδειγµα doi: / )

10 ΒιβλιογραφικεΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Με τον όρο βιβλιογραφική παραποµπή, εννοούµε ουσιαστικά τον τρόπο µε τον οποίο δηλώνουµε ότι µία ορισµένη πληροφορία ή ιδέα που παρουσιάζουµε, στη ροή της εργασίας µας, έχει προέλθει από µία άλλη πηγή. Για κάθε µία από αυτές τις παραποµπές, θα πρέπει στο τέλος της εργασίας µας να υπάρχει κι η αντίστοιχη αναφορά (αφορά τα συστήματα APA και Harvard) Πώς εμφανίζονται οι παραπομπές : με τη μορφή υποσημειώσεων στο κάτω μέρος της σελίδας ή στο τέλος της ενότητας ή του εγγράφου (Numeric) σε συνοπτική μορφή, εντός του κειμένου, με παρένθεση στο αντίστοιχο σημείο μέσα στην οποία αναφέρεται ο συγγραφέας και η χρονολογία δημοσίευσης ή/και η σελιδαρίθμηση (APA και Harvard)

11 ΒιβλιογραφικεΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Γενικές οδηγίες Αν υπάρχουν δυο συγγραφείς, παραπέμπουμε και στους δύο κάθε φορά. Αν υπάρχουν περισσότεροι, την πρώτη φορά αναφέρονται όλοι και εν συνεχεία μόνο ο πρώτος συνοδευόμενος από το «συν..» ή «κ.α» (Σιδερή και συν., 2014) ή (Sideri et al., 2014) Όταν παραθέτουµε αυτούσιο ένα απόσπασµα από µία πηγή, τότε στην παραποµπή συµπεριλαµβάνουµε τον αριθµό της σελίδας. Όταν η αναφορά γίνεται στο σύνολο της ύλης της πηγής, δεν αναφέρεται ο αριθμός της σελίδας. Αν το απόσπασμα που χρησιμοποιούμε είναι μικρότερο των 40 λέξεων, τίθεται εντός εισαγωγικών και γράφεται με πλάγια γράμματα. Αν είναι μεγαλύτερο, δεν χρησιμοποιούνται εισαγωγικά, αλλά παρατίθεται στη ροή του κειμένου με πλάγια γράμματα. Εναλλακτικά, μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από την παράγραφο, στην οποία εντάσσεται με εσοχή μεγαλύτερη αυτής από αριστερά.

12 ΒιβλιογραφικεΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Γενικές οδηγίες (συνέχεια) Εάν παραλείπεται τμήμα αποσπάσματος συγγραφέα, τότε το σημείο που δεν αναφέρεται παρίσταται με τρεις τελείες (…). Συχνά τίθεται εντός [ ]. Σε περίπτωση που το τμήμα που δεν αναφέρεται περιλαμβάνει . (τελεία), τότε αναπαρίσταται με τέσσερις τελείες.

13 ΒιβλιογραφικεΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Σύστημα ΑΡΑ (ειδικές οδηγίες) Το ΑΡΑ χρησιµοποιεί τη µέθοδο συγγραφέας - έτος (πχ. Σιδερή, 2014) για τις παραποµπές (συνήθως στο τέλος της πρότασης). Η αναφορά σε σελίδα (παράθεση αποσπάσματος) γίνεται :Σιδερή, 2014, σ. 15 Όταν εντός µίας παρένθεσης παραπέµπουµε σε δύο ή περισσότερες πηγές, τότε θα πρέπει να τις παρουσιάσουµε µε τη σειρά που εµφανίζονται στις τελικές βιβλιογραφικές αναφορές, δηλαδή, αλφαβητικά. Σε κάποιες επιστήμες η αναφορά γίνεται με βάση τη χρονολογία (πχ. παιδαγωγικά). Οι παραποµπές στην ίδια παρένθεση χωρίζονται µεταξύ τους µε άνω στιγµή (.) σε ελληνικό κείµενο και µε ελληνικό ερωτηµατικό (;) σε ξενόγλωσσο.

14 ΒιβλιογραφικεΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Παραδείγματα ΑΡΑ Άμεση παραπομπή  Οι Γεωργίου και Παπαδόπουλος (1998) αναφέρουν ότι «τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συμβάλλουν στη δημιουργία εικονικών κοινοτήτων » (σ. 147) ή «Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συμβάλλουν στη δημιουργία εικονικών κοινοτήτων» (Γεωργίου και Παπαδόπουλος, 1998, σ. 147) Έμμεση παραπομπή  Έρευνες έχουν δείξει ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συμβάλλουν στη δημιουργία εικονικών κοινοτήτων (Γεωργίου και Παπαδόπουλος, 1998) Παραπομπή από δευτερογενή πηγή Οι Γεωργίου και Παπαδόπουλος (1998, όπ. αναφ. σε Ιωάννου, 2004, σ. 167) υποστήριξαν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συμβάλλουν στη δημιουργία εικονικών κοινοτήτων.

15 ΒιβλιογραφικεΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Σύστημα Harvard (ειδικές οδηγίες): Ομοιάζει με το ΑΡΑ με τη διαφορά ότι η σελ. σημειώνεται εναλλακτικά ως εξής (Γεωργίου και Παπαδόπουλος, 1998 : 147)

16 ΒιβλιογραφικεΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Σύστημα Numeric : Οι πηγές που αναφέρονται στο κείμενο είναι αριθμημένες στη σειρά. Ο αριθμός είτε βρίσκεται σε αγκύλες, είτε εμφανίζεται ως δείκτης. Για παράδειγμα: Σε πρόσφατη μελέτη [1] καταγράφεται ότι…. Αντιθέτως, άλλοι ερευνητές [2] προτείνουν …. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Σε πρόσφατη μελέτη1 καταγράφεται ότι…. Αντιθέτως, άλλοι ερευνητές2 προτείνουν …. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές τοποθετούνται σε αριθμητική σειρά στο τέλος κάθε σελίδας ή κεφαλαίου. Ένα από τα αρνητικά του Numeric System είναι ότι οι αριθμοί που αναφέρονται στο κυρίως κείμενο διακόπτουν τη ροή της ανάγνωσης. Επίσης, σε κάθε footnote (υποσημείωση) θα πρέπει να εισάγονται κάθε φορά όλες οι βιβλιογραφικές λεπτομέρειες (συγγραφέας, τίτλος, χρ. έκδοσης κτλ.) της κάθε πηγής. Η αναφορά σε σελίδα γίνεται ως εξής : Σε μια πρόσφατη μελέτη [1, σ. 13] καταγράφεται ότι…. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Σε μια πρόσφατη μελέτη1 (σ. 13) καταγράφεται ότι….

17 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Βιβλίο με ένα συγγραφέα APA: Batt, C. (1998). Information Technology in Public Libraries. London: Library Association Publishing. Harvard: Batt, C. (1998), Information Technology in Public Libraries. 3rd ed. London: Library Association Publishing. Batt, C Information Technology in Public Libraries. 3rd ed. London: Library Association Publishing. Numeric: C. Batt. Information Technology in Public Libraries, 3rd ed. London: Library Association Publishing, 1998. Βιβλίο με άγνωστο συγγραφέα Διατηρήστε τη μορφή με τη λ. « Anonymous» στη θέση του ονόματος

18 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Βιβλίο με δύο συγγραφείς APA: Batt, C. & Vertis, J. (1998). Information Technology in Public Libraries. London: Library Association Publishing. Harvard: Batt, C. & Vertis, J. (1998), Information Technology in Public Libraries. 3rd ed. London: Library Association Publishing. Batt, C. & Vertis, J Information Technology in Public Libraries. 3rd ed. London: Library Association Publishing. Numeric: C. Batt & J. Vertis. Information Technology in Public Libraries, 3rd ed. London: Library Association Publishing, 1998.

19 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Βιβλίο με περισσότερους των δύο συγγραφείς APA: Batt, C., Kostis, D. & Vertis, J. (1998). Information Technology in Public Libraries. London: Library Association Publishing. (παραπομπή 2η φορά Batt et al.) Harvard: Batt, C., Kostis, D. & Vertis, J. (1998), Information Technology in Public Libraries. 3rd ed. London: Library Association Publishing. Batt, C., Kostis, D. & Vertis, J Information Technology in Public Libraries. 3rd ed. London: Library Association Publishing. Numeric: C. Batt, D. Kostis & J. Vertis. Information Technology in Public Libraries, 3rd ed. London: Library Association Publishing, 1998.

20 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Βιβλίο με επιμέλεια APA: Batt, C. (ed.) (1998). Information Technology in Public Libraries. London: Library Association Publishing. Harvard: Batt, C. (ed.) (1998), Information Technology in Public Libraries. 3rd ed. London: Library Association Publishing. Batt, C. (ed.) 1998 Information Technology in Public Libraries. 3rd ed. London: Library Association Publishing. Numeric: C. Batt (ed.). Information Technology in Public Libraries, 3rd ed. London: Library Association Publishing, 1998

21 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Μεταφρασμένο βιβλίο APA: Batt, C., Kostis, D. & Vertis, J. (2001). Τεχνολογίες Πληροφορικής σε Δημόσιες Βιβλιοθήκες (Χ. Κωνσταντίνου, Μτφ). Αθήνα : Μεταίχμιο Harvard: Batt, C., Kostis, D. & Vertis, J. (2001), Τεχνολογίες Πληροφορικής σε Δημόσιες Βιβλιοθήκες (Χ. Κωνσταντίνου, Μτφ). Αθήνα : Μεταίχμιο Batt, C., Kostis, D. & Vertis, J Τεχνολογίες Πληροφορικής σε Δημόσιες Βιβλιοθήκες (Χ. Κωνσταντίνου, Μτφ). Αθήνα : Μεταίχμιο Numeric: C. Batt, D. Kostis & J. Vertis. Τεχνολογίες Πληροφορικής σε Δημόσιες Βιβλιοθήκες (Μτφ. Χ. Κωνσταντίνου). Αθήνα : Μεταίχμιο, 2001

22 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Ηλεκτρονικό Βιβλίο (e-book) με ένα συγγραφέα APA: Zimring, C.A. (2005). Cash for your Τrash: Scrap Recycling in America [eBook version]. Ανακτήθηκε 9 Απριλίου 2012, από Zimring, C.A. (ed). (2005). Cash for your Τrash: Scrap Recycling in America. Englewood CO: Libraries Unlimited. Doi: / Harvard: Zimring, C.A. (2005), Cash for your Τrash: Scrap Recycling in America [eBook version]. Ανακτήθηκε 9 Απριλίου 2012, από Zimring, C.A. (ed) Cash for your Τrash: Scrap Recycling in America. Englewood CO: Libraries Unlimited. Doi: /

23 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Ηλεκτρονικό Βιβλίο (e-book) με ένα συγγραφέα Numeric: C. A. Zimring, C.A. Cash for your Τrash: Scrap Recycling in America. London: McGraw- Hill, [Online] Available from Safari Tech Books: [Accessed 1 June 2006]. C. A. Zimring, C.A. Cash for your Τrash: Scrap Recycling in America. London: McGraw- Hill, Doi: /

24 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Κεφάλαιο σε Βιβλίο APA: Charmaz, K. (2000). Grounded Theory: Objectivist and Constructivist Methods. In N. Denzin & Y. Lincoln (eds.), Handbook of Qualitative Research, (pp ). London: Sage. Harvard: Charmaz, K. (2000), Grounded Theory: Objectivist and Constructivist Methods. In Denzin, N. & Lincoln, Y. (eds.). Handbook of Qualitative Research. London: Sage, pp Charmaz, K Grounded Theory: Objectivist and Constructivist Methods. In Denzin, N. & Lincoln, Y. (eds.). Handbook of Qualitative Research. London: Sage, pp Numeric: K. Charmaz. Grounded Theory: Objectivist and Constructivist Methods. In N. Denzin & Lincoln, Y. (eds.). Handbook of Qualitative Research, 3rd ed.. London: Sage, 2005, pp

25 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίων APA: Kavathatzopoulos, I. (2007). Information Technology as a tool for democratic skills. In A. Lionarakis (Ed.), 4th International Conference in Open and Distance Learning. Forms of Democracy in Education: Open Access and Distance Education, November 2007 (pp ). Athens: Propombos. Harvard: Kavathatzopoulos, I. (2007), Information Technology as a tool for democratic skills. In Lionarakis, A. (ed.). 4th International Conference in Open and Distance Learning. Forms of Democracy in Education: Open Access and Distance Education, November Athens: Propombos, pp Kavathatzopoulos, I Information Technology as a tool for democratic skills. In Lionarakis, A. (ed.). 4th International Conference in Open and Distance Learning. Forms of Democracy in Education: Open Access and Distance Education, November Athens: Propombos, pp

26 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίων Numeric: I. Kavathatzopoulos. Information Technology as a tool for democratic skills. In Lionarakis, A. (ed.). 4th International Conference in Open and Distance Learning. Forms of Democracy in Education: Open Access and Distance Education, Athens: Propombos, November 2007, pp

27 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο σε περιοδικό APA: Batt, C. (2002). New forms of education. Computers & Education. 11, (2), Batt, C. (2002, June). New forms of education. Computers & Education, Batt, C. (2002, June, 17). New forms of education. Computers & Education, Batt, C. (to be publised). New forms of education. Computers & Education, Harvard: Batt, C. (2002), New forms of education. Computers & Education, 11 (2) : (ή 11, 2, pp ). Numeric: C. Batt. New forms of education, Computers & Education, 11 (2), 2002, pp

28 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο σε ηλεκτρονικό περιοδικό APA: Κoulikourdi, Α. (2009). Distance Education for all. Open Education- The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, 5, (1), 1-9. Aνακτήθηκε 10 Απριλίου 2012, από Κoulikourdi, Α. (2009). Distance Education for all. Open Education- The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, 5, (1), 1-9. Doi: / Harvard: Κoulikourdi, Α. (2009), Distance Education for all. Open Education- The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, 5 (1) : 1-9. Aνακτήθηκε 10 Απριλίου 2012, από Κoulikourdi, Α. (2009), Distance Education for all. Open Education- The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, 5 (1): 1-9. Doi: /

29 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο σε ηλεκτρονικό περιοδικό Numeric: A.Κoulikourdi. Distance Education for all. Open Education- The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, [online] 5 (1), 2009, pp Available from: < > [accessed 12 February 2013] A.Κoulikourdi. Distance Education for all. Open Education- The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, 5 (1), 2009, pp Doi: /

30 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο σε έντυπη εφημερίδα APA: Χατζής, Α. (2008, 6 Οκτωβρίου). Το πανεπιστήµιο πρέπει να µένει πάντα ανοικτό. Καθηµερινή, σελ. 12. Harvard: Χατζής, Α. (6 Οκτωβρίου 2008). Το πανεπιστήµιο πρέπει να µένει πάντα ανοικτό. Καθηµερινή, σελ. 12. Numeric: A. Χατζής. Το πανεπιστήµιο πρέπει να µένει πάντα ανοικτό, Καθηµερινή 6 Οκτωβρίου 2008, σελ. 12.

31 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο σε ηλεκτρονική εφημερίδα APA: Shin, A. (2006, December 6). City in risk. The Washington Post. Ανακτήθηκε 15 Ιουλίου 2007, από Harvard: Shin, Α. (6 December 2006). City in risk, The Washington Post. Ανακτήθηκε 15 Ιουλίου 2007, από Numeric: A.Shin. City in risk, The Washington Post 6th December [online] Available from: < > [accessed 12 February 2013]

32 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Διδακτορικό ή μεταπτυχιακή εργασία APA: Σιδερή, Μ. (2004). Οι σύλλογοι ως φορείς της ελληνικής εθνικιστικής ιδεολογίας (Αδηµοσίευτη Διδακτορική Διατριβή). Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Μυτιλήνη. Harvard : Σιδερή, Μ. (2004), Οι σύλλογοι ως φορείς της ελληνικής εθνικιστικής ιδεολογίας (Αδηµοσίευτη Διδακτορική Διατριβή). Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Μυτιλήνη. Numeric: Μ. Σιδερή. Οι σύλλογοι ως φορείς της ελληνικής εθνικιστικής ιδεολογίας. Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2004.

33 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Δημοσιεύσεις από Οργανισμούς, Φορείς κ.α. APA: Department for education and skills, (2003). The future of higher education. London: HMSO. Harvard: Department for education and skills, (2003). The future of higher education. London: HMSO Numeric: Department for education and skills. The future of higher education. London: HMSO, 2003.

34 Καλή επιτυχία!!!


Κατέβασμα ppt "ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google