Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σκάλκος Δημήτρης Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

4 ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (3ο εξάμηνο)
Γνωριμία με τις πραγματική, καθημερινή επιχειρηματικότητα [επιχειρήσεις τροφίμων] (1ο, 2ο εξάμηνο) ΒΙΒΛΙΟ: Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Δ.Κ. Μπουραντά, Ν.Α. Παπαλεξανδρή)

5 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ:
1η: Η επιχείρηση και το περιβάλλον της 2η: Η έννοια της επιχείρησης 3η: Διακρίσεις επιχειρήσεων 4η: Διοίκηση των επιχειρήσεων (management) 5η: Ιστορική αναδρομή του management 6η: Εφαρμογές της διοίκησης των επιχειρήσεων 7η: Προγραμματισμός ανάπτυξης των επιχειρήσεων 8η: Οργάνωση των επιχειρήσεων 9η: Λειτουργία της διεύθυνσης των επιχειρήσεων 10η: Έλεγχος της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων 11η: Λήψη αποφάσεων στις επιχειρήσεις ΣΥΝΟΛΟ: Δώδεκα (3ωρων) διαλέξεων

6 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ
. Κάθε επιχείρηση (οικονομική μονάδα) είναι ένας «ζωντανός οργανισμός» που ζει, και επιβιώνει (παράγοντας αγαθά ή υπηρεσίες) μέσα σε συγκεκριμένο περιβάλλον ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: . Η μελέτη λειτουργίας του «κυττάρου – επιχείρησης» μέσα στο περιβάλλον της . Οι αρχές που καθορίζουν την εύρυθμη λειτουργία & ανάπτυξη του κυττάρου (βιολογία, βιοχημεία, χημεία) = οι αρχές καθορίζουν και την επιχείρηση π.χ. συστημική θεωρία ( θεωρία συστημάτων) . Ύπαρξη τμημάτων (μερών) που συνεργάζονται μεταξύ τους (αρμονικά) για την επιβίωση και ανάπτυξη της επιχείρησης . Το μεταβαλλόμενο περιβάλλον (η αγορά) τρέφει & συντηρεί το κύτταρο (την επιχείρηση) Περιβάλλον έσοδα Πρώτες ύλες Αγαθά / υπηρεσίες Επιχείρηση* ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (ο ευρύτερος όρος): Οντότητα που συνδυάζοντας ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΣΑ παράγει προϊόντα και υπηρεσίες για την κάλυψη ανθρώπινων αναγκών (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ: της κερδοφορίας – εσόδων)

7 ΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΣΑ: 1. ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (της επιχείρησης): ο χώρος, οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός, τα υλικά παραγωγής κ.α. 2. Η ΕΡΓΑΣΙΑ (των εργαζομένων): η εργασία και οι υπηρεσίες που προσφέρουν όλοι (και οι ιδιοκτήτες) όσοι εργάζονται στην επιχείρηση 3. ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (που διαθέτει η επιχείρηση): όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα όπως κέρδη, δάνεια, ιδία κεφάλαια κ.α. 4. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (που αποκτά και επεξεργάζεται η επιχείρηση): σχετικά με το περιβάλλον, και τις αλλαγές του Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ (που διαθέτει η επιχείρηση): για την καθημερινή της λειτουργία, την ανάπτυξη της….και την βιωσιμότητα της 6. Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (που διαθέτει η επιχείρηση): για την καθημερινή της λειτουργία, την ανάπτυξη της….και την βιωσιμότητα της ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ

8 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (η επιχείρηση)
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (επιχείρηση) για να λειτουργήσει χρειάζεται: Αποτελεσματική χρήση των παραγωγικών μέσων Χρήση βασισμένη στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ* Παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για την ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ! * ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ: βέλτιστο αποτέλεσμα με ελάχιστες θυσίες: Μετρίσιμοι δείκτες (της οικονομικής αρχής): Α) Παραγωγικότητα = Ποσότητα αγαθών η υπηρεσιών που παρήχθησαν / Ποσότητα παραγωγικών μέσων* που χρησιμοποιήθηκαν * Πολλαπλά μέσα (ποσοτικός δείκτης) Β) Αποδοτικότητα = κέρδος ή ζημιά / χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια (οικονομικός δείκτης) Γ) Αποτελεσματικότητα = αποτέλεσμα / δαπάνες παραγ. μέσων που χρειάστηκαν (μεικτός δείκτης) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ

9 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Οικον. Μονάδας): Περιγραφή
ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: άμεσης επαφής με την επιχείρηση ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Η χώρα (η οι χώρες) στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ

10 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Οικον. Μονάδας): Αλλαγές & αντιμετώπιση τους Κάθε περιβάλλον χαρακτηρίζεται από ΒΑΘΜΟ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ* (βάσει της έλλειψης πληροφοριών από την επιχείρηση): Οι παράγοντες που συντελούν στην αβεβαιότητα είναι: Α) ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ: το σύνολο των παραγόντων που επηρεάζουν ή επιδρούν στο περιβάλλον Β) ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ: οι αλλαγές και η συχνότητα αυτών που συντελούν στην αλλαγή και την εξέλιξη του περιβάλλοντος Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ (αλλαγή) του περιβάλλοντος αντιμετωπίζεται από την επιχείρηση μέσω ειδικής, συγκεκριμένης ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ* που παρακολουθεί, μελετά, και αξιολογεί συνεχώς το περιβάλλον!!!!!!: Παράγων επιβίωσης των ΜΜΕ σήμερα!!! * π.χ. τμήμα marketing (παρακ. πελατών), νομικό τμήμα (παρακ. νόμων), τμήμα δημοσ. Σχέσεων (παρακ. προμηθευτών, άλλων επιχειρήσεων) κ.α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ

11 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Οικον
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Οικον. Μονάδας): ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ & παράγοντες της ΥΨΗΛΟΣ ΠΑΝΩ ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΟΥ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ (3) ΥΨΗΛΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ (4) ΧΑΜΗΛΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ (1) ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΟΥ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ (2) Δυναμισμός αλλαγών του περιβάλλοντος ΧΑΜΗΛΟΣ ΧΑΜΗΛΗ Πολυπλοκότητα περιβάλλοντος ΥΨΗΛΗ (1) Βιομηχανία αρτοσκευασμάτων (χαμηλή αβεβαιότητα) (4) Βιομηχανία λειτουργικών τροφίμων (υψηλή αβεβαιότητα) (2) Βιομηχανία παραδοσιακών τροφίμων (κάτω του μετρίου αβεβαιότητα) (3). Βιομηχανία snacks (πάνω του μετρίου αβεβαιότητα) Αβεβαιότητα: Σχετικά με τα τρόφιμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ


Κατέβασμα ppt "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google